POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Apie POLA

Apie POLA
Komanda
Veiklos ataskaitos
POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos
POLA nariai
Projektai
POLA draugai
Aktyviausi POLA savanoriai

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) 

POLA jau 10 metų atstovauja ir gina onkologinių pacientų interesus valdžios institucijose ir įstaigose, vykdo informacines ir edukacines kampanijas/programas, teikia tikslines paslaugas pacientams ir jų artimiesiems tam, kad su rimtomis sveikatos problemomis susidūrę asmenys gautų kuo geresnę ir visapusiškesnę pagalbą bei paramą, o sveiki asmenys rinktųsi sveikatai palankų gyvenimo būdą.

POLA veikia skirtingomis, viena kitą papildančiomis kryptimis:

 • edukuoja visuomenę apie gyvensenos, fizinio aktyvumo, mitybos, sveikatos raštingumo svarbą onkologinių ir kitų susirgimų prevencijai,
 • siekia, kad nei vienas išgirdęs vėžio diagnozę nesijaustų vienišas, skatina pacientų bendruomeniškumą, sudaro galimybes tapti POLA bendruomenės nariu, padeda įsisteigti pacientų draugijoms regionuose, dalinasi gerąja patirtimi, ugdo ir stiprina POLAi priklausančias organizacijas;
 • moko pacientus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti ligos gydymo ir reabilitacijos procese, organizuoja nemokamus seminarus, mokymus, konferencijas, terapinius užsiėmimus, rengia leidinius, video paskaitas; sukūrė ir plėtoja POLA pacientų programėlę;
 • suteikia galimybę bendruomenės nariams gauti jiems reikalingą individualizuotą pagalbą: nemokamas teisines, socialines konsultacijas, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas;
 • ieško ir mezga partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, kad onkologiniai pacientai ir jų artimieji galėtų pigiau įsigyti jiems reikalingų prekių ar paslaugų, užtikrina augantį POLA kortelės partnerių skaičių, kurių nuolaidos svyruoja nuo 15 iki 100 proc.;
 • per partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis, suteikia galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai dalyvauti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose ir pajusti džiaugsmą gyventi;
 • nuolat skelbia pacientams aktualią ir naudingą informaciją POLA savo internetinėje svetainėje pola.lt, Facebook paskyroje POLA prieš vėžį, 4 virtualiose pacientų bendruomenėse (Gyvenimas sergant krūties vėžiu/ Gyvenimas sergant plaučių vėžiu/ Gyvenimas sergant prostatos vėžiu/ Gyvenimas sergant melanoma), Youtube paskyroje POLA prieš vėžį, ją platina el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis;
 • teikia siūlymus formuojant sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos politiką, dalyvauja teisėkūros procese, siekdama padėtį gerinančių sprendimų onkologinių pacientų bendruomenei.

POLA įstatai https://pola.lt/1-pola_-istatai/

VALDYBA

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai (POLA) vadovauja visuotinio narių susirinkimo metu trejų metų kadencijai renkama asociacijos valdyba, kurios vadovas – asociacijos prezidentas.

2022-2025 m. valdyba:

Gediminas Žižys
POLA prezidentas
Virginija Šetkienė
POLA viceprezidentė
Virginija Kuršvietienė
Valdybos narė
Jūratė Matikovienė
Valdybos narė
Stanislava Mickevičienė
Valdybos narė
Jurga Misevičienė
Valdybos narė
Paulius Rakštys
Valdybos narys
KOMANDA
Neringa Čiakienė
Direktorė
El. paštas: neringa@pola.lt
Jolita Vyšniauskienė
POLA kortelės projekto vadovė
El. paštas: jolita@pola.lt
Irena Švedienė
POLA bendruomenės koordinatorė
El. paštas: irena@pola.lt
Fausta Šimonėlytė
Teisininkė
El. paštas: fausta@pola.lt
Agnė Švainickienė
Konsultacijų projekto ir POLA APP produkto vadovė
El. paštas: agne@pola.lt
Jūratė Povilavičienė
POLA Facebook grupių moderatorė, renginių koordinatorė
Valda Lukoševičienė
Komunikacijos vadovė
Šarūnas Narbutas
Vyriausiasis POLA patarėjas
Ričard Cervin
POLA patarėjas
POLA suteiktų teisinių konsultacijų sąvadas (atsakymai į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus dėl bendrųjų pacientų teisių, laikino nedarbingumo suteikimo, reabilitacijos, neįgalumo ir dalinio darbingumo, specialiųjų poreikių nustatymo, išmokų ir pašalpų, papildomų galimybių gydymuisi ir vaistų kompensavimui gauti)
POLA 2021 m. įgyvendinto projekto, skirto pacientų sveikatos raštingumui didinti, veiksmingumo analizė
POLA analizė. 2022 m. gegužę atliktos apklausos apie reabilitaciją, jos galimybes ir paslaugų kokybę analizė

POLA_Reabilitacijos apklausos analize 2022 05 26

Infografikas apie Reabilitacija POLA.05-30

Atsižvelgdama į planuojamą Reabilitacijos sistemos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformą, ir į tai, kad reabilitacijos galimybės, jos skyrimo sąlygos ir paslaugų prieinamumas yra vienas aktualiausių klausimų pacientų bendruomenei, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama išsiaiškinti pacientų nuomonę ir patirtis, jiems svarbiausius klausimus, 2022 m. gegužės mėn. inicijavo ir atliko internetinę apklausą „Reabilitacija: galimybės ir paslaugų kokybė“.

POLA analizė „Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse“
POLA analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė parengta 2020 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „POLA – vieningi prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: POLA kortelės suteikiamų paslaugų naudojimas ir kokybė
POLA tyrimas: visuomenės sveikatos priemonės „Šalin, vėžy“ dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

POLA tyrimas visuomenės sveikatos priemonės dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

Tyrimas įgyvendintas 2020 m. vykdant Vilniaus miesto savivaldybės remiamą visuomenės sveikatos priemonę „Šalin vėžy“.

