2014 m. ataskaita

Apie POLA

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, 2015 m. vasario mėnesį vienijanti 20 onkologinėje srityje veikiančių organizacijų; dalis jų – onkologinių pacientų draugijos, kitos – pagalbą vėžiu sergantiesiems teikiančios organizacijos. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

POLA siūlo pasinaudoti užsienio šalių patirtimi, sutelkti dėmesį ne tik į sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir plėtoti informacines, psichologines, socialines paslaugas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems. Valstybinės gydymo įstaigos ne visada gali patenkinti šių paslaugų poreikį, todėl POLA siūlo vystyti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir įtraukti visuomenę į savanorišką pagalbą onkologiniams pacientams.


2013 – 2015 m. kadencijos POLA valdybą sudaro 7 nariai:

 • Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS(teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantas, dėstytojas);
 • Viceprezidentė DALIA VENCEVIČIENĖ(VšĮ ” Virtus LT” direktorė, žurnalistė);
 • Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS(Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius);
 • Valdybos narė EGLĖ MĖLINAUSKIENĖ (Labdaros ir paramos fondo “Mamų unija” direktorė, fotomenininkė);
 • Valdybos narys GEDIMINAS ŽIŽYS (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, ekonomistas);
 • Valdybos narė JUVENTA SARTATAVIČIENĖ (VU Onkologijos instituto atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene);
 • Valdybos narė LAURA BRATIKAITĖ (VšĮ “Bene Esse” direktorė, onkopsichologė).

POLA valdybos nariai veikia visuomeniniais pagrindais. Tai reiškia, kad nė vienas valdybos narys už vadovavimą organizacijai finansinio atlygio negauna.


2014 m. įvyko 4 valdybos posėdžiai:

 • 2014 m. vasario 16 d.;
 • 2014 m. gegužės 17 d.;
 • 2014 m. rugsėjo 13 d.;
 • 2014 m. gruodžio 13 d.

POLA etatinių darbuotojų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. POLA direktorė K. Berulienė, POLA kortelės projekto vadovas E. Balaika, projektų vadovė N. Čiakienė,  savanorių koordinatorės A. Grebinskytė ir M. Sanko dirbo visuomeniniais pagrindais.

POLA kortelės projekto koordinatorė J.  Vyšniauskienė atlygį už darbą projekte gavo pagal su POLA nariu, VšĮ „Tėviškės namai“ (projekto administratoriumi) suderintas sąlygas.

POLA mokymų projekto vadovė S. Gaudutienė atlygį už projekto dalies, t.y. 2014 m. spalio 17-19 d. Kaune vykusios POLA konferencijos ir seminarų finansinės apskaitos tvarkymą, gavo atlyginimą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuoto „2014 m. finansuojamų NVO institucinio stiprinimo projektų sąrašo“.


