Skirkite 1,2 %

Apie POLA

Apie POLA
Komanda
Veiklos ataskaitos
POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos
Projektai
Renginiai
Renginių medžiaga
POLA draugai
Tapk nariu
Naudinga

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – tai viena didžiausių skėtinių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, vienijanti beveik 30 pacientų organizacijų ir daugiau kaip 14 tūkst. onkologinių pacientų. Savo veikloje POLA atstovauja ir gina onkologinių pacientų interesus valdžios institucijose ir įvairiose viešosios politikos formavimo srityse, taip pat siūlo įvairias paslaugas, tokias kaip psichologinė ar teisinė pagalba, galimų gydymo alternatyvų įvertinimas, taip pat beveik 100 POLA partnerių nuolaidų ir nemokamų paslaugų.

Iniciatyva suburti Pagalbos onkologiniams ligoniams asociaciją kilo 2009 m., tačiau realiai veikti pradėjo 2012 m., siekiant užtikrinti, kad onkologinėmis ligomis sergantys pacientai gautų efektyvesnį gydymą, psichologinę, emocinę ir socialinę paramą, o taip pat ir visą jiems reikalingą informaciją. Per visus šiuos metus POLA tapo viena geriausiai atpažįstamų nevyriausybinių organizacijų šalyje, atstovaujanti onkologinių pacientų interesus tiek politiniu tiek viešuoju lygiu.

Ką mes veikiame?

 • Edukuojame visuomenę apie vėžio prevenciją
 • Mokome onkologinius pacientus aktyviai dalyvauti savo ligos gydymo procese
 • Organizuojame nemokamus seminarus, mokymus, konferencijas ir užsiėmimus, pavyzdžiui, meno terapija ir kt.
 • Buriame onkologinių pacientų bendruomenę suteikdami jiems POLA kortelę, suteikiančią įvairių nuolaidų ir nemokamų paslaugų
 • Publikuojame onkologiniams pacientams aktualią ir naudingą informaciją
 • Stipriname pacientų organizacijas
 • Suteikiame daugiau galimybių onkologiniams pacientams
 • Atstovaujame pacientų ineteresams valdžios institucijose
 • Teikiame pasiūlymus formuojant sveikatos apsaugos politiką ir teisėkūros procese

Valdyba

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai (POLA) vadovauja visuotinio narių susirinkimo metu trejų metų kadencijai renkama asociacijos valdyba, kurios vadovas – asociacijos prezidentas.

2019-2021 m. valdyba:

Šarūnas Narbutas
POLA prezidentas

Teisininkas, visuomenininkas, vienas iš tarptautinės organizacijos „Youth Cancer Europe“ steigėjų.  POLA veikloje atsakingas už tarptautinius projektus, ryšius su asociacijos partneriais ir vidinių procesų koordinavimą.

Paulius Rakštys
POLA viceprezidentas

Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas. POLA veikloje atsakingas už asociacijos atstovavimą valdžios institucijose bei politinę komunikaciją.

Richard Cervin
POLA valdybos narys

Šeimos gydytojas, klinikos „Medicina Generalis“ vadovas ir Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos valdybos narys. POLA veikloje atsakingas už asociacijos atstovavimą sveikatos priežiūros institucijose.

Aurimas Pečkauskas
POLA valdybos narys

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. POLA veikloje atsakingas už asociacijos atstovimą sveikatos priežiūros institucijoje, POLA renginių organizavimą.

Jurga Misevičienė
POLA valdybos narė

Gydytoja, VšĮ „Inkocentras“ vadovė.  POLA veikloje atsakinga už asociacijos atstovavimą valdžios ir sveikatos priežiūros institucijose.

Justina Gustė
POLA valdybos narė

Komunikacijos specialistė, POLA veikloje atsakinga už asociacijos komunikaciją ir ryšius su visuomene.

El. paštas: justina@pola.lt
Nedas Šinkūnas
POLA valdybos narys

Radijo stoties  „Ekstra FM“ įkūrėjas ir vadovas. POLA veikloje atsakingas už asociacijos ryšius su žiniasklaida ir politinę komunikaciją.

Komanda
Neringa Čiakienė
POLA direktorė
Jolita Vyšniauskienė
POLA kortelės projekto vadovė
Irena Švedienė
POLA bendruomenės koordinatorė
El. paštas: irena@pola.lt
Neringa Narbutė
Konsultacijų projekto vadovė
FAUSTA ŠIMONĖLYTĖ
Teisininkė
El. paštas: fausta@pola.lt
Agnė Švainickienė
POLA prezidento asistentė
El. paštas: agne@pola.lt
Giedrė Vinikienė
Analitinių POLA projektų vadovė
El. paštas: giedre@pola.lt
Jūratė Tamošaitytė
POLA projektų administratorė
Jūratė Povilavičienė
Projekto koordinatorė
Edita Grušienė
POLA komunikacijos vadovė. Renginių koordinatorė Vilniuje.
Paulius Povilonis
Renginių koordinatorius Kaune
El. paštas: paulius@pola.lt
Virginija Kazlauskienė
POLA kortelės ambasadorė Vilniuje
El. paštas: vilnius@pola.lt
Aurelija Lili Vaškevičienė
POLA kortelės ambasadorė Kaune
Rekomendacijos POLA nariams kaip parengti veiklos, finansines ataskaitas ir veiklos planus
Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Infografikas: pacientų organizacijų veiklos skaidrumo principai (A5)

