Gauti POLA kortelę
SUSISIEKTI SU SAVANORIAIS

2021 m. ataskaita

Apie POLA 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, įregistruota 2012 m. sausio 3 d., o jos steigimo sutartis pasirašyta 2011 m. lapkričio 19 d., kuomet 9 onkologinių pacientų ir jų šeimos narių interesus atstovaujančios organizacijos pasirašė POLA steigimo sutartį, sutardamos dėl asociacijos veiklos sričių ir tikslų, išsikeldamos siekį, kad POLA būtų stipriausia skėtinė advokacijos srityje veikianti pacientų organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

Per 10 metų POLA išaugo iki 30 organizacijų ir vis augančią onkologinių pacientų bendruomenę vienijančios organizacijos, kurią 2021 m.  gruodžio mėnesio pabaigoje sudarė 27 053 asmenys – POLA kortelės turėtojai.

POLA jau 10 metų  atstovauja ir gina onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesus valdžios institucijose ir įstaigose tam, kad su rimtomis sveikatos problemomis susidūrę asmenys gautų kuo geresnę ir visapusiškesnę pagalbą bei paramą, o sveiki asmenys rinktųsi sveikatai palankų gyvenimo būdą.

POLA veikia skirtingomis, viena kitą papildančiomis kryptimis:

 • siekia, kad nei vienas, išgirdęs vėžio diagnozę, neliktų vienas su savo liga: kiekvienam pateikusiam prašymą ir onkologinės ligos diagnozę patvirtinantį dokumentą, nemokamai išduoda POLA kortelę, suteikiančią narystę POLA bendruomenėje bei galimybe naudotis POLA tikslinėmis paslaugomis ir privilegijomis, taip pat padeda steigtis pacientų draugijoms regionuose, dalinasi gerąja patirtimi, ugdo ir stiprina POLA priklausančias organizacijas;
 • moko pacientus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti ligos gydymo ir reabilitacijos procese, organizuoja nemokamus seminarus, mokymus, konferencijas, terapinius užsiėmimus, rengia leidinius, video paskaitas; sukūrė ir plėtoja POLA pacientų programėlę;
 • suteikia galimybę bendruomenės nariams gauti jiems reikalingą individualizuotą pagalbą: nemokamas konsultacijas teisiniais ir socialinės paramos klausimais, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas;
 • ieško ir mezga partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, kad onkologiniai pacientai ir jų artimieji galėtų pigiau įsigyti jiems reikalingų prekių ar paslaugų, užtikrina augantį POLA kortelės partnerių skaičių, kurių nuolaidos svyruoja nuo 15 iki 100 proc.;
 • per partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis suteikia galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai dalyvauti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose, pagerinti psichoemocinę sveikatą, pajusti džiaugsmą gyventi;
 • nuolat skelbia pacientams aktualią ir naudingą informaciją POLA internetinėje svetainėje www.pola.lt, Facebook paskyroje POLA prieš vėžį, 4 virtualiose pacientų bendruomenėse (Gyvenimas sergant krūties vėžiu/ Gyvenimas sergant plaučių vėžiu/ Gyvenimas sergant prostatos vėžiu/ Gyvenimas sergant melanoma), Youtube paskyroje POLA prieš vėžį, ją platina el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis;
 • teikia siūlymus formuojant sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos politiką, dalyvauja teisėkūros procese, siekdama padėtį gerinančių sprendimų onkologinių pacientų bendruomenei;
 • edukuoja visuomenę apie gyvensenos, fizinio aktyvumo, mitybos, sveikatos raštingumo svarbą onkologinių ir kitų susirgimų prevencijai.

POLA struktūrą sudaro:

 • Visuotinis narių susirinkimas, kur sprendžiamojo balso teisę turi POLA tikrieji nariai (juridiniai asmenys);
 • kolegialus asociacijos valdymo organas – Valdyba, vadovaujama POLA prezidento.
 • Vienasmenis asociacijos valdymo organas – direktorius.

