POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Apie POLA

Apie POLA
Pacientus konsultuojantys specialistai
Komanda
Veiklos ataskaitos
POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos
POLA nariai
Projektai
POLA draugai
Aktyviausi POLA savanoriai

Pagalbos Onkologiniams Ligoniams Asociacija (POLA) 

POLA jau 10 metų atstovauja ir gina onkologinių pacientų interesus valdžios institucijose ir įstaigose, vykdo informacines ir edukacines kampanijas/programas, teikia tikslines paslaugas pacientams ir jų artimiesiems tam, kad su rimtomis sveikatos problemomis susidūrę asmenys gautų kuo geresnę ir visapusiškesnę pagalbą bei paramą, o sveiki asmenys rinktųsi sveikatai palankų gyvenimo būdą.

POLA veikia skirtingomis, viena kitą papildančiomis kryptimis:

 • edukuoja visuomenę apie gyvensenos, fizinio aktyvumo, mitybos, sveikatos raštingumo svarbą onkologinių ir kitų susirgimų prevencijai,
 • siekia, kad nei vienas išgirdęs vėžio diagnozę nesijaustų vienišas, skatina pacientų bendruomeniškumą, sudaro galimybes tapti POLA bendruomenės nariu, padeda įsisteigti pacientų draugijoms regionuose, dalinasi gerąja patirtimi, ugdo ir stiprina POLAi priklausančias organizacijas;
 • moko pacientus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti ligos gydymo ir reabilitacijos procese, organizuoja nemokamus seminarus, mokymus, konferencijas, terapinius užsiėmimus, rengia leidinius, video paskaitas; sukūrė ir plėtoja POLA pacientų programėlę;
 • suteikia galimybę bendruomenės nariams gauti jiems reikalingą individualizuotą pagalbą: nemokamas teisines, socialines konsultacijas, psichologinę pagalbą, gyvensenos ir mitybos rekomendacijas;
 • ieško ir mezga partnerystes su įmonėmis ir organizacijomis, kad onkologiniai pacientai ir jų artimieji galėtų pigiau įsigyti jiems reikalingų prekių ar paslaugų, užtikrina augantį POLA kortelės partnerių skaičių, kurių nuolaidos svyruoja nuo 15 iki 100 proc.;
 • per partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis, suteikia galimybę POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems nemokamai dalyvauti koncertuose, spektakliuose, kituose renginiuose ir pajusti džiaugsmą gyventi;
 • nuolat skelbia pacientams aktualią ir naudingą informaciją POLA savo internetinėje svetainėje pola.lt, Facebook paskyroje POLA prieš vėžį, 4 virtualiose pacientų bendruomenėse (Gyvenimas sergant krūties vėžiu/ Gyvenimas sergant plaučių vėžiu/ Gyvenimas sergant prostatos vėžiu/ Gyvenimas sergant melanoma), Youtube paskyroje POLA prieš vėžį, ją platina el. laiškais ir trumposiomis (SMS) žinutėmis;
 • teikia siūlymus formuojant sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos politiką, dalyvauja teisėkūros procese, siekdama padėtį gerinančių sprendimų onkologinių pacientų bendruomenei.

POLA įstatai https://pola.lt/1-pola_-istatai/

Eglė Gudelienė
Psichologė

Kasdieniame gyvenime aš esu dviejų vaikų mama, žmona, sesuo, dukra, anūkė, draugė, kaimynė, na o profesinėje srityje – psichologė, lektorė ir knygų autorė.

Onkologijos tema į mano gyvenimą atėjo skaudžiai ir netikėtai, kai ja susirgo man labai brangus žmogus – aštuoniolikmetis brolis. Pamenu, kiek tai sukėlė nerimo, įtampos ir baimės visai mūsų šeimai. Teko daug skaityti, tartis ir bendrauti su gydytojais. Tuomet dar nė vienas nežinojome, kiek daug ši diagnozė pakeis kiekvieno mūsų šeimos nario ir visos onkologinių pacientų bendruomenės gyvenimuose.

Brolio inicijuota ir 180 000 žmonių pasirašyta peticija, jo kova už efektyvių vaistų skyrimą visiems pacientams, vizitai į Seimą ir Vyriausybę, įsijungimas į įvairių tarptautinių organizacijų veiklą, POLA įkūrimas – tapo plačiu aktyvios veiklos vandenynu, kurio bangos jau keturioliktus metus skalauja mano gyvenimo salą, suteikdamos norą pažinti bei tyrinėti onkologijos gelmes, susitikti su pavieniais keliautojais ar grupinėmis ekspedicijomis.

Šiuo metu esu POLA psichologų komandos koordinatorė, aktyviai dalyvauju įvairioje projektinėje veikloje, kartu su kolegėmis rengiu bei vedu mokymų ciklus onkologinių pacientų bendruomenei, teikiu individualias konsultacijas, rašau straipsnius, kuriu metodinę medžiagą.

Į psichologijos pasaulį patekau geriausios mokyklos draugės dėka, kuri pasidalino savo svajone, padovanodama ją man. Tad 1993 m. VDU pradėjau bakalauro, o 1999m. baigiau psichologijos magistratūros studijas. 2013 – 2017 m. Šeimos santykių institute studijavau podiplominėse „Porų ir šeimos psichoterapijos“ studijose. Virš 20 metų dirbau psichologe įvairiose švietimo ir ugdymo įstaigose, teikiau pagalbą tiek vaikams, tiek ir suaugusiesiems, užsiėmiau tiriamąja veikla, vedžiau mokymus, koordinavau sudėtingų situacijų sprendimus.

Kasdien konsultuodama klientus ir kurdama terapinį santykį, pirmiausia domiuosi jais kaip žmonėmis. Man svarbu suprasti, kokiame kontekste jie gyvena, kokie žmonės ir kokia aplinka juos supa, kokie įvykiai jiems svarbūs ir kaip jie visa tai vertina. Savo darbe vadovaujuosi nuostata, kad visuma yra daugiau nei atskirų jos dalių suma, todėl į kiekvieną situaciją stengiuosi pažvelgti sistemiškai ir plačiai. Be to, tikiu, kad kiekvieną akimirką žmogus elgiasi geriausiai kaip tik tuo metu gali, tačiau gilindamasis į save, suprasdamas savo elgesio motyvus, veikdamas ir bendradarbiaudamas su kitais, jis gali kur kas daugiau. Tad mano ir POLA moto sutampa: „Kartu mes galime daugiau!“

Asta Blandė
Psichologė

Esu tikra, kad gyvenime patiriame įvairias situacijas tam, kad galėtume iš naujo susipažinti su savimi ir rasti būdų sustiprėti. Prieš 12m. apie onkologinę ligą išgirdo man labai artimas žmogus. Tuomet supratau, kiek daug nežinios ir klausimų, paramos ir nuraminimo, padrąsinimo ir paieškos telpa šioje situacijoje. Mokėmės visi: kartais jausdamiesi bejėgiai, kartais ieškodami naujų susitarimų ir išeičių, o kartais tiesiog eidami per kasdienos duotas patirtis ir vieni kitus palaikydami.

Prie POLA organizacijos prieš keturis metus mane pakvietė prisijungti žmogus, kurio bičiulystė ir darbai visada motyvuoja ir įkvepia naujoms patirtims. Tad turėdama savo artimo žmogaus istoriją ir kitas, vėliau išgirstas artimos aplinkos patirtis apie susidūrimus su onkologine liga, jaučiausi dėkinga, norinti ir galinti išgirsti bei padėti tiems, iš kurių ir pati neretai semiuosi stiprybės.

Gal todėl kaskart džiaugiuosi, kad prieš 24 metus pasirinkau psichologės profesinį kelią. Vienos pirmųjų paskaitų metu mums sakė, kad psichologija – tai mokslas apie gyvenimą ir žmogaus elgesį įvairiose aplinkybėse bei galimybes, kurių kartais net pats žmogus nežino.

Būti psichologe – tai pasitikti, pabūti kartu ir lydėti žmogų jo kelyje, kuriame vienu ar kitu metu atsirado sunkių ar neįprastų situacijų, fizinės ar emocinės sveikatos klausimų, nežinios dėl artimųjų ar pasirinktos veiklos. Daug dalykų persipina profesiniame kelyje ir tai turbūt mane labiausiai sustiprina kaip žmogų ir kaip psichologę. Neriame su kitu į nepamatuojamas vieni kitų gebėjimų ir galimybių erdves.

