POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Vėžio tarybos posėdyje aparti siūlymai dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos įgyvendinimo 2023-2025 metų priemonių plano

Birželio 15 d. POLA prezidentas G. Žižys ir direktorė N. Čiakienė dalyvavo Vėžio tarybos posėdyje, kurio metu aptarti bendri principai ir plačiau diskutuota dėl tolesnių veiksmų vėžio profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos srityse, sutarta kituose posėdžiuose aptarti likusius klausimus.

Prieš posėdį POLA raštu pateikė Tarybos pirmininkui ir nariams siūlymus priemonėms, rengiant Vėžio programos įgyvendinimo 2023-2025 priemonių planą.

Visų pirma, pažymėjome, kad Priemonių planas ir jame nurodytos priemonės turėtų atspindėti Europos kovos su vėžiu plano nuostatas bei Lietuvos strateginio planavimo dokumentuose, užsibrėžtus tikslus, uždavinius ir rodiklius, suplanuojant ir užtikrinant papildomų resursų skyrimą Lietuvos problemų onkologijos srityje sprendimui. Taip pat pritarėme Nacionalinio vėžio instituto siūlymui dėl viešinimo poreikio – ne tik Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatų, bet ir papildomai viešinti Europos kovos su vėžiu planą (2.1. uždavinys). Taip pat manome, kad Priemonių plano rengimas yra gera proga peržiūrėti ir į Plano projektą įtraukti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtą Europos kovos su vėžiu plano ir nacionalinių priemonių suvestinę (toliau – Suvestinė).

Išreiškėme pritarimą NVI pateiktam pasiūlymui įvertinti naujų Europos Komisijos rekomenduojamų vėžio prevencijos programų (plaučių vėžio, skrandžio vėžio) tikslingumą, parengti ir vykdyti pilotinius projektus (siūlomas 3.8 uždavinys), taip pat siūlome numatyti ir kitas priemones, skirtas įgyvendinti Europos kovos su vėžiu plano nuostatas, susijusias su vėžio prevencija ir ankstyvąja diagnostika.

POLA rašte išsakytas poreikis realiai įtraukti NVO ir sudaryti joms prielaidas dalyvauti sprendimų priėmime ir jų įgyvendinime. Nors Priemonių plano 7 uždavinyje numatyta „Vystyti bendradarbiavimą su NVO onkologinės pagalbos srityje, plėtoti NVO veiklą visuomenėje“, praktikoje, ypač pastaruoju metu, tai nelabai vyksta.

Taip pat pažymėta, kad kyla poreikis užtikrinti, kad vėžio registro duomenys koreliuotųsi su naujų diagnozių skaičiumi. Nors Priemonių plane nurodoma, kad turi būti užtikrinama visų duomenų pateikimas Vėžio registrui, praktikoje pasigendama, jog Vėžio registras atspindėtų visą aktualią informaciją, įskaitant naujų susirgimų skaičius.

POLA vertinimu, kyla poreikis mažinti netolygumus, esančius sveikatos priežiūros sistemoje, onkologiniams pacientams užtikrinant kokybišką gydymą ir inovatyvių vaistų prieinamumą. Priemonių plane pasigendama priemonių, kuriomis būtų mažinami sveikatos priežiūros netolygumai. Palaikome NVI siūlymą įtraukti užduotis, kuriomis būtų siekiama sukurti integruotą sveikatos technologijų ir vaistinių preparatų vertinimo procesą, skirtą personalizuotos
medicinos vaistų vertinimui, kai vaisto paskyrimui reikalingas genetinis testas bei didinti personalizuotos medicinos pasiekimų prieinamumą onkologijoje, plėtojant nacionalinį genomikos planą (RRF), biobankų infrastruktūrą ir vykdant Pan-Tumor projektą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2022-06-16

Po gegužės 30 d. Seime įvykusios spaudos konferencijos „Reabilitacijos sistemos reforma: ar kas pagalvojo apie pacientą?“, kurią inicijavo Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, buvo išsiųstas bendras kreipimasis Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui Antanui Matului, kurį pasirašė Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos, Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos bei Lietuvos kurortų asociacijos vadovai. Šiame kreipimesi prašoma atsižvelgti į spaudos konferencijoje išsakytus argumentus ir nuogąstavimus dėl vykdomos sveikatos reformos ir su tuo susijusios medicininės reabilitacijos įstaigų sistemos reformos, paveiksiančios reabilitacijos paslaugų prienamumą šalies pacientams. Raštą pasirašiusieji atstovai prašo siekiant įvertinti planuojamų pokyčių naudą, atlikti ir pateikti pokyčių kaštų ir naudos analizę, aiškiai įvardinti pokyčių tikslus, veiksmų planus dėl planuojamų pokyčių, sudaryti bendradarbiavimo galimybes pacientų organizacijų atstovams, jiems dalyvauti rengiant medicininės reabilitacijos tvarkos atnaujinimą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2022-06-13

Seime pradedama svarstyti Vyriausybės parengta Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarka, dėl kurios Seimo Sveikatos reikalų komitetui POLA pateikė savo pastabas. Visų pirma, atkreipėme dėmesį, kad POLA nebuvo įtraukta į Įstatymo projekto derinimo procesą ir projekto rengimo metu nebuvo vadovaujamasi bendrakūros principu, todėl pažymėjome, kad inicijuojant esminius sveikatos apsaugos sistemos pokyčius bei siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą visoms suinteresuotoms grupėms, į teisės aktų rengimo ir derinimo procesus atstovaujančias organizacijos turėtų būti įtraukiamos jau pirminėse projektų rengimo stadijose.

Pažymėjome, kad išanalizavę Įstatymo projektą, esminių trūkumų matome ne tik vaistų, bet ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarkoje.