Rekomendacijos ir infografikas parengti 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje

Analizė “Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Neįgalumo nustatymo sunkumai ir ypatumai onkologiniams pacientams
POLA analizė: Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo

Analizė “Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Projekto, vykdyto įgyvendinant priemonę „Kartu prieš vėžį“ dalyvių apklausos rezultatai

VMS gyvensenos anketos rezultatai

Analizė atlikta 2019 m., įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis dalinai finansuotą priemonę „Kartu prieš vėžį“

POLA tyrimas: Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems

VVSSF projekto dalyviu gyvensenos tyrimas 2019

Tyrimas atliktas 2019 m., įgyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems“

POLA studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

POLA_TILS_ASPĮ skaidrumo studija

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Neįgaliojo statusas

POLA_Neigaliojo statusas

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Pacientų teisės

POLA_Pacientų teisės

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Medicininės paslaugos onkologiniams pacientams Lietuvoje

POLA_SPP pacientams Lietuvoje_2019

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Onkopsichologinės paslaugos

POLA-Onkopsichologinės-paslaugos_v2

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama įgyvendinti savo tikslus, nuolat plėtoja ir vykdo projektinę veiklą.

Šiuo metu įgyvendinami stambiausi projektai:

ES lėšomis finansuojamas projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 80 956,28 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.02.28 – 2020.02.28

Projekto tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Šis tikslas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, kurios susiduria su korupcija korupcijos apraiškomis sveikatos priežiūros sistemoje – pacientus ir jų artimuosius.

Įgyvendinant projektą, keliame sau du pagrindinius uždavinius: kurti sąlygas sąžiningam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesiui ir šviesti bei informuoti pacientus apie korupcijos atvejus ir elgesį su jais susidūrus.

Projekto metu rengiame edukacinius mokymus pacientams ir jų artimiesiems, konsultuojame dėl korupcijos sveikatos priežiūros srityje, rengiame konferencijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje ir ruošiame praktines rekomendacijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje pacientams bei jų artimiesiems.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu ir Jaunųjų gydytojų asociacija.

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu sveikti lengviau"

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 179 944,52 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.11.05–2020.11.05

Projektas nukreiptas į POLA ir jos narių kompetencijų didinimą ir pasiūlymų rengimą kompetentingoms viešosioms institucijoms. Projekto veiklos įtrauks visas pagrindines tikslines grupes, kurioms aktualus sveikatos sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų gerinimas – nevyriausybinių organizacijų atstovus, politikus, šalies gyventojus. Dirbant su minėtomis tikslinėmis auditorijomis bus siekiama padidinti POLA ir jos narių dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. Įgyvendindami šį projektą, keliame šiuos uždavinius: stiprinti POLA atstovų kompetencijas,
reikalingas rengiant ir pristatant siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, parengti ir pristatyti pasiūlymus kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotoms šalims.

Projekto metu įgyvendindami numatytus uždavinius rengiame POLA valdybos narių, darbuotojų, savanorių ir pasiūlymus rengiančių darbo grupių narių mokymus, rengiame pasiūlymus darbo grupėms ir organizuojame 3 nacionalinio mąsto konferencijas, skirtas pristatyti parengtus pasiūlymus šalies politikams. Vykdome parengtų pasiūlymų informacinę sklaidą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vaikų retų ligų asociacija.

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu prieš vėžį“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 190 053,63 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.04.11 – 2020.11.11

Projekto tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – onkologinę diagnozę turintys pacientai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Projekto veiklos įtrauks pacientus, gyvenančius ir besigydančius Vilniuje, Kaune bei kaimo vietovėse.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus planuojamos kompleksinis psichologinės ir socialinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis priemonių įgyvendinimas:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Meno terapijos užsiėmimai Kaune besigydantiems pacientams;
5. Individualios psichologų konsultacijos Vilniuje ir Kaune besigydantiems pacientams;
6. Parengtos informacijos informacinė sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau nei 864 psichologines konsultacijas, suteikti edukacines žinias bent 468 pacientams, suorganizuoti bent 28 meno terapijos užsiėmimai. Projekto trukmė – 19 mėn.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu padėti lengviau“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 183 339,24 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.05.17 – 2020.12.17

Projekto tikslas – stiprinti POLA, POLA narių ir POLA bendruomenės narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose.

