Konsultacijos suteikimas

NEMOKAMOS POLA KONSULTACIJOS

Teisinės: atsakysime į klausimus, susijusius su sveikatos, darbo, socialinės apsaugos, draudimo, paveldėjimo teise

Psichologinės: suteiksime Jums ar Jūsų artimajam profesionalią psichologinę paramą, kad gydymo ir sveikimo procesas būtų lengvesnis

Gydymo alternatyvų įvertinimas: įvertinsime retas būkles, taikomas Vilties programas, klinikinius tyrimus, galimybes gydytis užsienyje

Gyvensenos rekomendacijos: patarsime dėl bendros mitybos, fizinio aktyvumo, streso kontroliavimo

POLA konsultacijas gali gauti kiekvienas turintis POLA kortelę

Užpildykite konsultacijų anketą ir joje nurodykite Jums rūpimą klausimą/problemą

Konsultacijos teikiamos telefonu Jums patogiu metu

Trumpą klausimo aprašymą (anonimiškai) paskelbsime tinklalapyje - atsakymas padės ir kitiems pacientams

Anketa
Skelbiamos konsultacijos
POLA kortelės turėtojo vardas, pavardė

POLA kortelės numeris

Lytis
MoterisVyras

Gimimo data

Gyvenamoji vieta

El. paštas

Telefono numeris

Pageidaujama konsultacija
PsichologinėTeisinėDėl gydymo alternatyvų (klinikinių tyrimų, Vilties programų, kreipimosi į Retų ligų komisiją bei gydymosi užsienyje tikslingumo)Dėl gyvensenos rekomendacijų (bendra mityba, fizinis aktyvumas, streso kontroliavimas)

Pageidaujama, jog konsultacija būtų suteikiama
POLA kortelės turėtojuiArtimam asmeniui

Konsultacijos klausimas / problema
Teisinės konsultacijos yra teikiamos tik dėl su Jūsų sveikata susijusių teisinių klausimų. POLA atstovai neteikia teisinių konsultacijų dėl potencialių ar vykstančių teisminių ginčų, taip pat neatstovauja teisme ar kitose institucijose, nerengia jokių teisinių dokumentų. Dėmesio: galimų gydymo alternatyvų įvertinimui privaloma pridėti onkologinio paciento ligos istorijos ir atliktų medicininių tyrimų kopijas. Nurodykite Jūsų klausimą/problemą dėl kurios norėtumėte, jog būtų suteikiama konsultacija bei trumpai aprašykite aktualias faktines aplinkybes. Pridėkite aktualius dokumentus, susijusius su svarbia informacija konsultacijai suteikti.

Pageidautina konsultacijos suteikimo kalba
LietuviųRusų (galima tik psichologinei ir teisinei konsultacijai suteikti)

Aktualūs dokumentai
Pridėkite aktualius dokumentus, susijusius su aktualia informacija konsultacijai suteikti. Dėmesio: galimų gydymo alternatyvų įvertinimui privaloma pridėti onkologinio paciento ligos istorijos ir atliktų medicininių tyrimų kopijas.

Tinkamas laikas konsultacijai suteikti (darbo dienomis)
Konsultacija telefonu dėl teisinių ir psichologinių konsultacijų įprastai suteikiama per 2 (dvi) darbo dienas nuo gauto el. laiško ar SMS žinutės, patvirtinančios, jog užklausa yra priimta, momento. Konsultacija dėl galimų gydymo alternatyvų įvertinimo ar gyvensenos rekomendacijų įprastai suteikiama per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo gauto el. laiško ar SMS žinutės, patvirtinančios, jog užklausa yra priimta, momento. Konsultacijai tinkamas laikas bus iš anksto suderintas tarp Jūsų ir POLA atstovo. Jei POLA atstovui nepavyksta su Jumis susisiekti telefonu iš anksto suderintu laiku bei dar vieną kartą pakartotinai skambinant Jūsų nurodytu kontaktiniu telefonu, laikoma, kad Jūs pasinaudojote POLA kortelės teikiama galimybe gauti konsultaciją ir nebeturite teisės teikti pakartotinę užklausą tuo pačiu klausimu.

PATVIRTINIMAS
Aš, pateikdamas (-a) šią užklausą teisinei ar psichologinei konsultacijai gauti, galimoms gydymo alternatyvoms įsivertinti ar gyvensenos rekomendacijoms gauti, patvirtinu, kad:


Nemokamų konsultacijų teikimas POLA bendruomenės nariams yra viena iš šiuo metu įgyvendinamo  projekto “Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas”, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0011, veiklų.

