“Kaip gauti POLA kortelę?”

POLA prezidento Šarūno Narbuto komentaras. “Kaip gauti POLA kortelę?”

Nuoroda

POLA PROGRAMĖLĖ