„Personalizuotos medicinos forume 2023“ – pacientų lūkesčiai kuriant personalizuotos medicinos ekosistemą

2023 m. vasario 23 d. POLA direktorė N. Čiakienė dalyvavo Seime vykusiame „Personalizuotos medicinos forume 2023“ ir apvalaus stalo diskusijoje pasisakė apie pacientų bendruomenės lūkesčius, atskirai išskirdama ir pažymėdama lūkesčius valstybės institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir gydytojams, mokslininkams.

Renginio pabaigoje POLA direktorė pakvietė Forume vykusias diskusijas apibendrinti rezoliucija, kad:

 • Siekiant funkcionuojančio tęstinio personalizuotos medicinos modelio – Personalizuotos medicinos ekosistemos, būtina veikti drauge.
 • Siekiant užtikrinti personalizuotos medicinos naudą pacientui ir visuomenei, svarbu parengti ir įgyvendinti Nacionalinį personalizuotos medicinos veiksmų planą, apimantį kiekvieną paciento priežiūros etapą, sukuriantį skaidrų, etišką, viešą ir privatų sektorius apjungiantį jos įgyvendinimo bei valdysenos modelį, užtikrinantį personalizuotos medicinos mokslo plėtrą, visuomenės bei pacientų įtraukimą bei edukaciją ir leisiantį pasiekti geriausių įmanomų diagnostikos, ligų prognozės ir gydymo rezultatų.
 • Artimojo laikotarpio, 2023 – 2024 metų, tikslai:
  • Įsteigti viešąjį ir privatų sektorius bei pacientų organizacijas sutelkiantį Nacionalines personalizuotos medicinos strategijos valdysenos struktūrą, kreiptis į Nacionalinę sveikatos tarybą (NST) dėl šios struktūros veiklos organizavimo.
  • Parengti Nacionalinį personalizuotos medicinos įgyvendinimo ir valdysenos modelį.
  • Atlikti reguliacinės bazės poveikio analizę ir teikti pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms dėl teisės aktų parengimo bei jų įgyvendinimo personalizuotos medicinos principams įdiegti ir finansavimo poreikiams užtikrinti.
  • Viešinti Nacionalinės personalizuotos medicinos strategijos principus.

Forumą atidarė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato sveikatos srities mokslinių tyrimų direktorato direktorė Irenė Norsted (Irene Norstedt), kuri kalbėjo apie politinę valią ir Europines perspektyvas, įgyvendinant personalizuotą mediciną. Savo įžvalgomis dėl pasirengimo personalizuotos medicinos proveržiui Lietuvoje taip pat dalinosi Tarptautinio personalizuotos medicinos konsorciumo ICPerMed pirmininkas Eineras Moltzenas (Ejner Moltzen). Forume taip pat dalyvavo Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, universitetų, gydymo įstaigų bei privataus sektoriaus atstovai.

Forumo organizatorių nuotraukos.

2023-02-28

POLA PROGRAMĖLĖ