Ar tikrai be dialogo su pacientais suplanuota sveikatos įstaigų reforma bus naudinga pacientams?

POLA prezidentas Gediminas Žižys gegužės 11 d. dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto klausymuose, kurių metu buvo diskutuojama dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir Sveikatos sistemos įstatymo projektų. Komentuodamas Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos atstovų projektų pristatymus, G. Žižys pažymėjo, kad juose trūksta dėmesio onkologijai, o POLA atstovai nebuvo įtraukti į įstatymų projektų rengimą. Jis atkreipė dėmesį, kad pacientų organizacijų atstovai tikisi būti deramai įtraukti į šių įstatymų įgyvendinančių teisės aktų rengimą. Pasak POLA prezidento, didelį susirūpinimą kelia, kaip toliau spręsis Nacionalinio vėžio instituto likimas, kada reformuojant sveikatos įstaigų tinklą siekiama naikinti monoprofilines sveikatos įstaigas ir jas jungti prie didžiųjų gydymo centrų.„Sveikatos reforma turi būti aiški ir identifikuoti, kokius rodiklius turime dabar ir kokia pažanga bus pasiekta įgyvendinus reformą, kokia yra dinamika, o svarbiausia – onkologija Lietuvoje negali likti lyg podukros vietoje“ – pabrėžė G. Žižys. Pasak jo, turi būti vertinamas ir  naudos valstybei rodiklis, t.y. kiek pailgėjusi paciento gyvenimo trukmė atneša naudos valstybei, kada išgijęs pacientas kuria BVP, dalyvauja ekonomikoje ir šį vertė turi būti aiškiai pamatuojama.

Gegužės 10 d. POLA raštu pateikė Sveikatos reikalų komitetui savo pastabas dėl minėtų įstatymų projektų, pažymėdama, jog planuojant ir įgyvendinant esminius pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje, paliečiančius tiek sveikatos priežiūros specialistus, tiek pacientus, suinteresuotoms šalims nuo pat pradžių turėtų būti sudaromos galimybės įsitraukti ir dalyvauti atvirame ir konstruktyviame dialoge. Visą raštą galite skaityti čia.

2022-05-11

POLA PROGRAMĖLĖ