Projekto tikslinė grupė – POLA ir POLA  bendruomenės nariai: pacientai ir jų artimieji, gyvenantys ir (ar) besigydantys Vilniaus ir Kauno apskrityse, kituose regionuose.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus suplanuotos kompleksinės priemonės, skirtos įgalinti  pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimą onkologiniams pacientams:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Individualios  dietologų (mitybos specialistų) konsultacijos Vilniuje ir Kaune besigydantiems pacientams;
5. Mokomųjų video ir leidinių parengimas bei sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau  nei 576 dietologų konsultacijas, suteikti žinias bent 630 asmenų, parengti 6 mokomuosius video, 3 leidinius. Projekto trukmė – 19 mėn.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

SADM lėšomis finansuojamas projektas „Su POLA kartu prieš vėžį“

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė – 68 462,07 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.04.12– 2019.12.31

Projekto tikslas – sustiprinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus įvairiose viešosios politikos srityse atstovaujant onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesus; ugdyti POLA, jos narių ir bendruomenės narių (toliau – POLA atstovų) gebėjimus ir kompetenciją teikti viešąsias paslaugas ir užsiimti advokacija savivaldybėse, kuriose organizacija vykdo veiklą, telkti POLA bendruomenę bei inicijuoti asocijavimąsi tose savivaldybėse, kuriose dar nėra POLA narių.

Numatoma, kad įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų gebėjimas atstovauti savo interesus viešojoje politikoje, POLA atstovai sugebės savarankiškai viešinti savo veiklą, teikti viešąsias paslaugas ir užsiimti advokacija savivaldybėse, kuriose vykdo veiklą, įgytos kompetencijos ir žinios leis vystyti produktyvų dialogą su viešojo valdymo institucijomis, politikais, skatins pozityvesnę bendradarbiavimo aplinką, sustiprins socialinius tinklus, prisidės prie palankesnio visuomenės požiūrio į viešąjį sektorių ir galimybių konstruktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Taip pat  bus sustiprinti POLA atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmai, siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus

POLA renginių pranešimai ir mokymų medžiaga

Tarptautinė konferencija „Būdai gerinti sveikatos sistemos efektyvumą“

2019 m. balandžio 26 d. LR Seimo rūmuose įvyko tarptautinė konferencija „Būdai gerinti sveikatos sistemos efektyvumą“, kurią organizavo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Seimas ir Europos farmacijos industrijos asociacijų federacija (EFPIA).

Konferencijos metu skaitytų pranešimų medžiagą rasite čia:

Kada nebeduosime kyšių sveikatos sistemoje?

2018 metų spalio 12 dieną  Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje (Seimo II rūmai) Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) kartu su LR Seimu, „Transparency International“ Lietuvos skyriumi ir Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) surengė metinę konferenciją „ Kada nebeduosime kyšių Lietuvos sveikatos sistemoje?“

Konferencijos tikslas -apžvelgti kyšininkavimo paplitimą Lietuvoje ir tarp ES šalių, aptarti pacientų, šeimos gydytojų ir jaunųjų medikų požiūrį į neoficialias priemokas ir išgirsti kokių pokyčių skaidrinant sveikatos apsaugą sulauksime 2019 m.?

Racionalus vaistų vartojimas

2018 metų rugsėjo 19 dieną, LR Seime, vyko konferencija, kurios tema – Racionalus vaistų vartojimas.

Konferenciją organizavo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Renginyje buvo gilinamasi į pokyčius ir rezultatus vaistų rinkos reguliavime, racionalų vaistų vartojimą bei gydymo biologiniais vaistais klinikinius aspektus. Diskusijoje savo nuomonę išsakė pacientų ir valdžios atstovai, gydytojai, medicinos srities akademikai.

Iššūkiai sprendžiant gyvenimo pabaigos klausimus sveikatos priežiūroje

Gruodžio 15 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, vyko POLA ir Jaunųjų gydytojų asociacijos konferencija.

Onkologinių pacientų problemos ir jų sprendimo būdai

Lapkričio 11 ir gruodžio 2 d. Vilniuje ir Kaune vyko tos pačios tematikos konferencijos „Onkologinių pacientų problemos ir jų sprendimo būdai”. Renginiai organizuojami įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “POLA ir jos narių stiprinimas”.

Komunikacija siekiant organizacijos tikslų

2017 m. lapkričio 12 d. Kaune vyko mokymai POLA nariams, ambasadoriams, savanoriams ir kitiems pacientų organizacijų atstovus „Komunikacija ieškant galimybių įgyvendinti organizacijos veiklas, projektus“.

Komunikacija siekiant atstovauti pacientų interesus

2017 m. spalio 21 d., POLA nariai, ambasadoriai, savanoriai, kitų pacientų organizacijų atstovai dalyvavo I-ajame mokymų renginyje, organizuotame gavus SADM finansinę paramą. Analizavome, kokie yra svarbiausi onkologinių pacientų interesai, problemos; ar jos yra sprendžiamos; kokios institucijos, organizacijos už tai atsakingos; ar pacientai, jų grupės gali patys išspręsti sau svarbias problemas; ar problemą įvardinti, apie ją kalbėtis yra tolygu ją išspręsti; kada, kam ir kur reikia būti „rašytinio žodžio meistru“, o kada „sakytinio“.

