POLA pateikė pastabas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo formavimo

POLA, gavusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtą ir pateiktą derinti teisės akto projektą Nr. 23-8486 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikė pastabas ir komentarus.

Visų pirma, išreiškėme susirūpinimą dėl nustatytų siektinų rodiklių, pagal kuriuos bus vykdoma Projekto įgyvendinimo stebėsena. Projekto lydraštyje nurodoma, kad vertinant Projekte nustatytų kriterijų įgyvendinimą dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) tinklo formavimo, bus siekiama užtikrinti stacionarinių aktyviojo gydymo lovų skaičiaus ir stacionarinių aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus mažėjimą, taip pat užtikrinti atitinkamą dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugų skaičiaus didėjimą. Šiuo atveju matome riziką, jog gali būti pažeista paciento teisė į sveikatos paslaugų saugumą ir orientaciją į paciento poreikius. Nors planuojama, kad Projektu nustatyti pokyčiai bus pradėti įgyvendinti nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d., jau šiuo metu girdime daug pavyzdžių, kai dėl pastaruoju metu aktyviai propaguojamų dienos chirurgijos paslaugų ir siekiamo jų skaičiaus augimo, kenčia pacientams suteikiamų
paslaugų spektras ir kokybė (pvz., dėl susiarėjusio anestezijų spektro), kyla klausimas dėl saugaus pooperacinės priežiūros užtikrinimo (pvz., dėl eilių pas šeimos gydytojus, slaugos specialistų, teikiančių paslaugas namuose, trūkumo), neužtikrinama orientacija į pacientų poreikius.

Antra, pažymėjome, kad trūksta aiškumo ir detalesnės informacijos, kaip bus atliekamas kasmetinis Projekto įgyvendinimo vertinimas. Projekto lydraštyje nėra detaliai nurodoma, kaip bus atliekamas kasmetinis vertinimas, taip pat, ar Projekto įgyvendinimo vertinimas ir rodikliai kiekvienais metais bus pristatomi visiems suinteresuotiems subjektams, įskaitant pacientų bendruomenei atstovaujančioms pacientų organizacijoms. Be to, pasigendama informacijos, ar tuo atveju, jeigu iš nurodytų rodiklių bus matoma, kad vis dėlto pokyčiai neigiamai atsiliepia teikiamų paslaugų kokybei ir saugumui, eigoje dėl to bus imtasi papildomų priemonių, ar vis dėlto visą Projekto galiojimo laikotarpį, t. y. 5 metus, Projektas
nebus tobulinimas ir koreguojamas.

Trečia, iš pridedamos informacijos, t.y. LNSS tinklo sąrašo, nėra aišku, kokia ateitis planuojama Nacionaliniam vėžio institutui (NVI), ir į ką atsižvelgiant 2025 m. rugpjūčio 1 d. bus rekomenduojama priimti sprendimą dėl šios įstaigos ateities (galimos integracijos) į universiteto ar respublikos lygmens ligonines. Atsižvelgiant į tai, kad POLA bendruomenei Nacionalinio vėžio institutas yra viena pagrindinių gydymo institucijų, paprašėme pateikti informaciją, kokie veiksmai planuojami šio instituto atžvilgiu.

Apibendrindami aukščiau išdėstytus pastebėjimus, pažymėjome, kad Projekte pasigendama aiškumo, kaip bus užtikrinama, jog LNSS tinklo formavimo metu nenukentės teikiamų paslaugų kokybė ir pacientams bus suteikiamos saugios į jų poreikius orientuotos sveikatos priežiūros paslaugos. Iš šiuo metu Projekte nustatytų rodiklių nėra iki galo aišku, kaip ši stebėsena bus organizuojama, taip pat manytina, jog nustatyti rodikliai nepadės visapusiškai įvertinti Projekte nustatytų pokyčių efektyvumo.

Visą raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

2023-06-22

POLA PROGRAMĖLĖ