Tyrimas: Onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems dažniausiai nerimą keliantys ir emocinę būklę apsunkinantys veiksniai, patiriami sunkumai ir veiksmingos atsakomosios priemonės
Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Rekomendacijos: „Paciento atmintinė“

Studija ir rekomendacijos parengtos 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

Rekomendacijos POLA nariams kaip parengti veiklos, finansines ataskaitas ir veiklos planus
Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Infografikas: pacientų organizacijų veiklos skaidrumo principai (A5)

Rekomendacijos ir infografikas parengti 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje

Analizė “Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Neįgalumo nustatymo sunkumai ir ypatumai onkologiniams pacientams
POLA analizė: Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo

Analizė “Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Svarbiausi vėžio rizikos veiksniai onkologinių pacientų akimis

Projekto, vykdyto įgyvendinant priemonę „Kartu prieš vėžį“ dalyvių apklausos rezultatai

Analizė atlikta 2019 m., įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis dalinai finansuotą priemonę „Kartu prieš vėžį“

POLA analizė: Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems

Projekto dalyviu apklausa ir analizė apie gyvensenos įtaką onkologinių susirgimų prevencijai

Tyrimas atliktas 2019 m., įgyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems“

POLA studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Neįgaliojo statusas

POLA studija: neigaliojo statusas

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Pacientų teisės

POLA studija: Pacientų teisės

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Medicininės paslaugos onkologiniams pacientams Lietuvoje

POLA_SPP pacientams Lietuvoje_2019

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Onkopsichologinės paslaugos

POLA-Onkopsichologinės-paslaugos_v2

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA informacinis leidinys: Paciento atmintinė

Lankstukas: Paciento atmintinė

Atmintinė parengta 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

POLA informacinis leidinys: Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui
POLA informacinis leidinys: Kartu sveikti lengviau
POLA informacinis leidinys: Į pagalbą onkologiniam pacientui

NEBŪK VIENAS!

Susidūrus su diagnoze vėžys, žmogus linkęs užsidaryti savyje, nesidalinti savo išgyvenimais ir baimėmis su kitais. Tačiau tai nepadeda sveikti, o tik apsunkina sergančiojo psichologinę būklę, vedančią į depresiją ir nusivylimą. Tokiu momentu labai svarbi psichologinė pagalba ir palaikymas iš šalies. Specialistų nuomone, sergantiems onkologine liga taip pat labai svarbūs santykiai šeimoje, bendravimas su panašaus likimo žmonėmis psichologinės savipagalbos grupėse.

POLA kviečia burtis į panašaus likimo žmonių bendruomenes – pacientų draugijas ir  kartu įveikti onkologinę ligą.

Šioje skiltyje rasite Lietuvoje jau veikiančių nevyriausybinių organizacijų kontaktus, o jei šalia Jūsų nėra tokios organizacijos mes patarsime  ir padėsime Jums  tokią draugiją suburti savo regione.

POLA tikrųjų narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys
 1. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Paulius Rakštys
  • Interneto puslapis: www.prostatosvezys.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 684 33 202
  • El. paštas: prostata@nedelsk.eu
 2. Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „SALVIA“
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Pročkienė
  • Interneto puslapis: www.salvia.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 21 887
  • El. paštas: nijole963@gmail.com
 3. Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija
  • Kontaktinis asmuo: Lina Piličiauskienė
  • Kontaktinis tel.: + 370 37 32 66 94; mob.: + 370 616 00426
  • El. paštas: Lina.Piliciauskiene@kaunoklinikos.lt
 4. Birštono onkologinių ligonių klubas “Viltis Gyventi”
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Dusevičienė
  • Kontaktinis tel.: + 370 684 33595
  • El. paštas: nijoledusev@gmail.com
 5. Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija “Mes esame”
  • Kontaktinis asmuo: Onutė Kulbokienė
  • Kontaktinis tel.: ++370 652 72 960
  • El. paštas: elektrenuziburiai@gmail.com
 6. Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija “Viva Femina”
  • Kontaktinis asmuo: Dana Butkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 656 59 556
  • El. paštas:  rodanabaldai@gmail.com
 7. Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija „EIVENA”
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Barauskienė
  • Interneto adresas: www.eivena.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 686 00 735
  • El. paštas: eivena.info@gmail.com
 8. Sergančiųjų kolorektaliniu vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Vida Gudiškienė
  • Kontaktinis tel.: +370 646 61 713
  • El. paštas: v.gudiskiene@spcentras.lt
 9. Plungės sergančiųjų onkologinėmis ligomis asociacija „MANO LEMTIS”
  • Kontaktinis asmuo: Regina Jonikienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 79 742
  • El. paštas: rjonikiene@gmail.com
 10. Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
  • Kontaktinis asmuo: Eglė Mėlinauskienė
  • Interneto adresas: www.mamuunija.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 698 26 183
  • El. paštas: egle.melinauskiene@mamuunija.lt
 11. VšĮ “Virtus LT”
  • Interneto adresas: www.iveikliga.lt
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Vencevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 22 377
  • El. paštas: dalia.venceviciene@icloud.com
 12. VšĮ “Inkocentras”
  • Kontaktinis asmuo: Jurga Misevičienė
  • Interneto puslapis: www.buksausas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 640 43 187
  • El. paštas: jurga@inkocentras.lt
 13. VšĮ “Bene esse”
  • Kontaktinis asmuo: Laura Bratikaitė
  • Interneto puslapis: www.onkopsichologas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 668 00 000
  • El. paštas:  info@onkopsichologas.lt
 14. VšĮ “Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”
  • Kontaktinis asmuo: Sigita Petkevičienė
  • Interneto puslapis: www.siauliuslauga.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 42 893
  • El. paštas: paliatyvasirslauga@gmail.com
 15. VšĮ “Vita Digna”
  • Kontaktinis asmuo: Irena Danielienė
  • Interneto puslapis: www.vitadigna.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 611 97 050
  • El. paštas: savanoriai@vitadigna.lt; irena.danieliene@gmail.com
 16. VšĮ “Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras”
  • Interneto adresas: www.lpppc.lt
  • Kontaktinis asmuo: Nomeda Barzdukienė
  • Kontaktinis tel.: +370 655 00 928
  • El. paštas: lpppagalboscentras@gmail.com
 17. Lietuvos hipofizės pacientų asociacija
  • Kontaktinis asmuo: Virginija Žilinskienė
  • Interneto puslapis: www.ausvis.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 689 41763
  • El. paštas: lhpa.asociacija@gmail.com
 18. Labdaros ir paramos fondas “Pagalbos namuose tarnyba”
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Matikovienė
  • Interneto puslapis: www.pntarnyba.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 676 38 333, +370 37 323 548
  • El. paštas: lc.slauga@gmail.com
 19. Asociacija “Onkologinė savigalba Lazdijuose”
  • Kontaktinis asmuo: Marytė Labukienė
  • Kontaktinis tel.: +370 689 10881
  • El. paštas: marytelabukiene@gmail.com
 20. Vilkaviškio onkologinių ligonių asociacija “Viltis”
  • Kontaktinis asmuo: Kazys Bagušis
  • Kontaktinis tel.: +370 672 28 343
  • El. paštas: vilkaviskis.viltis@gmail.com
 21. Marijampolės onkologinių ligonių asociacija “Rūpestėlis”
  • Kontaktinis asmuo: Roma Karčiauskienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 49186
  • El. paštas: r.karciauskiene@gmail.com
 22. Jurbarko onkologinių ligonių asociacija „JOLA“
  • Kontaktinis asmuo: Lina Baltrušaitytė
  • Kontaktinis tel.: +370 699 87 255
  • El. paštas: jola.jurbarkas@gmail.com
 23. Utenos onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“
  • Kontaktinis asmuo: Stanislava Mickevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 675 13225
  • El. paštas: stanislavamickeviciene@gmail.com
 24. Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Povilavičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 685 36670
  • El. paštas:  jpovilaviciene7@gmail.com
 25. Asociacija „Onkologinės ligos draugas“
  • Kontaktinis asmuo: Stela Rimova
  • Kontaktinis tel.: +370 684 23286
  • El. paštas:  stela.rimova@gmail.com
 26. Ukmergės onkologinių ligonių asociacija „Uola“
  • Kontaktinis asmuo: Aldutė Piestinienė
  • Kontaktinis tel.: +370 618 27984
  • El. paštas:  akpiestiniai@gmail.com
 27. Rokiškio onkologinių ligonių asociacija „Vilties žybsnis“
  • Kontaktinis asmuo: Danguolė Kondratenkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 670 97356
  • El. paštas:  dangeko@gmail.com
 28. Mažeikių onkologinių ligonių asociacija „Sveik veik“
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Kvasienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 18118
  • El. paštas:  rasiuxa@gmail.com
 29. Panevėžio onkologinių ligonių asociacija „Myliu gyvenimą“
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Vitalija Golcienė
  • Kontaktinis tel.: +370 698 39518
  • El. paštas:  d.golciene@gmail.com
 30. Raseinių onkologinių ligonių asociacija „Versmė“