Psichologinę pagalbą onkologine liga sergantiems pacientams teikiu tris – keturis metus. Vertinu jų pasitikėjimą, gebėjimą įsiklausyti ir patikėti savo istoriją bei itin jautrius klausimus. Mokausi su jumis ir iš jūsų, semiuosi gyvenimiškos patirties ir dalinuosi savomis įžvalgomis, psichologinėmis žiniomis.

Tikiu, kad ši pagalba – tai apie vertybes, žmogiškumą ir drąsą veikti bei gyventi.

Jei mums pakeliui, vadinasi, pasimatysime.

Aušra Laurynaitė
Psichologė

Tikiu, kad Dievas mus ruošia ateičiai atsiųsdamas įvykius bei žmones dabartyje. Mano aplinkoje onkologija jau daug metų šalia įvairiomis formomis ir skirtingais atspalviais. Brangi draugė tapo puikia onkologinių ligų gydytoja. Močiutė, krikštomama mirė nuo vėžio. Šiuo metu tėtis, krikštotėtis ir vaikystės draugė turi onkologines diagnozes.

Draugės gydytojos istorijos apie pacientus atnešė šią temą į mano gyvenimą. Diskutuodavome ir tyrinėdavome, kaip padėti onkologiniams ligoniams sveikti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Pokalbių metu aiškėjo, jog psichologinis stabilumas, tikėjimas, ligonio palaikymas yra itin svarbios sąlygos sveikimui. Tad pasiūlius POLA organizacijai jungtis į gretas su užsidegimu sutikau. Per pastaruosius kelis metus vėžys pasiekė ir mano artimuosius. Abejoju, ar galima pasiruošti šiai žiniai. Bet tikiu, jog galima įgyti žinias ir lavinti psichologinio atsparumo įgūdžius tam, kad galėtume su onkologine liga išbūti geriausiai kaip galime, pasiimdami iš gydymosi proceso pačius svarbiausius ir prasmingiausius momentus. Vienas iš svarbesnių uždavinių šiame procese-rasti ligai vietą savo gyvenime.

Augau šeimoje, kur pagalba žmogui buvo viena iš prioritetinių vertybių. Abu mano tėvai dirbo socialinėje srityje. Palydėti žmogų jo augime, palaikyti ir remti sunkiuose momentuose – nuo mažų dienų buvo natūrali žmogiško bendravimo dalis. Man, studentei, atrodė kažkas magiško tyrinėti žmogų ir jo vidinį pasaulį. Po daugelio darbo metų galiu pasakyti, kad stebuklai niekur nedingo-jie tikrai egzistuoja kiekviename mūsų.

Vytauto Didžiojo universitete įgijau psichologijos bakalauro ir magistro laipsnius. Šeimos santykių institute baigiau Sisteminę šeimų ir porų psichoterapijos programą (Mokymų programa yra patvirtinta EFTA-TIC (European Family Therapy Association –Training Institutes Chamber). Esu psichologė, porų ir šeimų konsultantė. Konsultuoju klientus individualiai, taip pat poras bei šeimas. Psichologe dirbu daugiau nei 20 metų. Dirbdama vadovaujuosi sisteminės terapijos principais.

Tikiu, kad didžiausia pagarba žmogui yra sukurti sąlygas pačiam rasti atsakymus į klausimus, tad psichologo užduotis yra jį palydėti ieškojimo keliu: priimant, išbūnant, papildant ir plečiant požiūrį bei pasirinkimų galimybes. Ilgametė darbo patirtis sako, kad labiausiai žmogui padeda ir gydo saugus santykis su kitu žmogumi.

 

Dalia Vasiliauskienė
Psichologė

Onkologinė liga mane asmeniškai palietė 2012 metais, kai išgirdau krūties vėžio diagnozę. Tuo metu man buvo 42 metai, turėjau 3 metų sūnų ir begalę tikslų.

Vėžį diagnozavo gydytoja echoskopuotoja, kai nuėjau pasitikrinti profilaktiškai. Ji, pamačiusi vėžiuką, labai sunerimo, o man kaip kas būtų bloką ant smegenų uždėjęs, niekaip nesupratau ko ji jaudinasi…

Gulėdama ligoninėje po operacijos gavau gydytojo Boguševičiaus ir kt. išleistą knygą apie krūties vėžį. Skaičiau, tyrinėjau, analizavau. Vėžio agresyvumas nieko gero nežadėjo.

Štai 2020 metai… Kartais reikia kažkokio sukrėtimo, kad suprastum, jog turi stiprią šeimą, iš kurios iki šiol mokėjai tik reikalauti, pastebi paukščius, gėles, žmones. Gebi sustoti, mėgautis, šypsotis. Kai išnyksta reikalavimai sau, savo aplinkai, jų vietą užima meilė, džiaugsmas, šiluma.

Nuo vaikystės norėjau būti gydytoja (ir iki šiol be galo domina genetika), bet taip susiklostė, kad pasirinkau vadybą. Tačiau dirbdama vadybininke jaučiau, kad kažko trūksta. Jau tada labiau domėjausi santykiais, jausmais, psichine sveikata, o ne prekėmis. Tad įstojau į VDU ir baigiau psichologijos bakalauro studijas bei sveikatos psichologijos magistro studijas. 7 metus dirbau ikimokyklinėje įstaigoje, 6 metus mokykloje psichologe.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijoje esu jau 4 metus. Visus tuos metus konsultuoju telefonu. Džiugiausia būna, kai pokalbiui vystantis, rimsta žmogaus emocijos, bei įtampa, klientas pralinksmėja, atranda sprendimus ir dėkoja už pagalbą, žinias, bei konsultaciją. Tai man suteikia daug teigiamų emocijų, noro tobulėti ir būti dar naudingesnei. Taip pat POLA kortelės turėtojams 8 mėnesius vedžiau mokymus LSMU Kauno klinikos ir NVI.

Onkologinė liga – iššūkis. Sužinojus diagnozę daug kas gyvenime keičiasi. Tam, kad išgyventi maksimaliai kokybiškai, kai kuriems žmonėms reikalinga psichologinė pagalba. Tame ir yra mano, kaip psichologės vertingumas. Aš tikiu, kad jei daugės psichologiškai atsparių žmonių, visuomenė bus stabilesnė, savarankiškesnė, sąmoningesnė, laimingesnė. Šių jausmų kaip tabletės nepaduosi, į juos atsakymų ieško ir atranda pats žmogus. Psichologas yra tik pagalbininkas kliento kelyje.

Asmeniniai išgyvenimai leidžia suprasti onkologinių ligonių emocinę būklę, baimes, kylančius klausimus. O įgytos žinios ir sukaupta darbinė patirtis – teikti kvalifikuotą pagalbą.

Inga Abramavičienė
Psichologė

Su onkologinėmis ligomis susidūriau, kai jomis susirgo mano patys brangiausi žmonės: mama, močiutė. Tuomet dar buvau VU psichologijos pirmojo kurso studentė. Žinia, kad mama susirgo, kad jos laukia gydymas, sukrėtė mane, ateitis buvo miglota, medikai santūriai kalbėjo apie sveikatos pagerėjimo prognozes, man asmeniškai pasakė, jog visaip gali būti… Šiandien galiu džiaugtis, kad laiku pritaikytas mamai ir močiutei gydymas pratęsė jų gyvenimus. Mano mama pasveiko, ji yra su mumis, gali džiaugtis gyvenimo akimirkomis, bendravimu su vaikais ir augančiais anūkais. Nė vienas nesame apdraustas nuo onkologinės ligos, kaip ir nuo kitų gyvenimo išbandymų.

Domėtis psichologija pradėjau dar mokyklos suole, svajojau būti gydytoja arba psichologe. Štai jau 25 –ir metai, kaip dirbu psichologės darbą. Vienas pirmųjų mano darbų ir buvo su onkologiniais ligoniais, kurie po operacijų atvykdavo reabilitacijai į Birštono „Tulpės“ sanatoriją. Čia dirbdama sukaupiau septynerių metų darbo patirtį, vedžiau pacientams grupinius užsiėmimus, konsultavau juos individualiai. Esu dėkinga žmonėms, kurie atsivėrė, pasitikėjo manimi ir leido prisiliesti prie jų vidinių gelmių, dalinosi savo skaudžiais išgyvenimais. Tuo metu aš buvau kartu su jais. Nors emocinis krūvis buvo nemažas, tačiau jutau šio darbo prasmę ir pacientų poreikį atgauti dvasinę pusiausvyrą, išgirdus apie onkologinės ligos diagnozę ir praėjus gana sudėtingą gydymosi procesą. Šiuo metu sukauptą patirtį galiu panaudoti, dirbdama POLA organizacijoje, su žmonėms, kurie serga onkologine liga arba slaugo artimą žmogų, susirgusį šia liga.

