“Įveikę vėžį savo jėgas paskyrė kitų ligonių gerovei”

Straipsnis apie POLĄ organizaciją.

Nuoroda

POLA PROGRAMĖLĖ