Kviečiame dalyvauti apklausoje apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir su tuo susijusius aspektus

Vyriausybė yra išsikėlusi tikslą gerinti Sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, planuojama sukurti Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelį (rodiklių švieslentę). POLA susitikimuose su sprendimų priėmėjais nuolat akcentuoja principo „nieko apie mus, be mūsų“ svarbą, todėl prašome Jus išsakyti savo nuomonę, patirtis ir lūkesčius APKLAUSOJE APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR SU TUO SUSIJUSIUS ASPEKTUS:

Apklausos anketos nuoroda: https://pola.surveysparrow.com/…/tt-kLk3gvSQ4Fka3dfsRGFzxu

Jūsų atsakymų lauksime iki š. m. vasario 21 dienos (antradienio) 23:59 val.

Remdamiesi šios apklausos rezultatais, mes galėsime pateikti argumentuotus siūlymus atsakingoms institucijoms.

Apklausa anoniminė, visi atsakymai bus vertinami apibendrintai

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos įstatyminė bazė sako, kad „Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami“ (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 straipsnis).

Apklausa organizuojama, įgyvendinant projektą „Pacientai pacientams“, kuris yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

2023-02-17

POLA PROGRAMĖLĖ