POLA ir toliau siekia atkreipti SAM dėmesį į būtinybę kuo skubiau užtikrinti Europos kovos su vėžiu plano ir jo priemonių įgyvendinimą, numatant tam būtinas priemones ir resursus

Jau beveik metus POLA siekia atkreipti institucijų dėmesį į 2021 m. vasario mėn. patvirtintą Europos kovos su vėžiu planą ir būtinybę suplanuoti ir numatyti Lietuvos atsaką: apie tai kalbėta 2021 m. vasario 22 d. rašte SAM, 2021 m. rugpjūčio 5 d. rašte Ministro pirmininko patarėjai Živilei Gudlevičienei, 2021 m.  spalio 19 d. bendrame POLA ir NVI rašte Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, 2021 m. spalio 19 d. spaudos konferencijoje Seime, 2021 m. gruodžio 16 d. tarptautinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo trijų Baltijos šalių ekspertai, įskaitant atsakingus SAM atstovus.

2022 m. sausio 24 d. POLA vėl išsiuntė raštą SAM (su kopija Vyriausybės kanceliarijai), atkreipdama dėmesį į probleminę situaciją, pateikdama siūlymus ir prašydama

  • Pateikti informaciją, kurioje iš dviejų SAM kompetencijai priskirtų 2021–2030 m. plėtros programų„Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo“ ar „Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo“, numatytos nuostatos, skirtos užtikrinti Europos kovos su vėžio plano nuostatų įgyvendinimą bei Lietuvos problemų onkologijos srityje sprendimą. Jei to nėra numatyta, prašome informuoti, kokiu būdu bus užtikrinamas papildomų resursų skyrimas šiai sričiai.
  • Pateikti informaciją apie Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo, onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos tarybos veiklą, nurodant (i) kada vyko paskutinis Tarybos posėdis; (ii) ar Tarybos nariai buvo informuoti apie Europos kovos su vėžiu planą ir jo įgyvendinimo priemones.
  • Inicijuoti tarpinstitucinės darbo grupės ar komisijos, kuriai būtų pavesta peržiūrėti dabar galiojančių Strateginių planavimo dokumentų, įskaitant Nacionalinės kovos su vėžiu strategijos, nuostatas, užtikrinant Lietuvos onkologijos srities problemų sprendimą ir Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimą, sudarymą. Siekiant skirti deramą dėmesį šiam klausimui, manome, kad Estijos pavyzdžiu, šiai struktūrai galėtų vadovauti Nacionalinio vėžio instituto vadovė, o nariais, kaip ir apibrėžta strateginio planavimo metodikoje, būti ne tik valstybės institucijų, bet ir pacientų, bei gydytojų organizacijų atstovai. Pažymime, kad tokia praktika jau buvo vykdoma ir prieš dešimt metų, rengiant šiuo metu galiojančią Nacionalinę kovos su vėžiu programą, tačiau pastaruoju metu tokio bendradarbiavimo yra pasigendama.
  • Pateikti papildomą informaciją apie planuojamą atlikti Europos kovos su vėžiu plano priemoniųįgyvendinimo stebėseną, atsakant į klausimus: (i) kokia forma planuojama vykdyti stebėseną; (ii) koks dokumentas nustatys tokios stebėsenos vykdymo pagrindus; (iii) kas vykdys šią stebėseną.

Visą kreipimąsi galite skaityti čia.

2022-01-24

POLA PROGRAMĖLĖ