G. Žižys deleguojamas atstovauti POLA į Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją

Atsakydama į Sveikatos apsaugos ministerijos kvietimą skirti atstovą į Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją, POLA delegavo Gediminą Žižį, POLA patarėją, turintį ilgametės atstovavimo pacientų interesams patirties ir atitinkantį kitas būtinas sąlygas.

Gediminas Žižys nuo 2022 m. kovo iki 2023 m, gegužės mėn. buvo POLA prezidentas, 2012–2019 m. ėjo
POLA viceprezidento pareigas, iki 2016 m. – buvo Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, turi išskirtinės patirties pacientų interesų atstovavimo srityje, yra buvęs pacientų organizacijų atstovu daugiau nei dešimties skirtingų darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje, tarp jų ir tų, kuriose svarstomi klausimai, susiję su vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-09-29

POLA PROGRAMĖLĖ