2016 m. ataskaita

Apie POLA

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, 2017 m. vasario mėnesį vienijanti 24 onkologinėje srityje veikiančias organizacijas; dalis jų – onkologinių pacientų draugijos, kitos – pagalbą vėžiu sergantiesiems teikiančios organizacijos. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

POLA siūlo pasinaudoti užsienio šalių patirtimi, sutelkti dėmesį ne tik į sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir plėtoti informacines, psichologines, socialines paslaugas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems. Valstybinės gydymo įstaigos ne visada gali patenkinti šių paslaugų poreikį, todėl POLA siūlo vystyti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir įtraukti visuomenę į savanorišką pagalbą onkologiniams pacientams.

2016 metų vasario mėn. 27 d. Kaune įvyko penktasis asociacijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja trijų metų (2016 – 2018) kadencijos valdyba iš 7 narių.


Naujos 2016 – 2018 m. kadencijos valdybos nariai pasidalino atsakomybės sritimis:

 • Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS (tarptautiniai projektai; ryšiai su POLA nariais; vidinių procesų koordinavmas);
 • Viceprezidentas Gediminas Žižys (POLA atstovavimas valstybės institucijose; politinė komunikacija; naujų narių pritraukimas);
 • Valdybos narys VIRGINIJUS ŠAULYS (ekspertinė komunikacija mitybos klausimais; leidybos procesų koordinavimas; išorės tiekėjų atranka);
 • Valdybos narys ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS (ekspertinė komunikacija paliatyvios pagalbos, slaugos, skausmo valdymo temomis; Bendravimas tarp gydytojų ir pacientų; Psichologinės pagalbos pacientams stiprinimas);
 • Valdybos narė NERINGA ČIAKIENĖ(POLA veiklos viešoji komunikacija; POLA Facebook turinio administravimas; Socialinio verslo projektų vystymas);
 • Valdybos narė DALIA JUKNEVIČIŪTĖ (POLA savanorių koordinavimas; POLA kortelės naudotojų bendruomenės stiprinimas, svetainės priežiūra);
 • Valdybos narė SONATA GAUDUTIENĖ (lėšų pritraukimas iš korporatyvinių rėmėjų; renginių organizavimas; ryšių tarp POLA narių stiprinimas).

2016 m. įvyko 5 valdybos posėdžiai:

 • 2016 m. vasario 28 d.;
 • 2016 m. balandžio 9 d.
 • 2016 m. gegužės 28 d.;
 • 2016 m. rugsėjo 10 d.;
 • 2015 m. gruodžio 10 d.

POLA etatinių darbuotojų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. POLA kortelės projekto koordinatorė J. Vyšniauskienė atlygį už darbą projekte gavo pagal su POLA nariu, VšĮ „Tėviškės namai“ (projekto administratorius) suderintas sąlygas. POLA organizacijos buhalterinę apskaitą visuomeniniais pagrindais tvarkė direktorė K. Berulienė. 2016 m. pabaigoje POLA veiklose aktyviai dalyvavo 50 savanorių.