POLA valdybą 2021 m. pradžioje sudarė 2019 m. kovo 2 d. trijų metų kadencijai išrinkti 7 valdybos nariai. 2021 m. balandžio 26 d. dėl asmeninių aplinkybių iš POLA valdybos pasitraukus Aurimui Pečkauskui, valdybą sudarė:

 • Jurga Misevičienė;
 • Justina Gustė;
 • Nedas Šinkūnas;
 • Paulius Rakštys;
 • Ričardas Cervin;
 • Šarūnas Narbutas.

2021 m. POLA prezidento pareigas ėjo Paulius Rakštys (nuo 2020 m. liepos 25 d.).

2021 m. POLA direktorės pareigas ėjo Neringa Čiakienė (nuo 2019 m. kovo 3 d.).

2021 m. įvyko 4 valdybos posėdžiai: 

 • 2021 m. sausio 19 d.; 
 • 2021 m. kovo 24 d.; 
 • 2021 m. balandžio 26 d.; 
 • 2021 m. lapkričio 12 d. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje POLA turėjo 8 etatinius darbuotojus. 2021 m. pabaigoje POLA veiklose aktyviai dalyvavo 32 POLA kortelės ambasadoriai, 80 savanorių, organizacija veiklą vykdė 32 šalies miestuose.  

POLA nariai 

2021 m. POLA tikrųjų narių skaičius liko nepakitęs: neprisijungė ir narystės nenutraukė nei viena organizacija. 2021 m. pabaigoje POLA vienijo 30 narių.

VEIKLOS APŽVALGA

2021-aisis POLA veiklą vykdė ne mažiau kaip 10 skirtingų krypčių:

 1. POLA atskaitingumas, vidinė ir išorinė komunikacija

2021 m. tęsėme 2020 metais pradėtus darbus, susijusius su POLA procesų tobulinimui, užtikrinant POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus: (1) tęsėme kasmėnesinio POLA naujienlaiškio rengimą, jame daugiau dėmesio skyrėme POLA advokacijos iniciatyvų pristatymui; (2) POLA nariams kiekvieną savaitę siuntėme informacijos apie POLA veiklos pristatymą žiniasklaidoje ir POLA informaciniuose kanaluose suvestines; (3) įdiegėme POLA autoatsakiklį, padedantį visiems, nesvarbu kuriuo paros laiku skambinantiems, gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus; (4) periodiškai dalindamiesi informacija apie onkologinių pacientų bendruomenei aktualius klausimus FB paskyrose „POLA prieš vėžį“ bei „POLA kortelė“, taip pat internetinėje svetainėje www.pola.lt, siųsdami tikslinę informaciją el.laiškais, dalindamiesi video produkcija POLA youtube paskyroje, o jaunesnei auditorijai skirtus postus įkeldami į POLA Instagram paskyrą, didinome pacientų bendruomenės įsitraukimo į savo sveikatos priežiūros procesą galimybes.

2021 metais POLA Facebook paskyroje https://www.facebook.com/www.pola.lt paskelbta 270  įrašų (2020 ir 2019 metais būdavo paskelbiama apie 340 įrašų), didžioji įrašų dalis – POLA turinys, t.y. POLA atstovų komentarai apie sveikatos politikos aktualijas, POLA veiklos naujienos, renginių anonsai, nuotolinių renginių įrašai, informacija apie naujai parengtus leidinius, video paskaitas ir pan. Paskyros sekėjų skaičius išaugo nuo 9 393 sekėjų 2021 metų pradžioje iki 11 147 metų pabaigoje (19% augimas, +1 764 asmenys). Taip pat POLA internetinėje svetainėje www.pola.lt reguliariai skelbtos naujienos apie POLA veiklą,  rengti pranešimai apie POLA vykdytus projektus, organizuotus renginius.

2021 metais POLA atstovų komentarai žiniasklaidos priemonėse paskelbti 143 kartus (lyginant su ankstesniais metais: 2020 m. – 162 kartai, 2019 metais – 153 kartai), aktualiausiais straipsniais, pranešimais, kaip ir anksčiau, buvo pasidalinama pola.lt svetainės naujienų skiltyje ir POLA Facebook paskyroje. Detali paminėjimų žiniasklaidoje suvestinė su nuorodomis pateikta priede Nr. 5.

