Vyriausybėje aptartos biobankų plėtros gairės

Valstybėje gyvendinus ES struktūrinių fondų finansuotą projektą „Žmogaus biologinių išteklių centras“, kurio metu įsigyta ir įdiegta visa Lietuvos biobankų veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra, vasario 22 d. Vyriausybėje surengta baigiamoji konferencija, skirta rezultatų ir tolimesnių planų aptarimui politiniu lygmeniu. Konferencijoje dalyvavo POLA direktorė Neringa Čiakienė, ji akcentavo, kad biobankai yra pakamai nauja sąvoka ir ji ne visiems suprantama. Tuo tarpu pacientai yra biobankų pagrindiniai donorai ir galutiniai naudotojai: nuo pacientų sutikimo jų audinių pavyzdžius saugoti biobankuose ir vėliau juos panaudoti moksliniuose tyrimuose, įsisuka biobankų veikla, pacientai taip pat yra ir inovacijų, naujų gydymo metodų, atrastų naudojant biobankus, naudotojai, todėl pacientų edukacija, pasitikėjimo auginimas, prielaidų biobankų infrastruktūros įgalinimui, yra labai svarbus, susitelkimo ir bendradarbiavimo reikalaujantis darbas.

Renginyje buvo pristatomas projektas, jo įvykdytos veiklos: projekto metu sukurtas veikiantis nacionalinis biobankas, kurio tolimesniam palaikymui ir plėtojimui reikalingi papildomi kaštai, jame dalyvavo ir pasisakė sveikatos politikai, mokslinikai, medikai, pacientų organizacijų atstovai.

Apie projektą: pradėtas įgyvendinti 2019-09-24, baigtas 2023-12-31. Skirtas finansavimas 9.256.438,00 Eur. Projekto tikslas – įsijungti į tarptautinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą BBMRI-ERIC, sukuriant šiuolaikišką nacionalinio biobanko infrastruktūrą Lietuvoje.

Vykdant projektą buvo siekiama sukurti nacionalinį žmogaus biologinių išteklių centrą (HBRC) su vieninga standartizuota biologinių ėminių ir susijusios sveikatos informacijos rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir duomenų valdymo sistema.

Pagrindinis projekto vykdytojas – Nacionalinis vėžio institutas (NVI),  partneriai:Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (VULSK), Vilniaus universitetas (VU), Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (IMC), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (LSMUL KK).

Skaityti plačiau šioje nuorodoje.

2024-02-23

POLA PROGRAMĖLĖ