Tapti POLA tikruoju nariu gali kiekviena nevyriausybinė ar visuomeninė organizacija, teikianti pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Jei pritariate, kad pagalbą vėžio paliestiems žmonėms teikiančios NVO turėtų labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija, koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigomis, daryti įtaką priimant sveikatos priežiūros įstatymus, efektyviai perimti patirtį iš užsienio, kviečiame Jus susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti tikraisiais Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos nariais. Kuo daugiau rankų ir idėjų, tuo geresnė pagalba galės būti suteikta vėžio paliestiems žmonėms.

    • Asociacijos stojamasis nario mokestis – 10 Eur
    • Metinis narystės mokestis – 20 Eur
Kokias galimybes suteikia narystė POLA?
 • Dalyvauti sprendžiant aktualius klausimus ir problemas onkologijos srityje.
 • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui onkologijos srityje. Pavyzdžiui, POLA nariai aktyviai dalyvauja pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant organizacijai aktualius klausimus.
 • Užmegzti kontaktus su kitomis onkologijos srityje veikiančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support, Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust.
 • Dalyvauti POLA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.
 • Naudotis POLA kortele, kuri suteikia galimybę pasinaudoti POLA partnerių teikiamomis nuolaidomis ir dalyvauti POLA vykdomose lojalumo programose.
 • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.
 • Ne tik tiesiogiai prisidėti prie bendro tikslo – gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę– bet ir sėkmingai save realizuoti.
 • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose (konferencijos, seminarai, mokymai ir pan.).

 

Informacija, kaip įsteigti naują pacientų organizaciją, kurios teisinė forma - asociacija

Įstatymu numatyta, kad asociaciją privalo įsteigti ne mažiau kaip trys asmenys (fiziniai ar juridiniai). Juridiniai asmenys savo įstatuose numatyta tvarka priėmę sprendimą dėl dalyvavimo steigiant šią naują asociaciją paskiria asmenį, kuris dalyvauja asociacijos steigiamąjame susirinkime.

Jei asociacijos steigime dalyvauja juridiniai asmenys, šiam susirinkimui kiekvienos organizacijos įgaliotas atstovas pateikia savo organizacijos vadovo patvirtintą įstatų kopiją, bei šios organizacijos įstatuose numatyta tvarka priimtą sprendimą dalyvauti naujos asociacijos steigime (sprendimo dokumento pavyzdys pateikiamas žemiau).

Steigiamąjame susirinkime visų steigime dalyvaujančių asmenų atstovai pasirašo steigimo sutartį, bei steigiamojo susirinkimo protokolą, kuriuo patvirtina asociacijos įstatus, valdybos darbo reglamentą, išrenka valdybą, prezidentą ir viceprezidentą, patvirtina stojamojo ir nario mokesčio dydžius. Susirinkimas įgalioja vieną asmenį pateikti visus steigimo dokumentus notarui, bei užregistruoti asociaciją registrų centre.

Asociacijos steigimo dokumentai, kuriuos įgaliotas asmuo pateikia notarui ir po to registruoja Registrų centre
 1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
 2. Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
 3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
 4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
 5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
 6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
 7. Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Notaro įkaniai

Pageidaujant asociacijos steigimas Registrų centre gali būti vykdomas internetu.

Kitos teisinės formos NVO steigimo pavyzdžius galite rasti svetainėje  www.3sektorius.lt  

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama įgyvendinti savo tikslus, nuolat plėtoja ir vykdo projektinę veiklą.

Pastaruoju metu įgyvendinti ir šiuo metu vykdomi stambiausi projektai:

ES lėšomis finansuotas projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ (2018.02.28 – 2020.08.28)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 80 956,28 Eur

Projektas UŽBAIGTAS. Buvo įgyvendinamas 2018.02.28 – 2020.08.28 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Šis tikslas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, kurios susiduria su korupcija korupcijos apraiškomis sveikatos priežiūros sistemoje – pacientus ir jų artimuosius.

