POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Lietuva aktyviai dalyvauja Europos Komisijos plano „Europa įveikia vėžį“ įgyvendinime

Praėjus beveik keturiems mėnesiams nuo birželio 26 dieną sėkmingai vykusio Europos Komisijos parengto plano „Europa įveikia vėžį“ svarstymo ir aptarimo su ministerijų, gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų atstovais, spalio 15 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko tolimesnis šio dokumento ir jo įgyvendinimo aptarimas, kuriame dalyvavo POLA prezidentas Paulius Rakštys ir POLA direktorė Neringa Čiakienė.

Renginį inicijavę Europos Parlamento narys Juozas Olekas ir buvęs EK narys dr. Vytenis Povilas Andriukaitis pristatė, kad konferencijos išvados buvo pateiktos LR Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Europos Komisijai ir ES Parlamentui. Gauti atsakymai rodo, kad labai teigiamai mūsų iniciatyvą įvertino EP Primininkas, o ypač palankią nuomonę dėl mūsų siūlomų iniciatyvų išreiškė EK Prezidentė Ursulos von der Leyen. Ji ne tik nurodė, jog mūsų išvardinti pasiūlymai bendroms ES iniciatyvoms yra įtraukti į tolimesnius EK svarstymus, aptariant ES Vėžio plano gaires, bet ir pažymėjo, jog Lietuvos siūloma iniciatyva „Lithuanian flagship initiative for beating cancer“ ne tik sveikintina, bet ir susilauktų EK paramos.

Pilotinis „Lithuanian Flagship Initiative for Beating Cancer“ projektas apima tris ekosistemas ir vieną onkoklasterį bei sujungtas į vieną vadybinį kolaiderį (detaliai aprašant tokio kolaiderio valdymo, žmogiškųjų išteklių, finansinius ir institucinius aspektus bei nustatant indikatorius ir siekiamus rodiklius) galėtų būti pristatytas Lietuvos vardu Europos komisijai ir Europos parlamentui kaip Lietuvos inovatyvus pasiūlymas, galintis tapti gerosios praktikos modeliu kitoms ES šalims narėms. Tam, kad „Lithuanian flagship initiative for beating cancer“ projekto gairių metmenys būtų toliau diskutuojami, būtina mokslininkų, gydytojų, pacientų atsovų ekspertizė, geras veiksmų koordinavimas.

Siekiama, kad šie metmenys būtų pateikti LR Vyriausybei ir LR Seimui kaip pagrindas sukurti tarpžinybinę darbo grupę, kuri būtų įgalinta parengti galutinį Iniciatyvos projektą ir dar šių metų pabaigoje Lietuvos vardu pateikti jį, kaip pilotinį projektą, Europos Komisijos vertinimui.

POLA PROGRAMĖLĖ