POLA pateikė siūlymus SAM, atkreipdama dėmesį į rizikas planuojant kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių prieinamumą

POLA susipažino su 2023 m. vasario 27 d. TAIS paskelbtu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo” pakeitimo projektu (toliau – siūlomas teisės akto projektas). Įvardijama, kad VLK darbo grupės parengto Projekto tikslas – „užtikrinti geresnį gyventojų aprūpinimą kompensuojamosiomis medicinos pagalbos priemonėmis (toliau – MPP)…, …siekiant, kad nesumažėtų kompensuojamųjų MPP prieinamumas ir galimybė pacientams gauti jiems tinkamas kompensuojamąsias MPP.“ Išnagrinėję aiškinamajame rašte aprašytus inkontinencijos priemonių grupavimo principus, pažymėjome, kad nors ir pritariame Valstybinės ligonių kasos darbo grupės apsibrėžtiems tikslams, kuriais siekiama pagerinti šlapimą/išmatas nelaikančių pacientų gyvenimo kokybę, tačiau, susipažinę su siūlomo teisės akto projektu, išsakėme matantys didelę riziką, kad nepatikslinus jo nuostatų, inkontinencijos priemonių prieinamumas pacientams akivaizdžiai sumažės ar taps neįmanomas.

Atkreipėme dėmesį, kad VLK darbo grupės sauskelnių grupavimo principuose yra vertinamas tik išskiriamo šlapimo tūris mililitrais ir priemonės tipas, tačiau visiškai neatsižvelgiama į paciento kūno sudėjimą, t.y. sauskelnių dydį bei sauskelnių sugeriamumą realiai jas naudojant. Svarbiausia šlapimą/išmatas sugeriančių produktų paskirtis – apsaugoti pacientą nuo pratekėjimų ir tuo pačiu užtikrinti tinkamą paciento odos būklę.

Pažymėjome, kad šlapimą sugeriančių produktų bendram šlapimo sugėrimo laipsniui matuoti naudojamas Rothwell medodas neatspindi tikrojo produktų sugeriamumo galimybių, realybėje jį naudojant, tai yra tik teorinis galimas didžiausias produkto sugeriamumas esant idealioms laboratorijos sąlygoms (visą jį panardinus į indą su skysčiu), todėl yra būtinas pakankamas įvairaus sugėrimo grupių kiekis, neribojant didžiausio sugeriamumo grupių viršutinės sugeriamumo vertės. Nėra tokio gaminio, kuris vienodai tiktų visiems be išimties vartotojams. Todėl tam, kad būtų patenkinti kiekvieno vartotojo individualūs poreikiai, yra būtinas platus šlapimą sugeriančių gaminių asortimentas.

Raštu paprašėme atsižvelgti į mūsų pateiktas pastabas ir rekomendacijas, tam, kad nesumažėtų MPP prieinamumas pacientams. Visą raštą su siūlymų pagrindimu kviečiame skaityti čia.

2023-03-07

POLA PROGRAMĖLĖ