Įgyvendinant projektą, keliame sau du pagrindinius uždavinius: kurti sąlygas sąžiningam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesiui ir šviesti bei informuoti pacientus apie korupcijos atvejus ir elgesį su jais susidūrus.

Projekto metu rengiame edukacinius mokymus pacientams ir jų artimiesiems, konsultuojame dėl korupcijos sveikatos priežiūros srityje, rengiame konferencijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje ir ruošiame praktines rekomendacijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje pacientams bei jų artimiesiems.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu ir Jaunųjų gydytojų asociacija.

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu sveikti lengviau" (2018.11.05–2021.05.05)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 179 944,52 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.11.05–2021.05.05 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projektas nukreiptas į POLA ir jos narių kompetencijų didinimą ir pasiūlymų rengimą kompetentingoms viešosioms institucijoms. Projekto veiklos įtrauks visas pagrindines tikslines grupes, kurioms aktualus sveikatos sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų gerinimas – nevyriausybinių organizacijų atstovus, politikus, šalies gyventojus. Dirbant su minėtomis tikslinėmis auditorijomis bus siekiama padidinti POLA ir jos narių dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. Įgyvendindami šį projektą, keliame šiuos uždavinius: stiprinti POLA atstovų kompetencijas,
reikalingas rengiant ir pristatant siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, parengti ir pristatyti pasiūlymus kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotoms šalims.

Projekto metu įgyvendindami numatytus uždavinius rengiame POLA valdybos narių, darbuotojų, savanorių ir pasiūlymus rengiančių darbo grupių narių mokymus, rengiame pasiūlymus darbo grupėms ir organizuojame 3 nacionalinio mąsto konferencijas, skirtas pristatyti parengtus pasiūlymus šalies politikams. Vykdome parengtų pasiūlymų informacinę sklaidą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vaikų retų ligų asociacija.

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu prieš vėžį“ (2019.04.11 – 2021.05.11)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 190 053,63 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.04.11 – 2021.05.11 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – onkologinę diagnozę turintys pacientai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Projekto veiklos įtrauks pacientus, gyvenančius ir besigydančius Vilniuje, Kaune bei kaimo vietovėse.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus planuojamos kompleksinis psichologinės ir socialinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis priemonių įgyvendinimas:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Meno terapijos užsiėmimai onkologiniams pacientams;
5. Individualios psichologų konsultacijos onkologiniams pacientams;
6. Parengtos informacijos informacinė sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau nei 864 psichologines konsultacijas, suteikti edukacines žinias bent 468 pacientams, suorganizuoti bent 28 meno terapijos užsiėmimai.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

ES lėšomis finansuotas projektas „Kartu padėti lengviau“ (2019.05.17 – 2021.06.17)

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 183 339,24 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.05.17 – 2021.06.17 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – stiprinti POLA, POLA narių ir POLA bendruomenės narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose.

Projekto tikslinė grupė – POLA ir POLA  bendruomenės nariai: pacientai ir jų artimieji, gyvenantys ir (ar) besigydantys Vilniaus ir Kauno apskrityse, kituose regionuose.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus suplanuotos kompleksinės priemonės, skirtos įgalinti  pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimą onkologiniams pacientams:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Individualios  dietologų (mitybos specialistų) konsultacijos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems;
5. Mokomųjų video ir leidinių parengimas bei sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau  nei 576 dietologų konsultacijas, suteikti žinias bent 630 asmenų, parengti 6 mokomuosius video, 3 leidinius.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

VVSSF lėšomis įgyvendintas projektas "Neįgaliųjų asmenų sveikatos raštingumo didinimas" (2020-11-23 – 2021-11-23)

Projekto vertė – 54 306 Eur, skirto finansavimo suma – 48 914 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2020-11-23 iki 2021-11-23

Projekto tikslas – iki projekto pabaigos dvigubai pagerinti neįgalių asmenų, įskaitant transplantuotus asmenis, sveikatos raštingumo įgūdžius, sudarant jiems prielaidas labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą, skaitmeninių priemonių pagalba sudaryti galimybę asmenims, šiuo metu neturintiems neįgaliojo statuso, bet siekiančio jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimiesiems, kitiems asmenims, neįgaliesiems teikiantiems organizuotą ar savanorišką pagalbą, dalyvauti sveikatos raštingumo didinimo programoje.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė, kurios asmenys bus tiesioginiai naudos gavėjai – neįgalieji, įskaitant asmenis, kuriems atlikta transplantacija. Projekto papildoma tikslinė grupė – asmenys, kurie šiuo metu neturi neįgaliojo statuso, bet siekia jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimieji, kiti asmenys, neįgaliesiems teikiantys organizuotą ar savanorišką pagalbą.

Įgyvendinant projektą bus:
1. Suorganizuota 10 seminarų neįgaliesiems, skirtų pagerinti jų kompetencijas sveikatos raštingumo klausimais, mokymus organizuojant skirtingose Lietuvos apskrityse ir juos transliuojant ir/arba jų vaizdo įrašus talpinant internete.
2. Suteikta 100 individualizuotų mokymų – konsultacijų, skirtų įgalinti išsispręsti aktualius asmens sveikatos klausimus.
3. Parengti 5 edukaciniai leidiniai sveikatos raštingumo klausimais.
4. Parengtos 8 edukacinės video paskaitos sveikatos raštingumo klausimais.
5. Užtikrintas neįgaliųjų ir transplantuotų asmenų informavimas apie sveikatos raštingumą didinančias priemones, įtraukiant juos į nuolatinio mokymosi procesą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje bus parengtos ir organizuotos projekto dalyvių apklausos, jų pagrindu atlikta analizė dėl projekto veiklų veiksmingumo, kiekybinių ir kokybinių pokyčių tikslinėms projekto grupėms.