Veiklos apžvalga

 1. 2016 m. vasario 4 d. Pasaulinės vėžio dienos proga Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su VšĮ „Tėviškės namai“ ir POLA sukvietė Alytaus gyventojus į Alytaus kolegiją, kad primintų, jog onkologinės ligos „nemiega“, nuo jų kasmet miršta kas penktas Lietuvos gyventojas.
 2. 2016 m. vasario 4 d. Pasaulinei vėžio dienai paminėti POLA kartu su LR Seimo Sveikatos reikalų komitetu organizavo spaudos konferenciją „Kova su vėžiu – visų mūsų bendras reikalas“, kurioje dalyvavo POLA valdybos narys Gediminas Žižys, Nacionalinio vėžio instituto direktorius prof. Feliksas Jankevičius, Nacionalinio vėžio instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Giedrė Smailytė. Spaudos konferencijos dalyviai akcentavo, kad kiekvienas gali imtis priemonių, galinčių realiai sumažinti  individualią  vėžio riziką, jeigu laiku pasinaudos galimybe pasitikrinti sveikatą pagal 4 Lietuvoje vykdomas vėžio profilaktines programas.
 3. 2016 m. vasario 4 d. POLA kortelės koordinatorė Jolita Vyšniauskienė lankėsi Alytaus radijuje, kur kalbėjo apie POLA kortelės projektą.
 4. 2016 m. vasario 4 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultete vyko konferencija, skirta Pasaulinės vėžio dienos paminėjimui, kuria organizavimo Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA). Šioje konferencijoje savo patirtimi dalinosi POLA valdybos narys Virginijus Šaulys.
 5. 2016 m. vasario27 d. įvyko POLA visuotinis narių susirinkimas Kaune.
 6. 2016 m. vasario 26-28 d. POLA dalyvavo parodoje Kaune “Sveikatos dienos 2016”, o vasario 27 d. daugiau nei 200 asmenų dalyvavo POLA organizuotoje konferencijoje, kurioje skaityti pranešimai apie nuo vėžio saugančią mitybą, ankstyvos vėžio diagnostikos svarbą, paciento ir gydytojo bendravimą, POLA kortelę, pasidalinta pacientų patirtimis ir asmeniniais patarimais gydantis onkologinę ligą. POLA viceprezidentas Gediminas Žižys skaitė pranešimą apie prostatos vėžį, POLA valdybos narys Virginijus Šaulys dalinosi patirtimi apie maisto įtaką onkologiniams pacientams, POLA kortelės koordinatorė Jolita Vyšniauskienė pristatė POLA kortelės projektą. POLA savanorės parodos lankytojams dalino lankstinukus apie vėžio prevenciją, ankstyvos diagnostikos programas, rekomendacijas gydant atskiras vėžio rūšis, teikė informaciją apie POLA kortelę.
 7. 2016 m. kovo mėn. POLA valdybos narys Virginijus Šaulys dalyvavo LNK laidoje“ „Yra, kaip yra“, kurioje dalyjosi savo įžvalgomis apie pigiausių maito ptoduktų žalą žmogaus organizmui.
 8. 2016 m. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Danijoje, Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „3rd Cancer Patient Organisation Summit“ ir skaitė pranešimą tema „Patient Perspective on Defining Value Concept“.
 9. 2016 m. kovo mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas Dalyvavo Belgijoje, Briuselyje vykusioje konferencijoje „2nd EORTC Cancer Survivorship Summit“ ir skaitė pranešimą tema „Accessibility to Job, Insurance and Mortgage in Central Eastern Europe“.
 10. 2016 m. balandžio mėn., minint pasaulinę gyvybės dieną, “Gyvybės apdovanojimų 2016” nominacija „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ apdovanotas POLA valdybos narys profesorius Arvydas Šeškevičius.
 11. 2016 m. balandžio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Nyderlanduose, Amsterdame vykusioje tarptautinėje konferencijoje „World Alliance of Pituitary Organizations Summit“ ir skaitė pranešimą tema „Facilitating Research on Pituitary Conditions: the Role of Patient Organisations“.
 12. 2016 m. gegužės mėn. POLA kartu su Latvijos maratoninku Dins Vecans dalyvavo renginyje “Kad kova su vėžiu būtų lengvesnė”, kurio metu Vilniaus Kudirkos aikštėje ant stacionaraus bėgimo takelio per 4 valandas latvis įveikė maratono distanciją, 42,5 km, tuo ragindamas visuomenę atkreipti dėmesį į sveikatą ir tikrintis profilaktiškai.
 13. 2016 m. gegužės mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Slovėnijoje, Liublijanoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „CML Horizons 2016“ ir moderavo plenarinę sesiją „CML State of Play and Future“.
 14. 2016 m. gegužės 16 d. POLA valdybos nariai: viceprezidentas Gediminas Žižys, profesorius Arvydas Šeškevičius ir Sonata Gaudutienė susitiko su tuometine Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybe. Susitikmo metu buvo išsakyta ir raštu pateikta daugiau kaip 20 POLA pasiūlymų, atkreiptas dėmesys į eilę problemų, kurias reikia kuo skubiau spręsti onkologijos ir paliatyvos medicinos srityje.
