POLA susitikime su Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertais aptarė pirminės sveikatos priežiūros vystymą ir reformą Lietuvoje

Rugpjūčio 29 d. POLA prezidentas Gediminas Žižys ir teisininkė Fausta Šimonėlytė susitiko su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Lietuvoje atstove Ingrida Zurlyte ir ekspertais – PSO Europos pirminės sveikatos priežiūros centro vadove Melitta Jakab, PSO Europos pirminės sveikatos priežiūros centro techniniu patarėju Arnoldu Jurgučiu, PSO Europos pirminės sveikatos priežiūros centro patarėjais Liesbeth Borgermans ir Nigel Edwards. 

Susitikimo metu PSO ekspertai buvo supažindinti su POLA veikla, vykdomu POLA kortelės projektu, pažymint, kad šiuo metu POLA yra didžiausia pacientams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, turinti daugiau nei 32 000 bendruomenės narių. 

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su šiuo metu vykdomu pirminės sveikatos priežiūros vystymu ir reforma. POLA prezidentas atkreipė PSO ekspertų dėmesį, kad pirminės sveikatos priežiūros vystymo ir reformos metu – (i) turi būti skiriamas dėmesys onkologinių susirgimų prevencijai ir profilaktikai, viešinant prevencines programas. Pažymėta, kad šiuo metu, nepaisant vykdomų programų, III-IV stadijoje nustatomų vėžinių susirgimų skaičius siekia beveik 50 proc.; (ii) į reformos procesus turi būti įtraukiama ne tik pirminė sveikatos priežiūra, paliatyvi pagalba, bet ir reabilitacija, peržiūrint reabilitacijos algoritmus; (iii) į poįstatyminių teisės aktų rengimo procesus turėtų būti įtraukiami ir pacientų nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Susitikimo metu PSO ekspertai padėkojo POLA atstovams už vykdomą veiklą ir pasidalintą informaciją, pritardami onkologinių susirgimų prevencijos ir profilaktikos svarbai. 

2022-08-29

POLA PROGRAMĖLĖ