2013 m. ataskaita

Apie POLA

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 15 onkologinėje srityje veikiančių organizacijų; dalis jų – onkologinių pacientų draugijos, kitos – pagalbą vėžiu sergantiesiems teikiančios organizacijos. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

POLA siūlo pasinaudoti užsienio šalių patirtimi, sutelkti dėmesį ne tik į sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir plėtoti informacines, psichologines, socialines paslaugas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems. Valstybinės gydymo įstaigos ne visada gali patenkinti šių paslaugų poreikį, todėl POLA siūlo vystyti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir įtraukti visuomenę į savanorišką pagalbą onkologiniams pacientams.


2013 metų vasario mėn. 2 d. Vilniuje įvyko antrasis asociacijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja trijų metų (2013 – 2015) kadencijos valdyba iš 7 narių:

 1. Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS (teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantas);
 2. Viceprezidentė DALIA VENCEVIČIENĖ (VšĮ ” Virtus LT” direktorė, žurnalistė);
 3. Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius);
 4. Valdybos narė EGLĖ MĖLINAUSKIENĖ (Labdaros paramos fondo “Mamų unija” direktorė, fotomenininkė);
 5. Valdybos narys GEDIMINAS ŽIŽYS (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, ekonomistas);
 6. Valdybos narė JUVENTA SARTATAVIČIENĖ (VU Onkologijos instituto atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene);
 7. Valdybos narė LAURA BRATIKAITĖ (VšĮ “Bene Esse” direktorė, onkopsichologė).

POLA valdybos nariai veikia visuomeniniais pagrindais. Tai reiškia, kad nė vienas valdybos narys už vadovavimą organizacijai finansinio atlygio negauna.


2013 m. įvyko 4 valdybos posėdžiai:

 • 2013 m. vasario 26 d.;
 • 2013 m. gegužės 11 d.;
 • 2013 m. spalio 26 d.;
 • 2013 m. gruodžio 14 d.

POLA etatinių darbuotojų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. POLA direktorė K. Berulienė ir POLA kortelės projekto vadovas E. Balaika dirbo visuomeniniais pagrindais. „POLA kortelės“ projekto koordinatorė J. Vyšniauskienė atlygį už darbą projekte gavo pagal su POLA nariu, VšĮ „Tėviškės namai“ (projekto administratorius) suderintas sąlygas. Buhalterinę apskaitą visuomeniniais pagrindais tvarkė A. Berulis.


Veiklos apžvalga

 1. 2013 m. vasario mėn. POLA pateikė paraišką LR sveikatos apsaugos ministerijos skelbtame konkurse projektui „Onkologinių ligų prevencinių priemonių žinomumo Lietuvoje gerinimas stiprinant NVO veiklą ir bendradarbiavimą su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“. Finansavimas negautas.
 2. 2013 m. gegužės mėn. POLA pateikė paraišką Europos Ekonominės Erdvės finansavimo mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo konkurse projektui „POLA tinklo ir savanoriškos veiklos plėtra siekiant sustiprinti onkologinių ligonių gebėjimus ginti savo teises“. Finansavimas negautas.
 3. Per 2013 m. įvairiose žiniasklaidos priemonėse POLA veikla buvo aptariama ir analizuojame virš 30 kartų. POLA atstovų komentarus žiniasklaidoje galite rasti adresu: http://www.pola.lt/media/pola-ziniasklaidoje/
 4. 2013 m. sausio – kovo mėn. POLA buvo lrytas.lt „Bendraukime“ skilties partneris vykdant socialinę akciją  „Vėžys – ne nuosprendis“.
 5. POLA atstovai skaitė pranešimus daugiau nei dvidešimtyje nacionalinių ir tarptautinių konferencijų.
 6. 2013 m. kovo 5 d. POLA tapo Europos onkologinių pacientų koalicijos (ang. European Cancer Patient Coalition) pilnateise nare.
 7. 2013 m. gegužės 15 – 19 d. POLA priėmė viešnias iš Didžiosios Britanijos Šv. Onos paliatyvios pagalbos ligoninės (St. Ann’s hospice) specialistes: Sian Burgess (vyr. slaugos administratorę) ir Julie Foley (paramos tarnybos vadovę), kurios lankėsi Vilniuje, Kaune, Alytuje, Druskininkuose. Daugiau informacijos apie bričių vizitą rasite adresu: http://www.pola.lt/sveciai-is-mancesterio-lietuvoje/
 8. POLA buvo 2013 m. gegužės 24 d. vykusio „Bėgimo kovai su vėžiu palaikyti“ partneris.
 9. Nuo 2013 m. rugsėjo 13 d. POLA prisijungė prie „Pacientų forumo“ tinklo veiklos.
 10. 2013 m. kovo 28 d. POLA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu dėl POLA veiklos ir vykdomų projektų viešinimo, taip pat dėl bendradarbiavimo verčiant ir leidžiant informacinius leidinius onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.
 11. 2013 m. kovo 30 d. POLA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Visuomenine organizacija „Išmokime gyventi su vėžio liga“ dėl bendros paraiškos rengimo pagal „Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO programą Lietuvoje 2009-2014 m.“
 12. 2013 m. birželio 23-25 d. prezidentas Šarūnas Narbutas savo lėšomis vyko į Londoną susitikti su „The Tiltas Trust“ valdybos nariais, taip pat POLA partnerio „Macmillan Cancer Support“ generaliniu direktoriumi Ciaran Devane ir „Cancer Research UK“ informacinių leidinių vadove Julie Sharp.
 13. 2013 m. rugpjūčio 14 d. POLA ir „Cancer Research UK“ pasirašė licencinę vertimo sutartį leidinių adaptavimui ir vertimui į lietuvių kalbą.
 14. POLA buvo Pasaulinės paliatyvios pagalbos ir „hospisų“ dienos proga rengtos socialinės akcijos „Vilties sparnai“, vykusios 2013 m. spalio 6 d., partnerė.
 15. 2013 m. spalio 30 d. POLA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centru“ dėl informacijos apie POLA veiklą sklaidos tarp Pietų Lietuvoje veikiančių verslo įmonių.
 16. 2013 m. spalio mėn. POLA aptarė bendradarbiavimo galimybes su Didžiosios Britanijos prekybos rūmais (ang. „British Chamber of Commerce“) ir Danijos prekybos rūmais (ang. „Danish Chamber of Commerce“).