Taip pat siekėme atskleisti viešo kalbėjimo meno subtilybes: kaip pelnyti ir išlaikyti dėmesį, atskleisti bendravimo su skirtingomis auditorijomis ypatumus, kaip išeiti iš krizinių situacijų.

Kaip pagerinti komunikaciją tarp gydytojo ir paciento

2017 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko POLA nariams ir sveikatos priežiūros specialistams skirta konferencija “Kaip pagerinti komunikaciją tarp gydytojo ir paciento?”. Tai vienas iš SADM finansuojamo projekto renginių.

Pacientų lūkesčiai ir POLA veiksmai gerinant komunikaciją (lietuvių k.).

Profesoriaus Robert J. Thomas 2017-04-05 paskaitos pacientams vaizdo įrašas su vertimu į lietuvių kalbą

Balandžio pradžioje POLA kvietimu Lietuvoje viešėjusio Didžiosios Britanijos mokslininko onkologo, profesoriaus Robert J. Thomas paskaitos Kaune vaizdo įrašas su vertimu į lietuvių kalbą (įrašo trukmė – 1 val. 45 min.):

Robert J. Thomas turi daugiau kaip 30 m. onkologinių ligų gydymo patirtį, jis yra knygos “Kaip gyventi susirgus vėžiu. Faktai” autorius, internetinės gyvenimo būdo ir onkologinių susirgimų svetainės ir svetainės apie sveiką gyvenseną konsultantas medicinos klausimais.

Profesoriaus vadovaujamų tyrimų tikslas – išsiaiškinti, kurios gyvenimo būdo strategijos ir priemonės yra veiksmingos ir gali padėti onkologiniam pacientui pagyti ar sušvelninti gydymo šalutinį
poveikį, ir kurios nepadeda.

Tyrimų išvados yra viešinamos ne tik specialiuose medicinos leidiniuose, bet ir visuomenei skirtuose žurnaluose, interneto svetainėse. O pagrindiniai pastebėjimai apibendrinti aukščiau publikuojamame vaizdo įraše.

Kiti pranešimai

Tam, kad kova su vėžiu būtų lengvesnė, POLA nuolat ieško bendraminčių ir partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. POLA yra pasirašiusi sutartis su daugiau nei 100 verslo partnerių, kurie suteikia nuolaidas POLA kortelės turėtojams. Visą sąrašą galima peržiūrėti čia.

Taip pat POLA bendradarbiauja su daugiau nei 70 kultūros įstaigų (valstybinių ir privačių), kurios POLA kortelės turėtojams, atsižvelgdamos į savo galimybes, suteikia tam tikrą skaičių nemokamų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose. Plačiau – čia.

POLA priklauso tarptautinėms pacientų organizacijoms (European Cancer Patient Coalition, Youth Cancer Europe, EORTC, Global Action for Cancer Patients, CML Advocates Network, Europa Colon, Central European Lung Cancer Patient Network), siekdama pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, bendradarbiauja su Nacionaliniu vėžio institutu, LSMU Kauno klinikomis ir kitomis gydymo įstaigomis, nuolat komunikuoja su Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis institucijomis, iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti pasitelkia viešų ir privačių rėmėjų lėšas.

Daugiau...
POLA

NEBŪK VIENAS!

Susidūrus su diagnoze vėžys, žmogus linkęs užsidaryti savyje, nesidalinti savo išgyvenimais ir baimėmis su kitais. Tačiau tai nepadeda sveikti, o tik apsunkina sergančiojo psichologinę būklę, vedančią į depresiją ir nusivylimą. Tokiu momentu labai svarbi psichologinė pagalba ir palaikymas iš šalies. Specialistų nuomone, sergantiems onkologine liga taip pat labai svarbūs santykiai šeimoje, bendravimas su panašaus likimo žmonėmis psichologinės savipagalbos grupėse.

POLA kviečia burtis į panašaus likimo žmonių bendruomenes – pacientų draugijas ir  kartu įveikti onkologinę ligą.

Šioje skiltyje rasite Lietuvoje jau veikiančių nevyriausybinių organizacijų kontaktus, o jei šalia Jūsų nėra tokios organizacijos mes patarsime  ir padėsime Jums  tokią draugiją suburti savo regione.