Buvimas psichologe man reiškia galimybę padėti žmogui geriau suprasti save, savo jausmus, juos išgyventi. Įveikiant onkologines ligas labai svarbu atgauti vidinę pusiausvyrą, paleisti nuoskaudas, atleisti. Pastebėjau, kad žmogų labiausiai gydo tarpusavio ryšys, kuris užsimezga tarp dviejų žmonių psichoterapinio susitikimo metu. Konsultacijų metu siekiu, kad pacientas atrastų atsakymus į jam rūpimus klausimus, nurimtų, priimtų situaciją tokią, kokia yra, ieškotų galimybių sau padėti sveikti.

Dirbdama su pacientais, vadovaujuosi egzistencine psichologija, kuri kalba, kad visų mūsų gyvenimas yra baigtinis laike, kad svarbu neatidėlioti savo gyvenimo, rūpintis kiekvienos dienos gyvenimo kokybe.

Med. m. dr. Rūta Petereit
Dietologė

Dar vaikystėje svajojau būti gydytoja. Gydytojo dietologo rezidentūrą apsisprendžiau pasirinkti septintaisiais studijų metais, internatūroje. Ši specialybė leidžia gydyti ne tik jau sergančius žmones, bet ir keisti gyvenimo būdą tiems, kurie dar neserga. Dabar jau 12 metų, kai dirbu pagal šią profesiją. Manau, kad pasikonsultuoti su gydytoju dietologu reikia kiekvienam, kuris susirgo onkologine liga. Į konsultaciją itin rekomenduoju ateiti dar ligos pradžioje, kadangi būtent tuo metu pacientai daro daugiausiai klaidų maitinantis, o jos pablogina gydymo eigą.

Aš pacientus konsultuoju tiek stacionare, tiek ambulatoriškai.

Stacionare (ligoninėje), pacientus gydantis gydytojas dažniausiai pats nusprendžia pakviesti gydytoją dietologą dėl mitybos nepakankamumo. Neklausia ar pacientai nori, ar nenori dietologo konsultacijos. Reikia pripažinti, kad kiekviena onkologinė liga yra susijusi su mitybos nepakankamumo rizika. Mitybos nepakankamumas (išsekimas) – tai būklė, kai mažėja svoris ir keičiasi kūno sudėtis, tai yra mažėja raumeninės, riebalinės masės bei skysčių. Dėl tokių pasikeitimų silpnėja organizmo gebėjimas kovoti su liga ir jos komplikacijomis bei blogiau toleruojamas gydymas. Todėl siekiant sėkmingesnio ir lengvesnio gydymo, itin svarbu ligos metu išlaikyti kiek įmanoma stabilesnį kūno svorį bei neprarasti raumeninės masės.

Ambulatorinėmis konsultacijos vadinamos, kai dėl gydytojo dietologo konsultacijos pacientai kreipiasi patys: tai vyksta po įvairių operacijų, po chemoterapijų ar spindulinio gydymo su šeimos gydytojo siuntimu dėl svorio kritimo, dėl nemalonių virškinimo trakto pojūčių ir t.t. Nemažai tenka konsultuoti pacientų, kurie jau yra remisijoje ir šiuo metu nori dar kažką padaryti dėl sąvęs, kad liga nepasikartotų.

Deja, bet gydytojai dietologai dažnai yra painiojami su mitybos specialistais. Gyd. dietologas, tai baigęs 6-7 metų medicinos studijas ir dar trijų metų dietologijos rezidentūrą. O mityba tokia tema, kad visi viską žino, tačiau ar tikrai tai tiesa ir ar visiems tinka, geriausiai gali atsakyti tik gydytojas. Juk konsultuodami mes susiduriame su labai jautrių žmonių grupe ir jie turi gauti tik moksliškai pagrįstas žinias, o ne pavienius išbandytus atvejus, kurie dažniausiai yra netgi žalojantys. Manau, kad ne visi onkologiniai pacientai žino, kad yra gydytojai dietologai ir dažnai kreipiasi pas mitybos specialistus, kurie neturi žinių suteikti kvalifikuotą pagalbą. Onkologiniams pacientams suteikus neteisingas mitybos rekomendacijas, kyla grėsmė neigiamai paveikti gydymo eigą.

Man gydytojos dietologės darbas labai patinka. O pacientai labai nuoširdūs, mieli ir šilti. Kadangi esu ir gydytoja psichoterapeutė (pacientai to nežino, nes ateina pas gydytoją dietologę), konsultacijos pradžioje pradedame kalbėti apie ligą, jų negalavimus, pojūčius, maistą, maitinimosi įpročius, o baigiame emocijomis ir jausmais. Pabaigoje pacientai padėkoja, nusišypso ir pabrėžia, kad sužinojo daug naujo. Tai taip miela širdžiai ir džiugu – įrodo, kad darbas tikrai nėra beprasmis ir nors maža maža dalelyte gali prisidėti prie paciento sveikimo. O jeigu atėjusieji ir būna prastesnės nuotaikos (kaip ir kiekvienam iš mūsų nuotaika priklauso nuo dienos), tai po pokalbio nusišypso ir išeina labai patenkinti. Pacientai džiaugiasi už suteiktą galimybę pasikonsultuoti.

Gyd. rez. Edvardas Grišinas
Dietologas

Dietologijos krypties pasirinkimas siejasi su mano asmeniniu gyvenimu bei domėjimusi mityba, kad būčiau galėjęs dar paauglystės laikais padėti tiek sau tiek artimiems man žmonėms. Sakoma, medicina bei gydytojo specialybė yra pašaukimas. Nusprendžiau pasikliauti savimi bei žengti ta medicinos kryptimi, kuri manęs laukė. Pasirinkęs sulaukiau epitetų: nerimta, nevyriška, nepelninga, – galbūt, bet tai ir vadinama pašaukimu, kai dirbi ne dėl šlovės ar pinigų. Šiais laikais dietologija turi labai didelį potencialą, kuris su kiekvienais metais yra vis labiau suprantamas ir vertinamas. Tikiuosi, kad ši tendencija išliks ir ateityje.

Šiuo metu mitybos reikšmė, gydant onkologines ligas bei siekiant prevenciškai jų išvengti, yra įgavusi labai didelę reikšmę. Vienas po kito atsiranda nauji moksliniai tyrimai įrodantys teigiamą sąsają tarp subalansuotos mitybos bei onkologinių ligų pasireiškimo rizikos.

Gaila, kad apie dietologo pagalbą pacientas pagalvoja vėliausiai. Iki šiol yra išlikusi tendencija kliautis mitybos specialistų, kitų žinovų rekomendacijomis. Pamirštama, kad vėžinis susirgimas yra liga, kurią privalo gydyti būtent gydytojas. Pastebiu, kad ateinantys žmonės jau yra paruošę visą kraitį klausimų, nuogąstavimų dėl blogos savijautos ar mitybos ar bendros sveikatos būklės. Gydymo būdų yra daug, bet tai nereiškia, kad vienam žmogui pasiteisinęs sprendimas taip pat tiks ir kitam. Labai svarbu individualiai pažvelgti į save ir nesilygiuoti su kitais.

Ką valgyti? Kada? Ar galiu valgyti visas daržoves? Kas sveikiau: riebus maistas ar liesas? Ar man būtina vartoti maisto papildus? Tai tik keli klausimai iš daugelio, su kuriais susiduriu kasdien. Daugėjant naujoms mitybos teorijoms, žmonės pasimeta žinių gausoje, todėl labai svarbu, kad gydytojas dietologas pacientams patvirtintų, kas jiems tinka bei paneigtų kylančias dvejones.