POLA nariai
2013 m. prie POLA veiklos prisijungė 3 nauji nariai:

 • Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „Viva Femina“;
 • „Hospice“ paramos fondas;
 • Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „SALVIA“.

Vykdyti projektai

2013 m. POLA tęsdama bendradarbiavimą su labdaros ir paramos fondu „The Tiltas Trust“ vykdė leidinių projektą. Rugpjūčio mėnesį lietuvių kalba buvo atspausdinta 1 000 egz. leidinio „Pažinkite vėžį be pirminio židinio“ (52 psl.) egzempliorių ir 2 000 egz. leidinio „Vadovas onkologine liga sergančio vaiko tėvams‘ (44 psl.). Leidinių projektą finansiškai parėmė „Vilniaus Senamiesčio Rotary klubas“ ir „Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada“. 2014 m. leidinių projektas bus tęsiamas. Planuojama išversti ir išleisti bent 10 naujų leidinių: lankstinukų ir brošiūrų.

2013 m. lapkričio mėnesį startavo „POLA kortelės“ projektas. Reguliariai atnaujinama informacija apie projektą pateikiama čia. Už „POLA kortelės“ projekto administravimą yra atsakingas POLA narys – VšĮ „Tėviškės namai“.

2013 m. spalio 25 d. POLA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LR Kultūros ministerija dalyvaujant projekte „Kartu sveikti“ lengviau, kuris yra „POLA kortelės“ projekto sudėtinė dalis ir sudaro sąlygas kortelės turėtojams nemokamai lankytis viešose koncertinėse ir teatro įstaigose.

„The Tiltas Trust“ taip pat finansiškai parėmė „POLA kortelės“ projektą. Kiti „POLA kortelės“ projekto rėmėjai: „Novartis Pharma Services Inc. Atstovybė Lietuvoje, UAB „Roche Lietuva“, UAB „AbbVie“, UAB „Johnson & Johnson“.

2013 m. lapkričio 12 d. POLA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialu“ dėl informacijos sklaidos onkologiniams pacientams dėl galimybės nemokamai dalyvauti profesinės reabilitacijos programose. Detali informacija pateikiama čia.

2013 m. gruodžio mėn. startavo atnaujintas POLA tinklalapis. 2014 m. planuojama išversti tinklalapyje talpinamą informaciją į rusų ir anglų kalbas. „The Tiltas Trust“ finansavo POLA tinklalapio kūrimo darbus.

Valdybos sprendimu 2013 m. buvo atlikta POLA narių apklausa, kurioje dalyvavo 11 iš 12 tuometinių POLA narių – organizacijų atstovai. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad POLA nariais esančių organizacijų veikloje vidutiniškai dalyvauja 23 nariai (mažiausias narių skaičius organizacijoje – 4, didžiausias – 56).

2013 m. gruodžio 16 d. POLA surengė BNS spaudos konferenciją, kurios metu pristatė POLA veiklą ir kvietė aktyviai dalyvauti „Nacionaliniame sveikatos egzamine“, kuris vyko gruodžio 17 d.