Veiklos apžvalga

 1. 2014 m. sausio mėn.19-25 d. POLA prezidentas Š. Narbutas ir valdybos narė L. Bratikaitė vyko į Londoną susitikti su POLA partneriais Didžiojoje Britanijoje. Prie susitikimų organizavimo reikšmingai prisidėjo POLA partneris – labdaros fondas “The Tiltas Trust”.
 2. Vizito pradžioje įvyko susitikimas su minėtos organizacijos pirmininku pirmuoju Didžiosios Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje, diplomatu Michael Peart bei Didžiosios Britanijos ir Lietuvos bendrijos sekretoriumi Aleksu Vilčinsku. Buvo pristatyta 2013 m. POLA veikla bei aptarti būsimi projektai 2014 m.
 3. Š. Narbutas ir L. Bratikaitė taip pat lankėsi Šv. Kristoforo (ang. St. Christopher’s Hospice) hospise. Hospisą 1967 m. įkūrė paliatyvios pagalbos pradininkė – Dame Cicely Saunders. Šiandien – tai vienas moderniausių ir pažangiausių hospisų ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir pasaulyje. Susitikimo su hospiso mokymų centro vadovu Dion Bachmann metu buvo aptartos edukacinės programos pacientams ir jų šeimų nariams, paliatyvios pagalbos hospise ir pacientų namuose teikimo ypatumai, savanorių funkcijos ir atsakomybės, organizuojami renginiai bei projektai.
 4. Vizito metu buvo apsilankyta ir dabartinio POLA partnerio – Macmillan vėžio informacijos ir paramos centre. Buvo pristatyti POLA į lietuvių kalbą išversti leidiniai bei aptartas būsimas bendradarbiavimas. Macmillan vėžio informacijos ir paramos centro paslaugų skyriaus vadovė Hilary Plant pasidalino gerąja patirtimi organizuojant ir plėtojant paslaugų teikimą pacientams ir jų artimiesiems.
 5. POLA prezidentas Š. Narbutas ir valdybos narė L. Bratikaitė taip pat susitiko su Lietuvos ambasadore Didžiojoje Britanijoje Asta Skaisgiryte-Liauškiene bei dalyvavo ambasadoje organizuotame renginyje, kurio metu pasinaudojo galimybe neformaliai pabendrauti LR Sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu bei LR Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu.
 6. Susitikimo su nevyriausybinės organizacijos, vienijančios Europos kolorektalinio vėžio pacientų organizacijas – Europa Colon įkūrėja ir prezidente Jola Gore-Booth metu buvo aptarta susirgimų kolorektaliniu vėžiu dinamika Europoje ir Lietuvoje, vykdomų prevencinių programų efektyvumas, pacientų organizacijų reikšmė ir galimybės, skatinant onkologinių ligų ankstyvąją diagnostiką.
 7. Š. Narbutas taip pat dalyvavo prestižinio mokslinio žurnalo British Medical Journal organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje, kurios metu su diskusijos dalyviais iš viso pasaulio aptarė galimybes vystyti ir plėtoti pacientų organizacijų veiklą bendrai vykdomuose moksliniuose-šviečiamuosiuose projektuose.
 8. POLA valdybos narė L. Bratikaitė susitiko su Association Network vadovu Damian Hutt. Buvo aptartos galimybės dalyvauti pavasarį Paryžiuje vyksiančiame Tarptautiniame asociacijų kongrese.
 9. Š. Narbutas taip pat susitiko su Londono Sičio lietuvių klubo (ang. London City Lithuanians Club) atstove advokate Raminta Dereškevičiūte ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.
 10. Viešnagės Londone metu Š. Narbutas ir L. Bratikaitė susitiko su aktyviais Lietuvių bendruomenės nariais Romu ir Gailute Kinkomis bei Asta Medišauskaite.
 11. 2014 m. sausio – gruodžio mėnesiais POLA viceprezidentės D. Vencevičienės iniciatyva vykdytas projektas  “Menas žmogaus gerovei, vyko susitikimai su šalies menininkais, kurie norėtų ir galėtų vykdyti projektus Lietuvos gydymo įstaigose.
 12. 2014 m. sausio – gruodžio mėnesiais POLA valdybos nario G. Žižio iniciatyva tęstas projektas „Išsaugokime vyrus“ atliekant nemokamus kraujo PSA testus mobilioje laboratorijoje šalies regionuose. Taip pat organizuotos meninės fotografijos parodos „Iš meilės Tėčiui“, skirtos prostatos vėžio prevencijai, eksponavimas Valstybinėje ligonių kasoje ir LR Seime.
 13. 2014 m. vasario mėn. POLA pasirašė sutartį dėl dalyvavimo LR sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamame projekte „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus“.