Projektas įgyvendinamas drauge su partneriai: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir VšĮ Virtus LT.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuotas projektas „POLA – drauge stipresni prieš vėžį“ (2021.01.01– 2021.12.31)

Projektas finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė – 53,987.68 Eur

Projektas įgyvendinamas 2021.01.01– 2021.12.31

Projektu siekiama, kad POLA ir jos nariai vis didesne apimtimi teiktų onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems aktualias viešąsias paslaugas, skaidriai dalyvautų sprendimų priėmimo procesuose, būtų geruoju nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
(1) didesnio POLA veiklos efektyvumo, vykdant atskaitingumo visuomenei procesus ir užtikrinant veiklos skaidrumo mechanizmus;
(2) efektyvesnio bendradarbiavimo tarp POLA valdybos, darbuotojų, 30 POLA priklausančių nevyriausybinių organizacijų bei kelių dešimčių POLA savanorių: POLA kortelės ambasadorių ir POLA konsultacijų koordinatorių;
(3) atstovauti šimtatūkstantinės onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įvairiose viešosios politikos srityse;
(4) prisidėti prie NPP tikslų, skatinant pacientų įsitraukimą į sveikatos raštingumo didinimą;
(5) padėti valstybės institucijoms ir įstaigoms formuoti viešąją politiką ir teikti siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skirtus spręsti, įskaitant, bet neapsiribojant, onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas, užtikrinant sveikatos apsaugos srityje teikiamų paslaugų efektyvumą, teikti onkologinių pacientų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus;
2. Užtikrinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus ir galimybes teikti viešąsias paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;
3. Prisidėti prie valstybės ilgalaikių prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje.

Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatomi tokie veiklų blokai:
1. Pasitelkiant LEAN metodiką, POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmų kūrimas: POLA komunikacinių procesų tobulinimas, vykdymas ir nuolatinio veiklos viešinimo užtikrinimas.
2. Atstovavimas onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas ir pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimas 3. Prididėjimas prie ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo, įtraukiant Nacionalinio pažangos plano tikslus, uždavinius, poveikio rodiklius į POLA veiklos planą.
4. POLA, POLA narių ir POLA savanorių efektyvumo teikiant viešąsias paslaugas stiprinimas.

Įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų tarpusavio komunikacija, bendradarbiavimas, bus užtikrintas veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Kryptinga veikla stiprinant administracinius pajėgumus, leis efektyviau teikti viešąsias paslaugas. Sustiprinti POLA atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmai prisidės prie ilgalaikės partnerystės sprendžiant strateginius viešojo sektoriaus klausimus. Teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, veiklos, skirtos stiprinti pacientų sveikatos raštingumą ir skatinti įsitraukimą į gydymo procesą, prisidės prie siekiamų pokyčių ir pažangos sveikatos apsaugos srityje.

Subsidija pagal Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu priemonę (2021.01.01– 2021.12.31)

Finansuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Subsidijos vertė – 20 000 Eur, skirta per du kartus 2021.01.01– 2021.12.31 laikotarpiui

Subsidija panaudota  užtikrinti POLA teikiamų socialinių paslaugų nepertrūkstamą teikimą socialiai pažeidžiamų asmenų grupei: onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems nepaisant Lietuvoje esamos ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų. Įgyvendinant projektą bus užtikrinamas POLA kortelės išdavimas nuotoliniu būdu visiems to pageidaujantiems asmenimis, o internetu nesinaudojantiems asmenims bus sudaroma galimybė dėl POLA kortelės išdavimo kreiptis į skirtingose savivaldybėse veikiančius POLA savanorius.
2020 metais dėl karantino ribojimų buvo išduotas mažesnis POLA kortelių skaičius nei paprastai, o metų pabaigoje realizavus galimybę užsisakyti POLA kortelę internetu, POLA kortelės išdavimo statistika ženkliai išaugo. Be to, nuo 2021-01-01 POLA kortelė yra dokumentas, įrodantis onkologinių pacientų teisę naudotis Transporto lengvatų įstatyme įtvirtinta 80 proc. nuolaida viešajam transportui. Šiuo metu kiekvieną mėnesį POLA kortelės išduodamos apie 1000 onkologinių pacientų, kai anksčiau per metus buvo išduodama iki 4000 kortelių. Taigi kreiptasi paramos, skirtos padengti papildomas išlaidas dėl tris kartus didesnio kortelių išdavimo poreikio bei POLA savanorių apmokymo dirbti su nauju POLA kortelių išdavimo procesu, jų aprūpinimu reikalingomis priemonėmis.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė “Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ (2021-05-28 iki 2021-12-31)

Projekto vertė – 10 800 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-05-28 iki 2021-12-31

Projekto tikslas – formuoti onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe.

Veiklos:
1. Informacinių straipsnių, pranešimų, parengimas apie pirminę ir antrinę vėžio profilaktiką POLA internetinėje svetainėje ir POLA Facebook paskyroje
2. Vykdyti nepertrūkstamą pacientų ir jų artimųjų edukaciją apie tretinės profilaktikos svarbą, siekiant išvengti atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių POLA moderuojamose virtualiose krūties, prostatos, storosios žarnos, melanomos ir plaučių vėžiu sergančių asmenų ir jų artimųjų bendruomenėse.

Tikimąsi, kad projekto veiklos ir rezultatai prisidės formuojant onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe, bus užtikrinama, kad sukurti produktai būtų naudojami ir pasibaigus projektui.

EEE FM Aktyvių piliečių fondo lėšomis finansuojamas projektas „Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui“ (2021-01-02 iki 2023-01-01)

 

Projekto vertė – 199 273 Eur, skiriamo finansavimo suma – 149 000 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Projekto tikslas – užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų – onkologinių pacientų – įgalinimą, pagerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant finansinę naštą, suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių sveikti ir adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių, suteikiant gerų emocijų ir pozityvumo, padedant onkologiniams pacientams jaustis vertinama visuomenės dalimi, pageidaujantiems sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veiklose.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė: onkologiniai pacientai – socialiai pažeidžiami asmenys, 100 000 Lietuvos gyventojų, kuriems siekdamas padėti pareiškėjas nuo 2013 m. įgyvendina POLA kortelės projektą.

Projekto ašis – onkologine liga sergantiems asmenims suteikiama galimybė tapti POLA bendruomenės nariu: nemokamai išduodant POLA kortelę, nuolat teikiant onkologiniams pacientams aktualią informaciją, vystant partnerystes, kad POLA kortelės turėtojai jiems aktualias paslaugas galėtų įsigyti su ženkliomis nuolaidomis, gautų kvietimų nemokamai apsilankyti kultūros ir edukaciniuose renginiuose, o individualių poreikių turintiems asmenims būtų suteikiamos nemokamos specialistų (dietologų, psichologų, teisininkų) konsultacijos.

