Atsižvelgta į POLA prašymus ilginti siuntimų reabilitacijai galiojimo terminą ir gerinti stacionarinės reabilitacijos prieinamumą

Džiaugiamės ir dalinamės žinia apie priimtus Sveikatos apsaugos ministro (SAM)  įsakymo pakeitimus, (1) sudarysiančius sąlygas daugiau  onkologinių pacientų gauti stacionarinės reabilitacijos paslaugas bei (2) įtvirtinusius ilgiau galiosiančius siuntimus.

Visų pirma, mūsų bendruomenei itin svarbus įsakymo 12 punkto pakeitimai, apibrėžiantys, kam gali būti skiriama stacionarinė medicininė reabilitacija, papildant jį nauju 12.8 papunkčiu ir nuo šiol apibrėžiančiu, kad:

12. Stacionarinė medicininė reabilitacija skiriama tik po gydymo stacionare, išskyrus:
<…>
12.8. kai buvo suteiktos dienos stacionaro paslaugos, kurių metu taikytas specifinis gydymas dėl onkologinių ligų
.

Taip pat reikšmingas įsakymo 8 punkto pakeitimas, gerokai prailginantis siuntimų reabilitacijos terminą:

8. Į medicininės reabilitacijos įstaigas pacientas privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo formos E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027) reabilitacijos paslaugoms gauti pasirašymo. Jei pacientui reabilitacijos paslaugos yra indikuotinos vėliau, konkrečią atvykimo datą nustato FMR gydytojas.

SAM primena, kad sergantieji onkologinėmis ligomis po operacijų, gali naudotis taip vadinamais „žaliaisiais koridoriais“ ir reabilitacijos paslaugas gauti greičiau. Tai yra apibrėžta įsakymo 28 punkte, reglamentuojančiame, kad:

28. Prioritetinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos – stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, kurios teikiamos diagnozavus ligas ir sveikatos sutrikimus, lemiančius pagrindines mirties priežastis ar sukeliančius neįgalumą, kuriems nustatytos šios diagnozės:

<….>

28.5. po operacijų, sergantiems onkologinėmis ligomis, pagal TLK-10-AM žymimomis kodais C16, C18–C20, C22.0, C25, C34, C41.2, C50, C61, C70.0, C70.1, C71, C72.0–C72.8, D16.6, D32.0, D32.1, D33.0, D33.1, D33.4;

Džiaugiamės, kad buvo įsiklausyta ir atsižvelgta į ne kartą teiktus POLA siūlymus ir pastebėjimus dėl reabilitacijos: dar 2021 m. vasarą POLA raštu kreipėmės į SAM dėl siuntimų reabilitacijai galiojimo terminų ilginimo, prašydami atkreipti dėmesį į tai, kad siuntimo galiojimo terminas neatitinka realios situacijos ir yra per trumpas ir kad pacientas neturėtų  pakartotinai kreiptis į savo gydytoją, kad jam būtų išrašytas naujas siuntimas, nes tai papildomai apkrauna tiek pacientus, tiek siuntimą išduodančius gydytojus, pas kuriuos  nėra taip paprasta patekti. Apie stacionarinės reabilitacijos poreikius ir didesnį efektyvumą kalbėjome praeitais metais atliktoje ir LR Seime pristatytoje POLA apklausoje

Ministro įsakymo „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą kviečiame skaityti čia

2023-10-18

POLA PROGRAMĖLĖ