Teisinės konsultacijos
 1. 2018 m. vasario 28 d.  Ar onkologiniai pacientai, kuriems nustatytas slaugos poreikis, turi teisę gauti papildomas išmokas? 
  Taip, turi. Asmenims, kuriems  nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija, kurios dydis yra 280 EUR. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Šiuo metu teisės aktais nustatytas tikslinių kompensacijų bazės dydis yra 112 EUR.
 2. 2018 m. vasario 28 d.  Ar susirgęs onkologine liga galiu gauti specialią pensiją arba vienkartinę socialinę išmoką?
  Taip, galite. Dėl onkologinės ligos sukeltų padarinių galite gauti netekto darbingumo pensiją iš SODROS arba šalpos neįgalumo pensiją iš Jūsų savivaldybės socialinio paramos skyriaus. Abiem atvejais visų pirma turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. NDNT vertins ir nustatys Jūsų neįgalumo ar darbingumo lygį.NDNT Jus pripažinus nedarbingu ar iš dalies darbingu (daugiau nei 45 % netekto darbingumo) ir Jums turint minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą netekto darbingumo pensijai gauti, SODRA Jums turi skirti netekto darbingumo pensiją (vidutinis pensijos dydis – 167 Eur). Jeigu neturite reikiamo stažo, galite kreiptis į Jūsų savivaldybės socialinės paramos skyrių, kur Jums galės būti skirta mažesnio dydžio šalpos neįgalumo pensija atsižvelgiant į Jūsų nedarbingumo procentą, tačiau jis negali būti mažesnis nei 60 %.Jeigu Jums nustatytas tam tikras neįgalumo lygis (lengvas, vidutinis arba sunkus) taip pat turėtumėte kreiptis į savo savivaldybės socialinės paramos skyrių, kur Jums galės būti skirta šalpos neįgalumo pensija atsižvelgiant į Jūsų neįgalumo lygį (nuo 112 iki 224 Eur).Taip pat, patekęs į sunkią materialinę padėtį dėl onkologinės ligos, atliktos operacijos ar kt., galite kreiptis į savo miesto socialinės paramos centrą su prašymu skirti vienkartinę pašalpą. Šios pašalpos dydis ir sąlygos jai gauti varijuoja priklausomai nuo savivaldybės.
 3. 2018 m. vasario 28 d. Ar onkologiniai pacientai, kuriems nustatytas slaugos poreikis, turi teisę gauti papildomų išmokų?
  Taip, turi. Asmenims, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija, kurios dydis yra 280 EUR. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio. Šiuo metu teisės aktais nustatytas tikslinių kompensacijų bazės dydis yra 112 EUR.
 4. 2018 m. vasario 28 d. Ar susirgęs onkologine liga galiu gauti specialią pensiją arba vienkartinę socialinę išmoką?
  Taip, galite. Dėl onkologinės ligos sukeltų padarinių galite gauti netekto darbingumo pensiją iš SODROS arba šalpos neįgalumo pensiją iš Jūsų savivaldybės socialinio paramos skyriaus. Abiem atvejais visų pirma turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ( toliau – NDNT) ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. NDNT vertins ir nustatys Jūsų neįgalumo ar darbingumo lygį.NDNT Jus pripažinus nedarbingu ar iš dalies darbingu (daugiau nei 45 % netekto darbingumo) ir Jums turint minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą netekto darbingumo pensijai gauti, SODRA Jums turi skirti netekto darbingumo pensiją (vidutinis pensijos dydis – 167 Eur). Jeigu neturite reikiamo stažo, galite kreiptis į Jūsų savivaldybės socialinės paramos skyrių, kur Jums galės būti skirta mažesnio dydžio šalpos neįgalumo pensija atsižvelgiant į  Jūsų nedarbingumo procentą, tačiau jis negali būti mažesnis nei 60 %.Jeigu Jums nustatytas tam tikras neįgalumo lygis (lengvas, vidutinis arba sunkus) taip pat turėtumėte kreiptis į savo savivaldybės socialinės paramos skyrių, kur Jums galės būti skirta šalpos neįgalumo pensija atsižvelgiant į Jūsų neįgalumo lygį (nuo 112 iki 224 Eur).Taip pat, patekęs į sunkią materialinę padėtį dėl onkologinės ligos, atliktos operacijos ar kt., galite kreiptis į savo miesto socialinės paramos centrą su prašymu skirti vienkartinę pašalpą. Šios pašalpos dydis ir sąlygos jai gauti varijuoja priklausomai nuo savivaldybės.
 5. 2018 m. vasario 28 d. Kokie reikalavimai taikomi norint gauti socialinę nedarbo išmoką? Kokie veiksmai turi būti atliekami, kad būtų suteikta socialinė nedarbo išmoka?
  Tam, kad būtų paskirta socialinė nedarbo išmoka, reikia būti užsiregistravusiam teritorinėje darbo biržoje (toliau – TDB), turėti suteiktą bedarbio statusą ir nebūti gavusiam tinkamo darbo pasiūlymo (tai toks darbas, kuris atitinka asmens turimą kvalifikaciją, kompetenciją, darbo patirtį, sveikatos būklę ir kt.) ar aktyvių darbo rinkos politikos priemonių iš TDB (parama mokymuisi, parama judumui, remiamasis įdarbinimas ar parama darbo vietoms steigti). Bedarbio statusą gali įgyti asmuo, kuris yra darbingo amžiaus, t. y. nuo 16 m. iki senatvės pensijos amžiaus, yra nedirbantis, nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, taip pat asmuo nėra pripažintas nedarbingu. Pažymėtina, kad socialinei nedarbo išmokai gauti reikia turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių. TBD gavusi užpildytą prašymą socialinei nedarbo išmokai suteikti persiunčia jį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA), kuri per 10 darbo dienų nuo duomenų, kurių reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką ir jos dydžiui  nustatyti, gavimo dienos priima sprendimą dėl išmokos skyrimo. Socialinė nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius – skiriama suma susideda iš pastovios (šiuo metu 114 Eur) ir kintamosios dalies, kuri apskaičiuojama individualiai remiantis Jūsų turimu darbo stažu.
 6. 2018 m. vasario 28 d. Ar gali savivaldybės socialinės rūpybos skyrius atsisakyti suteikti socialinę išmoką, motyvuodama tuo, kad nėra vaistų pirkimo kvitų?
  Taip, gali. Įstatymai numato atvejus, kai asmuo turi teisę į vienkartinę socialinę paramą. Tuo tarpu savivaldybių tarybų kompetencija – nustatyti piniginės socialinės paramos teikimo tvarką. Nustatyta procedūra nepaneigia asmens teisės gauti vienkartinę pašalpą. Taigi, priklausomai nuo savivaldybės, vienkartinės pašalpos gavimo procedūra gali skirtis. Reikalavimas pateikti pirkimo kvitus yra susijęs su šios paramos funkcija – kompensuoti patirtus nuostolius perkant vaistus.
 7. 2018 m. vasario 28 d. Ar asmenys, kurie yra pasirinkę gauti senatvės, o ne netekto darbingumo pensiją, turi teisę į neįgaliesiems taikomas lengvatas (transportui, neįgaliojo ženklui ir kt.)?
  Taip, asmenys, kurie pasirinko gauti senatvės pensiją, bet jiems yra nustatytas nedarbingumo ar neįgalumo lygis, turi teisę gauti neįgaliojo pažymėjimą. Pateikę šį pažymėjimą asmenys turi teisę naudotis visomis ar dalimi valstybės garantuojamų lengvatų, t. y. vaistams, gydymui, vykimui per pasienio kontrolės punktus be eilės, transportui, žemės mokesčiui, teisinei pagalbai, valstybės rinkliavoms, atostogoms ir užimtumui, gyvenamajam būstui bei galimybe naudotis ženklu „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. Teisė gauti šias lengvatas bei lengvatų teikimo apimtis priklauso nuo konkrečiu atveju asmeniui nustatyto nedarbingumo lygio.
 8. 2018 m. vasario 28 d. Ar gyvenamajame name įsikūrus medicinos įstaigai, naudojančiai rentgenodiagnostikos aparatus, reikėtų sunerimti dėl padidėjusio jonizuojančiosios spinduliuotės lygio?
  Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (rentgenodiagnostikos aparatais ir kt.) yra licencijuojama, rentgenodiagnostikos aparatus montuoti ir naudoti galima tik gavus Radiacinės saugos centro leidimą (licenciją). Odontologijos ar kitos medicinos klinikos savininkai, prieš gaudami licenciją, privalo įrodyti, kad, versdamiesi veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (pavyzdžiui, dantų rentgeno aparatu), užtikrins gyventojų bei aplinkos radiacinę saugą ir vykdoma veikla nekels pavojaus gyventojų sveikatai ir aplinkai. Pirmiausia pagal teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą, yra parengiamas patalpų projektas, jis yra vertinamas ir tvirtinamas. Pagal šį projektą įrengus patalpas, jos yra papildomai tikrinamos – atliekami dozimetriniai matavimai, siekiant įsitikinti, kad sienų, langų, lubų ir kitų apsaugomųjų elementų pakanka jose būsiantiems žmonėms apsaugoti nuo pavojingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Bet kuriuo atveju, kol patalpos nebus tinkamai įrengtos, leidimas naudoti rentgenodiagnostikos aparatą nebus išduotas. Radiacinės saugos centras taip pat atlieka planinius ir neplaninius įstaigų patikrinimus, kurių tikslas – įsitikinti, jog ūkio subjektai taiko visas priemones, apsaugančios žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Jeigu turite informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, reglamentuojantiems radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, ar neatitikti jų reikalavimų, galite kreiptis į Radiacinės saugos centrą su prašymu įvertinti neplaninio patikrinimo būtinybę.
 9. 2018 m. vasario 28 d. Ar pensinio amžiaus žmogui atlikus onkologinę operaciją ir praėjus keleriems metams, kai gydymas netaikomas priklausytų medicininė reabilitacija ar sanatorinis gydymas?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taip pat onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu, ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija (skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis). Siuntimas gydytis stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, kai nėra pirmiau nurodytų indikacijų, nėra numatytas. Vis dėlto, paciento pageidavimu, numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, tačiau apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam pacientui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apdraustieji sveikatos draudimu asmenys reabilitacijai dėl tos pačios ligos pagal indikacijas gali būti siunčiami tik vienam kursui per vienus kalendorinius metus, o tokio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF lėšų.
 10. 2018 m. vasario 29 d.  Ar galima pratęsti nedarbingumo pažymėjimą, jeigu yra tęsiamas gydymas biologine terapija?
  Vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis nedarbingumo pažymėjimai dėl ligos išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį, tačiau ne ilgesniam nei 122 dienų (nepertraukiamam) arba 153 dienų (per metus) terminui. Gydytojai, išduodami nedarbingumo pažymėjimus, kiekvieną kartą apžiūri asmenį ir aprašo medicinos dokumentuose jo nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą. Todėl, asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, iki asmens laikinojo nedarbingumo terminų, parengia dokumentus, reikalingus darbingumo lygiui nustatyti.
 11. 2018 m. vasario 28 d. Esu neįgalusis, išdirbęs įmonėje daugiau nei 10 metų. Neseniai darbdavys mane įspėjo apie atleidimą iš darbo nurodęs, kad darbo sutartis bus nutraukta po mėnesio, kadangi mano atliekama darbo funkcija tapo pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų. Ar teisėtai elgiasi darbdavys?
  Darbo organizavimo pakeitimai, t. y. reorganizacija ar kiti struktūriniai pertvarkymai, gali būti laikomi pakankamomis priežastimis nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju, kai jie yra realūs ir lemia konkretaus darbuotojo atliekamos darbo funkcijos nereikalingumą, neatsižvelgiant į tai ar turi darbuotojas neįgaliojo statusą, ar ne. Nutraukiant darbo santykius šiuo pagrindu, įspėjimo terminai neįgaliesiems darbuotojams trigubinami, t. y. jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei vienus metus, įspėjimo terminas yra 3 mėn., o jei trumpiau – 1,5 mėn. Taigi, apie darbo sutarties nutraukimą Jūs turėjote būti įspėtas ne prieš vieną mėnesį, o prieš tris. Nutraukiant darbo sutartį, darbdavys privalo atsiskaityti su darbuotoju ir sumokėti jam kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Jūsų atveju, turi būti išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išmoka iš darbdavio bei išdirbus nuo 10 iki 20 metų – dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka iš SODROS. Pabrėžtina, kad neįgaliesiems darbuotojams suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jei dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų atostogos (jei dirbama 6 dienas per savaitę). Todėl kompensacija šiai kategorijai darbuotojų, turi būti atitinkamai didesnė.
 12. 2018 m. vasario 29. Kiek laiko darbdavys negali atleisti iš darbo, jeigu slaugau vaiką iki 18 metų sergantį onkologine liga? Vaiką tenka slaugyti ambulatoriškai, stacionare, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje. Koks yra maksimalus nedarbingumo pažymėjimo išdavimo laikotarpis?
  Darbdavys neturi teisės nutraukti darbo sutarties, dėl to, jog asmuo yra nedarbingas dėl artimo giminaičio slaugymo. Laikotarpis, kuriam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, priklauso nuo vaiko amžiaus, slaugymo vietos ir ligos. Jūsų nurodytu atveju, slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas 364 kalendorinėms dienoms, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos. Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio ypač sunkia liga, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
  Sunkių ir ypač sunkių ligų sąrašą galima rasti čia.
 13. 2018 m. kovo 3 d. Kaip galima gauti kompensuojamą biologinę terapiją sergant didelio piktybiškumo greitai plintančiu III stadijos kiaušidžių vėžiu? Atliktos dvi operacijos, po antrosios laikytis suplanuoto chemoterapijos procedūrų grafiko tapo neįmanoma, nes  kraujo rodikliai nepasiekia nustatytos normos. Biologinė terapija padėtų pasiekti remisiją.
  Pirmasis scenarijus – gauti vaisto kompensavimą pacientui kreipiantis į Sveikatos apsaugos ministerijos labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam asmeniui gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:
  1. per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau kaip 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas, arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone, konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Išsamiau skaitykite čia.Antrasis scenarijus – dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos bendrovė privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečiasis scenarijus – nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „Vilties” programose. Jos skirtos retoms arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis sergantiems pacientams, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai tenkinamos visos 4 sąlygos:
  1. vaistą gaminanti farmacijos bendrovė sutinka pacientą įtraukti į įgyvendinamą “Vilties” programą (taip pat vadinama „Compassionateuse” programa);
  2. pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas, ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „Vilties” programoje? Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka  jį skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtasis scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas čia.