POLA tikrųjų narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys
 1. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija
  • Adresas: Kalvarijų g. 216, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Paulius Rakštys
  • Interneto puslapis: www.prostatosvezys.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 684 33 202
  • El. paštas: prostata@nedelsk.eu
 2. Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „SALVIA“
  • Adresas: Darželio g. 10, Šiauliai
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Pročkienė
  • Interneto puslapis: www.salvia.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 21 887
  • El. paštas: nijole963@gmail.com
 3. Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija
  • Adresas: Eivenių g. 2, LT50009 Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Lina Piličiauskienė
  • Kontaktinis tel.: + 370 37 32 66 94; mob.: + 370 616 00426
  • El. paštas: Lina.Piliciauskiene@kaunoklinikos.lt
 4. Birštono onkologinių ligonių klubas “Viltis Gyventi”
  • Adresas: Birutės g. 10a, Birštonas
  • Kontaktinis asmuo:  Angelė Kederienė
  • Kontaktinis tel.: ++370 656 39 401
  • El. paštas: naslenaiteveronika@gmail.com
 5. Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija “Mes esame”
  • Adresas: Sodų g. 8-12, LT-26106 Elektrėnai
  • Kontaktinis asmuo: Onutė Kulbokienė
  • Kontaktinis tel.: ++370 652 72 960
  • El. paštas: elektrenuziburiai@gmail.com
 6. Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija “Viva Femina”
  • Adresas: Šermukšnių g. 4, Šilutė
  • Kontaktinis asmuo: Dana Butkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 656 59 556
  • El. paštas:  rodanabaldai@gmail.com
 7. Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija „EIVENA”
  • Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Barauskienė
  • Interneto adresas: www.eivena.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 686 00 735
  • El. paštas: eivena.info@gmail.com
 8. Sergančiųjų kolorektaliniu vėžiu draugija
  • Adresas: Santariškių g. 1, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Vida Gudiškienė
  • Kontaktinis tel.: +370 646 61 713
  • El. paštas: v.gudiskiene@spcentras.lt
 9. Plungės sergančiųjų onkologinėmis ligomis asociacija „MANO LEMTIS”
  • Adresas: Vytauto g. 12, Plungė
  • Kontaktinis asmuo: Regina Jonikienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 79 742
  • El. paštas: rjonikiene@gmail.com
 10. Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
  • Adresas: Konstitucijos pr. 23C-419, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Eglė Mėlinauskienė
  • Interneto adresas: www.mamuunija.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 698 26 183
  • El. paštas: egle.melinauskiene@mamuunija.lt
 11. VšĮ “Tėviškės namai”
  • Adresas: Ligoninės g. 3, Аlytus
  • Kontaktinis asmuo: Eimantas Balaika
  • Interneto puslapis: www.teviskesnamai.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 641 11 641
  • El. paštas: info@teviskesnamai.lt
 12. VšĮ “Virtus LT”
  • Interneto adresas: www.iveikliga.lt
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Vencevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 22 377
  • El. paštas: info@iveikliga.lt
 13. VšĮ “Inkocentras”
  • Adresas: Lukiškių g. 5-228, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Jurga Misevičienė
  • Interneto puslapis: www.buksausas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 640 43 187
  • El. paštas: jurga@inkocentras.lt
 14. VšĮ “Bene esse”
  • Adresas: Ulonų g. 1, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Laura Bratikaitė
  • Interneto puslapis: www.onkopsichologas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 668 00 000
  • El. paštas:  info@onkopsichologas.lt
 15. VšĮ “Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”
  • Adresas: Noreikių g. 58, LT-77175 Šiauliai
  • Kontaktinis asmuo: Sigita Petkevičienė
  • Interneto puslapis: www.siauliuslauga.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 42 893
  • El. paštas: paliatyvasirslauga@gmail.com
 16. VšĮ “Vita Digna”
  • Adresas: Savanorių pr. 284, Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Irena Danielienė
  • Interneto puslapis: www.vitadigna.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 611 97 050
  • El. paštas: savanoriai@vitadigna.lt; irena.danieliene@gmail.com
 17. VšĮ “Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras”
  • Interneto adresas: www.lpppc.lt
  • Kontaktinis asmuo: Nomeda Barzdukienė
  • Kontaktinis tel.: +370 655 00 928
  • El. paštas: lpppcentras@gmail.com
 18. Asociacija “Aušvis”
  • Adresas: Ringailės g. 4, Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Danutė Puchova-Ledniovė
  • Interneto puslapis: www.ausvis.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 618 77 624
  • El. paštas: dpuchova@gmail.com
 19. Labdaros ir paramos fondas “Pagalbos namuose tarnyba”
  • Adresas: Aukštaičių g. 6, Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Matikovienė
  • Interneto puslapis: www.pntarnyba.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 676 38 333, +370 37 323 548
  • El. paštas: lc.slauga@gmail.com
 20. Asociacija “Onkologinė savipagalba Lazdijuose”
  • Adresas: Seinų g. 1, Lazdijai
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Pupininkaitė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 60 301
  • El. paštas: dale.pupininkaite@gmail.com
 21. Vilkaviškio onkologinių ligonių asociacija “Viltis”
  • Adresas: Statybininkų g. 4-41, Vilkaviškis
  • Kontaktinis asmuo: Kazys Bagužis
  • Kontaktinis tel.: +370 672 28 343
  • El. paštas: vilkaviskis.viltis@gmail.com
 22. Marijampolės onkologinių ligonių asociacija “Rūpestėlis”
  • Adresas: Antakalnio g. 21A, Marijampolė
  • Kontaktinis asmuo: Irena Mikalavičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 614 09 777
  • El. paštas: irena.mikalaviciene@gmail.com
 23. Jurbarko onkologinių ligonių asociacija “JOLA”
  • Adresas: Lauko g. 4-24, Jurbarkas
  • Kontaktinis asmuo: Lina Baltrušaitytė
  • Kontaktinis tel.: +370 699 87 255
  • El. paštas: jola.jurbarkas@gmail.com
 24. Raseinių onkologinių ligonių asociacija “Versmė”
  • Adresas: V.Kudirkos g. 6, Raseiniai
  • Kontaktinis asmuo: Gitana Jukilaitienė
  • Kontaktinis tel.: +370 616 54 025
  • El. paštas: gjukilaitiene@gmail.com
 25. Utenos onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“
  • Adresas: Taikos g. 9-4, Utena
  • Kontaktinis asmuo: Stanislava Mickevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 675 13225
  • El. paštas: stanislavamickeviciene@gmail.com
 26. Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“
  • Adresas: Birutės 8-15, Jonava
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Povilavičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 685 36670
  • El. paštas:  jpovilaviciene7@gmail.com
 27. Asociacija „Onkologinės ligos draugas“
  • Adresas: Fabijoniškių g. 73-56, Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Stela Rimova
  • Kontaktinis tel.: +370 684 23286
  • El. paštas:  stela.rimova@gmail.com
 28. Ukmergės onkologinių ligonių asociacija „Uola“
  • Adresas: Deltuvos g. 18A-7, Ukmergė
  • Kontaktinis asmuo: Aldutė Piestinienė
  • Kontaktinis tel.: +370 618 27984
  • El. paštas:  akpiestiniai@gmail.com
 29. Rokiškio onkologinių ligonių asociacija „Vilties žybsnis“
  • Adresas: Parokiškės g. 10A, Serapiniškio k, Rokiškio raj. sav.
  • Kontaktinis asmuo: Danguolė Kondratenkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 670 97356
  • El. paštas:  dangeko@gmail.com
 30. Mažeikių onkologinių ligonių asociacija „Sveik veik“
  • Adresas: Energetikų g. 2, Mažeikiai
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Kvasienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 18118
  • El. paštas:  rasiuxa@gmail.com
 31. Panevėžio onkologinių ligonių asociacija „Myliu gyvenimą“
  • Adresas: Pušyno g. 19 a, Panevėžys
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Vitalija Golcienė
  • Kontaktinis tel.: +370 698 39518
  • El. paštas:  d.golciene@gmail.com

