POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

POLA prezidentu laikinai paskirtas asociacijos viceprezidentas Paulius Rakštys

Pagalbos onkologiniams pacientams asociacijos (POLA) valdyba 2020 m. liepos 24 d., apsvarsčiusi Šarūno Narbuto prašymą trauktis iš POLA prezidento pareigų, pritarė šiam prašymui iš dalies, patvirtindama Šarūno Narbuto kaip asociacijos prezidento pareigų suspendavimą iki 2020 metų pabaigos. POLA prezidento pareigas, kaip numato POLA įstatai, nuo 2020 m. liepos 25 d. eina dabartinis asociacijos viceprezidentas Paulius Rakštys.

„Dirbdami onkologinių pacientų labui drauge su POLA bendruomene nuveikėme daug svarbių darbų. Nenorėdamas, kad dabartinių įvykių atgarsis neigiamai paveiktų asociaciją ir visą nevyriausybinį sektorių, priėmiau sprendimą pasitraukti iš POLA prezidento pareigų. Be to, šiuo metu neturiu ir galimybių tinkamai atstovauti onkologinių pacientų interesams“, – teigia Šarūnas Narbutas. Valdyba Š. Narbuto prašymą nusprendė tenkinti iš dalies: „Manome, kad laikinas Š. Narbuto, kaip POLA prezidento pareigų suspendavimas, yra tinkamiausias sprendimas šiuo metu. Jo indėlis į POLA veiklą bei pasiekimai gerinant onkologinių pacientų gyvenimą Lietuvoje yra nepaprastai svarbūs – tai vertiname, pripažįstame ir norime, kad toks žmogus liktų mūsų asociacijoje. Taip pat tikime, kad Lietuvoje veikia nekaltumo prezumpcijos principas, situaciją atidžiai stebėsime ir vertinsime”, – teigia POLA prezidento pareigas vykdantis asociacijos viceprezidentas Paulius Rakštys.

P. Rakštys drauge su asociacijos direktore Neringa Čiakiene užtikrins tolesnį onkologinių pacientų interesų atstovavimą ir asociacijos funkcijų vykdymą. Asociacijos nariams ir toliau teikiamos nemokamos konsultacijos – vien per pirmąjį 2020 m. pusmetį  onkologiniai pacientai sulaukė daugiau nei 1 200 psichologinių,  teisinių, dietologo, gydymo alternatyvų ir gyvensenos konsultacijų. Jiems surengta daugiau kaip 100 renginių: gydytojų paskaitų, susitikimų su psichologais, šokių, dailės terapijos užsiėmimų. POLA iniciatyvos dėka šiais metais Seime buvo patvirtintos dvi onkologiniams pacientams svarbios įstatymų pataisos:  nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja nauja Darbo kodekso nuostata, draudžianti diskriminaciją ligos pagrindu, o nuo 2021 m. sausio 1 d. onkologiniai pacientai galės naudotis 80 proc. transporto lengvata. Per šiuos metus prie asociacijos prisijungė 1 533 nauji nariai.

2020 07 27

POLA PROGRAMĖLĖ