Egzamine sudalyvavo virš 2 000 žmonių. 10 dalyvių, per trumpiausią laiką teisingai atsakiusių į klausimus, gavo „Gamtos namų“ dovanas visai šeimai ir portalo lrytas.lt dovanas. Trijų pirmųjų vietų laimėtojams taip pat atiteko „hummel“ sportinės aprangos ir laisvalaikio komplektai. O pirmosios vietos laimėtojui – greičiausiai teisingai atsakiusiai į egzamino klausimus dalyvei, medikei iš Vilniaus Daliai Garmuvienei, atiteko „Vilnius SPA Sana Druskininkai“ savaitgalis dviem sveikatingumo ir poilsio centre. Nacionalinį sveikatos egzaminą planuojama tęsti ir 2014 m.


Politinė veikla

POLA atstovai aktyviai dalyvauja sveikatos sistemos sprendimų priėmime, yra nuolat įtraukiami į LR Sveikatos apsaugos ministerijoje / Seime sudaromas darbo grupes.

 • Šarūnas Narbutas yra LR Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys;
 • Šarūnas Narbutas yra Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narys;
 • Gediminas Žižys yra LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas;
 • Gediminas Žižys yra LR Sveikatos apsaugos ministro visuomeninis konsultantas;
 • Prezidentas Šarūnas Narbutas ir valdybos narys Gediminas Žižys yra „Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2020 m. programos projektui parengti“ darbo grupės nariai;
 • Gediminas Žižys yra darbo grupės „prostatos vėžio diagnostikos ir gydymo problemoms spręsti“ narys;
 • Gediminas Žižys yra darbo grupės „dėl medicinos pagalbos prieinamumo, priimtinumo, tinkamumo, lygybės ir solidarumo užtikrinimo“ narys;
 • Eglė Mėlinauskienė yra darbo grupės „motinos ir vaiko problemoms spręsti“ narė;
 • Šarūnas Narbutas yra darbo grupės „farmacinei veikla nagrinėti“ narys;
 • Šarūnas Narbutas yra darbo grupės „dėl sveikatos sistemos finansavimo ir investicinio proceso tobulinimo“ narys;
 • Šarūnas Narbutas ir Gediminas Žižys yra darbo grupės „dėl sveikatos technologijų vertinimo ir brangios medicininės įrangos plėtros“ nariai;
 • Laura Bratikaitė yra „žmogiškųjų išteklių“ darbo grupės narė;
 • Šarūnas Narbutas yra darbo grupės „teisėkūros iniciatyvoms nagrinėti“ narys;
 • Šarūnas Narbutas buvo darbo grupės „dėl atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos pakeitimo“ narys.

PaskirtisGautos lėšosIšlaidosLikutis 2013 m. gruodžio 31 d. litais
LEIDYBOS PROJEKTAS (MACMILLAN LEIDINIAI)
Likutis 2013-01-013.000,00
Vilniaus Senamiesčio Rotary klubas9.000,00
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada5.000,00
Leidinių vertimas3.852,00
Leidinių kalbos redagavimas ir adaptavimas1.330,50
Leidinių maketavimas ir spausdinimas4.752,40
Viso leidybos projektas:17.000,009.934,907.065,10
KORTELĖS PROJEKTAS
“NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.” atstovybė20.000,00
UAB “ROCHE LIETUVA”5.000,00
“AbbVie” UAB1.000,00
UAB “JOHNSON AND JOHNSON”3.370,60
THE TILTAS TRUST5.500,00
Projekto administravimas5.152,51
Spaudos konferencija (salės nuoma)300,00
Plastikinių kortelių pagaminimas1.499,19
Reklaminės medžiagos maketavimas ir spausdinimas1.765,39
Viso POLA kortelės projektas:34.870,60
8.717,09 26.153,51
POLA INTERNETO SVETAINĖS SUKŪRIMAS
The Tiltas Trust4.000,002.400,001.600,00
SAVANORIŲ KOORDINAVIMAS
The Tiltas Trust2.000,000,002.000,00
ADMINISTRAVIMAS
Likutis 2013-01-01841,11
Nario mokesčiai970,00
VMI pervesta parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2%)1.122,06
Banko ir valiutos komisiniai mokesčiai79,30
Mokesčiai registrų centrui132,00
Antspaudo pagaminimas POLA prezidentui75,00
Informacijos talpinimas svetainėje LRvalstybė60,50
Kanceliarinės išlaidos260,55
Domeno (pola.lt) metinis mokestis36,30
Vizitinių kortelių gamyba762,30
Pašto ženklai66,50
Valiutos komisiniai mokesčiai35,64
Viso POLA administravimas:2.933,171.508,091.425,08
Viso:60.803,7722.560,0838.243,69
PaskirtisGautos lėšos litaisIšlaidos litaisLikutis 2013 m. gruodžio 31 d. litais
POLA PROGRAMĖLĖ