  Tapti POLA tikruoju nariu gali kiekviena nevyriausybinė ar visuomeninė organizacija, teikianti pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

  Jei pritariate, kad pagalbą vėžio paliestiems žmonėms teikiančios NVO turėtų labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija, koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigomis, daryti įtaką priimant sveikatos priežiūros įstatymus, efektyviai perimti patirtį iš užsienio, kviečiame Jus susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti tikraisiais Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos nariais. Kuo daugiau rankų ir idėjų, tuo geresnė pagalba galės būti suteikta vėžio paliestiems žmonėms.

    • Asociacijos stojamasis nario mokestis – 10 Eur
    • Metinis narystės mokestis – 15 Eur
Kokias galimybes suteikia narystė POLA?
 • Dalyvauti sprendžiant aktualius klausimus ir problemas onkologijos srityje.
 • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui onkologijos srityje. Pavyzdžiui, POLA nariai aktyviai dalyvauja pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant organizacijai aktualius klausimus.
 • Užmegzti kontaktus su kitomis onkologijos srityje veikiančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support, Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust.
 • Dalyvauti POLA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.
 • Naudotis POLA kortele, kuri suteikia galimybę pasinaudoti POLA partnerių teikiamomis nuolaidomis ir dalyvauti POLA vykdomose lojalumo programose.
 • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.
 • Ne tik tiesiogiai prisidėti prie bendro tikslo – gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę– bet ir sėkmingai save realizuoti.
 • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose (konferencijos, seminarai, mokymai ir pan.).

 

Informacija, kaip įsteigti naują pacientų organizaciją, kurios teisinė forma - asociacija

Įstatymu numatyta, kad asociaciją privalo įsteigti ne mažiau kaip trys asmenys (fiziniai ar juridiniai). Juridiniai asmenys savo įstatuose numatyta tvarka priėmę sprendimą dėl dalyvavimo steigiant šią naują asociaciją paskiria asmenį, kuris dalyvauja asociacijos steigiamąjame susirinkime.