 14. 2014 m. vasario 4 d. minint pasaulinę kovos su vėžiu dieną POLA valdybos narė E. Mėlinauskienė surengė sulčių spaudimo šventę Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialo vaikų ligoninės onkohematologijos centre.
 15. 2014 m. vasario mėn. POLA direktorė K. Berulienė ir valdybos narė L. Bratikaitė Kaune pristatė POLA veiklą asociacijos „Šviesuva“ nariams.
 16. 2014 m. vasario mėn. POLA valdybos narė L. Bratikaitė atstovavo POLA Europa Colon konferencijoje Lisabonoje.
 17. 2014 m. vasario mėn. POLA valdybos narė. L. Bratikaitė atstovavo POLA pacientų organizacijoms skirtuose EORTC mokymuose apie klinikinių tyrimų onkologijoje reikšmę „Understanding Clinical Research in Cancer“.
 18. 2014 m. kovą POLA prezidentas Š. Narbutas ir POLA valdybos narė L. Bratikaitė dalyvavo EUPATI metinėje konferencijoje Varšuvoje.
 19. 2014 m. gegužė 4 d. POLA valdybos narės E. Mėlinauskienė iniciatyva surengta „Motinos dienos“ šventė Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialo vaikų ligoninės onkohematologijos centre.
 20. POLA buvo 2014 m. gegužės 24 d. vykusio „Bėgimo kovai su vėžiu palaikyti“ partneris.
 21. 2014 m. gegužės mėn. POLA valdybos narė L. Bratikaitė atstovavo POLA Tarptautinei klinikinių tyrimų dienai skirtame renginyje Liuksemburge.
 22. 2014 m. gegužės mėn. pateikta paraiška „Aukok“ portalui, siekiant surinkti lėšų „POLA kortelės projekto“ 2015 m. veikloms vykdyti. Finansavimas negautas.
 23. 2014 m. gegužės mėn. POLA prezidentas Š. Narbutas ir POLA nario „Inkocentras“ vadovė Jurga Misevičienė dalyvavo International Forum of Incontinencekonferencijoje Madride.
 24. 2014 m. gegužės mėn. POLA prezidentas Š. Narbutas susitiko su Kanados lietuvių bendruomene.
 25. 2014 m. gegužės mėn. POLA valdybos nario G. Žižio iniciatyva LR Seime surengta konferencija „Prostatos vėžio diagnostikos ir gydymo aktualijos Lietuvoje“.
 26. 2014 m. gegužės 29 d. POLA valdybos narys A. Šeškevičius dalyvavo POLA nario VšĮ „Tėviškės namai“ organizuotose vidurnakčio eitynėse – „Už orų išėjimą be eutanazijos“.
 27. 2014 m. birželio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas Šiaurės Airijos parlamento rūmuose Stormonte kartu su The Tiltas Trust pirmininku Micheal Peart ir Šiaurės Airijos pacientų organizacijos Cancer Choices pirmininke Madeleine Mulgrew pristatė 8 dvikalbius leidinius.
 28. 2014 m. birželio mėn. POLA pradėjo bendradarbiauti su Danijos prekybos rūmais Lietuvoje (Danish Chamber of Commerce).
 29. 2014 m. birželio mėn. POLA prezidentas Š. Narbutas dalyvavo European Cancer Patient Coalition metinėje konferencijoje Bukarešte.
 30. 2014 m. birželio mėn. POLA valdybos nariai G. Žižys, E. Mėlinauskienė ir POLA projektų vadovas E. Balaika susitiko su The Tiltas Trust patikėtinių valdyba ir aptarė 2013 ir 2014 m. veiklą.
 31. 2014 m. birželio 5 d. POLA direktorė K. Berulienė, valdybos narys G. Žižys dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuotoje konferencijoje „Paliatyvioji pagalba Lietuvoje: suprasti, atjausti, padėti“.
 32. 2014 m. birželio 23 d. POLA valdybos narės E. Mėlinauskienės iniciatyva Vilniaus „Kultūros nakties“ metu renginio lankytojams išdalinta 1000 popierinių ritinėlių, kviečiančių solidarizuotis su vėžiu sergančiais vaikais.
 33. 2014 m. liepos – gruodžio mėnesiais POLA valdybos nario G. Žižio iniciatyva vykdytas prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos žinomumo sklaidos projektas Vilniaus miesto viešajame transporte.
 34. 2014 m. rugsėjo mėn. POLA pasirašė jungtinės veiklos sutartį prisijungti prie modernių namų kūrimo klasterio MONAK2. MONAK2 tikslas yra sukurti ir pastatyti konkurencingos kainos, sveiką, tausojantį energiją, ilgaamžį, ekologišką, draugišką aplinkai modernų namą, pasitelkiant geriausius specialistus, partnerius, naujausius mokslo atradimus.
 35. 2014 m. rugsėjo 14 d. POLA komanda dalyvavo „Vilniaus maratone“.
