POLA delegavo atstovus į ONCOSCREEN ir ONCODIR projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo grupes

POLA, gavusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM ) kvietimus deleguoti savo atstovą į ONCOSCREEN (Europos „skydas“ nuo gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžio, pagrįstas naujais, tikslesniais ir prieinamais bei rizika pagrįstais atrankinės patikros metodais ir perspektyviais politikos būdais (A European “shield” against colorectal cancer based on novel, more precise and affordable risk-based screening methods and viable policy pathways)) projektą Nr. 101097036, vykdomą pagal sutartį su Europos Sveikatos ir Skaitmeninimo vykdančiąja agentūra HADEA, sudaromą ONCOSCREEN projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo grupę (toliau – Grupė) delegavo POLA vyr. patarėją Šarūną Narbutą, pakaitinis atstovas – Asta Tamulėnė.

Taip pat į ONCODIR (Įrodymais pagrįsto dalyvaujamojo sprendimo dėl vėžio prevencijos atliekant tyrimus įgyvendinimo (Evidence-based Participatory Decision Making for Cancer Prevention through implementation research)) projekto Nr. 101104777, vykdomo pagal sutartį su Europos Sveikatos ir Skaitmeninimo vykdančiąja agentūra HADEA, sudaromą ONCODIR projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo grupę POLA delegavo POLA vyr. patarėją Šarūną Narbutą, pakaitinis atstovas – Asta Tamulėnė.

2023-12-05

POLA PROGRAMĖLĖ