2021 m. ir toliau rengti kasmėnesiniai naujienlaiškiai apie POLA veiklą, kuriuose pateikiama: (1) statistinė informacija apie pagrindinius POLA veiklos rodiklius, (2) pristatomos POLA iniciatyvos ir pasiekimai advokacijos srityje, (3) informuojama apie POLA kortelės naujoves ir kitas aktualijos, (4) pateikiamos POLA narių naujienos, (5) pristatomi POLA komandos ar bendruomenės atstovai.

Iš viso 2021 m. parengta 12 naujienlaiškių, kurie išplatinti POLA kortelės turėtojų el.pašto adresais (apie 12-13000 adresatų), paskelbti POLA internetiniame puslapyje ir FB paskyrose:

Sausio naujienlaiškis http://eepurl.com/ho_NQf

Vasario naujienlaiškis http://eepurl.com/hrxXev

Kovo naujienlaiškis http://eepurl.com/ht_84v

Balandžio naujienlaiškis  http://eepurl.com/hxcbWv

Gegužės naujienlaiškis  http://eepurl.com/hzLSnX

Birželio naujienlaiškis  http://eepurl.com/hylfJH

Liepos naujienlaiškis https://pola.lt/pola-naujienlaiskis-liepa-nr-7/

Rugpjūčio naujienlaiškis http://eepurl.com/hHjYfr

Rugsėjo naujienlaiškis http://eepurl.com/hI5kc9

Spalio naujienlaiškis http://eepurl.com/hKInGv

Lapkričio naujienlaiškis http://eepurl.com/hOF3lv

Gruodžio naujienlaiškis http://eepurl.com/hQ0I0j

2. POLA kortelė 

2021 metai pasižymėjo labai sparčiu POLA bendruomenės augimu – per metus POLA kortelės išduotos 9 423 onkologiniams pacientams, tokiu būdu per vienerius metus POLA bendruomenė išaugo 55 proc. nuo 17 500 asmenų metų pradžioje iki 27 053 metų pabaigoje.

Prie šio įspūdingo augimo prisidėjo 2020 m. lapkričio mėn. įgyvendinta galimybė prašymą POLA kortelei pateikti internetu, gaunant kortelę paštu nurodytu adresu, o taip pat nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioję POLA inicijuoti Transporto lengvatų įstatymo pakeitimai, užtikrinantys 80 proc. nuolaidą visuomeniniam transportui onkologiniams pacientams, kuri pritaikoma pateikiant POLA kortelę ir asmens dokumentą.

Siekiant susidoroti su augančiu POLA kortelių poreikiu, toliau buvo tobulinami darbiniai procesai: mokėmės produktyviau dirbti patys, to mokėme ir kitus, įdiegėme galimybę POLA korteles išduodantiems savanoriams paraiškas užpildyti internetu, tokiu būdu ne tik sutaupant šiems darbams skiriamo laiko sąnaudas, bet ir sumažinant popierinių POLA kortelės paraiškų apimtis.

2021 metais užmegzta 15 naujų partnerysčių su verslo įmonėmis, taikančiomis nuolaidas POLA kortelės turėtojams (Pateikiama priede Nr.3), iš viso metų pabaigoje bendradarbiavimas vykdytas su daugiau kaip 130 verslo įmonių, taikančių POLA kortelės turėtojams 15-100 proc. nuolaidas prekėms ir paslaugoms.

2021 m. POLA išdalino 3 305 nemokamus kvietimus į 139 renginius (palyginimui 2020 metais – 3829 kvietimus į 359 renginius, kurių bendra vertė apie 42 000 eurų (į šią sumą neįskaičiuoti 586 kvietimai, gauti į nemokamus renginius).