 36. 2014 m. rugsėjo 24 d. minint vaikų onkologijos mėnesį, POLA valdybos narės E. Mėlinauskienės iniciatyva suorganizuotas renginys „Kad išsipildytų sergančių vaikų svajonės“ ir į nakties dangų vienu metu paleista 100 skraidančių dangaus žibintų.
 37. 2014 m. rugsėjo 28 d. Kartu su Bernardinų parapija POLA valdybos narės E. Mėlinauskienės iniciatyva surengtas renginys „Iš širdies į širdį“, kvietęs palaikyti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir jų šeimas. Bažnyčia pasipuošė didele svajonių ir vilties širdimi su sergančios mergaitės rankelėmis išlankstytomis 1000 gervelių.
 38. 2014 m. spalio 3-4 d. vykusiame VI Baltijos šalių onkologų kongreso metu POLA valdybos narės J. Sartatavičienės iniciatyva suorganizuota Pacientų paralelinė sesija. Sesiją moderavo POLA prezidentas Š. Narbutas, pranešimą skaitė POLA valdybos narys G. Žižys.
 39. 2014 m. spalio mėn. kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Sveikatos forumu Kaune suorganizuota konferencija „Ką pacientai turėtų žinoti apie sveikatos apsaugą onkologijos srityje“ ir dviejų dienų mokymai POLA narių organizacijų atstovų kompetencijų kėlimo mokymai.
 40. 2014 m. spalio mėn. POLA pateikė paraišką LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame konkurse ir gavo 15 000 litų finansavimą POLA mokymų projekto išlaidoms iš dalies padengti.
 41. 2014 m. spalio – gruodžio mėnesiais POLA valdybos narės E. Mėlinauskienės iniciatyva Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės onkohemtologijos skyriuje surengti grupiniai terapiniai užsiėmimai: garso terapija, lipdymas iš gipso, kaleidoskopų spalvų terapija, vandens terapija, smėlio terapija, sapnų gaudyklių pynimo terapija, akvarelės terapija, grožio popietė.
 42. 2014 m. lapkričio mėn. POLA inicijavo susitikimus su Nacionalinės sveikatos tarybos nariais ir Kultūros ministerijos vadovybe dėl kultūros ir meno vaidmens ligų prevencijoje ir gydyme.
 43. 2014 m. lapkričio mėn. įvyko nevyriausybinių organizacijų vaidmens prevencijos srityje aptarimas. POLA viceprezidentė D. Vencevičienė pristatė POLA veiklą LR Seime organizuotame renginyje „Virusinis hepatitas C – pavojinga liga ir visuomenės  stigma“.
 44. 2014 m. gruodžio mėn. POLA prezidentas Š. Narbutas dalyvavo Youth Cancer Europe steigiamojoje konferencijoje Bukarešte.
 45. 2014 m. gruodžio 3 d. įvyko III Nacionalinis sveikatos egzaminas, kuriame buvo sudarytos sąlygos dalyvauti visos Lietuvos gyventojams.
 46. 2014 m. gruodžio 10 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje POLA viceprezidentės D. Vencevičienės iniciatyva suorganizuota onkologinių ligų prevencijos popietė su žiniasklaidos atstovais ir Nacionalinio sveikatos egzamino nugalėtojais.
 47. 2014 m. gruodžio mėn. LR Kultūros ministerijoje tarpininkaujant POLA viceprezidentei D. Vencevičienei pasirašytas Nacionalinės sveikatos tarybos ir Kultūros ministerijos sutarimas dėl dvasinių vertybių formavimo ir įtakos visuomenės sveikatai. Susitarimą pasirašė Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas prof. Juozas Pundzius ir LR kultūros ministras Šarūnas Birutis.
 48. 2014 m. gruodžio 18 d. Vilniaus universiteto Santariškių filiale Vaikų ligoninėje įveikligą.lt ir sporto žurnalistų klubo iniciatyva vaikus ir jų tėvus aplankė tituluočiausia Lietuvos sportininkė – plaukikė Rūta Meilutytė. Kartu su „Mamų unija“ organizuotame renginyje čempionė dalinosi savo patirtimi ir vaikams parodė visus iškovotus medalius.
 49. 2014 m. gruodžio mėn. Vilniaus universiteto Santariškių filiale Vaikų ligoninės ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų onkohematologijos skyriuose vykdyta gerumo akcija „Advento kojinaitės“.
 50. 2014 m. gruodžio mėn. POLA bendradarbiaudama su Baltarusijoje veikiančiomis pacientų organizacijomis pateikė paraišką Europos komisijos projektui „Formation of the patient organisations in the Republic of Belarus for the protection and promotion of socio-economic rights and interests of patients with cancer“.

