POLA pateikė pastabas teisės akto pakeitimui sprendžiant krūties onkochirurgų licencijavimo klausimą

Atsakydama į raštą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 ,,Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika” pakeitimo” projekto derinimo”, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) pateikė šiuos pastebėjimus ir pasiūlymus:
Pažymėjome, kad manome, jog gydytojų chirurgų, kurie iki 2022 m. gruodžio 28 d. vertėsi siaura krūtų onkochirurgijos praktika, kompetenciją teikti krūtų onkochirurgijos paslaugas kvalifikacijai įvertinti pasirinkti kriterijai (toliau – kvalifikacijos vertinimo kriterijai): (1) ne mažiau kaip 50 krūties navikų (gerybinių ir piktybinių) operacijų (neįskaitant estetinių krūtų operacijų) ir (2) ne mažiau kaip 100 akademinių valandų tobulinusiems kvalifikaciją onkologijos srityje (iš jų ne mažiau kaip 70 proc. krūties onkochirurgijos srityje) yra tinkami ir pakankami.
Manome, kad atsižvelgiant į tai, jog siūlomi kvalifikacijos vertinimo kriterijai yra labai konkretūs ir aiškiai apibrėžti, jų vertinimą galėtų pilnavertiškai atlikti Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, nesteigiant atskiros komisijos.
Jei vis tik būtų apsispręsta sudaryti komisiją specialistų kvalifikacijos vertinimui, manome, kad į šią komisiją neturėtų būti traukiami galimą interesų konfliktą turintys asmenys. Siekiant išvengti rizikų, susijusių su galimais interesų konfliktais, siūlome netraukti į komisiją krūtų onkochirurgų, o pasirinkti kitų chirurginių onkologijos sričių ekspertus, pvz., onkoginekologus, pilvo chirurgus. Taip pat primename, kad prieš keletą metų buvo taikoma praktika į panašių komisijų sudėtį (pvz., Konkursų į APSPĮ vadovų atrankos komisijas) įtraukti pacientų organizacijų atstovus ir manome, kad vienas iš komisijos narių galėtų būtų Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) atstovas. Iš gydytojų specialistų draugijų rekomenduotume Lietuvos onkologų draugiją.
Siekiant išvengti su vėlavimu susijusių rizikų, tam kad prireikus būtų galimybė nestabdant gydytojų darbo pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, siūlome sutrumpinti terminą reikalingų dokumentų pateikimui iki 2023 m. liepos 31 d., o kvalifikacijos įvertinimo ir sprendimo pateikimo terminą iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pilną raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

SAM raštą prašant pateikti išvadas teisės akto derinimui rasite šioje nuorodoje.

2023-05-19

POLA PROGRAMĖLĖ