 14. 2018 m. vasario 29 d. Ar išduotas nedarbingumo pažymėjimas gali būti panaikintas anksčiau laiko?
  Nedarbingumo pažymėjimas gali būti panaikinamas jei:
  1.nedarbingumo pažymėjime buvo pastebėti neteisingi duomenys;
  2. nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas klaidingai;
  3. asmuo prašo leisti grįžti į darbą anksčiau, nei nurodyta jam išduotame nedarbingumo pažymėjime.Panaikinti nedarbingumo pažymėjimą gydytojas gali tik tol, kol pagal šį nedarbingumo pažymėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje nepriimtas sprendimas dėl ligos pašalpos skyrimo.Vis dėlto prireikus, sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) gali įvertinti Jūsų sveiktos būklę bei darbingumą ir pripažinti Jus darbingu anksčiau, nei Jus gydęs gydytojas nurodė ankstesniame Jums išduotame elektroniniame nedarbingumo pažymėjime. Tokiu atveju GKK pirmininkas tokį pažymėjimą panaikina Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemoje ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą, kurio galiojimo data yra iki GKK komisijos posėdžio dienos imtinai.
 15. 2018 m. vasario 29 d. Vaiko priežiūros atostogų metu susirgau onkologine liga. Darbdavys pareiškė, kad į darbovietę nebegrįšiu. Ar darbdavys gali atleisti darbuotoją vaiko priežiūros atostogų metu? Kokiu būdu jis tai gali padaryti?
  Nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų metu darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia, tačiau įstatymas nedraudžia darbuotojui išeiti iš darbo savo iniciatyva.Taigi darbdavys atleisti darbuotoją galėtų tik šiam grįžus iš vaiko priežiūros atostogų ir įspėjęs apie atleidimą. Įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminas – vienas mėnuo (jei darbo santykiai trunka trumpiau nei vienus metus, – 2 savaitės). Terminai trigubinami darbuotojams, auginantiems vaiką (įvaikį) iki 14 metų.
 1. 2018 m. vasario 29 d. Ar darbdavys gali atleisti iš darbo jei darbuotojui sunku atlikti darbo funkcijas dėl kompiuterinio raštingumo stokos? Kokia tvarka jis tai gali padaryti? Kas, darbdavys ar darbuotojas, turi apmokėti išlaidas, skirtas darbuotojo gebėjimams prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų gerinti?
  Darbdavys galėtų atleisti darbuotoją iš darbo, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis  ne trumpesnį negu 2 mėnesių laikotarpį, ir šio plano vykdymo rezultatai buvo nepatenkinami. Taigi, jeigu esminė problema yra kompiuterinis raštingumas, darbdavys turėtų Jus siųsti į kursus, kuriuos išėjus galėtų būti vertinama pažanga. Darbdavys, atsiradus aplinkybėms,kai reikia darbuotojo kvalifikacijos kėlimo ir profesinio prisitaikymo, privalo užtikrinti darbuotojams sąlygas ir suteikti priemones pasiekti tobulėjimą rodančių rezultatų, leidžiančių kokybiškai atlikti darbo sutartyje numatytas funkcijas.Išlaidas už darbuotojo kvalifikacijos kėlimą ir profesinį prisitaikymą turi padengti darbdavys. Tai gali būti darbuotojų siuntimas mokytis į specialius kursus, rengiami mokymai darbo vietoje ir pan. Jeigu darbdavys nevykdo šios pareigos, darbuotojas per tris mėnesius gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Jeigu, laikantis rezultatų gerinimo plano, darbdaviui rezultatai atrodo nepatenkinami, darbuotojas apie atleidimą iš darbo privalo būti įspėtas prieš  vieną mėnesį, arba prieš 2 savaites, jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus. Terminas dvigubinamas darbuotojams, kuriems iki pensijos liko mažiau kaip 5 metai ir trigubinamas darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai.2018 m. kovo 2 d. Kaip galima gauti kompensuojamą biologinę terapiją sergant aukšto piktybiškumo greitai plintančiu III stadijos kiaušidžių vėžiu? Atliktos dvi operacijos, po antrosios laikytis suplanuoto chemoterapijos procedūrų grafiko tapo neįmanoma, nes neatsistato kraujo rodikliai. Biologinė terapija padėtų pasiekti remisiją.Pirmas scenarijus. Gauti vaisto kompensavimą konkrečiam pacientui kreipiantis į SAM labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam PSD apdraustam asmeniui, gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:

  1. Per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. Vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje / oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. Pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. Gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Detaliau skaitykite čia.

  Antras scenarijus – dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečias scenarijus. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje”?
  Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtas scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. kovo 2 d. Ar po operacijos man priklauso reabilitacinis gydymas, kurio kainą padengtų ligonių kasos?Nebūtinai. Visų pirma turėtumėte kreiptis į Jus gydantį gydytoją (arba savo šeimos gydytoją), kuris vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, dėl medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio, kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju spręs atsižvelgdamas į Jūsų biosocialinių funkcijų sutrikimus.Jus gydantis gydytojas (arba Jūsų šeimos gydytojas) turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo išvada, skirti reabilitacinį gydymą arba jo neskirti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apdraustieji sveikatos draudimu asmenys į reabilitaciją dėl tos pačios ligos pagal indikacijas gali būti siunčiami tik vienam kursui per vienus kalendorinius metus, o tokio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
 1. 2018 m. kovo 2 d. Susirgus onkologine liga, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba man nustatė 40 proc. darbingumo lygį. Ar privalau pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą apie darbingumo lygį darbdaviui? Ar darbdavys turės teisę mane atleisti iš darbo dėl onkologinės ligos ir prarasto darbingumo lygio?Tam, kad darbdavys galėtų užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, įstatymai numato pareigą darbuotojui pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą ir taip informuoti darbdavį apie prarastą darbingumo lygį. Įstatymai nenumato teisės darbdaviui atleisti darbuotoją dėl ligos. Vis dėlto svarbu žinoti, kad, jeigu pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą darbuotojas nebegali eiti atitinkamų pareigų ar dirbti atitinkamo darbo, jam turi būti pasiūlytas kitas darbas ar pareigos. Jei darbuotojas nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje laisvas ir jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba tokių pareigų ar darbo darbovietėje nėra, darbo sutartis turi būti nutraukta.
 1. 2018 m. kovo 3 d. Ar gali tėvai, slaugantys  leukemija sergantį vaiką  ir nesant duomenų apie remisiją, gauti 364 kalendorinių dienų nedarbingumo pažymėjimą (vaikas slaugomas namuose)? Ar priklauso kokia nors išmoka?Taip, gali. Motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), taip pat seneliui (senelei) bei globėjui ar rūpintojui 364 kalendorinių dienų elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaiką gydančio gydytojo sprendimu, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos, slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis. Leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją, yra įrašyta į ypač sunkių ligų sąrašą. Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio ypač sunkia liga, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.Svarbu, kad slaugant vaiką ambulatoriškai, elektroninis pažymėjimas gali būti kiekvieną kartą išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Pažymėtina, kad nedarbingumo pažymėjimas yra pagrindas gauti ligos socialinio draudimo išmoką nedarbingumo laikotarpiu, kuri mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – SODRA) lėšų ir yra lygi 85 procentams išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Norint gauti išmoką reikia pateikti prašymą SODRAI internetu arba nuvykus į jos teritorinį skyrių.
 1. 2018 m. kovo 3 d. Sergu melanoma. Šiuo metu taikomas kompensuojamas gydymas nepadeda. Vaistas, stabdantis ligos progresavimą, yra kitose ES valstybėse, tačiau Lietuvoje gydymas pažangesniu vaistu nekompensuojamas. Kokios galimybės gauti kompensuojamą gydymą?Pirmas scenarijus. Gauti vaisto kompensavimą konkrečiam pacientui kreipiantis į SAM labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam PSD apdraustam asmeniui, gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:1. Per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. Vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje / oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. Pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. Gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Detaliau skaitykite čia.