3. Edukaciniai renginiai ir terapiniai užsiėmimai

2021 metais POLA aktyviai teikė pagalbą pacientams ir jų artimiesiems, organizuodama edukacinius renginius ir terapinius užsiėmimus įvairiomis temomis. 2021 metais iš viso organizuoti 27 nuotoliniai renginiai, su daugiau nei 3452 dalyviais ir  57 gyvi užsiėmimai, su 478 dalyviais. Palyginimui, 2020 metais buvo organizuoti 155 renginiai, kuriuose iš viso dalyvavo 1 119 dalyviai:

3 – nuotoliniai edukaciniai seminarai, skirti padėti sau (ar artimajam) sveikti, vedami gydytojų;

6 – grupiniai  psichologinės pagalbos užsiėmimai;

10 – šokio judesio terapijos užsiėmimų (2 nuotoliu, 8 gyvi);

28 – gyvi Izraelietiško šokio užsiėmimai;

20 – gyvų dailės ir keramikos terapijos užsiėmimų;

1 – gyvas POLA komandos susitikimas Lazdijų raj.;

6 – webinarai apie tai, ką pacientams garantuoja Lietuvos sveikatos priežiūros sistema;

10 – pacientų sveikatos raštingumo akademijos webinarų.

Detalus renginių sąrašas pateikiamas ataskaitos priede Nr.1.

4, Nemokamos konsultacijos

Toliau buvo tęsiama 2017 metais pradėta iniciatyva, skirta užtikrinti personalizuotą pagalbą individualių poreikių turintiems asmenims, teikiant nemokamas specialistų konsultacijas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.

2021 m. POLA suteikė 857 nemokamas specialistų konsultacijas (palyginimui, 2020 metais konsultacijų skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis – 1887), kurių bendra vertė apie 26 tūkst. eurų. Iš jų: 207 teisines, 330 psichologo, 270 dietologo, 50 gydymo alternatyvų.  Mažesnį konsultacijų skaičių sąlygojo didesnis bendrų psichologinių konsultacijų prieinamumas, jas pradėjus teikti Visuomenės sveikatos biurams, o taip pat 2021 m. baigti įgyvendinti sisteminiai POLA projektai, skirti onkopsichologinės pagalbos ir slaugos, savęs priežiūros užtikrinimui.

5. Edukaciniai video

Toliau tęsta 2020 metais inicijuota  edukacinių video iniciatyva, Bendradarbiaujant su skirtingų sričių ekspertais parengtos 28 video paskaitos 9 skirtingomis temomis:

(1) Patarimai, siekiantiems būti raštingais pacientais;

(2) Fizinio aktyvumo pratimai rankų, kojų limfedemos, periferinės neuropatijos valdymui ir profilaktikai;

(3) Patarimai, kaip slaugyti sunkios būklės artimąjį;

(4) Mityba po skrandžio pašalinimo operacijos;

(5) Stomos priežiūra ir patarimai;

(6) Burnos sveikata: priežiūra ir patarimai;

(7) Pataria onkologas: limfedema;

(8) Pataria onkologas: mityba;

(9) Pataria onkologas: gydymas tamoksifenu.

Video skelbiami POLA youtube paskyroje „POLA prieš vėžį“, POLA Facebook paskyroje ir  pola.lt skiltyje „Pagalba sau“. Sąrašas su nuorodomis pateikiamas priede Nr.2.

6. Edukaciniai leidiniai

Toliau tęsiama 2013 metais pradėta įgyvendinti edukacinių leidinių iniciatyva, 2021 metais parengti ir išleisti 5 nauji edukaciniai leidiniai pacientams ir jų artimiesiems:

1. Patarimai, kaip įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą;

2. Kaulų sveikata;

3. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, paliatyvioji pagalba onkologiniams pacientams;

4. Kaip sustiprėti po vėžio gydymo I;

5. Kaip sustiprėti po vėžio gydymo II;

Leidinių elektroninės versijos patalpintos pola.lt skiltyje „Pagalba sau“.

Taip pat atnaujinti ir informaciniai lankstinukai apie POLA ir jos siūlomą pagalbą:

 1. Į pagalbą onkologiniam pacientui;
 2. Kartu sveikti lengviau;
 3. Knygelė apie POLA kortelės nuolaidas.