Onkologinėmis ligomis sergantys žmonės niekuo nesiskiria nuo sergančiųjų kitomis sunkiomis ligomis. Todėl labai dažnai pamirštama, kad jie irgi ŽMONĖS tik su specialiais ir būtinais jiems pritaikyti poreikiais. Jie irgi turi teisę džiaugtis, šypsotis, valgyti skaniai bei naudotis viskuo, ką gyvenimas duoda, todėl komandinis gydytojų darbas yra labai svarbus.

Tikiuosi, kad po mano konsultacijos pacientai išeina su šypsena ir dar didesniu ryžtu gyventi. Labai dažnai mes save ribojame, bijodami sau pakenkti paprastais gyvenimo džiaugsmais, kaip, pavyzdžiui, mėgstamo saldumyno gabalėlis, kurį pragarui pasmerkė kiti ,,mitybos žinovai“. Todėl dažnai savo konsultacijose pacientus tenka įtikinėti, kad jie GALI valgyti, neapribodami savo mitybos raciono. Visgi reikia nepamiršti, kad į kiekvieną atveją būtina žvelgti individualiai.

Gyd. rez. Vitalija Polevoda
Dietologė

Labai vertinu darbą su onkologiniais pacientais. Iš patirties galiu drąsiai sakyti, kad tai didžiausią motyvaciją turintys pacientai, kurie stipriausiai nori mokytis. Būtent šie pacientai išgirsta gydytojo žodžius ir bando taikyti įgytas žinias.

Dietologija – tai sparčiai pirmyn žengianti specialybė, kuri reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo bei holistinio požiūrio į žmogų. Būtent tai mane ir traukia toliau gilinti savo žinias šiame profesijos kelyje. Aš tikiu, kad gydymo sėkmė priklauso ne tik nuo teisingai paskirtos vaistų terapijos, bet ir nuo tokių veiksnių kaip: subalansuota mityba, sveikas gyvenimo būdas ar žmogaus įpročiai.

Dirbdama sutinku įvairių pacientų: nuo aktyviai gydomų stacionare iki ambulatorinių remisijoje. Kartais žmogus ateina iškart, tik sužinojęs apie susirgimą, kartais ateina vėliau, dažnai pasiklydęs informacijos platybėse. Bet kokiu atveju, gydytojo dietologo konsultacija yra tikslinga, kadangi subalansuota onkologinio paciento mityba yra svarbus sėkmingo gydymo faktorius.

Susirgus onkologine liga žmogui iškyla daugybė klausimų. Vieni iš jų susiję su mityba bei gyvenimo būdu. Pradedama ieškoti įvairiausių “stebuklingų” maisto produktų ar dietų. Tačiau šiais, informacijos pertekliaus laikais, žinių kiekis yra didžiulis, dėl to žmogui be atitinkamo išsilavinimo atsirinkti, kas yra tiesa, yra nemenkas iššūkis. Tokiu atveju galime padėti mes – gydytojai dietologai.

Susitikę konsultacijos metu aptariame pacientų mitybos principus, atsižvelgiant į gretutinius susirgimus, atliktas operacijas, vartojamus medikamentus. Taip pat nepamirštame aptarti norų ir poreikių. Žmogus gauna mokslu pagrįstus atsakymus į jam rūpimus klausimus.

Po konsultacijos labai dažnai aplanko stiprus džiaugsmas būti naudinga, ir kad pacientas atėjo būtent čia ir tada, kai jam labiausiai reikėjo.

Gyd. rez. Justina Linauskaitė
Dietologė

Dietologo profesija žavi tuo, kad galime padėti ne tik susirgus tam tikra liga, bet ir galimybe padėti nesirgti ar kiek įmanoma ilgiau atitolinti ligos pasireiškimą. Tai plati specialybė, kurioje turime gerai išmanyti viso kūno fiziologiją, susirgimus, neapsiribojame tik vienu organu ar sistema. Dažniausiai rezultatui pasiekti nereikalingi vaistai, intervencijos, gydymas neturi pašalinio poveikio. Be to, gydytojas dietologas kartu yra ir šiek tiek psichologas: išklauso bėdas, pataria, motyvuoja.

Stacionare konsultuojame pacientus, kuriems liga įprastai jau yra pažengusi, išsivystęs mitybos nepakankamumas, kitos komplikacijos. Tokie pacientai dažnai nebūna girdėję apie dietologinę pagalbą. Tačiau džiugu, kad mūsų specialybė populiarėja, kad organizacijos prisideda prie švietėjiškos veiklos ir pacientai vis dažniau ateina vos išgirdę onkologinės ligos diagnozę. Idealu būtu, kad kiekvienu atveju dietologas būtų įtrauktas į gydymo procesą ir pirmąją konsultaciją gautų per 8 savaites nuo ligos diagnozavimo.

Ambulatorinėje grandyje pacientai kreipiasi ir aktyviu periodu, kai taikomas intensyvus gydymas. Čia mūsų vaidmuo itin svarbus: mokome pacientus, kokį maistą pasirinkti, kaip jį paruošti, kad būtų išvengta kuo daugiau su gydymu susijusių komplikacijų, kaip pasiruošti tam tikram gydymo etapui, ką daryti, kai nelieka jėgų ir noro valgyti.

Kiti pacientai kreipiasi remisijoje, norėdami išvengti ar kuo ilgiau apsisaugoti nuo atkryčio. Šiuo atveju mokome sveikos gyvensenos, sveikos ir subalansuotos mitybos principų, aiškiname apie fizinio aktyvumo naudą ir svarbą.

Mano, kaip gyd. dietologės, noras būtų su pacientu kartu pradėti jo kelionę nuo pat onkologinės diagnozės sužinojimo ir taip išvengti daugelio galimų komplikacijų bei pagerinti paciento gyvenimo kokybę.

Onkologine liga sergantys pacientai itin žingeidūs, motyvuoti. Paprastai jie žymisi kiekvieną detalę, turi begalę klausimų. Darbas su jais įdomus ir teikiantis didelį pasitenkinimą, nes matomas greitas rezultatas, nėra derybų, šie pacientai neatidėlioja veiksmų, neatsisako pagalbos. Po kiekvienos konsultacijos pacientai jaučiasi dėkingi, nes sužinojo naujos informacijos, kuri padės lengviau žengti sudėtingu ligos gydymo keliu, ta informacija įprastai daug paprastesnė nei pacientai manė. Dažnai viena konsultacija nėra apsiribojama, pacientai apmąsto gautą informaciją, pradeda keisti savo gyvenseną ir mitybą, iškyla naujų klausimų ir būtent tolimesnių konsultacijų metu suprantu, kokia mano pagalba svarbi, reikalinga ir naudinga ir kaip nesunku pasiekti geresnių rezultatų.

Rintautas Kupris
Teisininkas

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Dominyka Žukovska
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Eglė Radvilaitė
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2017 m. spalio mėn.

Evelina Nedzinskaitė,
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2017 m. spalio mėn.

Simona Jonaitytė
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Melanija Vaitkutė
Teisininkė

POLA konsultacijas teikia nuo 2018 m. spalio mėn.

Valdyba

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai (POLA) vadovauja visuotinio narių susirinkimo metu trejų metų kadencijai renkama asociacijos valdyba, kurios vadovas – asociacijos prezidentas.