  Antras scenarijus – dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečias scenarijus. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje””? Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtas scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose.  Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. kovo 4 d.  2016 m. rugsėjį buvo diagnozuotas 4 stadijos kiaušidžių vėžys. Šiuo metu sėkmingai pasiekta remisija.  Į rezervinį sąrašą yra įrašytas vaistas “Lynparza” tinkantis šiam atvejui, nes jis skiriamas sergančioms kiaušidžių vėžiu ir turinčioms mutavusį BRCA geną moterims. Kaip galėčiau gauti šio vaisto kompensavimą iš Valstybinės ligonių kasos?
  Dėl vaisto kompensavimo  pacientas turi kreiptis  į Sveikatos apsaugos ministerijos Labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam asmeniui gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:1. per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau  kaip 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone, konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Išsamiau skaitykite čia.
 1. 2018 m. kovo 5 d. Esu pensinio amžiaus neįgalusis. Po prostatos operacijos tenka dėvėti sauskelnes. Šiuo metu gaunu tik pensiją. Noriu sužinoti, ar man priklauso kokia nors finansinė pagalba?
  Jums priklausytų tiek kompensacija už medicinos pagalbos priemones (sauskelnes), tiek slaugos išlaidų tikslinė kompensacija, jeigu būtų nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Dėl specialiųjų poreikių lygio kreipkitės į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.Asmenims, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, valstybė kompensuoja 30 vnt. sauskelnių per mėnesį. Kadangi esate asmuo, sulaukęs pensinio amžiaus, Jums valstybė kompensuoja 100 proc. bazinės medicinos pagalbos priemonių kainos. Dėl sauskelnių kreipkitės į savo šeimos gydytoją.Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turi teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją. Kompensacijos dydis – 280 Eurų. Dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos reikėtų kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į savivaldybės administracijos socialinių išmokų skyrių.
 1. 2018 m. kovo 5 d. Man yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis su nuolatine priežiūra (pagalba). Esu prižiūrimas giminaičio. Ar jis gali naudotis prie mano gyvenamojo namo esančia stovėjimo vieta, kuri yra skirta neįgaliesiems?
  Neįgaliesiems skirta stovėjimo vieta, pažymėta ženklu Neįgalusis nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Kelių eismo taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms.Tiek šį skiriamąjį ženklą, tiek neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę gali naudoti ir Jūsų giminaitis, neturintis judėjimo negalios, jei jis važiuoja kartu su Jumis arba atvažiuoja Jūsų pasiimti, arba parveža Jus namo. Vis dėlto užimti neįgaliesiems skirtos stovėjimo vietos ilgesniam laikotarpiui, kai tai daroma ne dėl judėjimo negalią turinčio asmens poreikių tenkinimo, negalima.
 1. 2018 m. kovo 7 d. Artimas giminaitis serga sunkia onkologine liga, galimai greitai jo neteksime. Ar po jo mirties priėmęs palikimą perimčiau ir jo skolinius įsipareigojimus(prievoles)? Ar po nekilnojamojo turto dovanojimo sutarties pasirašymo dovanotojas gali persigalvoti?
  Taip, įsiskolinimai, paskolos, išperkamoji nuoma (lizingas) ir kitos ne asmeninio pobūdžio prievolės po palikėjo mirties kartu su visu likusiu turtu pereina jį priėmusiam įpėdiniui (-iams), kuris už juos atsakys visu savo turtu, nebent palikimas būtų priimtas pagal turto apyrašą (tokiu atveju už prievoles būtų atsakoma tik pagal paveldėtą turtą ).Dėl paveldėjimo pagal turto apyrašą turėtumėte kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą, kuris Jums išduos vykdomąjį pavedimą. Su šiuo pavedimu per 2 savaites turėsite kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiantį antstolį, kuris ir sudarys turto apyrašą. Jeigu dovanojimo sutartis buvo įvykdyta, t. y. apdovanotasis priėmė dovaną ir sutartyje nebuvo numatyta jokių papildomų išlygų, dovanotojas persigalvoti ir susigrąžinti turto nebegali.Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis privalo būti notarinės formos, o pasekmes tretiesiems asmenims sutartis sukelia tik po jos įregistravimo viešajame registre.
 1. 2018 m. kovo 26 d.  Esu pripažinta iš dalies darbinga metų laikotarpiui, kuris baigiasi už poros savaičių. Gaunu netekto darbingumo pensiją ir 5 mėnesius ligos išmoką. Pakartotinai nedarbingumo lygio nenustatysiu, ar man toliau bus mokama ligos išmokama, jeigu  gydytojas pratęs nedarbingumo pažymėjimą?
  Netekto darbingumo pensijos mokėjimas bus nutrauktas pasibaigus jos skyrimo terminui, kuris nustatytas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendime, todėl nuo to momento nebetaikomas įstatymuose nustatytas apribojimas mokėti netekto darbingumo pensiją kartu su ligos išmoka tik 90 kalendorinių dienų per metus.Iš naujo nevertinant nedarbingumo lygio, SODRA ligos išmoką mokės tiek laiko, kiek galios ar bus pratęstas gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Pažymėtina, kad, jeigu asmuo ilgą laiką (122 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba 153 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių) turi nedarbingumo pažymėjimą ir gydytojo sprendimu jis nesiunčiamas pakartotinai nustatyti darbingumo lygio, asmens sveikatos būklę vertina ir nedarbingumo pratęsimo klausimą sprendžia sveikatos priežiūros įstaigoje esanti gydytojų konsultacinė komisija.
 1. 2018 m. kovo 26 d. Kur turėčiau kreiptis dėl žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo?
  Pacientas, manantis, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, buvo padaryta žala jo sveikatai, pirmiausia turi raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą su pareiškimu (prašymu), kuriame turi būti išdėstyti žalos atlyginimo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigai. Įstaiga sprendimą priima per 20 darbo dienų.Tuo atveju, jei vadovas nesutinka su žalos atlyginimo reikalavimais ir atsisako atlyginti žalą, sprendimas gali būti skundžiamas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Komisija sprendimą priima per 2 – 4 mėnesius. Toks sprendimas šalims privalomas. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas bendros kompetencijos teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys sprendimą gali skųsti – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą.Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo momento.
 1. 2018 m. kovo 29 d. 2017 m. rugpjūtį man buvo diagnozuota onkologinė liga ir po operacijos nustatytas neįgalumas. Sugrįžau į darbą, tačiau darbdavys ketina pakeisti darbo sąlygas į, mano nuomone, sunkesnes. Ar jis turi tokią teisę? Kiek kasmetinių atostogų dienų priklauso neįgaliesiems?
  Pakeisti darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavys gali tik darbuotojo rašytiniu sutikimu. Darbuotojo atsisakymas gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį be darbuotojo kaltės, kai darbdavio siūlymas keisti darbo sąlygas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis. Tokiu atveju darbuotojui išmokama 2 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė kompensacija.Neįgaliems darbuotojams suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.
 1. 2018 m. balandžio 3 d. Pas darbdavį įsidarbinau pagal terminuotą darbo sutartį. Nespėjus sueiti darbo sutarties terminui, susirgau onkologine liga, nedarbingumas tęsiasi beveik metus ir greičiausiai nebus nutrauktas iki mano darbo sutarties termino pasibaigimo. Kas atsitiks su mano sutartimi? Kokios išmokos man priklausys sutarties nutraukimo atveju?
  Įprastai darbuotojui jo darbo sutarties pasibaigimo dieną esant laikinai nedarbingam arba išėjus atostogų, jo darbo sutarties pasibaigimo diena nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos.Tačiau pagal naująjį Darbo kodeksą šiai taisyklei taikomos kelios išimtys, kurių viena – darbuotojo terminuotos darbo sutarties termino suėjimas. Tokiu atveju net ir darbuotojui esant laikinai nedarbingam darbdavys raštu konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą, nedelsdamas perduoda jį darbuotojui ir toks sprendimas užbaigia darbo sutartį nuo jame nurodytos datos.Vis dėlto, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip vieną darbdavio administracijos darbo dieną, suėjus terminui darbo sutartis tampa neterminuota ir gali būti nutraukta tik bendraisiais pagrindais.

  Jeigu terminuota darbo sutartis truko ilgiau kaip 2 metus, darbo sutarčiai pasibaigus suėjus terminui, darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, taip pat visais atvejais išmokama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, į kurių skaičiavimą įtraukiamos ir darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo.

 1. 2018 balandžio 3 d. Ar darbdavys gali reikalauti dirbti daugiau, nei priklauso (pvz. ,dirbti papildomai už kitą atostogaujantį darbuotoją)? Ar darbdavys turės išmokėti išeitines išmokas, jeigu paprašysiu atleisti mane iš darbo? Prieš kiek laiko iki darbo sutarties nutraukimo turėčiau įspėti darbdavį?
  Darbo sąlygos, tarp jų ir darbo laiko režimas, keičiamos esant rašytiniam darbuotojo sutikimui. Darbuotojui nusprendus išeiti iš darbo ir įspėjus apie darbo sutarties nutraukimą, darbdavys neturi pareigos mokėti išeitinių išmokų, kadangi darbo santykiai pasibaigia darbuotojo, o ne darbdavio iniciatyva. Tokiu atveju neturėtų reikšmės darbuotojo darbo stažas, kadangi darbuotojui nepriklausytų ilgalaikio darbo išmokos. Įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą reikia prieš 20 dienų.
 1. 2018 m. balandžio 3 d.Susirgau vėžiu dėl to, kad man laiku nenustatė pankreatito. Kur galiu kreiptis dėl žalos atlyginimo?
  Pacientas, manantis, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, buvo padaryta žala jo sveikatai, pirmiausia turi raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą su pareiškimu (prašymu), kuriame turi būti išdėstyti žalos atlyginimo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigai. Įstaiga sprendimą priima per 20 darbo dienų.Tuo atveju, jei vadovas nesutinka su žalos atlyginimo reikalavimais ir atsisako atlyginti žalą, sprendimas gali būti skundžiamas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Komisija sprendimą priima per 2 – 4 mėnesius. Toks sprendimas šalims privalomas. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas bendros kompetencijos teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys sprendimą gali skųsti – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą.Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo momento.

  Pabrėžtina, kad tokio pobūdžio bylose ieškovui (pacientui) teisme reikės įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas tam, kad prisiteistų žalos atlyginimą – neteisėtus veiksmus, žalą, kaltę, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

 1. 2018 balandžio 4 d. Buvo diagnozuotas onkologinis krūties susirgimas, taikytas chemoterapinis, radioterapinis gydymas ir atlikta operacija. Jau beveik metai, kai gydymas nebetęsiamas. Ar man priklauso sanatorinis gydymas, apmokamas iš ligonių kasų?
  Medicininė reabilitacija galėtų būti skiriama įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taikyto gydymo.Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į savo  šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija (skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis).Siuntimas gydytis stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, kai nėra pirmiau nurodytų indikacijų, nėra numatytas. Vis dėlto, paciento pageidavimu, numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, tačiau apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam pacientui.

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apdraustieji sveikatos draudimu asmenys reabilitacijai dėl tos pačios ligos pagal indikacijas gali būti siunčiami tik vienam kursui per vienus kalendorinius metus, o tokio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF lėšų.

 1. 2018 m. balandžio 4 d. Pateiktas prašymas kompensuoti vaistą mano ligos gydymui buvo atmestas. Girdėjau apie galimybę gydytis šiuo vaistu Belgijoje. Kokios galimybės Lietuvos piliečiams gydytis Europos Sąjungos valstybėse?Siekdamas išvykti planiniam gydymui užsienyje ir norėdamas žinoti kokia suma bus kompensuojama, o dydžio priemokas turėsite sumokėti pats turite kreiptis į savo šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigą (Valstybinę ligonių kasą – VLK), kad gautumėte išankstinį leidimą (S2 formą) gydytis užsienyje.Jeigu gavote S2 formą, Jūsų gydymo išlaidos bus padengiamos pagal šalies, kurioje būsite gydomas, taisykles. Svarbu žinoti, jog Jums bus kompensuojama laikantis šalies, kurioje gydysitės, sąlygų ir tarifų. Jūsų atveju, pagal Belgijos teisę, privaloma susimokėti už medicinines paslaugas iš anksto ir vėliau kreiptis į specialią instituciją INAMI, kurioje galėsite susigrąžinti iki 80 procentų  už gydymą sumokėtos sumos.

  Sprendimą dėl paciento siuntimo gydytis užsienyje priima specialiai sudaryta Sveikatos apsaugos ministerijos komisija. Jai turite pateikti tokius dokumentus: gydytojų konsiliumo išvadą, pagrindžiančią paciento siuntimą į užsienį dėl tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų; medicinos dokumentų išrašus lietuvių ir užsienio kalba; nustatytos formos siuntimą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje; užsienio šalies sveikatos priežiūros įstaigos raštą, patvirtinantį, kad sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių pacientas siunčiamas į šią įstaigą, išlaidos bus apmokamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis.