Projekto uždaviniai:

1) Patobulinti, išplėtoti socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtas POLA kortelės paslaugų grupes, padidinti paslaugų gavėjų skaičių ir išplėsti jų prieinamumą regionuose;
2) Įgalinti socialiai pažeidžiamai grupei priklausančius asmenis, onkologinius pacientus, padėti sau;
3) Tinkamai parengti POLA komandos narius: darbuotojus, savanorius, organizacijų atstovus.

Įgyvendinant projektą (1) bus patobulintos 5 socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtos POLA kortelės paslaugų grupės; (2) 720 asmenų individualių konsultacijų/mokymų metu gaus pagalbą, kaip ginti savo interesus, susidūrus su onkologinės ligos diagnoze; (3) bus plėtojamos partnerystės su verslo ir viešaisiais subjektais (susitarimai dėl nuolaidų taikymo ir nemokamų kvietimų apims bent 100 verslo įmonių ir ne mažiau kaip 80 kultūros ir edukacinę veiklą vykdančių įstaigų); (4) ties onkologinių pacientų įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu dirbs bent 32 pilietinės organizacijos; (5) į veiklas bus įtraukiama ne mažiau 80 savanorių; (6) bent 135 asmenys bus apmokyti dirbti su pažeidžiamomis grupėmis; (7) projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis pasinaudos ne mažiau 26 000 asmenų.

Įgyvendinus projekto veiklas sumažės onkologinių pacientų atskirtis, palengvės jų finansinė našta, sustiprės onkologinių pacientų socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, bus įgalintas ir paskatintas sergančiųjų įsitraukimas į savo poreikių atstovavimą, įsitraukimą į gydymo procesą ir socialines veiklas, pagerės gydymo rezultatai ir pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybė.

EEE FM Aktyvių piliečių fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pacientai pacientams“ (2022-05-12 iki 2023-09-11)

Projekto vertė – 71  402 Eur, skiriamo finansavimo suma – 62 833 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Projekto tikslas -Paskatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos priežiūros procesą tam, kad viešoji politika ir praktika atspindėtų realius pacientų poreikius, atsižvelgtų į jų lūkesčius, padėtų pasiekti geresnę sveikatos ir gyvenimo kokybę.

Projekto naudos gavėjai: onkologiniai pacientai ir jų artimieji, POLA bendruomenės nariai.

Projekto ašis – kryptingos, vieną kitą papildančios priemonės, skirtos padėti onkologiniams pacientams suprasti, kaip veikia sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistema, ir išmokyti bei paskatinti būti aktyviais dalyviais savo arba savo artimojo gydymo, sveikatos priežiūros procese.

Projekto uždaviniai:

1) Paskatinti pilietiškumą ir sudaryti galimybę 30 pacientų vykdyti kryptingos savanorystės veiklas ir suteikti pagalbą kitiems pacientams;
2) Sukurti prielaidas pacientams būti aktyviais dalyviais sveikatos priežiūros procese, sukuriant mokymų programą ir suorganizuojant mokymus apie tai, kokios yra pacientų teisės, kokias galimybes suteikia Lietuvos sveikatos priežiūros ir socialinės politikos sistema, 50 proc. padidinti mokymuose dalyvavusių asmenų sveikatos raštingumo žinias;
3) Įvertinti aktualius pacientų poreikius, lūkesčius, problemas, pasitelkiant skaitmenines priemones: pritaikant POLA pacientų programėlę  ir internetu vykdomas apklausas; pacientų nuomonės pagrindu pasiūlyti bent 2 viešosios politikos sprendimus ir dalyvauti konsultacijose su juos priimančiomis institucijomis.

Įgyvendinant projektą 1) Bus aprašyta, inicijuota ir įgyvendinta 1 savanorių mentorystės programa, kuri bus tęsiama ir pasibaigus projektui; 2) Į savanoriškos mentorystės veiklas bus įtraukta ir savanorystės sutartys bus pasirašytos su ne mažiau 30 savanorių; 3) Bus parengta 1 mokymų programa mentoriams, mokymuose dalyvaus ne mažiau 33 asmenys: 3 POLA darbuotojai ir 30 savanorių; 4) Bus įgyvendinta 1 tikslinė pacientų informuotumo didinimo kampanija; 5) Bus parengti 2 leidiniai „Paciento atmintinė“ ir „Patarimai pacientams ir jų artimiesiems“, bus atspausdinta ir išplatinta 10 000 vnt. jų egzempliorių, o elektronines versijas patalpinant pola.lt svetainėje ir išplatinant el.laiškais turimais POLA kortelės turėtojų kontaktais. 6) Bus parengta mokymų programa pacientams ir jų artimiesiems, įgalinanti įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą, dalyvauti priimant sprendimus teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, bus suorganizuoti 7 nuotoliniai seminarai, kuriuose dalyvaus ne mažiau nei 400 asmenų, o informacija apie juos išplatinsime turimais POLA kortelės turėtojų kontaktais (12 000 asmenų). 7) Bus atliktas 1 mokymų efektyvumo ir pacientų bendruomenės tolesnių mokymo poreikių vertinimas. 8) Pacientų nuomonei aktualiais klausimais surinkti bus realizuotos skaitmeninės priemonės: 2 internetinės apklausos. 9) POLA įtrauks piliečius į sprendimų priėmimų procesus  ir konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis (apklausose) sudalyvaus ne mažiau kaip 1500 asmenų; 10) Remiantis konsultacijų su pacientais rezultatais, bus pateikti ne mažiau nei 2 pasiūlymai kompetentingoms valstybės institucijoms (ne mažiau nei 3 juridiniams asmenims) dėl viešojo valdymo sprendimų ar teisės aktų projektų.

Projekto veiklos ir rezultatai įgalins pacientus būti partneriais organizuojant jų pačių sveikatos priežiūrą, paskatins aktyviau domėtis ir dalyvauti pilietinėje veikloje, padės valstybės institucijoms, suprasti problemas, su kuriomis susiduria pacientai sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemose, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus ir taip pagerinti priimamų sprendimų kokybę bei veiklos efektyvumą.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų" (2022.04-21– 202.12.31)

Projekto vertė – 13 400 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2022-04-21 iki 2022-12-31

Priemonės tikslas – įgyvendinus 5 tikslines veiklas, skirtas ugdyti sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų, užtikrinti, kad priemonės įgyvendinimo pabaigoje ne mažiau kaip pusė respondentų paliudytų, kad per metus jie arba jų artimieji prevenciškai tikrinosi sveikatą ar rinkosi sveikatai palankesnį gyvenimo būdą.