2019-2021 m. valdyba:

Paulius Rakštys
POLA prezidentas
Richard Cervin
Valdybos narys
Jurga Misevičienė
Valdybos narė
Justina Gustė
Valdybos narė
El. paštas: justina@pola.lt
Nedas Šinkūnas
Valdybos narys
Šarūnas Narbutas
Valdybos narys
KOMANDA
Neringa Čiakienė
Direktorė
El. paštas: neringa@pola.lt
Jolita Vyšniauskienė
POLA kortelės projekto vadovė
El. paštas: jolita@pola.lt
Irena Švedienė
POLA bendruomenės koordinatorė
El. paštas: irena@pola.lt
Fausta Šimonėlytė
Teisininkė
El. paštas: fausta@pola.lt
Agnė Švainickienė
Konsultacijų projekto ir POLA APP produkto vadovė
El. paštas: agne@pola.lt
Jūratė Povilavičienė
POLA Facebook grupių moderatorė, renginių koordinatorė
Valda Lukoševičienė
Komunikacijos vadovė
POLA suteiktų teisinių konsultacijų sąvadas (atsakymai į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus dėl bendrųjų pacientų teisių, laikino nedarbingumo suteikimo, reabilitacijos, neįgalumo ir dalinio darbingumo, specialiųjų poreikių nustatymo, išmokų ir pašalpų, papildomų galimybių gydymuisi ir vaistų kompensavimui gauti)
POLA 2021 m. įgyvendinto projekto, skirto pacientų sveikatos raštingumui didinti, veiksmingumo analizė
POLA analizė „Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse“

Analizė Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse

Infografikas POLA vienkartinės išmokos

Tyrimo rezultatų pristatymas

Analizė atnaujinta 2021 m. kovo mėn., kylant klausimų dėl išmokos gavimo rekomenduojama užpildyti užklausą POLA teisinei konsultacijai ->

POLA analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė: Lietuvoje vykdomų vėžio prevencinių programų efektyvumo didinimas

Analizė parengta 2020 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „POLA – vieningi prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: POLA kortelės suteikiamų paslaugų naudojimas ir kokybė
POLA tyrimas: visuomenės sveikatos priemonės „Šalin, vėžy“ dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

POLA tyrimas visuomenės sveikatos priemonės dalyvių gyvensenos pokyčiai onkologinių ligų prevencijos klausimais

Tyrimas įgyvendintas 2020 m. vykdant Vilniaus miesto savivaldybės remiamą visuomenės sveikatos priemonę „Šalin vėžy“.

Tyrimas: Onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems dažniausiai nerimą keliantys ir emocinę būklę apsunkinantys veiksniai, patiriami sunkumai ir veiksmingos atsakomosios priemonės
Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Korupcija ir gydymo paslaugų kokybė: studija ir praktinės rekomendacijos pacientams ir jų artimiesiems

Rekomendacijos: “Paciento atmintinė”

Studija ir rekomendacijos parengtos 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

Rekomendacijos POLA nariams kaip parengti veiklos, finansines ataskaitas ir veiklos planus
Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo

Infografikas: pacientų organizacijų veiklos skaidrumo principai (A5)

Rekomendacijos ir infografikas parengti 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje

Analizė “Pacientų galimybės naudotis e. sveikatos sistema Lietuvoje”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Neįgalumo nustatymo sunkumai ir ypatumai onkologiniams pacientams
POLA analizė: Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo

Analizė “Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo”

Analizė parengta 2019 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu prieš vėžį“ (NOBP1-05)

POLA analizė: Svarbiausi vėžio rizikos veiksniai onkologinių pacientų akimis

Projekto, vykdyto įgyvendinant priemonę „Kartu prieš vėžį“ dalyvių apklausos rezultatai

Analizė atlikta 2019 m., įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis dalinai finansuotą priemonę „Kartu prieš vėžį“

POLA analizė: Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems

Projekto dalyviu apklausa ir analizė apie gyvensenos įtaką onkologinių susirgimų prevencijai

Tyrimas atliktas 2019 m., įgyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems“

POLA studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija: Kaip LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios gydymo įstaigos užkerta kelią korupcijai?

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Neįgaliojo statusas

POLA studija: neigaliojo statusas

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Pacientų teisės

POLA studija: Pacientų teisės

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Medicininės paslaugos onkologiniams pacientams Lietuvoje

POLA_SPP pacientams Lietuvoje_2019

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA studija: Onkopsichologinės paslaugos

POLA-Onkopsichologinės-paslaugos_v2

Studija parengta 2018 m., įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu sveikti lengviau“ (NOBP1-5)

POLA informacinis leidinys: Paciento atmintinė

Lankstukas: Paciento atmintinė

Atmintinė parengta 2020 m., įgyvendinant ESF lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ Nr. 10.1.2-ESFAK-917-02-0011

POLA informacinis leidinys: Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui
POLA informacinis leidinys: Kartu sveikti lengviau
POLA informacinis leidinys: Į pagalbą onkologiniam pacientui

NEBŪK VIENAS!

Susidūrus su diagnoze vėžys, žmogus linkęs užsidaryti savyje, nesidalinti savo išgyvenimais ir baimėmis su kitais. Tačiau tai nepadeda sveikti, o tik apsunkina sergančiojo psichologinę būklę, vedančią į depresiją ir nusivylimą. Tokiu momentu labai svarbi psichologinė pagalba ir palaikymas iš šalies. Specialistų nuomone, sergantiems onkologine liga taip pat labai svarbūs santykiai šeimoje, bendravimas su panašaus likimo žmonėmis psichologinės savipagalbos grupėse.

POLA kviečia burtis į panašaus likimo žmonių bendruomenes – pacientų draugijas ir  kartu įveikti onkologinę ligą.

Šioje skiltyje rasite Lietuvoje jau veikiančių nevyriausybinių organizacijų kontaktus, o jei šalia Jūsų nėra tokios organizacijos mes patarsime  ir padėsime Jums  tokią draugiją suburti savo regione.

POLA tikrųjų narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys
 1. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Paulius Rakštys
  • Interneto puslapis: www.prostatosvezys.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 684 33 202
  • El. paštas: prostata@nedelsk.eu
 2. Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „SALVIA“
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Pročkienė
  • Interneto puslapis: www.salvia.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 21 887
  • El. paštas: nijole963@gmail.com
 3. Lietuvos galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugija
  • Kontaktinis asmuo: Lina Piličiauskienė
  • Kontaktinis tel.: + 370 37 32 66 94; mob.: + 370 616 00426
  • El. paštas: Lina.Piliciauskiene@kaunoklinikos.lt
 4. Birštono onkologinių ligonių klubas “Viltis Gyventi”
  • Kontaktinis asmuo: Nijolė Dusevičienė
  • Kontaktinis tel.: + 370 684 33595
  • El. paštas: nijoledusev@gmail.com
 5. Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija “Mes esame”
  • Kontaktinis asmuo: Onutė Kulbokienė
  • Kontaktinis tel.: ++370 652 72 960
  • El. paštas: elektrenuziburiai@gmail.com
 6. Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija “Viva Femina”
  • Kontaktinis asmuo: Dana Butkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 656 59 556
  • El. paštas:  rodanabaldai@gmail.com
 7. Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija „EIVENA”
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Barauskienė
  • Interneto adresas: www.eivena.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 686 00 735
  • El. paštas: eivena.info@gmail.com
 8. Sergančiųjų kolorektaliniu vėžiu draugija
  • Kontaktinis asmuo: Vida Gudiškienė
  • Kontaktinis tel.: +370 646 61 713
  • El. paštas: v.gudiskiene@spcentras.lt
 9. Plungės sergančiųjų onkologinėmis ligomis asociacija „MANO LEMTIS”
  • Kontaktinis asmuo: Regina Jonikienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 79 742
  • El. paštas: rjonikiene@gmail.com
 10. Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
  • Kontaktinis asmuo: Eglė Mėlinauskienė
  • Interneto adresas: www.mamuunija.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 698 26 183
  • El. paštas: egle.melinauskiene@mamuunija.lt
 11. VšĮ “Virtus LT”
  • Interneto adresas: www.iveikliga.lt
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Vencevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 22 377
  • El. paštas: dalia.venceviciene@icloud.com
 12. VšĮ “Inkocentras”
  • Kontaktinis asmuo: Jurga Misevičienė
  • Interneto puslapis: www.buksausas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 640 43 187
  • El. paštas: jurga@inkocentras.lt
 13. VšĮ “Bene esse”
  • Kontaktinis asmuo: Laura Bratikaitė
  • Interneto puslapis: www.onkopsichologas.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 668 00 000
  • El. paštas:  info@onkopsichologas.lt
 14. VšĮ “Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras”
  • Kontaktinis asmuo: Sigita Petkevičienė
  • Interneto puslapis: www.siauliuslauga.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 682 42 893
  • El. paštas: paliatyvasirslauga@gmail.com
 15. VšĮ “Vita Digna”
  • Kontaktinis asmuo: Irena Danielienė
  • Interneto puslapis: www.vitadigna.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 611 97 050
  • El. paštas: savanoriai@vitadigna.lt; irena.danieliene@gmail.com
 16. VšĮ “Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centras”
  • Interneto adresas: www.lpppc.lt
  • Kontaktinis asmuo: Nomeda Barzdukienė
  • Kontaktinis tel.: +370 655 00 928
  • El. paštas: lpppagalboscentras@gmail.com
 17. Asociacija “Aušvis”
  • Kontaktinis asmuo: Danutė Puchova-Ledniovė
  • Interneto puslapis: www.ausvis.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 618 77 624
  • El. paštas: dpuchova@gmail.com
 18. Labdaros ir paramos fondas “Pagalbos namuose tarnyba”
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Matikovienė
  • Interneto puslapis: www.pntarnyba.lt
  • Kontaktinis tel.: +370 676 38 333, +370 37 323 548
  • El. paštas: lc.slauga@gmail.com
 19. Asociacija “Onkologinė savipagalba Lazdijuose”
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Pupininkaitė
  • Kontaktinis tel.: +370 686 60 301
  • El. paštas: dale.pupininkaite@gmail.com
 20. Vilkaviškio onkologinių ligonių asociacija “Viltis”
  • Kontaktinis asmuo: Kazys Bagužis
  • Kontaktinis tel.: +370 672 28 343
  • El. paštas: vilkaviskis.viltis@gmail.com
 21. Marijampolės onkologinių ligonių asociacija “Rūpestėlis”
  • Kontaktinis asmuo: Roma Karčiauskienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 49186
  • El. paštas: r.karciauskiene@gmail.com
 22. Jurbarko onkologinių ligonių asociacija “JOLA”
  • Kontaktinis asmuo: Lina Baltrušaitytė
  • Kontaktinis tel.: +370 699 87 255
  • El. paštas: jola.jurbarkas@gmail.com
 23. Utenos onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“
  • Kontaktinis asmuo: Stanislava Mickevičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 675 13225
  • El. paštas: stanislavamickeviciene@gmail.com
 24. Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“
  • Kontaktinis asmuo: Jūratė Povilavičienė
  • Kontaktinis tel.: +370 685 36670
  • El. paštas:  jpovilaviciene7@gmail.com
 25. Asociacija „Onkologinės ligos draugas“
  • Kontaktinis asmuo: Stela Rimova
  • Kontaktinis tel.: +370 684 23286
  • El. paštas:  stela.rimova@gmail.com
 26. Ukmergės onkologinių ligonių asociacija „Uola“
  • Kontaktinis asmuo: Aldutė Piestinienė
  • Kontaktinis tel.: +370 618 27984
  • El. paštas:  akpiestiniai@gmail.com
 27. Rokiškio onkologinių ligonių asociacija „Vilties žybsnis“
  • Kontaktinis asmuo: Danguolė Kondratenkienė
  • Kontaktinis tel.: +370 670 97356
  • El. paštas:  dangeko@gmail.com
 28. Mažeikių onkologinių ligonių asociacija „Sveik veik“
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Kvasienė
  • Kontaktinis tel.: +370 615 18118
  • El. paštas:  rasiuxa@gmail.com
 29. Panevėžio onkologinių ligonių asociacija „Myliu gyvenimą“
  • Kontaktinis asmuo: Dalė Vitalija Golcienė
  • Kontaktinis tel.: +370 698 39518
  • El. paštas:  d.golciene@gmail.com
 30. Raseinių onkologinių ligonių asociacija „Versmė“