  Taip pat šis raštas garantuoja, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos S2 formos pažymos pagrindu ir informuoja apie paciento priemokas. Sužinoti preliminaraus gydymo plano išlaidas Belgijoje galima kreipiantis šiuo adresu.

  Jūsų gydymo užsienyje išlaidos bus kompensuotos tik tuo atveju, jeigu jos kompensuojamos pagal šalies, kurioje esate apdraustas, valstybinio socialinio draudimo sistemą. Jeigu taip nėra, Jūsų valstybinio sveikatos draudimo įstaiga neprivalo suteikti leidimo gydytis užsienyje arba kompensuoti išlaidų (nors, žinoma, ji gali nuspręsti tai padaryti).

  Jei sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių vykstate į užsienio šalį, išlaidos yra kompensuojamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis ir šias paslaugas teikianti įstaiga priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, S2 formos pažymos pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės šias paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatyta tvarką ir įkainius.

  Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

 1. 2018 m. balandžio 9 d. Dėl onkologinės ligos padarinių man yra nustatytas 30% darbingumo lygis, norėčiau pradėti savo verslą įsteigęs labai mažą įmonę iki 10 darbuotojų. Ar galiu tikėtis kokios nors valstybės paramos?
  Taip, galite. Iš valstybės galite gauti iki 16 000 Eur subsidiją pirmam darbo vietos sau įsteigimui Jūsų įsteigtoje labai mažoje įmonėje (iki 10 darbuotojų).Šią subsidiją gali gauti visi darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis siekia ne daugiau nei 40%, arba kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis. Šią paramą galėsite panaudoti keliais tikslais: darbo priemonių pirkimui, montavimui, pritaikymui arba Jūsų nuosavybės teise valdomų patalpų, reikalingų darbo vietos įrengimui, remontui ir pritaikymui.Gavęs subsidiją darbo vietą turėsite įsteigti per 10 mėnesių ir išlaikyti ją ne mažiau kaip pusantrų metų, kitu atveju būsite įpareigotas atitinkamą dalį subsidijos grąžinti valstybei. Norėdami pradėti paramos gavimo procesą, kreipkitės į savo teritorinę darbo biržą dėl paraiškos subsidijai gauti užpildymo.
 1. 2018 m. balandžio 9 d. Pagal įstatymus man priklauso 30 vienetų sauskelnių per mėnesį, tačiau, kai atsiguliau į ligoninę, jų nei ligoninė, nei šeimos gydytojas neišrašo. Ar ligoninė teisi, sakydama, kad sauskelnės man nepriklauso?
  Įstatymai nenumato tokios taisyklės, kad asmuo, kuris gaudavo kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (pvz., sauskelnių) iki paguldymo į ligoninę, atsigulęs į ligoninę šią teisę prarastų. Kol asmuo guli ligoninėje, medicinos pagalbos priemones išrašo ne šeimos gydytojas, o pati ligoninė.
 1. 2018 m. balandžio 10 d. Buvo diagnozuota onkologinė liga, taikytas gydymas ir nustatytas 25 proc. darbingumo lygis. 2017 m. sausį paskyrė reabilitacinį gydymą. Ar man pakartotinai priklauso reabilitacija, jei sveikatos būklė prasta? Kiek kartų?
  Taip, toks gydymas pakartotinai galėtų būti skiriamas įvertinus paciento sveikatos būklę ir po atliktos išlikusius sutrikimus, taip pat onkologinės ligos daromą poveikį sveikatai.Norint pasinaudoti šia galimybe, reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kad jis nusiųstų konsultuotis su gydytoju reabilitologu. Vadovaujantis jo išvada bei įvertinus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija.Pakartotinė reabilitacija priklauso pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialių poreikių padidėjimo asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, tačiau tik dėl tų ligų diagnozių, kurios nurodytos Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto sveikatos apsaugos ministro  2008 m.  sausio 7 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”, – 4.1 punkte.

  Praėjus trejiems metams po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo pagal Aprašo 4.1 punkte nurodytas diagnozes ir esant 0–25 proc. darbingumo lygiui, gali būti skiriama palaikomoji reabilitacija. Pakartotinės (ar palaikomosios) reabilitacijos paslaugos  ir maitinimo, pragyvenimo išlaidos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) lėšų.

  Jeigu Jūsų diagnozė nepriskiriama prie tų, dėl kurių skiriama pakartotinė ir vėliau palaikomoji reabilitacija, gydytojas gali skirti tik ambulatorinę reabilitaciją, tačiau  Jūsų pageidavimu numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad į reabilitaciją dėl tos pačios ligos asmenys siunčiami tik vienam kursoui per vienus kalendorinius metus, tačiau šiuo atvėju kitaip nei pakartotinio ar palaikomojo gydymo atveju nėra numatyta, kiek kartų ambulatoriškai priklauso gydytis, viską lemia Jūsų sveikatos būklė.

 1. 2018 m. balandžio 11 d. Man diagnozuotas 1-os stadijos piktybinis krūties vėžys. Šiuo metu atliekamas švitinimas ir paskirta 5 metus hormonų terapija. Jau apie 3 metus gaunu išankstinę pensiją. Ar galima būtų sustabdyti išankstinę pensiją, ar priklausytų invalidumas ir invalidumo pašalpa ? Kokias papildomas pašalpas galėčiau gauti? Turiu 35 metų stažą, man 61 metai.
  Pirmiausia, jei dėl ligos netekote darbingumo, reikia kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Jeigu nedarbingumo lygis bus ne mažesnis nei 45%, įgysite teisę į netekto darbingumo pensiją, tačiau išankstinės pensijos mokėjimas bus stabdomas. Sulaukus senatvės pensijos amžiaus bus mokama didesnė iš šių pensijų: senatvės pensija arba senatvės pensija neįgaliajam.Svarbu paminėti, kad senatvės pensiją gaunantys asmenys, kuriems yra nustatytas nedarbingumo ar neįgalumo lygis, turi teisę įgyti neįgaliojo pažymėjimą. Pateikę šį pažymėjimą asmenys turi teisę naudotis visomis ar dalimi valstybės garantuojamų lengvatų, t.y. lengvatomis vaistams, gydymui, vykimui per pasienio kontrolės punktus be eilės, transportui, žemės mokesčiui, teisinei pagalbai, valstybės rinkliavoms, atostogoms ir užimtumui, gyvenamajam būstui bei galimybe naudotis ženklu „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. Teisė gauti šias lengvatas bei lengvatų teikimo apimtis priklauso nuo konkrečiu atveju asmeniui nustatyto nedarbingumo lygio.
 1. 2018 m. balandžio 16 d. Gydytojai onkologai dažnai labai užimti, kaip galėčiau vizitui užsiregistruoti lengviau ar greičiau?
  Vienas iš būdų kuo anksčiau sužinoti apie atsilaisvinusią vizito pas gydytoją vieta yra naudotis išankstinės pacientų registracijos puslapiu interneto svetainėje www.sergu.lt. Įvedę gydytojo, pas kurį norite patekti, vardą ir pavardę sužinosite artimiausią laisvą laiką, kuriuo galite atvykti vizitui.Jeigu gydytojas jau yra deklaravęs visus vizitus ateinantiems dviem mėnesiams, galite nustatyti, kad būtumėte SMS žinute informuotas apie atsiradusią laisvą vietą artimiausiam vizitui. Svarbu atsiminti, kad jei į onkologą kreipiatės su siuntimu ir Jums nėra aktualu patekti konsultacijai pas konkretų gydytoją, galite pats pasirinkti gydymo įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą, –  tai taip pat gali padėti sutaupyti laiko.
 1. 2018 m. balandžio 18 d. 2004 m. man diagnozuota onkologinė liga, nustatytas darbingumo lygis. Šiais metais diagnozuotas kitas onkologinis susirgimas, atlikta operacija ir laukiu chemoterapinio gydymo. Ar geriau kreiptis dėl darbingumo lygio peržiūrėjimo dabar, ar palaukti gydymo pabaigos?
  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT) pakartotinai vertina darbingumo lygį pasikeitus asmens sveikatos būklei, tačiau net ir esant akivaizdiems pokyčiams į tarnybą reikėtų kreiptis tik pabaigus visus Jums numatytus gydymo etapus, kadangi NDNT gali priimti sprendimą nevertinti darbingumo lygio, jeigu nėra panaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės ir negalima objektyviai įvertinti visų ligos sukeltų organizmo funkcijų sutrikimų. Siuntimą į NDNT  išrašo ir visus reikiamus būklę pagrindžiančius medicininius dokumentus pateikia asmenį gydantis gydytojas.
 1. 2018 m. balandžio 19 d. Sergu melanoma. Vaistas, stabdantis ligos progresavimą, yra kitose ES  valstybėse narėse, tačiau Lietuvoje nekompensuojamas gydymas pažangesniu vaistu. Kokios galimybės gauti kompensuojamą gydymą?
  Pirmasis scenarijus.  Pacientui  reikia kreipiantis į Sveikatos apsaugos ministerijos Labai retų būklių komisiją dėl reikiamo vaisto kompensavimo. Labai reta būkle sergančiam PSD apdraustam asmeniui, gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:1. Per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau kaip 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. Vaistas turi turėti registruotą būklės, kuria serga pacientas, indikaciją arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje ar oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. Pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone, konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą arba sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. Gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Išsamiau skaitykite čia.

  Antrasis scenarijus.  Dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujančiam klinikiniuose tyrimuose pacientui vaistas  skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos bendrovė privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Išsamiau skaitykite: čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečiasis scenarijus. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „Vilties” programose. Jos skirtos retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis sergantiems pacientams, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra.

  Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai tenkinamo visos 4 šios sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos bendrovė sutinka pacientą įtraukti į vykdomą “Vilties” programą (taip pat vadinama „compassionateuse” programa).
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje atliekamą klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami.
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui.
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos kyla pacientui, dalyvaujančiam „Vilties” programoje?
  Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtas scenarijus. Labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. balandžio 23 d. Ar operacijai skirti reikmenys, tokie kaip tvarstis, švirkštai ir pan. turi būti įsigyjami paties paciento lėšomis, ar medicinos įstaiga turi šiuos reikmenis pacientui teikti nemokamai?
  Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, turintiems siuntimą, operacinio gydymo paslaugos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose sutartis su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo, yra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Už medikamentus ir priemones, kurios turi būti naudojamos operacinio gydymo metu, pacientui mokėti nereikia.
 1. 2018 m. balandžio 23 d. Jei pacientas turi gydytojo siuntimą atlikti magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą, ar toks tyrimas yra nemokamas?
  Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams  iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas atliekamas tais atvejais, kai visi kiti tyrimo metodai, įtariant ligas, nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakyme Nr. 229 „Dėl intervencinės radiologijos procedūrų bazinių kainų, ligų ir parodymų, kuriems taikomos intervencinės radiologijos procedūros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo“, yra nepakankamai informatyvūs ir būtina patikslinti diagnozę.Todėl tam, kad būtų atliktas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, būtinas gydytojo specialisto siuntimas ir kreipimasis į gydymo įstaigą,  sutartį su teritorine ligonių kasa sutartį dėl šių paslaugų teikimo. Jeigu kreipiamasi į gydymo įstaigą, kuri nesudariusi sutarties su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo, suteiktos magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo paslaugos iš PSDF biudžeto lėšų neapmokamos.Informaciją apie gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa dėl magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo paslaugų teikimo, galima rasti Vilniaus teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje, žr. nuorodą  (brangieji tyrimai ir procedūros, magnetinio rezonanso tomografija).
 1. 2018 m. balandžio 23 d. Kiek laiko galioja gydytojo siuntimas atlikti tyrimą, pvz., magnetinio rezonanso tyrimą?
  Siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Paciento pageidavimu ir jeigu yra galimybė, pacientą į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali užregistruoti ir siuntimą išduodančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) specialistas.Be to  pažymėtina, kad išduodant siuntimą pacientas turi būti informuojamas, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 1. 2018 m. balandžio 24 d. Teko girdėti, kad galima sužinoti apie ligoninėje suteiktas paslaugas ir jų kainą. Ar tai tiesa? Kaip ir kur reikėtų kreiptis?
  Taip, pacientui arba jo atstovui gali būti suteikti duomenys apie pacientams stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.Pacientas arba jo atstovas, pageidaujantis gauti atitinkamų duomenų suvestinę, gali asmeniškai ar raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą arba asmeniškai kreiptis į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje.Pacientas arba jo atstovas, pageidaujantys gauti duomenų suvestinę, privalo pateikti laisvos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o atstovas – ir atstovavimą liudijančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. 2018 m. balandžio 24 d. Ar galiu laisvai pasirinkti polikliniką, prie kurioje noriu gydytis?
  Taip, kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros gydymo įstaigą (PASPĮ). Asmuo, pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (bendrosios praktikos, terapeutą, pediatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą ir užpildo bei pasirašo prašymą gydytis pasirinktoje PASPĮ.
 1. 2018 m. balandžio 25 d. Gydytoja po atliktos operacijos, nusprendė, kad man yra reikalinga reabilitacija. Ar galiu pats pasirinkti reabilitacijos įstaigą, ar turiu vykti būtinai į tą, kurią nurodė gydytoja?
  Pacientas, gavęs gydančio gydytojo patvirtinimą, kad jam skiriamos medicininės reabilitacijos gydymo paslaugos bus kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir gavęs gydytojo užpildytą išrašą, pats pasirenka ir prisiregistruoja atitinkamo profilio reabilitacinio gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje.Taigi, medicininės reabilitacijos įstaigą turėtų pasirinkti pats pacientas, atsižvelgiant į gydančio gydytojo gautą informaciją apie atitinkamo profilio reabilitacinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad  informaciją apie reabilitacinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas, sudariusias sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa, galima rasti ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje, žr. nuorodą.
 1. 2018 m. balandžio 25 d. Kada pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suaugusiam žmogui turi būti teikiamos namuose? Ar šeimos gydytojas turi atvykti į namus, jei asmeniui yra nustatytas 50 procentų darbingumo lygis?
  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suaugusiam žmogui teikiamos: asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis; pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti); pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų; pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 oC temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai. Taigi, šeimos gydytojas neturi atvykti į namus, jei asmeniui yra nustatytas 50 procentų darbingumo lygis.
 1. 2018 m. balandžio 30 d.  Esu registruotas poliklinikoje, poliklinika atlieka man reikiamus tyrimus nemokamai. Ar galiu gauti gydytojo siuntimą, jog reikiamas tyrimas būtų atliktas nemokamai kitoje poliklinikoje?
  Taip, galite. Pacientas turi teisę pasirinkti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją, kad jam būtų suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.Nemokamai tyrimai gali būti atliekami privalomuoju sveikatos draudimu a apdraustiems asmenims, kurie  kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį bei, jeigu asmeniui reikalingi tyrimai nėra nurodyti kaip mokami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 1. 2018 m. balandžio 30 d.  Kokie asmenys turi teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę?
  Teisę įsigyti kortelę turi:- darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  – pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  – darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžiaus sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
  – asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  – darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.
 1. 2018 m. balandžio 30 d. Kokia yra neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo procedūra?
  Korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai. Asmuo, pageidaujantis gauti kortelę, turi pateikti:- prašymą išduoti kortelę;
  – neįgaliojo pažymėjimą (tik pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis);
  – vairuotojo pažymėjimą (darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ir asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vairuotojo pažymėjimo pateikti nereikia);
  – 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą);
  – specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d.
  Sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kortelės išdavimo asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas. Mokestis už kortelių išdavimą neimamas.
 1. 2018 m. gegužės 3 d. Ar norint gauti netekto darbingumo pensiją reikia nutraukti darbo sutartį?
  Sąlygų nutraukti darbo sutartį norint gauti netekto darbingumo pensiją įstatymas nenustato. Priešingai, dirbančiam netekto darbingumo pensijos gavėjui pensija yra mokama viso dydžio, nepriklausomai nuo esamo pajamų dydžio.
 1. 2018 m. gegužės 3 d. Ar turiu teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, jeigu gaunu valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją?
  Valstybinės socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos mokamos nepriklausomai nuo to, ar našlė, našlys arba našlaitis gauna valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją ar jos negauna taip pat nepriklausomai nuo to, ar jie dirba, ar ne.
 1. 2018 m. gegužės 5 d. Ar turiu teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, jeigu gaunu valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją?
  Asmenims, kuriems mokamos netekto darbingumo (invalidumo) pensijos ir kurie tuo pat metu turi teisę gauti senatvės pensiją, mokama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.
 1. 2018 m. gegužės 7 d. Ar turiu teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą užsienio valstybėje, kurioje nuolatos negyvenu, o tik atostogauju?
  Jeigu esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, Jums privalo būti suteikta nemokama būtinoji medicinos pagalba. Tokia tvarka galioja Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje. Su savimi turite turėti: Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri patvirtina, kad esate apdraustas PSD draudimu bei asmens dokumentą.
 1. 2018 m. gegužės 7 d. Ar turiu teisę nemokamai gydytis ne toje ES valstybėje, kurioje esu draustas?
  Taip, galite kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą, bet kurioje ES valstybėje, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje, jeigu esate draustas bet kurioje iš šių valstybių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už paslaugas turėsite sumokėti pats, tačiau valstybėje, kurioje esate draustas, galėsite gauti kompensaciją.Pažymėtina ir tai, kad kainos skirtingose šalyse už tas pačias paslaugas skiriasi. Valstybė, kurioje esate draustas, moka kompensaciją, tačiau ne daugiau nei tokios paslaugos kainuotų apdraustoje šalyje (pvz., jei gydėtės Vokietijoje ir už paslaugas sumokėjote 100 eurų, o Lietuvoje tokios paslaugos kainuoja 50 eurų, Jums bus kompensuota tik 50 eurų).
 1. 2018 m. gegužės 8 d. Esu neįgalusis. Kokia transporto lengvata man priklauso?
  Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:- asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
  – asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais).
 1. 2018 m. gegužės 8 d. Gaunu valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją. Ar man priklauso ligos išmoka?
  Taip, priklauso, tačiau atkreiptinas dėmesys į porą aspektų. Ligos išmokos skiriamos apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamų, išskyrus Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo numatytus ligos išmokos skyrimo ir mokėjimo atvejus.Ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
 1. 2018 m. gegužės 9 d. Kokie reikalavimai keliami vaisto įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kai apdraustasis asmuo serga labai reta liga?
  Labai reta žmogaus sveikatos būklė – labai retas (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus) sveikatos sutrikimas, kai gyvybei gresia pavojus ir (ar) sukeliamas žymus nuolatinis neįgalumas ir šiam sveikatos sutrikimui gali būti taikomas efektyvus etiologinį veiksnį (veiksnys, lemiantis labai retos ligos atsiradimą) ar patogenezinį veiksnį (veiksnys, lemiantis klinikinę labai retos ligos eigą) veikiantis gydymo būdas, kurio išlaidos šiai labai retai būklei gydyti kitais būdais nekompensuojamos, galintis pailginti paciento išgyvenamumą ir (ar) sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti).Labai reta būkle sergančiam apdraustajam gali būti kompensuojamos tik visus šiuos kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:- vaistas yra skiriamas labai retoms būklėms gydyti (vaistas atitinka apibrėžtą retųjų vaistų sąvoką arba vaistas yra užregistruotas EB vaistų registre kaip vaistas labai retai būklei gydyti arba vaistas, skirtas retai būklei gydyti pagal užregistruotą terapinę indikaciją, nurodytą vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, gali būti skiriamas ir labai retai būklei gydyti (nors labai reta būklė nenurodoma vaistinio preparato charakteristikų santraukoje kaip terapinė indikacija), remiantis oficialiai skelbiamomis tarptautinėmis gydymo rekomendacijomis, metodikomis, gairėmis arba vardinis vaistas, apie kurį tarptautinėje mokslinėje literatūroje ir (ar) oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami jo tinkamumą labai retai būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  – labai retai būklei gydyti skirtas vaistas gali pailginti paciento išgyvenamumą ir (ar) sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti), efektyviai veikdamas šią būklę veiksnius – etiologinius veiksnius (veiksniai, lemiantys ligos atsiradimą) ir (ar) patogenezinius veiksnius (veiksniai, lemiantys klinikinę ligos eigą);
  – vaisto, skirto labai retai būklei gydyti, terapinė vertė yra pagrįsta oficialiai skelbiamais duomenimis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ar neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui).
 1. 2018 m. gegužės 9 d. Kokia yra prašymo dėl vaisto kompensavimo, sergant labai reta būkle pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo tvarka?
  Jeigu vaistas iš tiesų atitinka ankščiau išvardytus kriterijus (žr. klausimą: Kokie reikalavimai keliami vaisto įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kai apdraustasis asmuo serga labai reta liga?), prašymą dėl Jūsų gydymo išlaidų kompensavimo valstybinei liginių kasai (toliau – VLK) turi pateikti  Jus gydanti sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti atitinkamos srities tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.VLK gavusi prašymą ir visus reikalingus dokumentus nedelsdama persiunčia juos Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai, o jos per 5 darbo dienas parengia savo išvadas.Atsižvelgusi į šias išvadas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) komisija išnagrinėja Jūsų prašymą ir priima vieną iš šių sprendimų:

  – visiškai kompensuoti vaistų kainą;
  – iš dalies kompensuoti vaistų kainą;
  – nekompensuoti vaistų kainos;
  – skubiais atvejais – sąlygiškai kompensuoti vaistų kainą.

  VLK, gavusi vieną iš šių SAM komisijos sprendimų, parengia ir išsiunčia Jūsų gydymo įstaigai garantinį raštą, kuriame bus nurodyta didžiausia gydymo išlaidų kompensuojamoji suma bei gydymui reikalingų vaistų kiekis, garantijos galiojimo trukmė, paslaugos skyrimo ir apmokėjimo sąlygos.

 1. 2018 m. gegužės 14 d. Kokių veiksmų turėčiau imtis, jei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu man buvo padaryta žala (tiek turtinė, tiek neturtinė)?Jeigu manote, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (SPP) buvo padaryta žala jūsų sveikatai, pirmiausia turite raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos (SPĮ) vadovas priims sprendimą dėl sutikimo arba nesutikimo atlyginti žalą ir pateiks jums atsakymą.Gavę SPĮ vadovo atsakymą, kuriame nurodoma, kad įstaiga nesutinka su žalos atlyginimo reikalavimais bei atsisako atlyginti žalą, jūs įgyjate dokumentą, įrodantį ginčą tarp Jūsų, kaip paciento, ir sveikatos priežiūros įstaigos. Tokiu atveju turėtumėte kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, kuri yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo (išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių).

  Jeigu nesutinkate Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, jį per 30 dienų galite skųsti apygardos administraciniam teismui.

 1. 2018 m. gegužės 14 d. Kokios informacijos, susijusios su man paskirtu gydymu ir mano ligos istorija, turiu teisę reikalauti iš sveikatos priežiūros įstaigos?
  Kaip pacientas, Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums būtų suteikta ši informacija ir dokumentai:- informacija apie sveikatos priežiūros įstaigose (SPĮ) teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti (tvarką nustato SPĮ);
  – informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;
  – informacija apie Jūsų sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Jūsų apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija turi būti suteikta Jums suprantama forma – paaiškinant specialius medicininius terminus;
  prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, Jums turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas;
  – Jūsų pageidavimu Jums turi būti pateikti Jūsų medicinos dokumentai;
  – turite teisę gauti Jūsų lėšomis padarytas ligos istorijos ar kitų su Jūsų liga susijusių dokumentų kopijas. Gydantis gydytojas pagal savo kompetenciją privalo Jums paaiškinti įrašų ligos istorijoje reikšmę, jeigu Jūsų reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti  netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga.
 1. 2018 m. gegužės 16 d. Kaip vyksta pacientų siuntimas konsultuotis ir gydytis į užsienio valstybę?
  Konsultuotis ir gydytis į užsienio valstybę gali būti siunčiami tik pacientai, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir kuriems Lietuvoje išnaudoti visi tyrimų ir gydymo metodai, tačiau jie nedavė teigiamų rezultatų, kuriuos būtų galima pasiekti užsienyje pritaikius naujus ar papildomus gydymo metodus.Gydymą užsienyje, įvertinę Jūsų sveikatos būklę ir gydymo prognozę, rekomenduoja universitetų arba universitetinių ligoninių specialistai (pvz: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos specialistai). Siuntimą pas juos turite gauti  iš gydymo įstaigos, kurioje Jūs gydotės. Šie specialistai kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistu konsultantu parengs reikalingus išrašus iš Jūsų ligos istorijos, parinks gydymo įstaigą užsienyje bei suderins preliminarią gydymo kainą ir datą. Visi šie dokumentai bus teikiami SAM, kur speciali komisija, atsižvelgus į specialistų rekomendacijas, priims galutinį sprendimą dėl būtinumo Jus gydyti ir konsultuoti užsienyje.Jei bus priimtas teigiamas sprendimas, išlaidas už siuntimą konsultuotis ar gydymo paslaugas užsienyje padengs Valstybinė ligonių kasa prie SAM.
 1. 2018 m. gegužės 18 d. Ar po gydymo chemoterapija kurso man priklauso reabilitacija, kurios kainą padengtų ligonių kasos?Nebūtinai. Piriausiai turėtumėte kreiptis į Jus gydantį gydytoją (arba savo šeimos gydytoją), kuris vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju priims sprendimą dėl  medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio,atsižvelgęs į Jūsų biosocialinių funkcijų sutrikimus, t. y. Jus gydantis gydytojas (arba Jūsų šeimos gydytojas) turėtų duoti Jums siuntimą pas  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją konsultacijai ir vėliau,vadovaudamasis jo išvada, skirti reabilitacinį gydymą arba jo neskirti.Sveikatos apsaugo ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V – 50 numatyta, kad  iš poliklinikų pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama tik neįgaliesiems arba asmenims, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis.

  Jeigu Jums bus skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, jos bus apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, tačiau maitinimo ir pragyvenimo išlaidas ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu turėsite apmokėti pats (pati).

 1. 2018 m. gegužės 21 d. Ar gydytojas onkologas gali reikalauti užmokesčio už konsultaciją, jei pas jį atėjau su šeimos gydytojo siuntimu?
  Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti įforminimas, išdavimas ir pan. yra vykdomas vadovaujantis atitinkamo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo reikalavimais. Jame numatyta, kad šeimos gydytojas, siekdamas pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos ar darbingumo, turi teisę išduoti siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, tarp jų ir gydytojo onkologo konsultacijai, gauti.Šiuo atveju atsakymas priklauso nuo kelių aplinkybių:- ar esate draustas(-a) privalomuoju socialiniu sveikatos draudimu;
  – ar siuntimas išrašytas į gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa šioms paslaugoms teikti;
  – ar nepraleistas siuntimo į konsultaciją galiojimo laikas (ne daugiau kaip 30 dienų). Šis laikotarpis skaičiuojamas iki paciento užsiregistravimo gydytojo specialisto priėmimui.

  Taigi, jeigu Jūsų šeimos gydytojas nustatyta tvarka Jums išrašė siuntimą į gydytojo onkologo konsultaciją ir Jūs siuntimo galiojimo metu kreipėtės dėl gydytojo onkologo konsultacijos į gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa šioms paslaugoms teikti, tai už tokią konsultaciją mokėti nereikia – ji apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

 1. 2018 m. gegužės 21 d. Turiu įtarimų, kad mano giminaitis mirė dėl aplaidaus medikų darbo, ar turiu teisę susipažinti su jam medicinos įstaigoje atliktomis procedūromis?
  Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Visai šiai ir kitai asmeninio pobūdžio informacijai net ir po paciento mirties yra taikomas konfidencialumo principas. Teisę susipažinti su šia informacija po paciento mirties turi:- įpėdiniai (pagal testamentą ir pagal įstatymą);
  – sutuoktinis (visais atvejais);
  – tėvai (visais atvejais);
  – vaikai (visais atvejais).Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai.
 1. 2018 m. gegužės 22 d. Ar galiu skųsti gydytojų veiksmus po nepavykusios operacijos ar netinkamos diagnozės?
  Sveikatos priežiūros paslaugų specifika lemia tai, kad iš sveikatos priežiūros specialistų galime reikalauti tik maksimalių pastangų – t. y. užtikrinti maksimalų atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir kvalifikuotumo laipsnį teikiant medicinos paslaugas, tačiau įpareigojimas pasiekti tam tikrą pageidautiną rezultatą (pvz.: sėkminga operacija) ar garantuoti tam tikrus faktus (pvz. 100 proc. tiksli diagnozė) neatsiranda, kadangi gydytojas negali padaryti daugiau, nei konkrečioje situacijoje objektyviai leidžia medicinos mokslo ir praktikos lygis bei ligonio būklė.Todėl, jei sveikatos priežiūros specialistai savo darbą atliko rūpestingai, atidžiai ir taip, kaip yra tikimasi iš kvalifikuotų gydytojų, bet pacientas nepasveiko (ar atsirado žala), civilinė atsakomybė negali būti taikoma.Taigi ieškiniai sveikatos priežiūros specialistams iš esmės gali būti reiškiami dviem pagrindais:

  – gydytojas nerūpestingai atliko savo profesinę pareigą;
  – gydytojas nepilnai informavo pacientą apie gydymo metodus ir galimas jų pasekmes.