 15. 2016 m. gegužės 28 -29 d. Druskininkuose POLA kortelės ambasadoriai ir aktyviausi POLA savanoriai dviejų savanorių mentorių Eglės Gudelienės ir Astos Blandės surengtuose mokymuose tobulino savanorystės įgūdžius ir kompetencijas, užmezgant ar stiprinant kontaktus.
 16. 2016 m. birželio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Belgijoje, Briuselyje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „EU and National Incentives for the Research and Development of Treatments for Rare Disease Patients“ ir skaitė pranešimą tema „Patient Perspective on Defining Value and Access to Therapies in Central Eastern Europe“.
 17. 2016 m. birželio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas, viceprezidentas Gediminas Žižys ir POLA valdybos narė Sonata Gaudutienė susitiko su Kauno klinikų generaliniu direktoriumi prof. habil dr. Renaldu Jurkevičiumi, Klinikų direktore visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. dr. Lina Jaruševičiene, Onkologijos ir hematologijos klinikos vadove prof. Elona Juozaityte, Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovu dr. Kęstučiu Stašaičiu. Susitikimo metu buvo pristatyta POLA veikla, artimiausio laikotarpio planai ir ilgalaikiai siekiai, sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
 18. 2016 m. liepos 6 d. Už nuopelnus Lietuvos mokslui“ vasltybės dienos proga Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu buvo apdovanotas POLA valdybos narys profesorius Arvydas Šeškevičius.
 19. 2016 m. liepos mėn. POLA direktorė Kristina Berulienė dalyvavo Kauno vienuolių pranciškonų organizuotame dvejų metų dvasinės paramos onkologiniams ligoniams teikimo sukakties minėjime, kuriame sakė sveikinimo žodį.
 20. 2016 m. liepos ir gruodžio mėn. POLA bendradarbiaujant su Vilniaus International Rotaract klubu surengė keturias paskaitas tema „Kai skauda“. Renginiuose sudalyvavo virš 100 pacientų.
 21. 2016 m. rugpjūčio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo JAV, Majamyje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „3rd Global Congress of Young People With Cancer“ ir skaitė pranešimą tema „Overview of Policy Initiatives for Youth Cancer Movement in Europe“.
 22. 2016 m. rugsėjo mėn. POLA valdybos narys Virginijus Šaulys dalyvavo LRT laidoje „Klauskite daktaro“, kurioje dalyjosi savo patirtimi, kaip jam pavyko pažaboti vėžį.
 23. 2016 m. rugsėjo 5 d. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas ir POLA valdybos narė Sonata Gaudutienė dalyvavo Kazickų šeimos fondo bei “Transparency International” Lietuvos skyriaus surengtoje viešojoje konsultacijoje, kurioje buvo svarstoma kaip nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), jas remiantiems partneriams ir filantropams sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje siekiant konkrečių tikslų
 24. 2016 m. rugsėjo mėn. POLA Prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Bulgarijoje, Sofijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Cooperation Within the Region: a Way to Improve Access to Quality Healthcare in CEE“ ir skaitė pranešimą tema „Benefits of Multi-stakeholder Engagement at Improving Efficiency in the Healthcare Systems“.
 25. 2016 m. rugsėjo mėn. POLA valdybos narys profesorius Arvydas Šeškevičius Simne organizavo renginį „Man rūpi mama, tėtis ir seneliai“, kurio metu Simno gimnazijos X ir XI klasės mokiniai buvo su vėžinių susirgimų ankstyvos diagnostikos ir savalaikio  gydymo reikšme, išdalintos skrajutės apie vyrų prostatos ir moterų krūties vėžio ankstyvus simptomus.
 26. 2016 m. rugsėjo mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Belgijoje, Briuselyje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „First European Blood Cancer Policy Summit“ ir skaitė pranešimą tema „Policy Solutions for Blood Cancer Patients“.
 27. 2016 m. spalio mėn. POLA viceprezidentas Gediminas Žižys ir POLA valdybos narė Sonata Gaudutienė dalyvavo Mykolo Romerio Universiteto ir Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje konferencijoje, skirtoje  svarbiausioms sveikatos sistemos vystymo perspektyvoms aptarti ir pakviesti politines partijas susitarti dėl sveikatos sistemos plėtros gairių ateinančioje politinėje kadencijoje.
 28. 2017 m. spalio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Prancūzijoje, Paryžiuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „World Cancer Congress“ ir perskaitė pranešimą tema „The Patient Perspective on Value of Innovation in Cancer Care“.
