POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

2020 m. PSDF biudžeto projekte lėšos viskam, tik ne vaistam

POLA prezidento Šarūnas Narbutas tekstas aktualus visiems be išimties onkologiniams pacientams, kurie šiuo metu gauna gydymą. Paskaitykite, supraskite ir pasidalinkite.

Jei PSDF biudžeto projektas liks toks, koks yra, tai reiškia, kad nė vienas naujas vaistas nebus pradėtas kompensuoti iki 2021 m.

Pažįstate Seimo narių? Kreipkitės į juos, persiųskite šį įrašą.

Jei pinigų vaistams neatsiranda net tuomet, kai biudžetas didėja 245 mln. eurų, jų tikrai nebus, kai ateis krizė.

Dabar vaistų kompensavimo laukiame 5-7 metus ilgiau lyginant su Vakarų Europos valstybėmis. Blogesnė situacija tik Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Penktadienį, 9 val. biudžetas bus svarstomas Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, stebėkite jį internetu, spausdami čia.

POLA prezidento Šarūno Narbuto raštą sveikatos apsaugos ministerijai pridedame žemiau.

2020 m. PSDF biudžeto projekte lėšos viskam, tik ne vaistam
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) susipažino su Lietuvos Respublikos Sveikatos 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu (Nr. XIIIP-4043(2)) (toliau – PSDF biudžeto projektas). Atsižvelgus į tai, kad onkologiniams pacientams valstybės vykdoma vaistų politika yra ypatingai svarbi, nes nuo to priklauso didžiosios dalies onkologinių pacientų gyvybė, POLA teikia LR Sveikatos reikalų komitetui, LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pastabas dėl patikslinto PSDF biudžeto projekto.


POLA primena, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1008 „Dėl vaistų politikos gairių patvirtinimo“ (TAR, 2017-08-29, Nr. 13766) 21.1 punktu valstybė yra įsipareigojusi siekiant užtikrinti valstybės lėšų, numatytų vaistams kompensuoti, didėjimą, vadovautis nuostata, kad augant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui, išlaidų vaistams dalis didėtų ne mažesniu procentu nei didėja bendras PSDF biudžetas. Vaistų politikos gairių sukūrimas buvo šios Vyriausybės prioritetinis darbas, įtrauktas ir į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.


Remiantis Vaistų politikos gairių 21.1. papunkčiu, pabrėžiame, kad PSDF biudžete numatytas pajamų augimas 2020 m. siekia 11,9 proc., todėl ir vaistams kompensuoti skirta eilutė privalo didėti tais pačiais 11,9 proc. Tačiau 2019 m. gruodžio 3 d. patikslintame PSDF biudžeto projekte nurodyta, kad išlaidos vaistams didės tik 10,3 mln. EUR (2,9 proc.), o turėtų didėti 41,5 mln. EUR. Todėl Vyriausybė nevykdydama savo įsipareigojimų pacientų gydymui skiria 31,2 mln. EUR mažiau, nors 2020 m. PSDF biudžeto rezerve planuoja sukaupti net 576 mln. EUR. Primename, kad pradiniame, t.y. 2019 m. spalio 16 d. PSDF biudžeto projekte vaistų kompensavimui skirta išlaidų dalis buvo 395 mln. EUR, t.y. net 36,3 mln. EUR didesnė nei numatyta patikslintame biudžeto projekte.


POLA vertinimu, patikslintame PSDF biudžeto projekte 36,3 mln. EUR mažesnė vaistams skiriamų lėšų dalis siunčia aiškų signalą visuomenei – Vyriausybė PSDF rezervo lėšos kaupia sunkiausiomis ligomis sergančių pacientų sveikatos ir gyvybės sąskaita.