Lankstinukų elektroninės versijos patalpintos pola.lt skiltyje „Apie POLA“ -> „POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos“.

7. POLA mobilioji programėlė

Skatinant POLA bendruomenės narių didesnį įsitraukimą į savo gydymo procesą, toliau vystyta 2020 m. gruodžio mėn. pristatytas POLA app – pirmoji sveikatos programėlė Lietuvoje, sukurta būtent onkologiniams pacientams ir sudaranti galimybę geriau atpažinti ligos arba gydymo sukeltus pašalinius poveikius, juos fiksuoti, stebėti ir analizuoti, vertinti šalutinių reiškinių pasireiškimo galimas sąsajas su tam tikrų medikamentų vartojimu, atsispausdinti suvestines ir pateikti jas gydytojui ar kitam asmeniui.

2021 m. realizuota galimybė atsisiųsti programėlėje suvestus duomenis apie ligos ar gydymo pašalinius poveikius, išspręstas klausimas dėl programėlės naudojimo Apple platformoje; toliau kuriama daugiau pagalbos sau priemonių, pvz.,  vizitų kalendorių, priminimą išgerti vaistus, žingsniamatį, sinchronizavimą su kitais prietaisais;.

2021 m. pabaigoje programėle naudojosi 1161 asmuo.

8. Virtualios pacientų bendruomenės

2021 metais pasiektas 56 proc. POLA virtulių pacientų bendruomenių augimas socialiniame tinkle Facebook: nuo 1958 iki 3055 asmenys:

 • Gyvenimas sergant plaučių vėžiu    – 286 (buvo 163) nariai;
 • Gyvenimas sergant melanoma        – 272 (buvo 176) nariai;
 • Gyvenimas sergant prostatos vėžiu – 347 (buvo  239) nariai;
 • Gyvenimas sergant krūties vėžiu     – 2 150 (buvo 1380) narių.

Per metus POLA moderuojamose FB grupėse iš viso paskelbta daugiau kaip 1877 pranešimų, iš jų 989 POLA paskelbti įrašai ir 888 kitų asmenų įrašai, sulaukta 17896 komentarų ir 44094 reakcijos. Prie pacientams aktualios informacijos pateikimo prisidėjo ir gydytojai specialistai, padėdami parengti informacinę medžiagą, pateikdami savo komentarus, įžvalgas į pacientų užduodamus klausimus.

Įsitraukimas į vaistų kompensavimo ir sveikatos technologijų vertinimo (STV) procesą

2021 metais POLA sudarė galimybes 4297 pacientams (palyginimui 2020 m. – 1 486) įsitraukti į naujų vaistų kompensavimo procesą, kviesdama dalyvauti STV apklausose, skirtose įvertinti ligos naštą ir individualią patirtį vartojant naujus vaistus. Valstybinei vaistų kontrolės tarybai pateikta 13 užpildytų STV klausimynų dėl naujų inovatyvių vaistų, skirtų

 • 2021-02-01 krūties vėžiui Tecentriq (916 pacientų);
 • 2021-05-04 plaučių vėžiui Alunbrig (29 pacientai);
 • 2021-05-04 krūties vėžiui Phesgo (727 pacientų);
 • 2021-05-04 neuroendokrininiams navikams Luthatera  (129 pacientai);
 • 2021-05-04 kepenų karcinomai Tecentriq (10 pacientų);
 • 2021-06-01 plaučių vėžiui Rozlytek (68 pacientai);
 • 2021-06-01 leukemijai Calquance (33 pacientai);
 • 2021-08-26 prostatos vėžiui Apalutamidas (331 pacientas);
 • 2021-08-28 galvos ir kaklo karcinomai Pembrolizumabas (47 pacientai);
 • 2021-10-20 leukemijai Venetoklaksas  (26 pacientai);
 • 2021-10-20 krūties vėžiui Talazoparibas (1 161 pacientas);
 • 2021-11-08 plaučių vėžiui Atezolizumabas (72 pacientai);
 • 2021-11-17 krūties vėžiui Elisibas (Piqray) (748 pacientai).

