POLA pakartotinai kreipėsi dėl sunkių ligų sąrašo atnaujinimo

POLA, išnagrinėjusi gautą SAM atsakymą į teiktą prašymą atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d.įsakymu Nr. V-177 (toliau – Įsakymas) patvirtintą Sunkių ligų sąrašą, į jį įtraukiant visas onkologines ir hematologines ligas, o ne tik išskirtinai III ir IV stadijos piktybinius navikus, pakartotinai kreipėsi į ministeriją, prašydama ieškoti sprendimų, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją, padedant socialiai remtiniems žmonėms neprarasti galimybės palengvinti jų sudėtingą finansinę situaciją.

Pažymėjome, kad atsižvelgdami į informciją Įsakymo pirminę paskirtį ir priėmimo aplinkybes, visgi
praktikoje matome, kad šis Įsakymas, nors ir priimtas su konkrečia paskirtimi (kompensacijoms, susijusioms su Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu), per eilę metų pradėtas taikyti daug platesnei aprėpčiai, kaip pavyzdžiui nustatant kriterijus savivaldybių mokamoms vienkartinėms išmokoms nepasiturintiems asmenims, besikreipiantiems paramos dėl sveikatos būklės.

Kaip vieną iš galimų sprendimų pasiūlėme praplėsti Įsakymo pavadinimą, į jį perkeliant nuostatas, susijusias su Įsakymo preambulėje nurodyta paskirtimi, todėl siūlome ir prašome:

 • Pakeisti Įsakymo pavadinimą, jį išdėstant tokiu būdu: „Įsakymas dėl sunkių ligų sąrašo, taikomo
  įgyvendinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
  nuostatas, patvirtinimo“;
 • Pakeisti Įsakymo punkto, kuriuo tvirtinimas ligų sąrašas, formuluotę tokiu būdu: „T v i r t i n u
  sunkių ligų sąrašą, taikomą įgyvendinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
  turtą atkūrimo įstatymo nuostatas“;
 • Pakeisti įsakymu tvirtinamo priedo pavadinimą, jį išdėstant tokiu būdu: „Sunkių ligų sąrašas,
  taikomas įgyvendinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
  įstatymo nuostatas“.

Informavome, kad apie problemas, susijusias su šio Įsakymo taikymu, gautą SAM atsakymą, POLA
teiktus siūlymus, informuosime Lietuvos savivaldybių asociaciją ir Savivaldybių tarybas, prašydami apibrėžiant kriterijus, susijusius su sveikatos būkle, nesivadovauti Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177.

Visą raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

SAM atsakymą į pirminį POLA kreipimąsi rasite šioje nuorodoje.

2023-04-13

POLA PROGRAMĖLĖ