POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Minima pasaulinė hospisų ir paliatyvios pagalbos diena

Spalio 12 d. minima pasaulinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena.
Priešingai vyraujančiam įsitikinimui, hospisai yra žalia šviesa gyvenimui, hospise yra gerbiamas kiekvieno žmogaus unikalumas ir individualumas, išpildomas kiekvienas jo pageidavimas. Hospisas – tai namai, kuriuose yra meilė ir viltis, kuriuose dirba paliatyvią pagalbą užtikrinanti daugiadisciplininė komanda, kurią sudaro: pacientas, šeima; gydytojas; slaugytoja; socialinis darbuotojas; dvasininkas; psichoterapeutas; kineziterapijos specialistas; savanoriai, jų koordinatorius.

Paliatyvioji pagalba reiškia tokią pagalbą, kuri apima visą asmenį – kūną, protą, dvasią – širdį ir sielą. Paliatyviosios pagalbos pavadinimas kilo iš lotyniško žodžio „palliare“, reiškiančio apglėbti, apsiausti. t.y. apglėbti meile bei rūpesčiu. Šiandien paliatyvioji pagalba – medicinos mokslo ir praktikos šaka, besirūpinanti pacientais, sergančiais progresuojančia, toli pažengusia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – gyvenimo kokybė.

Remiantis holistiniu požiūriu paliatyvioji pagalba apima medicinines, slaugos, psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines paslaugas, todėl suburiama daugiadisciplininė komanda, kuri galėtų patenkinti visus paciento poreikius. Įprastai komanda sudaroma pagal paciento poreikius, kiti komandos nariai įjungiami pagal klinikinę patirtį ir paciento norus. Į komandą gali būti įtraukti: muzikos terapeutas, psichologas, fizioterapeutas, ergoterapeutas, užimtumo terapeutas, dietologas, psichiatras, logopedas ir kt. Visi specialistai turi būti kvalifikuoti ir turėti licencijas. Net savanoriai turi baigti paliatyviosios pagalbos kursus. Komandai vadovauja administratorius, savanoriams – savanorių koordinatorius.

POLA PROGRAMĖLĖ