10. Pacientų teisių advokacija ir dalyvavimas teisėkūroje

Kaip ir ankstesniais metais, POLA aktyviai veikė pacientų teisių advokacijos srityje. 2021 m. POLA atstovai parengė ir išsiuntė kelias dešimtis raštų dėl paskatų sistemos, užtikrinančios POLA, POLA narių ir POLA bendruomenės narių teikiamų paslaugų gerėjimą, bendradarbiavimo ir partnerysčių tarp NVO ir viešojo sektoriaus institucijų stiprinimo, pacientų teisių taikymo praktinių aspektų, e-sveikatos sprendimų tobulinimo, vaistų kompensavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo, onkologinių susirgimų profilaktikos ir kontrolės.

Kaip svarbesnius galima išskirti 5 darbus, pasiekimus:

 1. Įsitraukimas į diskusijas dėl vakcinavimo prioritetų: pakeitimai per 3 kartus, onkologiniai pacientai buvo įtraukti į prioriteto tvarka skiepijamų asmenų sąrašą;
 2. Diskusija dėl vienkartinių išmokų savivaldybėse suvienodinimo – Lietuvos savivaldybių asociacija parengė ir išplatino rekomendacijas;
 3. Sutelkus pastangas, sustabdyta NVI reorganizacijos iniciatyva;
 4. Įsitraukimas į Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo procesus:
 5.  nuo 2021 m. liepos 1 d. pradėta kompensuoti 1/4 daugiau sauskelnių pacientams;
 6.  nuo 2022 m. sausio 1 d. kompensuojami krūtų implantai moterims po mastektomijos.
 7. Dedamos pastangos dėl ES kovos su vėžiu plano įgyvendinimo – teikti pasiūlymai EP, kreiptasi į SAM, Ministrę Pirmininkę.

Detalus pateiktų pasiūlymų sąrašas pateikiamas 2 ataskaitos priede.

Siekiant geriau suprasti onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės poreikius, 2021 metais buvo organizuotos kelios apklausos ir atliktos keturios analizės:

 1. Analizė apie onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokųreglamentavimą skirtngose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurioje išanalizuotas 60 Lietuvos savivaldybių taikomą reguliavimas, įvertinanti išmokų dydžiai ir papildomų sąlygų pagrįstumas, informacijos apie vienkartines išmokas prieinamumas ir parengtos POLA rekomendacijos, kaip tobulinti ir suvienodinti vienkartinių išmokų sistemą skirtingose Lietuvos savivaldybėse.
 2. Apklausa ir analizė apie POLA kortelės naudas  (2021 m. gruodis), kurioje įvardindami svarbiausias POLA kortelės naudas, šalia pagrindinės naudos  – mažesnės  finansinės naštos dėka POLA kortelės nuolaidų  (35 proc.),  net penktadalis (20 proc.) POLA kortelės turėtojų nurodė vertinantys gaunamą naudingą informaciją, siunčiamą el. laiškais, bei galimybę jaustis POLA bendruomenės nariais (18 proc.).
 3. 2 apklausos, skirtos įvertinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų sveikatos raštingumo būklę ir poreikius, ir jų analizė (2021 m. vasaris – gruodis), kuri atskleidė, kad per nepilnus metus, kuomet buvo vykdytos skirtingos į pacientų sveikatos raštingumo didinimą orientuotos veiklos, beveik dvigubai pagerėjo pacientų savo galimybių įsitraukti į sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą vertinimas: projekto įgyvendinimo pradžioje teigiamai į šį klausimą atsakė tik ketvirtadalis respondentų – 26,5 proc., tuo tarpu projekto įgyvendinimo pabaigoje teigiamai atsakiusių išaugo  iki 38 proc., o neigiamai atsakiusių pacientų dalis sumažėjo daugiau nei tris kartus nuo 24 iki 7 proc.
 4. Apklausos, skirtos įvertinti POLA vykdomų veiklų onkologinių ligų prevencijos klausimais veiksmingumą, ir jų analizė (2021 m. gruodis), kuri atskleidė, kad 2021 m. net du trečdaliai respondentų (68 %) pakeitė savo gyvenseną į sveikatai palankesnę, o daugiau nei ketvirtadalis (28 %) nurodė, kad gyvenseną pakeitė jau anksčiau.