Per 2014 m. įvairiose žiniasklaidos priemonėse POLA veikla buvo aptariama ir analizuojama virš 40 kartų. POLA atstovų komentarus žiniasklaidoje galite rasti čia.

POLA atstovai skaitė pranešimus daugiau nei 30 nacionalinių ir tarptautinių konferencijų (žr. valdybos narių ataskaitas).


POLA nariai
2014 m. prie POLA veiklos prisijungė 3 nauji nariai:

 • Šiaulių paliatyviosios pagalbos ir slaugos centras;
 • Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija “Eivena”;
 • Sergančiųjų kolorektaliniu vėžiu draugija.

2015 m. iki visuotinio narių susirinkimo prisijungė dar 2 nauji nariai:

 • Plungės sergančiųjų onkologinėmis ligomis asociacija „MANO LEMTIS”;
 • Vita Digna.

Vykdyti projektai

POLA kortelės projektas

2014 m. buvo tęsiamas „POLA kortelės“ projektas. Reguliariai atnaujinama informacija apie projektą pateikiama čia.

Šio projekto įgyvendinimo metu, onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams jau yra išdalinta daugiau nei 800 vardinių kortelių, leidžiančių pasinaudoti reikšmingomis nuolaidomis gaunant sveikatos priežiūros paslaugas, įsigyjant būtinas medicinos pagalbos priemones ir pan. Norime pasidžiaugti, kad šiuo metu prie Projekto yra prisijungę net 24 nuolaidas teikiantys partneriai visoje Lietuvoje.

Projektą palaiko ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, ragindama šalies kultūros įstaigas pridėti prie Projekto rėmimo POLA kortelės turėtojams suteikiant nemokamus kvietimus į visoje šalyje vykstančius kultūros renginius. Šiuo metu POLA bendradarbiauja jau su 21 šalies kultūros įstaigomis. Išdalinta virš 700 nemokamų kvietimų.

POLA kortelę galima įsigyti jau 12 miestų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Trakuose, Varėnoje, Druskininkuose, Šilutėje, Visagine, Birštone, Kupiškyje), taip pat užpildžius anketą POLA svetainėje čia.

Už „POLA kortelės“ projekto administravimą yra atsakingas POLA narys – VšĮ „Tėviškės namai“.

Su projektu susijusi informacija yra talpinama ir reguliariai atnaujinama POLA svetainėje.

POLA mokymų projektas

2014 m. POLA pradėjo šviečiamąjį projektą, kurio metu onkologiniams pacientams suprantama kalba bus pateikiama šviečiamojo pobūdžio informacija bent 9 žemiau nurodytomis temomis:

 1. Sveikatos apsaugos sistemos organizavimas Lietuvoje;
 2. Inovatyvių, generinių, biologinių ir biopanašių vaistų panašumai ir skirtumai;
 3. Biomedicininių (klinikinių) tyrimų reikšmė onkologijoje;
 4. Vykdomų profilaktinių patikros programų efektyvumas ir nauda;
 5. Pacientų teisės ir pareigos;
 6. Onkopsichologinės pagalbos sistema;
 7. Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo sveikatos apsaugos sektoriuje būtinybė;
 8. Savanorystės idėjų sklaida, savanorių mokymai;
 9. POLA vykdomi projektai.

Projekto metu planuojama surengti 4 konferencijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, kuriose turėtų galimybę nemokamai sudalyvauti bent 400 asmenų.

Projekto tikslas: vystyti onkologijos srityje veikiančių organizacijų, jų narių ir savanorių kompetencijas ir advokacijos gebėjimus, kurie ženkliai prisidėtų prie Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų tinklo plėtros.