Jei asociacijos steigime dalyvauja juridiniai asmenys, šiam susirinkimui kiekvienos organizacijos įgaliotas atstovas pateikia savo organizacijos vadovo patvirtintą įstatų kopiją, bei šios organizacijos įstatuose numatyta tvarka priimtą sprendimą dalyvauti naujos asociacijos steigime (sprendimo dokumento pavyzdys pateikiamas žemiau).

Steigiamąjame susirinkime visų steigime dalyvaujančių asmenų atstovai pasirašo steigimo sutartį, bei steigiamojo susirinkimo protokolą, kuriuo patvirtina asociacijos įstatus, valdybos darbo reglamentą, išrenka valdybą, prezidentą ir viceprezidentą, patvirtina stojamojo ir nario mokesčio dydžius. Susirinkimas įgalioja vieną asmenį pateikti visus steigimo dokumentus notarui, bei užregistruoti asociaciją registrų centre.

Asociacijos steigimo dokumentai, kuriuos įgaliotas asmuo pateikia notarui ir po to registruoja Registrų centre
 1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
 2. Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
 3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
 4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
 5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
 6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
 7. Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Notaro įkaniai

Pageidaujant asociacijos steigimas Registrų centre gali būti vykdomas internetu.

Kitos teisinės formos NVO steigimo pavyzdžius galite rasti svetainėje  www.3sektorius.lt  

Naudinga medžiaga ir nuorodos. Jei turite pageidavimų ar idėjų dėl turinio papildymo, susiekite su mumis.

Specializuotos suaugusiųjų gydymo įstaigos
 • VU Onkologijos instituto klinika
  Santariškių g. 1, Vilnius
  Tel.: +370 5 2786700
  www.vuoi.lt
 • VUL Santariškių klinikos
  Santariškių g. 2, Vilnius
  Tel. +370 5 2365000
  www.santa.lt
 • VĮ Kauno onkologijos ligoninė
  Volungių g. 16, Kaunas
  Tel.: +370 37 346145
  www.onkologijosligonine.lt
 • LSMU Kauno klinikos, Onkologijos ir hematologijos klinika
  Eivenių g. 2, Kaunas
  Tel. +370 37 326645, +370 37 326356
  www.kmuk.lt
 • Klaipėdos universitetinė ligoninė, Onkologijos departamentas
  Liepojos g. 49, Klaipėda
  Tel.: +370 46 396600, +370 46 396500
  www.klaipedosligonine.lt
 • Respublikinė Šiaulių ligoninė, Onkologijos klinika
  Darželio g. 10, Šiauliai
  Tel. +370 41 526433, +370 41 526437
  www.siauliuligonine.lt
 • Respublikinė Panevėžio ligoninė, Onkologijos ir chemoterapijos skyrius
  Smėlynės g. 25, Panevėžys
  Tel.: +370 45 507172
  www.panevezioligonine.lt
Specializuotos vaikų gydymo įstaigos
 • VUL SK Vaikų ligoninė, Vaikų onkohematologijos centras
  Santariškių g. 4, Vilnius,
  Tel. +370 5 272 0445
  www.vaikuligonine.lt
 • LSMU Kauno klinikos, Vaikų ligų klinika
  Eivenių g. 2, Kaunas,
  Tel. +370 37 32 66 26
  www.kmuk.lt
Vėžio informacijos centrai
 • Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos centras
  Šiame centre rasite spausdintos informacinės medžiagos apie daugelį vėžio rūšių, būsite supažindinti su „Paciento mokyklos“ programa, kurios metu vyksta nemokami seminarai ligoniams ir jų artimiesiems aktualiomis temomis. Šiuos seminarus veda patyrę specialistai. Seminarų metu sudaroma galimybė pabendrauti su kitais vėžiu sergančiais žmonėmis, pasidalyti patirtimi ir išgirsti profesionalo nuomonę, užduoti klausimus  specialistams. Taip pat daug naudingos informacijos rasite interneto svetainėje, kurioje šis centras turi savo skiltelę.

  • Tel. +370 5 2786802
  • El. paštas: cancer@nvi.lt
  • Adresas: Santariškių g. 1, Vilnius
  • www.nvi.lt
 • Respublikinės Šiaulių ligoninės Vėžio informacijos centras
  Centre dirbanti socialinė darbuotoja teikia informaciją apie vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką, įvairias onkologines ligas, jų gydymo būdus bei galimus šalutinius poveikius, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes ir priemones. Prireikus gali būti aptartos ir socialinių problemų sprendimo galimybės Lietuvoje (nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, darbingumo lygio nustatymas), suteikiama informacija apie slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas, vaistų ir gydymo priemonių kompensavimo galimybes. Taip pat rasite ir spausdintų leidinių apie onkologinius susirgimus.

