Rygoje įvyko Europos onkologinių pacientų organizacijų kongresas „Dėl lygybės įveikiant vėžį“

Kovo 18-19 dieną Rygoje įvyko pirmasis Europos onkologinių pacientų organizacijų kongresas „Dėl lygybės įveikiant vėžį“, kuriame POLA atstovavo asociacijos teisininkė Fausta Šimonėlytė.

Lietuvoje, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, ženkliai atsiliekama nuo Vakarų šalių vėžio diagnostikai ir gydymui skiriamomis lėšomis, ligos diagnozavimas, taip pat inovatyvių vaistų skyrimas užtrunka daug ilgiau – visa tai lemia prastėjančius išgyvenamumo rodiklius, neigiamai veikia onkologinių pacientų gyvenimo kokybę.

Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinės pacientų organizacijos yra svarbūs sveikatos apsaugos sistemos dalyviai, renginio diskusijų metu buvo išskirtas pacientų organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo poreikis ir įtraukimas į teisėkūros procesus. Būtent pacientų organizacijos turėtų būti laikomos lygiaverčiu partneriu, siekiant ne tik informuoti pacientus apie onkologines ligas, bet ir siekiant sumažinti sveikatos apsaugos sistemoje esančius netolygumus. Poreikį bendradarbiauti taip pat pabrėžė ir kitos pacientų organizacijos bei Latvijos ir Estijos sveikatos apsaugos ministrai. 

 Diskusijų metu pacientų nevyriausybinės organizacijos ir POLA atstovė diskutavo šiomis temomis:

·      kaip sumažinti pacientų patiriamus netolygumus sveikatos apsaugos sistemoje; 

·      kaip užtikrinti, kad pacientų organizacijos būtų išgirstos valstybinėse institucijose, atkreipiant dėmesį į tai, kad siekiant inicijuoti pokyčius, pacientų organizacijos turėtų aiškią strategiją, kokių pokyčių jos siekia; 

·      ar keičiasi visuomenės pacientų požiūris į onkologinius pacientus ir remisiją pasiekusius pacientus, pažymint, kad požiūris po truputį keičiasi, tačiau vis dar yra kur tobulėti; 

·      kaip užtikrinti, kad prašydamos piniginės paramos, pacientų organizacijos išlaikytų orumą. Atkreiptas dėmesys, kad skaidrumas ir informacijos apie paramos panaudojimą teikimas visuomenei gali būti vienas iš būdų, padedančių pacientų organizacijoms prašant paramos, sulaukti palaikymo. 

Kongreso pabaigoje buvo pasirašytas atviras laiškas, kurį jau pasirašė 18-os valstybių nevyriausybinės organizacijos, įskaitant ir POLA,  kuris bus pateiktas Europos Parlamentui. Atvirame laiške suformuluoti 10 žingsnių, siekiant užtikrinti lygybę įveikiant vėžį. 

Antrąją kongreso dieną 28-ių nevyriausybinių pacientų organizacijų atstovai iš 12-os valstybių pristatė savo veiklą ir pasidalino savo gerąja praktika. Taip pat atstovai aptarė, su kokiais sveikatos sistemos netolygumais pacientai susiduria Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Išryškėjo, kad daugelyje šalių pasikartoja tie patys probleminiai klausimai – inovatyvių vaistų ir gydymo kompensavimo trūkumas, mažas pacientų įsitraukimas į prevencines programas, ypač COVID-19 pandemijos laikotarpiu, taip pat pasigendama pacientams tinkamo reabilitacijos proceso užtikrinimo po aktyvaus gydymo. 

Kongresą organizavo Latvijos onkologinių ligonių organizacijų asociacija „Onkoalianse“, bendradarbiaudama su Europos Parlamento Specialiuoju kovos su vėžiu komitetu (BECA). Prie renginio taip pat prisideda įtakingos Vidurio ir Rytų Europos šalių pacientų organizacijos iš Rumunijos, Graikijos, Estijos, Lietuvos, Čekijos, Lenkijos ir kitų šalių.

Kongreso transliacijos nuoroda čia.

POLA PROGRAMĖLĖ