Projekto tikslinė auditorija: onkologiniai pacientai, jų artimieji ir onkologinėje srityje veikiančių organizacijų savanoriai. Esant nepakankamam suinteresuotų asmenų skaičiui, projekto konferencijose būtų kviečiami dalyvauti ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Projekto uždaviniai:

 1. Skirtinguose šalies regionuose surengtų 4 konferencijų pagalba sustiprinti tikslinės auditorijos institucinius ir advokacijos gebėjimus.
 2. Pagerinti informacijos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems prieinamumą, sukuriant www.pola.lt svetainės įskiepį, kuriame būtų talpinami konferencijoje perskaityti pranešimai ir filmuota medžiaga.
 3. Sustiprinti savanorystę POLA narių veikloje pritraukiant savanorius bei tinkamai juos apmokant.
 4. Konferencijų metu atlikti dalyvių apklausą (tyrimą), kuria siekiama išsiaiškinti onkologinių pacientų teisinę padėtį Lietuvoje, identifikuoti kokios informacijos ir įgūdžių labiausiai stokoja onkologijos srityje veikiančios pacientų organizacijos.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. gegužė – 2015 m. spalis.

2014 m. spalio 17 d. LSMU Farmacijos fakulteto Naujausių biofarmacijos technologijų centre (Eivenių g. 4, Kaunas) vyko POLA konferencija „Ką pacientai turėtų žinoti apie sveikatos apsaugą onkologijos srityje“. Konferencijoje dalyvavo 90 asmenų. Spalio 18-19 dienomis buvo organizuoti mokymai, juose dalyvavo 60 POLA narių atstovų.

Spalio 18-19 dienomis vyko mokymai vadybos, fondoieškos, komunikavimo, komandinio darbo, savanoriškos veiklos temomis nevyriausybinių organizacijų vadovams ir jų veikloje dalyvaujantiems savanoriams.

Leidinių projektas

2014 m. birželį POLA ir Šiaurės Airijos nevyriausybinė organizacija “Cancer Choices” Šiaurės Airijos parlamente pristatė sėkmingo bendradarbiavimo rezultatus – 8 dvikalbius lankstinukus vėžio prevencijos tema, kurie buvo parengti “Cancer Research UK” leidinių pagrindu. Kiekvienas leidinys buvo išleistas 1000 egzempliorių tiražu. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su didžiausiomis Jungtinės Karalystės nevyriausybinėmis organizacijomis.

Informacinė medžiaga buvo išdalinta POLA nariams bei Lietuvoje veikiantiems Vėžio informacijos centrams, kur ją nemokamai gali gauti visi onkologiniai ligoniai ir jų artimieji.

Visus POLA leidinius galima parsisiųsti iš POLA interneto svetainės, kuriuos rasite čia.

Šiuo metu yra išleisti leidiniai šiomis temomis:

 1. Krūties vėžys. Kaip atpažinti simptomus ir sumažinti grėsmę susirgti vėžiu;
 2. Gimdos kaklelio vėžys. Kaip atpažinti simptomus ir sumažinti grėsmę susirgti vėžiu;
 3. Plaučių vėžys. Kaip atpažinti simptomus ir sumažinti grėsmę susirgti vėžiu;
 4. Storosios žarnos vėžys. Kaip atpažinti simptomus ir sumažinti grėsmę susirgti vėžiu;
 5. Būdami saulėje elkitės sumaniai, sumažinkite grėsmę susirgti vėžiu;
 6. Maitinkis sveikai, sumažink grėsmę susirgti vėžiu;
 7. Nerūkyk, sumažink grėsmę susirgti vėžiu;
 8. Saikingai vartokite alkoholinius gėrimus, sumažinkite grėsmę susirgti vėžiu;
 9. Pažinkite vėžį be pirminio židinio;
 10. Vadovas onkologine liga sergančio vaiko tėvams;
 11. Gedėjimas;
 12. Dvasinė pagalba mirštančiajam;
 13. Europos paliatyviosios pagalbos standartai ir normos;
 14. Rekomendacijos dėl paliatyviosios medicinos pagalbos vyresnio amžiaus asmenims, sergantiems alzheimerio liga ir kitomis progresuojančios demencijos formomis.