Priemonės tikslinė grupė – asmenys, kuriems aktuali pirminė ir antrinė onkologinių ligų profilaktika bei aktualios žinios apie galimybes labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros procesą ir būti aktyviais dalyviais savo sveikatos priežiūros ir gydymo procese (TG1), bei asmenys, kuriems tikslinga  tretinė onkologinių ligų profilaktika ir ypač aktualios priemonės, skirtos didinti pacientų žinojimą ir bendravimą savo sveikatos gerinimui (TG2), iš viso apie 2500 asmenų, 18 – 90 metų amžiaus.

Įgyvendindama priemonę, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) kvies rūpintis savo sveikata, edukuos visuomenę apie tai, kad 4 iš 10 asmenų per savo gyvenimą gali išgirsti onkologinės ligos diagnozę, ir kad 1 iš 2 asmenų gali šios ligos išvengti, pakoregavus savo elgseną ir/ar gyvenseną. Tuo tikslu bus rengiama įrodymais grįsta informacija (edukacinė medžiaga) ir vykdoma tęstinė informacinė kampanija, reguliariai POLA internetinėje svetainėje pola.lt ir POLA Facebook paskyroje skelbiant tikslinę informaciją apie vėžio rizikos veiksnius, veiksmingas profilaktikos priemones, dalinantis patarimais, kaip įsitraukti į savo ar savo artimojo sveikatos priežiūros procesą. Taip pat bus vykdoma nepertrūkstama pacientų ir jų artimųjų edukacija apie tretinės profilaktikos svarbą, siekiant išvengti ligos atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių, didinamas pacientų žinojimas ir bendravimas sveikatos gerinimui, didelį dėmesį skiriant sveikatai palankios elgsenos įgūdžių ugdymui, užtikrinant nepertrūkstamą POLA įsteigtų virtualių krūties, prostatos, melanomos ir plaučių vėžiu sergančių asmenų bendruomenių moderavimą, kad jose vykstančios diskusijos ir patarimai remtųsi įrodymais grįsta informacija. Priemonės įgyvendinimo pabaigoje bus organizuota apklausa, skirta įvertinti priemonės dalyvių gyvensenos pokyčius onkologinių ligų profilaktikos klausimais, bei parengta rezultatus apibendrinanti analizė.

Subsidija pagal Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu priemonę (2022.01.01– 2022.12.31)

“ Tęstinė pagalba onkologinių pacientų bendruomenei“

Subsidijos vertė – 10 000 Eur, 2022.01.01– 2022.12.31 laikotarpiui

Subsidija gauta užtikrinti POLA teikiamų socialinių paslaugų nepertrūkstamą teikimą socialiai pažeidžiamų asmenų grupei: onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems nepaisant Lietuvoje esamos ekstremalios situacijos ir karantino ribojimų.
Projektu kreipiamasi paramos, skirtos padengti išaugusias POLA administracines išlaidas dėl stipriai išaugusių šildymo ir elektros išlaidų bei didesnio nei įprastai darbų krūvio dėl tris kartus išaugusio POLA kortelių išdavimo poreikio ir per 2021 m. metus 30 proc. išaugusia POLA bendruomene (nuo 17000 iki 28000 POLA bendruomenės narių).
Įgyvendinant projektą bus užtikrinamas POLA kortelės išdavimas nuotoliniu būdu visiems to pageidaujantiems asmenimis, o internetu nesinaudojantiems asmenims bus sudaroma galimybė dėl POLA kortelės išdavimo kreiptis į skirtingose savivaldybėse veikiančius POLA savanorius.
Svarbu pažymėti, kad nuo 2021-01-01 POLA kortelė yra dokumentas, įrodantis onkologinių pacientų teisę naudotis Transporto lengvatų įstatyme įtvirtinta 80 proc. nuolaida viešajam transportui, tad išduodama POLA kortelę POLA padeda valstybei užtikrinti įstatyminių normų įgyvendinimą. Šiuo metu kiekvieną mėnesį POLA kortelės išduodamos apie 500-800 onkologinių pacientų, kai iki pandemijos šis skaičius siekė 300.
Šalia POLA kortelės išdavimo, bus užtikrinamas ir kitų POLA teikiamų paslaugų tęstinumas:
– individualizuotos pagalbos suteikimas per nemokamas specialistų vykdomas teisines, socialines konsultacijas, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas;
– nuolatinis pacientų bendruomenės informavimas skelbiant aktualią informaciją POLA internetinėje svetainėje pola.lt, Facebook paskyroje POLA prieš vėžį, 4 virtualiose pacientų bendruomenėse (Gyvenimas sergant krūties vėžiu/ Gyvenimas sergant plaučių vėžiu/ Gyvenimas sergant prostatos vėžiu/ Gyvenimas sergant melanoma), Youtube paskyroje POLA prieš vėžį, ją platinant el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis
– pacientų ir jų artimųjų suorientavimas ir edukacija apie tai kaip aktyviai dalyvauti ligos gydymo ir reabilitacijos procese (seminarai, mokymai, terapiniai užsiėmimai, leidiniai, video paskaitos);
– finansinės naštos mažinimas palaikant ir plėtojant partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, suteikiančias POLA kortelės turėtojams nuolaidas prekėms ir paslaugoms;
– galimybės nemokamai dalyvauti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose sudarymas, palaikant ir plėtojant partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis, suteikia galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „POLA – drauge galime daugiau“ (2022.01.01– 2022.12.31)

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė –59 998.64 Eur

Projektas įgyvendinamas 2022.01.01– 2021.12.31 (sutartis pasirašyta 2022.07.25)

Projektu siekiama sustiprinti POLA ir jos narių (30 nevyriausybinių organizacijų) veiklą, užtikrinant sklandžią tarpusavio komunikaciją, bendradarbiavimą, skaidrų ir efektyvų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose sprendžiant onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems aktualius klausius klausimus bei teikiant jiems viešąsias paslaugas.

