POLA: e.sveikatoje pasigendame aiškumo

2021 m. kovo 3 d. POLA LR Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) išsiuntė pasiūlymus dėl e.sveikatos sistemos tobulino. Kaip vieną iš egzistuojančių problematikų POLA išskyrė informacijos trukumą apie šiuo metu veikiančią išankstinę pacientų registracijos sistemą. POLA pažymėjo, kad šiuo metu pacientai vis dar nežino, per kurią elektroninę sistemą reikėtų registruotis, siekiant papulti į sveikatos priežiūros įstaigą, t. y. ar tai reikėtų daryti per sergu.lt, ar per e. sveikatos sistemą, ar galbūt per gydymo įstaigos sukurtą registracijos sistemą. 

2020 m. kovo 17 d. buvo gautas SAM atsakymas, kuriame buvo padėkota už POLA siūlymus, paprašant POLA su savo bendruomenės nariais pasidalinti informacija apie galimybę į sveikatos priežiūros įstaigą registruotis per išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą. Taip pat SAM pažymėjo, kad šiuo metu kartu su VĮ Registrų centru ir Valstybine ligonių kasa įgyvendina projektą, kuriuo siekiama efektyvinti apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesus, padarant išankstinę registraciją patogesnę pacientui ir sudarant sąlygas aktyviai sistemos stebėsenai. 

2021 03 17

POLA PROGRAMĖLĖ