Gauti POLA kortelę
SUSISIEKTI SU SAVANORIAIS

“Lietuva praleidžia progą vėžiu sergančius žmones gydyti nemokamai”

POLA prezidento Šarūno Narbuto straipsnis.

Nuoroda

POLA PROGRAMĖLĖ