Tyrimų elektroninės versijos patalpintos pola.lt skiltyje „Apie POLA“, „POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos“.

2022 m. POLA tęs veiklą visose aukščiau aprašytose srityse, sieks, kad ir toliau augtų POLA bendruomenės narių skaičius, kad būtų toliau vystomos ir plėtojamos POLA bendruomenės nariams teikiamos paslaugos, didins pacientų sveikatos raštingumo žinias ir įgūdžius, edukuos pacientus ir jų artimuosius kaip įsitraukti į savo sveikatos priežiūros procesą, stiprins  POLA ir jų narių pajėgumus efektyviai veikti sveikatos ir socialinės apsaugos sistemose.

Priedai:

1. Edukacinių renginių ir terapinių užsiėmimų, organizuotų 2021 metais, suvestinė;

2. 2021 m. parengtų video paskaitų sąrašas;

3. Informacija apie naujus POLA kortelės partnerius;

4. POLA pateiktų pasiūlymų pacientų teisių advokacijos srityje 2021 m. detalizavimas;

5. POLA paminėjimai žiniasklaidoje 2021 metais.

6. POLA vienijamų juridinių asmenų sąrašas

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eil. Nr.Gautos paramos teikėjo pavadinimasKodas, buveinė (adresas)Parama gauta pinigais  Parama gauta turtu, išskyrus pinigus  Parama gauta paslaugomis  Parama gauta turto panauda  Parama gauta savanorių darbu**
       EurVal.
12345678  9
1.Lietuvos Respublikos Finansų ministerija  288601650 Lukiškių g. 2, Vilnius189613     
2.Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys       
2.1.SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas304605409 Konstitucijos pr.7, Vilnius14185,00     
2.2.Servier Pharma UAB300088003 Kosnstitucijos pr.7, Vilnius20000,00     
2.3.A. Manikas  100,00    
2.4.Aktorių teatras301814535 Kamerio g. 9, Kaunas 1720,00    
2.5.Alytaus kultūros centras, VŠĮ300510369 Pramonės 1B, Alytus 600,00    
2.6.ARTS Libera, asociacija303463914 Minties g. 32-29, Vilnius 150,00    
2.7.Teatras atviras ratas300601840 Ašmenos g. 8, Vilnius 650,00    
2.8Aura šokio teatras188205874Daukšos g. 3A-1, Kaunas 500,00    
2.9.VŠĮ Bardai LT301818035 Žirmūnų  g.70C-52, Vilnius 60,00    
2.10Koncertinė įstaiga Choras Vilnius302484147 Skroblų g. 9, Vilnius 1500,00    
2.11.BĮ Alytaus miesto teatras191059358 Rotušės a. 2, Alytus 1038,00    
2.12.Kauno dramos teatras29075 360,00    
2.13.BĮKauno miesto kamerinis teatras304157265 Kęstučio g. 74A, Kaunas 720,00    
2.14.BĮ Kauno muzikis teatras190754798 Laisvės a. 91, Kaunas 2100,00    
2.15.BĮ Kauno santaka302877054 L.Zamenhofog. 6, Kaunas 100,00    
2.16.VŠĮ Keistuolių teatras300090303 Laisvės pr. 60, Vilnius 1720,00    
2.17.VŠĮ Klaipėdos jaunimo teatras302811823 Bangų g. 5A, Klaipėda 1056,00    
2.18.Klaipėdos muzikinis teatras190755028 Danės g. 19, Klaipėda 1300,00    
2.19.Laima Lapkauskaitė151449998 Vaičaičio g. 13-1, Marijampolė 300,00    
2.20.  Koncertinė įstaiga valstybinisdainų ir šokių   ansamblis Lietuva190755366 Panerių g. 39, Vilnius 200,00    
2.21.Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras190755747 Žygimantų g. 6, Vilnius 1500,00    
2.22.Vilniaus mokytojų namai191590768 Vilniaus g.39, Vilnius 500,00    