Politinė veikla

POLA atstovai aktyviai dalyvauja sveikatos sistemos sprendimų priėmime, yra nuolat įtraukiami į LR Sveikatos apsaugos ministerijoje / Seime sudaromas darbo grupes.

 • Š. Narbutas buvo LR Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys iki 2014 m. liepos 21 d.;
 • G. Žižys yra LR Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys;
 • Š. Narbutas buvo Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narys iki 2014 m. liepos 21 d.;
 • Š. Narbutas buvo pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos pirmininkės pavaduotojas iki 2014 m. liepos 21 d.;
 • G. Žižys yra pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos narys;
 • G. Žižys yra LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas;
 • G. Žižys yra LR Sveikatos apsaugos ministrės visuomeninis konsultantas;
 • Prezidentas Š. Narbutas ir valdybos narys G. Žižys buvo „Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2020 m. programos projektui parengti“ darbo grupės nariai;
 • G. Žižys yra darbo grupės „prostatos vėžio diagnostikos ir gydymo problemoms spręsti“ narys;
 • G. Žižys yra Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos narys.

PaskirtisLikutis 2014 m. sausio 1 d. litaisGautos lėšosIšlaidosLikutis 2014 m. gruodžio 31 d. litaisLikutis 2015 m. sausio 1 d. eurais
LEIDYBOS PROJEKTAS (JUNGTINĖS KARALYSTĖS DVIKALBIAI LEIDINIAI)
7.065,10
Big Lottery Fund (Šiaurės Airija)29.100,09
UAB “Johnson and Johnson”10.500,00
Projekto administravimas4.012,00
Leidinių vertimas1.096,00
Leidinių redagavimas ir adaptavimas1.094,16
Leidinių maketavimas ir spausdinimas9.196,00
Leidinių siuntimas847,00
Leidinių pristatymas ir platinimas Jungtinėje Karalystėje7.764,65
Viso leidybos projektas:7.065,1039.600,0924.009,8122.655,386.561,45
KORTELĖS PROJEKTAS
26.153,51
UAB “Johnson and Johnson”10.000,00
Projekto administravimas17.831,97
Spaudos konferencija (salės nuoma)300,00
Plastikinių kortelių pagaminimas1.499,19
Projekto viešinimas5.750,04
Reklaminės medžiagos maketavimas ir spausdinimas3.057,35
Viso POLA kortelės projektas:26.153,51
10.000,00
28.438,557.714,962.234,41
MOKYMŲ PROJEKTAS
UAB “Roche Lietuva”8.000,00
UAB “Johnson and Johnson”5.300,00
UAB “Glaxo Smith Kline Lietuva”20.000,00
“Novartis Pharma Services Inc.” atstovybė30.000,00
UAB “Sicor Biotech”24.169,60
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija15.000,00
Projekto administravimas995,88
Išlaidų kompensavimas4.022,62
Vaizdinė ir dalomoji medžiaga14.053,45
Honorarai lektoriams4.000,00
Apgyvendinimas ir maitinimas14.473,00
Vizitinių kortelių gamyba181,50
Viso POLA mokymų projektas:
102.469,60
37.726,4564.743,1518.750,91
SAVANORIŲ KOORDINAVIMAS
The Tiltas Trust
2.000,00
Maitinimas430,27
Išlaidų atlyginimas311,30
Viso savanorių koordinavimas:2.000,00

741,571.258,43364,47
ADMINISTRAVIMAS
3.025,08
Nario mokesčiai740,00
VMI pervesta parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2%)2.448,19
Maitinimas už POLA visuotinį susirinkimą 2013 m.2.440,00
Išlaidų kompensavimas už POLA visuotinį susirinkimą 2013 m.614,40
Banko ir valiutos komisiniai mokesčiai320,15
Informacijos talpinimas svetainėje LR valstybė60,50
pola.lt svetainės programavimo ir išlaikymo darbai581,50
Viso POLA administravimas:3.345,233.188,194.221,512.311,91669,58
Viso:38.563,84155.257,8895.137,8998.683,8328.580,81
PaskirtisLikutis 2014 m. sausio 1 d. litaisGautos lėšos litaisIšlaidos litaisLikutis 2014 m. gruodžio 31 d. litaisLikutis 2015 m. sausio 1 d. eurais
POLA PROGRAMĖLĖ