Tapti POLA tikruoju nariu gali kiekviena nevyriausybinė ar visuomeninė organizacija, teikianti pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Jei pritariate, kad pagalbą vėžio paliestiems žmonėms teikiančios NVO turėtų labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija, koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigomis, daryti įtaką priimant sveikatos priežiūros įstatymus, efektyviai perimti patirtį iš užsienio, kviečiame Jus susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti tikraisiais Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos nariais. Kuo daugiau rankų ir idėjų, tuo geresnė pagalba galės būti suteikta vėžio paliestiems žmonėms.

    • Asociacijos stojamasis nario mokestis – 10 Eur
    • Metinis narystės mokestis – 20 Eur
Kokias galimybes suteikia narystė POLA?
 • Dalyvauti sprendžiant aktualius klausimus ir problemas onkologijos srityje.
 • Daryti įtaką įstatymų leidybos procesui onkologijos srityje. Pavyzdžiui, POLA nariai aktyviai dalyvauja pasitarimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje ir LR Seime.
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant organizacijai aktualius klausimus.
 • Užmegzti kontaktus su kitomis onkologijos srityje veikiančiomis organizacijomis bei užsienio organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikiančia nevyriausybine organizacija Macmillan Cancer Support, Šiaurės Airijos organizacija Cancer Choices bei labdaros fondu The Tiltas Trust.
 • Dalyvauti POLA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.
 • Naudotis POLA kortele, kuri suteikia galimybę pasinaudoti POLA partnerių teikiamomis nuolaidomis ir dalyvauti POLA vykdomose lojalumo programose.
 • Būti labiau matomiems ir žinomiems tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.
 • Ne tik tiesiogiai prisidėti prie bendro tikslo – gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę– bet ir sėkmingai save realizuoti.
 • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose (konferencijos, seminarai, mokymai ir pan.).

 

Informacija, kaip įsteigti naują pacientų organizaciją, kurios teisinė forma - asociacija

Įstatymu numatyta, kad asociaciją privalo įsteigti ne mažiau kaip trys asmenys (fiziniai ar juridiniai). Juridiniai asmenys savo įstatuose numatyta tvarka priėmę sprendimą dėl dalyvavimo steigiant šią naują asociaciją paskiria asmenį, kuris dalyvauja asociacijos steigiamąjame susirinkime.

Jei asociacijos steigime dalyvauja juridiniai asmenys, šiam susirinkimui kiekvienos organizacijos įgaliotas atstovas pateikia savo organizacijos vadovo patvirtintą įstatų kopiją, bei šios organizacijos įstatuose numatyta tvarka priimtą sprendimą dalyvauti naujos asociacijos steigime (sprendimo dokumento pavyzdys pateikiamas žemiau).

Steigiamąjame susirinkime visų steigime dalyvaujančių asmenų atstovai pasirašo steigimo sutartį, bei steigiamojo susirinkimo protokolą, kuriuo patvirtina asociacijos įstatus, valdybos darbo reglamentą, išrenka valdybą, prezidentą ir viceprezidentą, patvirtina stojamojo ir nario mokesčio dydžius. Susirinkimas įgalioja vieną asmenį pateikti visus steigimo dokumentus notarui, bei užregistruoti asociaciją registrų centre.

Asociacijos steigimo dokumentai, kuriuos įgaliotas asmuo pateikia notarui ir po to registruoja Registrų centre
 1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
 2. Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
 3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
 4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
 5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
 6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
 7. Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Notaro įkaniai

Pageidaujant asociacijos steigimas Registrų centre gali būti vykdomas internetu.

Kitos teisinės formos NVO steigimo pavyzdžius galite rasti svetainėje  www.3sektorius.lt  

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), siekdama įgyvendinti savo tikslus, nuolat plėtoja ir vykdo projektinę veiklą.

Šiuo metu įgyvendinami stambiausi projektai:

ES lėšomis finansuojamas projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 80 956,28 Eur

Projektas UŽBAIGTAS. Buvo įgyvendinamas 2018.02.28 – 2020.08.28 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Šis tikslas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, kurios susiduria su korupcija korupcijos apraiškomis sveikatos priežiūros sistemoje – pacientus ir jų artimuosius.

Įgyvendinant projektą, keliame sau du pagrindinius uždavinius: kurti sąlygas sąžiningam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesiui ir šviesti bei informuoti pacientus apie korupcijos atvejus ir elgesį su jais susidūrus.

Projekto metu rengiame edukacinius mokymus pacientams ir jų artimiesiems, konsultuojame dėl korupcijos sveikatos priežiūros srityje, rengiame konferencijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje ir ruošiame praktines rekomendacijas apie korupciją sveikatos priežiūros srityje pacientams bei jų artimiesiems.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu ir Jaunųjų gydytojų asociacija.

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu sveikti lengviau"

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 179 944,52 Eur

Projektas įgyvendinamas 2018.11.05–2021.05.05 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projektas nukreiptas į POLA ir jos narių kompetencijų didinimą ir pasiūlymų rengimą kompetentingoms viešosioms institucijoms. Projekto veiklos įtrauks visas pagrindines tikslines grupes, kurioms aktualus sveikatos sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų gerinimas – nevyriausybinių organizacijų atstovus, politikus, šalies gyventojus. Dirbant su minėtomis tikslinėmis auditorijomis bus siekiama padidinti POLA ir jos narių dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. Įgyvendindami šį projektą, keliame šiuos uždavinius: stiprinti POLA atstovų kompetencijas,
reikalingas rengiant ir pristatant siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, parengti ir pristatyti pasiūlymus kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotoms šalims.