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
(1) didesnio POLA veiklos efektyvumo, vykdant atskaitingumo visuomenei procesus ir užtikrinant veiklos skaidrumo mechanizmus;
(2) efektyvesnio bendradarbiavimo tarp POLA valdybos, darbuotojų, 30 POLA priklausančių nevyriausybinių organizacijų bei kelių dešimčių POLA savanorių: POLA kortelės ambasadorių ir POLA konsultacijų koordinatorių;
(3) atstovauti šimtatūkstantinės onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įvairiose viešosios politikos srityse;
(4) prisidėti prie NPP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, teikti siūlymus viešojo valdymo sprendimams sveikatos apsaugos srityje;
(5) padėti valstybės institucijoms ir įstaigoms formuoti viešąją politiką ir teikti siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skirtus gerinti įskaitant, bet neapsiribojant, sveikatos paslaugų prieinamumą, užsibrėžtus sveikatos sektoriaus rodiklius, spręsti onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas, teikti onkologinių pacientų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Projektu siekiama 3 uždavinių, kurie atitinka 5 iš 7 finansuotinų projektinių veiklų, numatyta, kad projekto naudą pajus bent 30 juridinių asmenų (POLA narių) ir 30 000 POLA bendruomenės narių (onkologinių pacientų, kurių didžioji dalis yra neįgalieji), besinaudojančių POLA teikiamomis nemokamomis socialinėmis paslaugomis., jų artimųjų.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus;
2. Prisidėti prie valstybės ilgalaikių prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje.
3. Sustiprinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus ir galimybes teikti viešąsias paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;

Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatomi tokie veiklų blokai:
1. POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmų tolesnis diegimas: POLA komunikacinių procesų tobulinimas, vykdymas ir nuolatinio veiklos viešinimo užtikrinimas.
2. Prisidėjimas prie ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje, onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesų atstovavimas valstybės institucijose ir įstaigose, pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimas ir bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas.
3. POLA finansinio tvarumo teikti viešąsias paslaugas stiprinimas ir gebėjimų dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose didinimas.

Įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų tarpusavio komunikacija, bendradarbiavimas, bus užtikrintas veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Dalyvavimas Nacionalinio pažangos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinime, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis, teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, paskatins laukiamus pokyčius ir pažangą sveikatos apsaugos srityje. Kryptinga veikla stiprinant POLA finansinį tvarumą, siekiant pritraukti daugiau paramos iš fizinių asmenų, leis efektyviau teikti viešąsias paslaugas. Pasitelkiami išoriniai ekspertai, analizių aktualiais klausimais atlikimas, sustiprins advokacijos gebėjimus.

Tam, kad kova su vėžiu būtų lengvesnė, POLA nuolat ieško bendraminčių ir partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. POLA yra pasirašiusi sutartis su daugiau nei 130 verslo partnerių, kurie suteikia nuolaidas POLA kortelės turėtojams. Visą sąrašą galima peržiūrėti čia.

Taip pat POLA bendradarbiauja su daugiau nei 80 kultūros įstaigų (valstybinių ir privačių), kurios POLA kortelės turėtojams, atsižvelgdamos į savo galimybes, suteikia tam tikrą skaičių nemokamų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose. Plačiau – čia.

POLA priklauso tarptautinėms pacientų organizacijoms (European Cancer Patient Coalition, Youth Cancer Europe, EORTC, Global Action for Cancer Patients, CML Advocates Network, Europa Colon, Central European Lung Cancer Patient Network), siekdama pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, bendradarbiauja su Nacionaliniu vėžio institutu, LSMU Kauno klinikomis ir kitomis gydymo įstaigomis, nuolat komunikuoja su Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis institucijomis, iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti pasitelkia viešų ir privačių rėmėjų lėšas.

Mūsų partnerių ir rėmėjų sąrašas:

Daugiau...
POLA
Dalia, Vilnius
POLA kortelės savanorių koordinatorė
Aušra, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Aurima, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Rūta, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Vilija, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Gražina, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Miglė, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Dalė, Kaunas
POLA kortelės savanorė
Dana, Klaipėda
POLA kortelės savanorė
Vida, Šiauliai
POLA kortelės savanorė
Aldona, Marijampolė
POLA kortelės savanorė
Danutė, Marijampolė
POLA kortelės savanorė
Jovita, Klaipėda
POLA kortelės ambasadorė
Neringa, Gargždai
POLA kortelės ambasadorė
Lina, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Jurgita, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Anora, Panevėžys
POLA kortelės savanorė
Asta, Birštonas
POLA kortelės ambasadorė
Daiva, Biržai
POLA kortelės ambasadorė
Aldutė, Ukmergė
POLA kortelės ambasadorė
Aurelija, Kaunas
POLA kortelės ambasadorė
Dalė, Panevėžys
POLA kortelės ambasadorė
Danguolė, Rokiškis
POLA kortelės ambasadorė
Kazys, Vilkaviškis
POLA kortelės ambasadorius
Kristina, Kėdainiai
POLA kortelės ambasadorė
Kristina, Elektrėnai
POLA kortelės ambasadorė
Lina, Jurbarkas
POLA kortelės ambasadorė
Roma, Marijampolė
POLA kortelės ambasadorė
Nijolė, Šiauliai
POLA kortelės ambasadorė
Rasa, Mažeikiai
POLA kortelės ambasadorė
Stanislava, Utena
POLA kortelės ambasadorė
Daiva, Tauragė
POLA kortelės ambasadorė
Rimas, Trakai
POLA kortelės ambasadorius
Virginija, Vilnius
POLA kortelės ambasadorė
Aušra, Alytus
POLA kortelės savanorė
Lina, Klaipėda
POLA kortelės savanorė
Monika, Jonava
POLA kortelės savanorė
Sigitas, Klaipėda
POLA kortelės savanoris
Valerijus, Marijampolė
POLA kortelės savanoris
Ernesta, Pakruojis
POLA kortelės ambasadorė
Arina, Skuodas
POLA kortelės ambasadorė
Loreta, Šilalė
POLA kortelės ambasadorė
Lina, Kelmė
POLA kortelės ambasadorė
Neringa, Molėtai
POLA kortelės ambasadorė
Irena, Ignalina
POLA kortelės ambasadorė
POLA PROGRAMĖLĖ