2.23.VŠĮ Muzikos dienos302474701Bistryčios g. 40-21 Vilnius 2680,00    
2.24.Koncertinė įstaiga Lietuvos Nacionalinė filharmonija300011619 Aušros vartų g. 5, Vilnius 2600,00    
2.25.BĮ Koncertinė įstaiga valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras Trimitas190755551 T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius 250,00    
2.26.BĮ Utenos kultūros centras190945725 Aušros g. 49, Utena 300,00    
2.27.VŠĮ Naisių vasaros teatras302595820 Gėlės g.9, Naisių k 506 kvietimų    
2.28.BĮ Valstybinis Vilniaus mažasis teatras188200375 Gedimino pr. 22, Vilnius 3600,00    
2.29.VŠĮ Oskaro Koršunovo teatras124016537 Ašmenos g.8, Vilnius 396,00    
2.30.Promostar30633425 Šv. ignotog. 16, Vilnius 2010,00    
2.31.BĮ Koncertinė įstaiga Vilniaus mesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras124191928 Vilniaus g. 22-4, Vilnius 80 kvietimų    
2.32.Slavų tradicinės muzikos mokykla124627254 Kruopų1-19, Vilnius 1000,00    
2.33.Šv. Kotrynos bažnyčia303401026 S. Moniuškos g. 58, Vilnius 700,00    
2.34.Tabasco  1000,00    
2.35.VŠĮ Bekaras303017342 Eigulių g. 2, Vilnius 200,00    
2.36.VŠĮ Estradėja305278615 V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius 120,00    
2.37.VŠĮ Vabalo filmai304064590 Dvaro g. 50 Meiskių k Klaipėdos r 1070,00    
2.38.Rokiškio kultūros centras191570541 Respublikos g. 96, Rokiškis 556,00    
2.39.Stanislovaitis  400,00    
2.40.UAB Medicininės informacijos centras 800,00     
2.41.UAB Medicinos linija 500,00     
2.42.TCG Telecom, UAB 1513,00     
2.43.UAB Florinus303169364 Šeimyniškių g. 24-1, Vilnius50,00     
2.44.UAB Interbanga135912920 Taikos pr. 88A-601, Kaunas  14000,00   
2.45.VŠĮ Teatro dienos302470261 Elnių 27/Stirnų g. 28, Vilnius 8250,00    
2.46.Geros valios projektai, VŠĮ301678868 Vaidilutės g 57A, Vilnius1636,00     
2.47UAB Astrazeneca Lietuva300089799 Spaudos g.6-1, Vilnius6000,00     
3.Užsienio valstybių juridiniai asmenys       
3.1.Roche Pharmoholding 8000,00     
3.2.Euromonitor Int EE 2000,00     
3.3.Findadtech 20000,00     
3.4.JC General services cvba 8673,00     
3.5.Efta FMO 44700,00     
4.Fiziniai asmenys* ir anonimaiX4639,00     
5.Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalįX40559,00XXXX 
6.Savanorių darbasx     4250
7.Narių mokesčiai 552,00     
         
8.Iš visoX36342041306 586 kvietimai14000,00   

Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje

*** Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.Tikslinio finansavimo sumų šaltinisLikutis ataskaitinio laikotarpio pradžiojeGauta per ataskaitinį laikotarpįPanaudota per ataskaitinį laikotarpįGautinų sumų pasikeitimasLikutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1234567
1.Valstybės biudžetas98472,03189613197797 90288,03
2.Savivaldybių biudžetai     
3.Kiti šaltiniai120275,97200747175274 145748,97
4.Iš viso218748390360373071 236037

2022 VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre paskelbtas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys: finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) galite rasti čia.

POLA PROGRAMĖLĖ