 29. 2016 m. spalio mėn. Kaune vykusioje Tarptautinėje konferencijoje “Paliatyvios medicinos iššūkiai” pranešimus skaitė POLA valdybos narys Arvydas Šeškevičius ir POLA kortelės projekto koordinatorė Jolita Vyšniauskienė.
 30. 2016 m. spalio – gruodžio mėn. POLA  Kaune vykdė projektą “Myliu ir saugau gyvenimą”, skirtą  onkologiniams pacientams, jų artimiesiems ir savanoriams. Mokymų tikslas – stiprinti mokymų dalyvių psichinę sveikatą supažindinant bei praktiškai apmokant dalyvius pozityvaus mąstymo, relaksacijos, meditacijos technikų, dvasinės savipagalbos būdų. 4 dienų mokymuose sudalyvavo  virš 200 žmonių.  Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės lėšomis (finansavimo suma – 5 753 Eur), dalis išlaidų padengta POLA lėšomis.
 31. 2016 m. lapkričio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Singapūre vykusioje tarptautinėje konferencijoje „4th Meeting for Global Action for Cancer Patients“ ir perskaitė pranešimą tema „Legal Overview of Regulatory HTA Assessment of Cancer Care“.
 32. 2016 m. lapkričio mėn. Lietuvos Sveikatos mokslų universite Kaune lankėsi POLA viceprezidentas Gediminas Žižys ir POLA valdybos narė Sonata Gaudutienė, kur susitiko su Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) akyviausiais nariais, pristatė POLA veiklą, susitarė dėl tolimesnio POLA ir JGA bendradarbiavimo.
 33. 2016 m. lapkričio 9 d.  POLA ir Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija organizavo akciją „Pasitikrink=Gyvenk“, kurios metu Vilniuje Gedimino prospekte uždegta 8000 žvakučių – būtent tiek, kiek kasmet gyvybių pasiglemžia vėžys. Akciją savo apsilankymu pagerbęs ekselencija prezidentas Valdas Adamkus ragino tikėti sėkminga kovos su liga baigtimi, o POLA viceprezidentas Gediminas Žižys dar kartą visus paragino artimiausiu metu užsiregistruoti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti – pasinaudoti galimybe, kurią suteikia 4 profilaktinės vėžio patikros programos Lietuvoje.
 34. 2016 m. lapkričio 10 d. Kauno „Žalgirio arenoje“ vykusioje mados, stiliaus ir grožio parodoje „Moters pasaulis“ organizuotame seminare „Dažniausi moterų onkologiniai susirgimai, jų prevencija ir sėkmės istorijos“ pranešimus skaitė POLA valdybos narys Virginijus Šaulys ir POLA savanorė Giedrė Strumilienė.
 35. 2016 m. lapkričio mėn. POLA valdybos narės Neringa Čiakienė ir Sonata Gaudutienė Sveikatos apsaugos ministerijoje susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertais. Susitikimo tikslas – iš organizacijų, aktyviai veikiančių Lietuvos sveikatos sistemoje, surinkti informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos peržiūrai atlikti.
 36. 2016 m. lapkričio 25 d. POLA kartu su Seimo sveikatos reikalų komitetu surengė tarptautinę konferenciją Seime pavadinimu „Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?“, kurioje dalyvavo 250 asmenų.
 37. 2016 m. gruodžio mėn. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas dalyvavo Austrijoje, Vienoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „IASLC 17th World Conference on Lung Cancer“ ir perskaitė pranešimą tema „Patient Voice in Value Decision Making“.
 38. 2016 m. gruodžio mėn. viceprezidentas Gediminas Žižys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvavo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) organizuotoje konferencijoje „Būk protingas, nepermokėk už vaistus“, kurioje buvo pristatoma visuomenei aktuali tema, susijusi su mūsų šalyje vartojamų vaistų kainomis.  iesioginės internetinės transliacijos metu POLA viceprezidentas atsakinėjo į visos Lietuvos gyventojų užduotus klausimus, tuo pačiu akcentavo, kad POLA, atstovaudama įvairiomis onkologinėmis ligomis sergančių pacientų interesus, siekia, kad nauji vaistai, kurie yra labai brangūs, tačiau yra daug efektyvesni, būtų kuo greičiau Lietuvoje registruojami ir kompensuojami.
 39. 2016 m. gruodžio mėn. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kvietimu POLA viceprezidentas Gediminas Žižys ir POLA valdybos narė Sonata Gaudutienė dalyvavo konferencijos „Sveikata visose politikose. Visuomenės sveikatos gerinimo savivaldybėse perpektyvos ir galimybės“ diskusijose tema „Gerovės ir sveikatos sitprinnčios apilnkos kūrimas. Bendradarbiavimo plarformos gyventojų sveikatos stiprinimui“ ir pristatė POLA patirtis.
 40. Per 2016 m. POLA kortelės projekto koordinatorė Jolita Vyšniauskienė daugiau kaip dešimtyje Lietuvos miestų pristatė POLA kortelės projektą.

