POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Dėl siuntimų į NDNT:

Dalinamės svarbia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacija ir raginimu suskubti dėl siuntimų į NDNT:

Šiuo metu asmenims, kurie karantino metu ir jam pasibaigus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos negavo siuntimo į NDNT, nustatytos negalios terminą automatiškai pratęsiame iki rugsėjo 14 d. Per savaitę tokių pratęsimų atliekame nuo 1 iki 1,5 tūks.

Nuo rugsėjo 15 d. negalios vertinimai bus atliekami įprasta tvarka, t. y. tik gavus gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jeigu nepasikeis situacija dėl koronaviruso ir dėl to nebus nustatyta kitokia tvarka).

Todėl visus, kuriems nustatytas negalios terminas pratęstas automatiškai, raginame nelaukti termino pabaigos ir dėl siuntimo į gydymo įstaigas kreiptis iš anksto. Taip išvengsite nesusipratimų dėl po rugsėjo 14 d. besikreipiančiųjų į NDNT „kamščių“ ir dėl to susidariusio nepamatuoto NDNT darbuotojų darbo krūvio.

Tačiau norime nuraminti, kad net jeigu taip ir atsitiktų, jog dėl pateisinamų priežasčių nespėsite į NDNT kreiptis su nauju siuntimu, terminą nustatysime atgaline data (t. y. nuo tada, kada pasibaigė anksčiau nustatytas terminas), taigi išmokos ir kitos socialinės garantijos dėl to nenukentės.

2020 07 28

POLA PROGRAMĖLĖ