Projekto metu įgyvendindami numatytus uždavinius rengiame POLA valdybos narių, darbuotojų, savanorių ir pasiūlymus rengiančių darbo grupių narių mokymus, rengiame pasiūlymus darbo grupėms ir organizuojame 3 nacionalinio mąsto konferencijas, skirtas pristatyti parengtus pasiūlymus šalies politikams. Vykdome parengtų pasiūlymų informacinę sklaidą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vaikų retų ligų asociacija.

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu prieš vėžį“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 190 053,63 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.04.11 – 2021.05.11 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – onkologinę diagnozę turintys pacientai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Projekto veiklos įtrauks pacientus, gyvenančius ir besigydančius Vilniuje, Kaune bei kaimo vietovėse.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus planuojamos kompleksinis psichologinės ir socialinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis priemonių įgyvendinimas:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Meno terapijos užsiėmimai onkologiniams pacientams;
5. Individualios psichologų konsultacijos onkologiniams pacientams;
6. Parengtos informacijos informacinė sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau nei 864 psichologines konsultacijas, suteikti edukacines žinias bent 468 pacientams, suorganizuoti bent 28 meno terapijos užsiėmimai.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu padėti lengviau“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis:

Projekto vertė – 183 339,24 Eur

Projektas įgyvendinamas 2019.05.17 – 2021.06.17 (pratęstas 6 mėn. terminui)

Projekto tikslas – stiprinti POLA, POLA narių ir POLA bendruomenės narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose.

Projekto tikslinė grupė – POLA ir POLA  bendruomenės nariai: pacientai ir jų artimieji, gyvenantys ir (ar) besigydantys Vilniaus ir Kauno apskrityse, kituose regionuose.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslinės grupės atstovus suplanuotos kompleksinės priemonės, skirtos įgalinti  pagalbos ir priežiūros paslaugų teikimą onkologiniams pacientams:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Individualios  dietologų (mitybos specialistų) konsultacijos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems;
5. Mokomųjų video ir leidinių parengimas bei sklaida.

Per visą projekto laikotarpį planuojama suteikti ne mažiau  nei 576 dietologų konsultacijas, suteikti žinias bent 630 asmenų, parengti 6 mokomuosius video, 3 leidinius.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu (NVI), LSMU Kauno klinikomis ir Vaikų retų ligų asociacija.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „POLA – drauge stipresni prieš vėžį“

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis:

Projekto vertė – 53,987.68 Eur

Projektas įgyvendinamas 2021.01.01– 2021.12.31

Projektu siekiama, kad POLA ir jos nariai vis didesne apimtimi teiktų onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems aktualias viešąsias paslaugas, skaidriai dalyvautų sprendimų priėmimo procesuose, būtų geruoju nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.

Projektas skirtas sustiprinti POLA ir POLA narių institucinius ir organizacinius gebėjimus, siekiant:
(1) didesnio POLA veiklos efektyvumo, vykdant atskaitingumo visuomenei procesus ir užtikrinant veiklos skaidrumo mechanizmus;
(2) efektyvesnio bendradarbiavimo tarp POLA valdybos, darbuotojų, 30 POLA priklausančių nevyriausybinių organizacijų bei kelių dešimčių POLA savanorių: POLA kortelės ambasadorių ir POLA konsultacijų koordinatorių;
(3) atstovauti šimtatūkstantinės onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įvairiose viešosios politikos srityse;
(4) prisidėti prie NPP tikslų, skatinant pacientų įsitraukimą į sveikatos raštingumo didinimą;
(5) padėti valstybės institucijoms ir įstaigoms formuoti viešąją politiką ir teikti siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skirtus spręsti, įskaitant, bet neapsiribojant, onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas, užtikrinant sveikatos apsaugos srityje teikiamų paslaugų efektyvumą, teikti onkologinių pacientų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmus;
2. Užtikrinti POLA institucinius ir organizacinius gebėjimus ir galimybes teikti viešąsias paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;
3. Prisidėti prie valstybės ilgalaikių prioritetų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje.

Kiekvienam uždaviniui įgyvendinti numatomi tokie veiklų blokai:
1. Pasitelkiant LEAN metodiką, POLA atskaitingumo visuomenei ir veiklos skaidrumo mechanizmų kūrimas: POLA komunikacinių procesų tobulinimas, vykdymas ir nuolatinio veiklos viešinimo užtikrinimas.
2. Atstovavimas onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas ir pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimas 3. Prididėjimas prie ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo, įtraukiant Nacionalinio pažangos plano tikslus, uždavinius, poveikio rodiklius į POLA veiklos planą.
4. POLA, POLA narių ir POLA savanorių efektyvumo teikiant viešąsias paslaugas stiprinimas.

Įgyvendinus projektą pagerės POLA ir jai priklausančių organizacijų tarpusavio komunikacija, bendradarbiavimas, bus užtikrintas veiklos skaidrumas ir atskaitomybė. Kryptinga veikla stiprinant administracinius pajėgumus, leis efektyviau teikti viešąsias paslaugas. Sustiprinti POLA atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmai prisidės prie ilgalaikės partnerystės sprendžiant strateginius viešojo sektoriaus klausimus. Teikiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų prisidės prie geresnės onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, veiklos, skirtos stiprinti pacientų sveikatos raštingumą ir skatinti įsitraukimą į gydymo procesą, prisidės prie siekiamų pokyčių ir pažangos sveikatos apsaugos srityje.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonė “Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“

Projekto vertė – 10 800 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-05-28 iki 2021-12-31

Projekto tikslas – formuoti onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe.

Veiklos:
1. Informacinių straipsnių, pranešimų, parengimas apie pirminę ir antrinę vėžio profilaktiką POLA internetinėje svetainėje ir POLA Facebook paskyroje
2. Vykdyti nepertrūkstamą pacientų ir jų artimųjų edukaciją apie tretinės profilaktikos svarbą, siekiant išvengti atkryčio ar antrinio vėžio pasireiškimo bei geresnių išgyvenamumo rodiklių POLA moderuojamose virtualiose krūties, prostatos, storosios žarnos, melanomos ir plaučių vėžiu sergančių asmenų ir jų artimųjų bendruomenėse.

Tikimąsi, kad projekto veiklos ir rezultatai prisidės formuojant onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžius visuomenėje ir onkologinių pacientų tarpe, bus užtikrinama, kad sukurti produktai būtų naudojami ir pasibaigus projektui.

EEE FM Aktyvių piliečių fondo lėšomis finansuojamas projektas „Nemokama pagalba kiekvienam onkologiniam pacientui“

Projekto vertė – 199 273 Eur, skiriamo finansavimo suma – 149 000 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Projekto tikslas – užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų – onkologinių pacientų – įgalinimą, pagerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant finansinę naštą, suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių sveikti ir adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių, suteikiant gerų emocijų ir pozityvumo, padedant onkologiniams pacientams jaustis vertinama visuomenės dalimi, pageidaujantiems sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veiklose.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė: onkologiniai pacientai – socialiai pažeidžiami asmenys, 100 000 Lietuvos gyventojų, kuriems siekdamas padėti pareiškėjas nuo 2013 m. įgyvendina POLA kortelės projektą.

Projekto ašis – onkologine liga sergantiems asmenims suteikiama galimybė tapti POLA bendruomenės nariu: nemokamai išduodant POLA kortelę, nuolat teikiant onkologiniams pacientams aktualią informaciją, vystant partnerystes, kad POLA kortelės turėtojai jiems aktualias paslaugas galėtų įsigyti su ženkliomis nuolaidomis, gautų kvietimų nemokamai apsilankyti kultūros ir edukaciniuose renginiuose, o individualių poreikių turintiems asmenims būtų suteikiamos nemokamos specialistų (dietologų, psichologų, teisininkų) konsultacijos.

Projekto uždaviniai:

1) Patobulinti, išplėtoti socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtas POLA kortelės paslaugų grupes, padidinti paslaugų gavėjų skaičių ir išplėsti jų prieinamumą regionuose;
2) Įgalinti socialiai pažeidžiamai grupei priklausančius asmenis, onkologinius pacientus, padėti sau;
3) Tinkamai parengti POLA komandos narius: darbuotojus, savanorius, organizacijų atstovus.