2016 metais POLA Facebook paskyroje:

2016 metais POLA Facebook paskyroje iš viso paskelbtas 231 įrašas, paskyros sekėjų skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus nuo 858 sekėjų 2016 metų sausio mėnesį iki 1982 sekėjų 2017 metų pradžioje. Taip pat reguliariai skelbtos naujienos apie POLA veiklą POLA internetinėje svetainėje www.pola.lt, rengti pranešimai žiniasklaidai apie POLA vykdytus projektus, organizuotus renginius.


POLA nariai
2016 m. prie POLA veiklos prisijungė 3 nauji nariai:

 • VšĮ „Kauno Hospiso namai“;
 • VŠĮ „Ori senatvė“;
 • VŠĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras.

Vykdyti projektai

POLA kortelės projektas

2016 m. trečius metus buvo tęsiamas „POLA kortelės“ projektas. Reguliariai apie projektą atnaujinama informacija pateikiama čia.

Šio projekto įgyvendinimo metu, onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams 2016 m. vardinių kortelių išduota 1800 (iš viso 3600). POLA kortelės turėtojai gali pasinaudoti reikšmingomis nuolaidomis gaunant sveikatos priežiūros paslaugas, įsigyjant būtinas medicinos pagalbos priemones ir pan.

Daugiausiai POLA kortelių išduota Vilniuje (1067), Šiauliuose (713), Kaune (535), Alytuje (354). 2016 m. prie projekto prisijungė 12 naujų verslo partnerių (iš viso 51), 17 kultūros įstaigų. 2016 m. kultūros renginiuose POLA kortelės turėtojai nemokamai apsilankė daugiau nei 5400 kartų. POLA kortelė išduodama jau 18 Lietuvos miestų.

Projektą palaiko ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, ragindama šalies kultūros įstaigas pridėti prie Projekto rėmimo POLA kortelės turėtojams suteikiant nemokamus kvietimus į visoje šalyje vykstančius kultūros renginius. Šiuo metu POLA bendradarbiauja jau su 40 šalies kultūros įstaigomis.

POLA kortelę galima įsigyti jau 18 miestų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Trakuose, Varėnoje, Druskininkuose, Šilutėje, Visagine, Birštone, Kupiškyje, Plungėje, Kėdainiuose, Tauragėje, Utenoje, Marijampolėje), taip pat užpildžius anketą POLA svetainėje čia.