Prašome atkreipti dėmesį, kad 2019 m. PSDF biudžete vaistų kompensavimui buvo numatyta 349 mln. EUR, tačiau faktiškai skirta 391 mln. EUR.1 2019 m. taip pat išlieka papildomas 36,6 mln. EUR poreikis Rezerviniame vaistų sąraše esančių vaistų kompensavimui.2 Tuo tarpu 2020 m. vaistų kompensavimui numatyta skirti tik 359 mln. EUR, kai 2019 esamas lėšų poreikis jau viršijo 391 mln. EUR. Šią situaciją iliustruojame žemiau pateikiamoje lentelėje.

Įvertinus mažėjančias vaistų kompensavimui skiriamas lėšas, tenka konstatuoti, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. turintis įsigalioti naujas sveikatos technologijų vertimo modelis vaistams tikrai neveiks – rezervinių vaistų sąrašas toliau ilgės, o naujiems vaistams kompensuoti lėšų nebus. Todėl nedidinant vaistų kompensavimui skiriamų išlaidų, vaistų kompensavimo komisijos nariai faktiškai neturi prasmės dalyvauti komisijos veikloje 2020 metais, nes kad ir kokius sprendimus priimtų, lėšų naujų vaistų kompensavimui nebus numatyta.


Tai, kad patikslintame biudžeto projekte vaistams skiriama 36,3 mln. EUR mažiau nei pradiniame projekte reiškia, kad ne mažiau nei 7 513 pacientai sergantys išsėtine skleroze, narkolepsija, plaučiu vėžiu, metastazavusiu krūties vėžiu, urotelio karcinoma, galvos ir kaklo vėžiu, ūmine mieloleukemija, kepenų ląstelių karcinoma, daugybine mieloma, III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina po miokardo infarkto (šioms liogms gydyti vaistai šiai dienai yra Rezerviniame vaistų sąraše)3 negaus jiems būtino gydymo, dalis jų 2020 m. dėl negaunamo efektyvaus gydymo mirs.
POLA pritaria, kad sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų dydžiai turi būti didinami, panaudojant didėjančias PSDF biudžeto pajamas, tačiau LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasirinktas modelis didinti sveikatos priežiūros specialistų atlygį kompensuojamų vaistų sąskaita, o tai reiškia – pacientų sveikatos (ir gyvybių) sąskaita, yra netinkamas ir priešinantis pacientus su sveikatos priežiūros specialistais.


Tai, kad patikslintame biudžeto projekte 36,3 mln. EUR vaistams skiriamų lėšų buvo perkelta atlyginimų didinimui reiškia, kad visi už tokį biudžeto projektą balsuosiantys politikai renkasi paaukoti ne mažiau nei 7 513 pacientų gyvybių tam, kad sveikatos priežiūros specialistai gautų 50 eurų per mėnesį didesnį atlyginimą.


Prašome LR Sveikatos reikalų komiteto, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsižvelgti į POLA pastabas ir laikytis šios Vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų formuojant vaistų politiką bei užtikrinti, kad 2020 m. išlaidų vaistams dalis didėtų ne mažesniu procentu nei didėja bendras PSDF biudžetas.

1 Remiantis Valstybinės ligonių kasos informacija, kad 2019 m. PSDF biudžetas vaistams 42 mln. EUR viršys suplanuotas išlaidas.


2 Remiantis VLK informacija apie Rezervinių vaistų sąrašo ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistų išlaidų didėjimą pirmiems kompensavimo metams.

3 Informacija iš į Rezervinį vaistų sąrašą įtrauktų vaistų viešai prieinamų PSDF biudžeto išlaidų apskaičiavimo protokolų, nuoroda: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/farmacine-ir-kita-su-tuo-susijusi-veikla/vaistu-ir-medicinos-pagalbos-priemoniu-kompensavimas/vaistiniu-preparatu-medicinos-pagalbos-priemoniu-ir-ligu-vertinimai

Primename, kad POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 29 onkologinėje srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir turinti daugiau nei 13 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. Susipažinti su POLA veiklos ir finansinėmis ataskaitomis galite internetu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=302704554

Pagarbiai
Šarūnas Narbutas
POLA prezidentas

POLA PROGRAMĖLĖ