Rašte pateikėme šias pastabas:

  1. Dėl vaistų kompensavimo:

1.1. Kadangi matyti, jog paraiškų vertinimas trunka ilgiau nei yra nustatyta teisės aktuose, vis dėlto lydimuosiuose Įstatymo projekto dokumentuose nėra užsimenama, ar bus peržiūrimas ir efektyvinamas dabartinis vaistų kompensavimo procesas.Pažymėjome, kad trūksta aiškios sistemos dėl vaistų iškėlimo iš rezervinio sąrašo, manome, kad planuojant išlaidas vaistams būtų reikalinga vykdyti horizonto skenavimą. Šiuo atveju, planuojant PSDF ir kompensuojamų vaistų biudžetą, nėra atsižvelgiama į realų vaistų poreikį, todėl praktikoje susiduriama su situacijomis, kai, nepaisant teigiamo vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimo dėl vaisto įtraukimo į kompensuojamą vaistų sąrašą, pacientams nėra žinoma, per kiek laiko vaistas bus kompensuojamas, pvz., po kelių mėnesių, metų ar dar vėliau.

1.2. Įžvelgiama rizika, kad naujasis vaistų kompensavimo modelis taps dar sudėtingesnis, taip pat nėra aišku, ar naujieji pokyčiai pacientams bus tinkamai iškomunikuoti.

Atsiradus skirtingiems finansavimo modeliams ir pacientams nustačius kompensuojamų vaistų krepšelius, manome, kad turi būti užtikrinama, jog pacientai ne tik tinkamai gaus visą informaciją, tinkamai bus supažindinti, apie visas skirtingas vaistų kompensavimo galimybes, bet ir turės galimybę sekti savo išnaudotus krepšelius.

2. Dėl medicininės pagalbos priemonių (toliau – MPP) kompensavimo matome, kad naujasis MPP kompensavimo modelis tinkamai neužtikrins pacientų poreikių. Įstatymo projektu nustačius kompensavimo lubas 5,87 Eur už vaistus ir 20,33 Eur už MPP, susidarys situacija, kad kai kurie MPP nebebus įtraukti į kompensuojamų MPP sąrašą, nes pasikeitus naujai tvarkai ir bazinių kainų skaičiavimui, priemokos už juos bus didesnės nei nustatytos lubos ir pacientams teks mokėti pilną kainą, norint įsigyti kompensuojamus vaistus ar MPP arba pirkti pigesnius, nebūtinai atitinkančius jų poreikius.

Taip pat atkreipėme dėmesį, kad, skirtingai nei vaistų atveju, Įstatymo projektas nenustato, kaip bus užtikrinama MPP kokybė. Pvz., net ir esantys vienoje kompensuojamųjų MPP grupėje šlapimą ir (ar) išmatas sugeriantys produktai yra unikalūs ir kiekvieno gamintojo skirtingi, nes gaminant to pačio tipo sugeriančius gaminius gamintojai naudoja visiškai skirtingas gamybos technologijas
bei medžiagas ir jų techninės specifikacijos iš esmės yra skirtingos. Tokie MPP nėra tapatūs nei kokybe, nei techninėmis savybėmis. Nėra vienodai tinkančio produkto visiems vartotojams, skirtingai nei kompensuojamųjų vaistų kainyne, kur vaisto poveikis priklauso nuo veikliosios medžiagos, t. y. negalima taikyti tos pačios taisyklės kaip ir vaistams, kad „gydo veiklioji medžiaga“. Įstatymo projekte pasigendame, kad tokie MPP ir vaistų kompensavimo skirtumai būtų aptarti ir pažymėti.

Visą raštą galima skaityti čia.

2022-06-07

Gegužės mėnuo POLA buvo intensyvus onkologinių pacientų teisių advokacijos srityje –asociacijos prezidentas Gediminas Žižys ir direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo posėdžiuose ir spaudos konferencijose Seime, kur pristatė POLA atliktos pacientų apklausos apie medicininę reabilitaciją rezultatus, išsakė poziciją Sveikatos reikalų komitete svarstant klausimus dėl vėžio prevencinių programų aktyvinimo ir veiksmingumo gerinimo, planuojamos sveikatos priežiūros įstaigų reformos, buvo raštu pateikti siūlymai dėl naujo gimdos kaklelio vėžio patikros programos organizavimo modelio, dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo, dėl krūties implantų/ plėtiklių kompensavimo praktinių aspektų.

Gegužės 12 d. minėjome Tarptautinę slaugytojų dieną, visos POLA bendruomenės vardu reikšdami padėką Lietuvos slaugytojams už jų rūpestingą ir kantrų darbą.

Paskutinis mėnesio savaitgalis subūrė Lazdijuose – čia „Onkologinės savigalbos Lazdijuose“ iniciatyva surengta hortenzijų sodinimo šventė „Grožis visiems“ – linkime, kad ši hortenzijų alėja, skirta sergantiems onkologine liga ar patyrusiems jos pasekmes, kaip ir Marijampolėje esanti pirmtakė, vešėtų ir teiktų pasigėrėjimą jos lankytojams ilgus metus, taptų prasminga susitikimų vieta.

Išgyvendami nueinančio pavasario virsmą į vasaros vaiskumą, sekmadienį minėsime Tėvo dieną, lankysime ar skambučiu pradžiuginsime savo brangius Tėvelius, Senelius, linkėsime Jiems sveikatos, kad budriai rūpintųsi savimi, o išėjusius į Amžinybę apglėbsime malda ir gyvais atsiminimais, kai buvome drauge.

Visą naujienlaiškį kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

Nuoširdžiai Jūsų –

POLA komanda

POLA PROGRAMĖLĖ