  • Tel. +370 41 526433, +370 41 526437
  • Adresas: Darželio g. 10, Šiauliai
  • http://www.siauliuligonine.lt/lt/onkologijos-klinika
 • VšĮ „Tėviškės namai“ Vėžio informacijos ir paramos centras
  Alytuje teikiama nemokama socialinė pagalba sergantiesiems onkologine liga ir jų artimiesiems. Centre nemokamai platinama informacinė medžiaga apie įvairius onkologinius susirgimus ir mitybą susirgus onkologine liga, dalijami nemokami pakvietimai į koncertus ir spektaklius (akcija „Kartu sveikti lengviau“). Centras organizuoja įvairias onkologinių susirgimų prevencinių programų viešinimo akcijas bei paskaitas, seminarus pagalbos onkologiniams ligoniams temomis.

  • Tel. +370 602 29760
  • El. paštas: centras@teviskesnamai.lt
  • Adresas: Ligoninės g. 3, Alytus
  • www.teviskesnamai.lt
 • VšĮ Onkopsichologijos ir komunikacijos centras (OPKC)
  Centre teikiama profesionali psichologinė pagalba sergantiems ir sirgusiems onkologine liga pacientams bei jų artimiesiems. Vyksta nemokami meno terapijos užsiėmimai, onkologiniams  pacientams bei jų artimiesiems organizuojamos psichologinės grupės. Taip pat teikiamos šios paslaugos: relaksacijos užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, informacinės paskaitos sergantiems onkologine liga, jų artimiesiems bei mokymai medicinos personalui.

  • Tel: + 370 687 40952
  • El. paštas:  info@onkopsichologija.lt
  • Adresas: Trakų g. 9/1, 103 kab., Pranciškonų rūmai, Vilnius
  • www.onkopsichologija.lt
 • Všį Šv. Pranciškaus onkologijos centras
  Teikia nemokamą dvasinę (ligonių pastoracija, pokalbiai ir asmeniniai susitikimai su Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliais), psichologinę (profesionalių psichologų konsultavimas, savipagalbos grupės), informacinę pagalbą (leidžiami leidiniai ir kita informacinė medžiaga, veikia informacijos ir terapijos centras) ir socialines paslaugas onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems. Vyksta terapiniai užsiėmimai: muzikos, dailės, šokio ir kiti. Vykdomi savanorių mokymai. Šalia centro esančioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vienuoliai pranciškonai aukoja Šv. Mišias už onkologinius ligonius ir jų artimuosius. Veikia bendruomenė „Vilties piligrimai“, jungianti vėžiu sergančius žmones ir jų artimuosius iš įvairių Lietuvos vietovių. Centro teikiamos paslaugos nėra ribojamos rasinių, kalbinių, religinių arba kitų panašių skirtumų.

  • Tel.: +370 671 35417
  • El. paštas: onkocentras@gmail.com
  • Adresas: Savanorių g. 4, Klaipėda
  • www.onkocentras.lt
Hospisai Lietuvoje

Hospisais ( iš anglų k. “hospice”) vadinamos paliatyviosios pagalbos įstaigos, nemokamai teikiančios gydytojo, slaugytojo, socialinio darbuotojo  paslaugas specialioje tam pritaikytoje ligoninėje arba paciento namuose. Paliatyvioji pagalba teikiama tiems pacientams, kurių liga yra pažengusi, progresuojanti ir kelia grėsmę gyvybei, kai gydymo galimybės išsemtos. Paliatyvios pagalbos tikslas – mažinti skausmą ir kitus nepageidaujamus fizinius simptomus, suteikti šeimai socialinę, psichologinę ir dvasinę paramą, siekti kiek įmanoma geresnės paciento ir jo šeimos gyvenimo kokybės, nesiekti nei paspartinti mirties, nei jos nutolinti. Norint gauti paliatyviąją pagalbą reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti siuntimo paliatyviai pagalbai.

 • Lietuvoje šiuo metu yra tik vienas stacionarus hospisas Vilniuje – VšĮ „Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas”
 • Kaune 2015 m. pradėjo veikti Všį “Kauno hospiso namai”, kuri teikia nemokamą pagalbą pacientų namuose. Siekiama įkurti stacionarą ir dienos centrą.
 • Alytuje  VšĮ „Tėviškės namai“ įkūrė Paliatyvios pagalbos ir globos centrą, kuris teikia paslaugas namuose, tačiau siekia tapti stacionariu hospisu. Teikiamos nemokamos gydytojo, slaugytojo, socialinio darbuotojo paslaugos, yra galimybė gauti terapeuto, psichologo konsultacijas, užsakyti kitų specialistų paslaugas ir reikalingus tyrimus ar procedūras, pacientui pageidaujant gali būti organizuoti dvasininko patarnavimai.
 • Kitų paliatyviosios pagalbos tarnybų sąrašą rasite čia.

Siekiant viešinti Lietuvoje hospisų idėjas ir paskatinti spartesnę paliatyviosios pagalbos plėtrą Lietuvoje, VšĮ „Tėviškės namai“ ir VšĮ “Bene Esse” iniciatyva 2013 m. spalio mėnesį įsteigtas „Hospice“ paramos fondas.