Su projektu susijusi informacija yra talpinama ir reguliariai atnaujinama POLA svetainėje.

POLA konferencija Seime

2016 m. lapkričio 25 d. POLA kartu su Seimo sveikatos reikalų komitetu surengė tarptautinę konferenciją Seime pavadinimu „Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?“.

Į konferenciją užsiregistravo 300 asmenų. Konferencijoje apžvelgtos kitų šalių patirtys kovojant su korupcija sveikatos sistemoje, įvertinta Lietuvoje vykdomų priemonių, kuriomis siekiama didinti skaidrumą nacionalinėje sveikatos sistemoje, nauda. Renginyje pranešimus skaitė POLA kviesti ekspertai iš Lietuvos institucijų, kurios skatinta pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje, taip pat ekspertai iš atitinkamų Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už kovą su sukčiavimu sveikatos sistemoje ir korupcija, POLA valdybos nariai. Konferencija susilaukė plataus atgarsio žiniasklaidoje.


Politinė veikla

POLA atstovai 2016 m. aktyviai dalyvavo sveikatos sistemos sprendimų priėmime, buvo nuolat įtraukiami į LR Sveikatos apsaugos ministerijoje sudaromas darbo grupes.


PaskirtisLikutis 2016 m. sausio 1 d. euraisGautos lėšosIšlaidosLikutis 2016 m. gruodžio 31 d. eurais
KORTELĖS PROJEKTAS
1 980,78
VMI pervesta parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2%)3 258,97
Parama per aukok.lt 883,50
UAB „Roche Lietuva“2 500,00
UAB “AbbVie”2 500,00
UAB “Johnson and Johnson”5 000,00
Projekto administravimas13 236,45
Telefoninių pokalbių ir interneto išlaidos973,74
Kortelių ir projektinės medžiagos gamyba1 307,93
Kortelių sistemos programavimas500,00
Viso POLA kortelės projektas:
14 142,47
16 018,12105,13
POLA MOKYMAI IR KONFERENCIJOS
19 074,40
The Tiltas Trust600,00
Projekto administravimas1 558,06
Kelionės išlaidų kompensavimas1 007,78
Vaizdinė ir dalomoji medžiaga694,90
Vertimo paslaugos600,00
Apgyvendinimas2 603,33
Maitinimas4 068,36
Viso mokymai ir konferencijos:
600,00
10 532,439 141,97
TARPTAUTINIAI MOKSLINIAI PROJEKTAI
Hoffman-la Roche AG58 420,00
Kelionės išlaidų kompensavimas3 978,53
Projekto administravimas1 999,80
Viso moksliniai projektai:
58 420,00
5 978,3352 441,67
LEIDINIŲ PROJEKTAS
6 300,84
“Novartis Pharma Services Inc.” atstovybė25 140,00
UAB “Johnson and Johnson”2 000,00
UAB “AbbVie”1 500,00
Projekto administravimas1 544,03
Leidinių maketavimas ir spausdinimas1 482,43
Viso leidybos projektas:28 640,003 026,4631 914,38
KAUNO M. SAVIVALDYBĖS PROJEKTAS
Kauno m. savivaldybė5 753,00
Projekto administravimas750,00
Honorarai lektoriams2 000,00
Konferencijos salės nuoma ir maitinimas1 540,00
Dalomoji medžiaga1 339,93
Kanceliarinės prekės123,07
Viso savivaldybės projektas:5 753,005 753,000,00
ADMINISTRAVIMAS
6 875,34
Nario mokesčiai288,00
Banko ir valiutos komisiniai mokesčiai90,40
Rekvizitai829,38
Kanceliarinės išlaidos648,85
Viso POLA administravimas:288,001 568,635 594,71
Viso:34 231,36107 843,4742 876,9799 197,86
PaskirtisLikutis 2016 m. sausio 1 d. euraisGautos lėšos euraisIšlaidos euraisLikutis 2016 m. gruodžio 31 d. eurais

POLA PROGRAMĖLĖ