POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Seimas priėmė POLA pasiūlytus Darbo kodekso pakeitimus ir įteisino draudimą diskriminuoti darbuotojus dėl jų sveikatos būklės

Onkologiniams pacientams – PALANKESNĖS Darbo kodekso nuostatos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Nors daugelis onkologinių ligonių turi galimybę tęsti darbą, tačiau susiduria su įvairiomis kliūtimis: darbo vietos išlaikymu, galimybe derinti darbą ir gydymąsi.

Gegužės 21 d. Seimas vienbalsiai priėmė POLA pasiūlytus Darbo kodekso pakeitimus ir įteisino draudimą diskriminuoti darbuotojus dėl jų sveikatos būklės. Darbo kodekso pataisos taip pat numato:

  • Dvigubai didesnes išeitines išmokas, kai darbuotojas dėl sveikatos būklės negali eiti savo pareigų
  • Darbdavio prievolę tenkinti prašymą dirbti nuotoliniu būdu bent 1/5 darbo laiką
  • Darbdavys taip pat privalės tenkinti prašymą suteikti atostogas

Seimo narys Justas Džiugelis pasidžiaugė, kad onkologinių pacientų ir juos atstovaujančių organizacijų balsas yra išgirstas ir jie bus įstatymu apsaugoti nuo ne visada socialiai atsakingų darbdavių. POLA prezidento Šarūnas Narbutas teigimu, būtent grįžimas į darbo vietą padeda onkologiniams pacientams sveikti ir pasijausti visuomenės dalimi, nesijausti izoliuotiems ar stigmatizuojamiems 

2020 05 21

POLA PROGRAMĖLĖ