Įgyvendinant projektą (1) bus patobulintos 5 socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtos POLA kortelės paslaugų grupės; (2) 720 asmenų individualių konsultacijų/mokymų metu gaus pagalbą, kaip ginti savo interesus, susidūrus su onkologinės ligos diagnoze; (3) bus plėtojamos partnerystės su verslo ir viešaisiais subjektais (susitarimai dėl nuolaidų taikymo ir nemokamų kvietimų apims bent 100 verslo įmonių ir ne mažiau kaip 80 kultūros ir edukacinę veiklą vykdančių įstaigų); (4) ties onkologinių pacientų įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu dirbs bent 32 pilietinės organizacijos; (5) į veiklas bus įtraukiama ne mažiau 80 savanorių; (6) bent 135 asmenys bus apmokyti dirbti su pažeidžiamomis grupėmis; (7) projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis pasinaudos ne mažiau 26 000 asmenų.

Įgyvendinus projekto veiklas sumažės onkologinių pacientų atskirtis, palengvės jų finansinė našta, sustiprės onkologinių pacientų socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, bus įgalintas ir paskatintas sergančiųjų įsitraukimas į savo poreikių atstovavimą, įsitraukimą į gydymo procesą ir socialines veiklas, pagerės gydymo rezultatai ir pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybė.

VVSSF lėšomis įgyvendinamas projektas "Neįgaliųjų asmenų sveikatos raštingumo didinimas"

Projekto vertė – 54 306 Eur, skiriamo finansavimo suma – 48 914 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2020-11-23 iki 2021-11-23

Projekto tikslas – iki projekto pabaigos dvigubai pagerinti neįgalių asmenų, įskaitant transplantuotus asmenis, sveikatos raštingumo įgūdžius, sudarant jiems prielaidas labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą, skaitmeninių priemonių pagalba sudaryti galimybę asmenims, šiuo metu neturintiems neįgaliojo statuso, bet siekiančio jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimiesiems, kitiems asmenims, neįgaliesiems teikiantiems organizuotą ar savanorišką pagalbą, dalyvauti sveikatos raštingumo didinimo programoje.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė, kurios asmenys bus tiesioginiai naudos gavėjai – neįgalieji, įskaitant asmenis, kuriems atlikta transplantacija. Projekto papildoma tikslinė grupė – asmenys, kurie šiuo metu neturi neįgaliojo statuso, bet siekia jį gauti, taip pat neįgaliųjų artimieji, kiti asmenys, neįgaliesiems teikiantys organizuotą ar savanorišką pagalbą.

Įgyvendinant projektą bus:
1. Suorganizuota 10 seminarų neįgaliesiems, skirtų pagerinti jų kompetencijas sveikatos raštingumo klausimais, mokymus organizuojant skirtingose Lietuvos apskrityse ir juos transliuojant ir/arba jų vaizdo įrašus talpinant internete.
2. Suteikta 100 individualizuotų mokymų – konsultacijų, skirtų įgalinti išsispręsti aktualius asmens sveikatos klausimus.
3. Parengti 5 edukaciniai leidiniai sveikatos raštingumo klausimais.
4. Parengtos 8 edukacinės video paskaitos sveikatos raštingumo klausimais.
5. Užtikrintas neįgaliųjų ir transplantuotų asmenų informavimas apie sveikatos raštingumą didinančias priemones, įtraukiant juos į nuolatinio mokymosi procesą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje bus parengtos ir organizuotos projekto dalyvių apklausos, jų pagrindu atlikta analizė dėl projekto veiklų veiksmingumo, kiekybinių ir kokybinių pokyčių tikslinėms projekto grupėms.

Projektas įgyvendinamas drauge su partneriai: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir VšĮ Virtus LT.

 

Tam, kad kova su vėžiu būtų lengvesnė, POLA nuolat ieško bendraminčių ir partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. POLA yra pasirašiusi sutartis su daugiau nei 130 verslo partnerių, kurie suteikia nuolaidas POLA kortelės turėtojams. Visą sąrašą galima peržiūrėti čia.

Taip pat POLA bendradarbiauja su daugiau nei 80 kultūros įstaigų (valstybinių ir privačių), kurios POLA kortelės turėtojams, atsižvelgdamos į savo galimybes, suteikia tam tikrą skaičių nemokamų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose. Plačiau – čia.

POLA priklauso tarptautinėms pacientų organizacijoms (European Cancer Patient Coalition, Youth Cancer Europe, EORTC, Global Action for Cancer Patients, CML Advocates Network, Europa Colon, Central European Lung Cancer Patient Network), siekdama pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, bendradarbiauja su Nacionaliniu vėžio institutu, LSMU Kauno klinikomis ir kitomis gydymo įstaigomis, nuolat komunikuoja su Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis institucijomis, iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti pasitelkia viešų ir privačių rėmėjų lėšas.

Mūsų partnerių ir rėmėjų sąrašas:

Daugiau...
POLA
Dalia, Vilnius
POLA kortelės savanorių koordinatorė
Regina, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Aušra, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Aurima, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Rūta, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Evelina, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Vilija, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Gražina, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Renata, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Miglė, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Dalė, Kaunas
POLA kortelės savanorė
Dana, Klaipėda
POLA kortelės savanorė
Rita, Šiauliai
POLA kortelės savanorė
Vida, Šiauliai
POLA kortelės savanorė
Aldona, Marijampolė
POLA kortelės savanorė
Danutė, Marijampolė
POLA kortelės savanorė
Iveta, Vilnius
POLA kortelės savanorė
Evangelina, Vilnius
POLA renginių savanorė
Irena, Kaunas
POLA konsultacijų savanorė
Livija, Kaunas
POLA konsultacijų savanorė
Irena, Kaunas
POLA konsultacijų savanorė
Genutė, Marijampolė
POLA konsultacijų savanorė
Aldona, Marijampolė
POLA konsultacijų savanorė
Nida, Klaipėda
POLA konsultacijų savanorė
Lina, Klaipėda
POLA konsultacijų savanorė
Brigita, Vilnius
POLA konsultacijų savanorė
Lina, Vilnius
POLA konsultacijų savanorė
Marius, Vilnius
POLA konsultacijų savanoris
Laima, Vilnius
POLA konsultacijų savanorė
Gražina, Vilnius
POLA konsultacijų savanorė
Jurgita, Vilnius
POLA konsultacijų savanorė
Anora, Panevėžys
POLA konsultacijų savanorė
Asta, Birštonas
POLA kortelės ambasadorė
Daiva, Biržai
POLA kortelės ambasadorė
Jovita, Klaipėda
POLA kortelės ambasadorė
Aldutė, Ukmergė
POLA kortelės ambasadorė
Aurelija, Kaunas
POLA kortelės ambasadorė
Daiva, Molėtai
POLA kortelės ambasadorė
Dalė, Lazdijai
POLA kortelės ambasadorė
Dalė, Panevėžys
POLA kortelės ambasadorė
Danguolė, Rokiškis
POLA kortelės ambasadorė
Kazys, Vilkaviškis
POLA kortelės ambasadorius
Kristina, Kėdainiai
POLA kortelės ambasadorė
Kristina, Elektrėnai
POLA kortelės ambasadorė
Lina, Jurbarkas
POLA kortelės ambasadorė
Roma, Marijampolė
POLA kortelės ambasadorė
Nijolė, Šiauliai
POLA kortelės ambasadorė
Rasa, Mažeikiai
POLA kortelės ambasadorė
Stanislava, Utena
POLA kortelės ambasadorė
Daiva, Tauragė
POLA kortelės ambasadorė
Rimas, Trakai
POLA kortelės ambasadorius
Virginija, Vilnius
POLA kortelės ambasadorė
Aušra, Alytus
POLA kortelės savanorė
Lina, Klaipėda
POLA kortelės savanorė
Liudmila, Rokiškis
POLA kortelės savanorė
Monika, Jonava
POLA kortelės savanorė
Sigitas, Klaipėda
POLA kortelės savanoris
Valerijus, Mariampolė
POLA kortelės savanoris
Vitalija, Šiauliai
POLA kortelės savanorė
Ernesta, Pakruojis
POLA kortelės ambasadorė
Arina, Skuodas
POLA kortelės ambasadorė
POLA PROGRAMĖLĖ