 1. 2018 m. balandžio 29 d. Nuo chemoterapijos yra nuslinkę plaukai. Ar galiu neįgalumo pažymėjimo ir kito asmens dokumento nuotraukoje būti su galvos apdangalu?
  Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ nustatytus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, asmuo nuotraukoje turi būti be galvos apdangalo, išskyrus tuos atvejus, kai yra pateiktas religinės bendruomenės raštas, kuriame nurodoma, jog asmuo privalo nuolat dėvėti galvos apdangalą. Jokių kitų išimčių nustatytų nėra, todėl nuotraukoje galima dėvėti tik peruką, bet ne kitokį galvos apdangalą.
 1. 2018 m. birželio 4 d. Sergu onkologine liga, atlikta operacija ir beveik prieš metus taikytas chemoterapinis gydymas bei nustatytas 30% darbingumo lygis. Po taikyto gydymo jaučiu išlikusius padarinius, ar turiu teisę į sanatorinį gydymą? Kur kreiptis?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taip pat onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija.Pakartotinė reabilitacija priklauso pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialių poreikių padidėjimo, asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, tačiau tik dėl tų ligų diagnozių, kurios išvardintos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo” 4.1 punkte. Pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, pagal 4.1 punkte nurodytas diagnozes ir esant 0–25 proc. darbingumo lygiui,  gali būti skiriama palaikomoji reabilitacija.Pakartotinės (ar palaikomosios) reabilitacijos paslaugos, ir maitinimo, pragyvenimo išlaidos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (toliau – PSDF).

  Jeigu Jūsų diagnozė nepriskiriama prie tų dėl kurių skiriama pakartotinė ir vėliau palaikomoji reabilitacija, gydytojas gali skirti tik ambulatorinę reabilitaciją, tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus, tačiau kitaip nei pakartotinio ar palaikomojo gydymo atveju nėra numatyta kiek kartų ambulatoriškai priklauso gydytis, viskas priklauso nuo Jūsų sveikatos būklės.

 1. 2018 m. birželio 15 d. Sergu onkologine liga, po nedarbingumo laikotarpio man bus nustatytas prarasto darbingumo lygis, ar grįžus dirbti į darbą pilnu etatu neteksiu prarasto nedarbingumo pensijos?
  Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybai (NDNT) Jums nustačius ne mažesnį nei 45 proc. prarasto darbingumo lygį ir turint minimalų reikalaujamą stažą galite gauti netekto darbingumo pensiją. Ši pensija NĖRA mažinama ar visiškai panaikinama jei po jos skyrimo grįšite dirbti pilnu etatu.Visgi asmeniui, kuriam nustatomas 30-55 proc. darbingumo lygis, NDNT išduoda išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, kurioje yra nurodyta, kokiems rizikos veiksniams esant asmuo dėl jam diagnozuotų susirgimų ir dėl to sumažėjusio darbingumo lygio negali dirbti.Pažymėtina, jog NDNT išduodamoje išvadoje nurodomi bendro pobūdžio rizikos veiksniai, kurie gali būti žalingi asmens sveikatai, tačiau nėra nurodomos konkrečios pareigybės, konkretūs darbai, kurių asmuo negali dirbti. Tad jei darbas į kurį grįšite dirbti neturės NDNT Jums nustatytų rizikos veiksnių, problemų kilti neturėtų.
 1. 2018 m. birželio 15 d. Sveiki, esu pensininkas, ar galiu kreiptis į Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) dėl nedarbingumo nustatymo?
  Darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus asmenims, todėl kreiptis į NDNT dėl nedarbingumo nustatymo negalite. Tačiau senatvės pensininkui būtų galima kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Tokiu atveju, turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į NDNT ir kitus reikalingus medicininius dokumentus.NDNT spręs dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Nustačius spec. poreikius asmuo galės kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl išlaidų tikslinės kompensacijos. 
 1. 2018 m. birželio 20 d. Dėl onkologinės ligos padarinių man nustatytas 65% netekto darbingumo lygis, kreipiausi į SODRĄ dėl netekto darbingumo pensijos gavimo, ar papildomai turėčiau kreiptis į savivaldybę dėl šalpos neįgalumo pensijos gavimo?
  Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio valstybinių socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams ir kitų periodinių pensinio pobūdžio išmokų, mokamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšų.Taigi jeigu SODROS Jums yra skiriama didesnė arba tokio pat dydžio viena iš išvardytų periodinių išmokų, šalpos neįgalumo pensijos gauti papildomai negalėsite. 
 1. 2018 m. birželio 21 d. Ar Lietuvoje yra nevyriausybinių organizacijų remiančių savarankišką užimtumą (darbo vietos sau įrengimą)?
  Vienintelė panašaus pobūdžio subsidija yra skiriama Darbo Biržos.
 1. 2018 m. liepos 11 d. Esu registruota darbo biržoje, rugpjūčio mėnesį nutraukiamas nedarbo išmokos mokėjimas. Atsinaujinus onkologinei ligai paskirtas gydymas, kol jis nebaigtas nedarbingumo lygis nebus nustatomas. Ar galiu gauti kokią pašalpą? (Klaipėda)
  Taip, esant sunkiai materialinei padėčiai reikėtų kreiptis į Jūsų miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį su prašymu skirti piniginę socialinę paramą, kuri yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.Prie prašymo reikės pridėti dokumentus reikšmingus socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui (informacija apie pajamas, turimą turtą, bendrai gyvenančius asmenis). Socialinės pašalpos dydis kiekvienam besikreipiančiam asmeniui apskaičiuojamas individualiai, jį sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (122 Eurų) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį. Pašalpa skiriama trims mėnesiams.
 1. 2018 m. liepos 11 d. Mano tėvui diagnozuota odos metastatinė melanoma. 6 mėnesius buvo skirta adjuventinė imonuterapija. Radus metastazes dubens limfmazgiuose, pradėta chemoterapija, tačiau teigiamo efekto nebuvo. Kadangi simptominis gydymas nepadėjo, daugiau jokių vaistų nebeskiriama. Nuo š.m. liepos mėn. pradėjus kompensuoti Keytruda (Pembrolizumabum) vaistą, skiriamą melanomos gydymui tėvas buvo konsultacijoje pas gydantį onkologą-chemoterapeutą ir šis neskyrė vaisto, nes tėvo atveju tai nėra pirmaeilis gydymas. Ar teisūs gydytojai, neskirdami vaisto?
  Gydytojas, vadovaudamasis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ neskyrė gydymo vaistu Keytruda, nes jis kompensuojamas tik pirmaeiliam gydymui – kuomet pacientui pirmą kartą diagnozuojama liga ir skiriamas gydymas. Jūsų atveju, jau buvo skirti kiti medikamentai ir gydymas Keytruda preparatu būtų laikomas antaeiliu gydymu, todėl nekompensuojamas.Gydytojas gali skirti šį vaistą, tačiau jis nebus kompensuojamas iš ligonių kasų. Papildoma galimybė gauti kompensuojamą gydymą, dalyvauti klinikiniuose tyrimuose arba vilties programose.
 2. 2018 m. liepos 13 d. Noriu sužinoti galimybes gauti nekompensuojamą vaistą.
  Pirmas scenarijus. Gauti vaisto kompensavimą konkrečiam pacientui kreipiantis į SAM labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam PSD apdraustam asmeniui, gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:
  1. Per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);
  2. Vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje / oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;
  3. Pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);
  4. Gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);
  5. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija).Detaliau skaitykite: Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymasAntras scenarijus – dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečias scenarijus. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „Vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra.

  Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje”?
  Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti. Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtas scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. liepos 18 d. Man nustatytas 55% darbingumo lygis, kovo mėnesį diagnozuota nauja liga, skirtas gydymas ir nuo to laiko iki šiol turiu nedarbingumo pažymėjimą. Gavau laišką iš VSDFV, kuriame nurodyta, kad ligos išmokos mokėjimas nutraukiamas, kadangi išmoka kartu su netekto darbingumo pensija mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per metus. Gydytoja manęs apie tai neįspėjo. Ar yra koks būdas kaip tęsti nedarbingumą gaunant ligos išmoką?
  Deja, tačiau nei įstatymai nei poįstatyminiai teisės aktai nenumato išimčių tokiose situacijose, todėl gaunant netekto darbingumo pensiją, ligos išmoka gali būti mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per metus. Nedarbingumo pažymėjimas gali būti tęsiamas, tačiau išmoka nebus mokama. Pažymėtina, kad gydytojai nėra atsakingi už asmenų konsultavimą išmokų skyrimo/mokėjimo bei įstatymuose įtvirtintų apribojimų klausimais.
 1. 2018 m. liepos 18 d. Ar tiesa, kad darbuotojo, kuriam iki senatvės pensijos lieka 3 metai, negalima atleisti iš darbo?
  Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia darbuotoja jos nėštumo metu ir iki kūdikiui sukaks 4 mėnesiai, taip pat su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, taip pat su darbuotoju, pašauktu atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Taigi, asmuo, kuriam iki pensijos liko 3 metai, gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais.Aktualūs šie scenarijai:
  59 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia.
  Darbdavys remdamasis šiuo pagrindu galėtų atleisti darbuotoją įspėjęs per 3 darbo dienas ir sumokėję 6 VDU išeitinę išmoką. Šiuo pagrindu gali remtis tik privatus sektorius, vadinasi šis scenarijus neaktualus darbdaviams, kurie išlaikomi iš valstybės ar savivaldybės lėšų.57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
  Darbo sutartis gali būti nutraukta dėl šių svarbių priežasčių:

  – darbuotojo atliekama darbo funkcija tampa perteklinė;
  – darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų;
  – darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;
  – darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju;
  – teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

  Šiuo pagrindu atleidžiant grupę darbuotojų, darbuotojai, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai, turi pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti. Nutraukiant darbo santykius šiuo pagrindu, įspėjimo terminai neįgaliesiems darbuotojams trigubinami, t. y. jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, įspėjimo terminas yra 3 mėn., o jei trumpiau – 1,5 mėn.

  Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat, atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje. Tokią išmoką moka SODRA.

  Išmokos dydžiai:

  – išdirbus nuo 5 iki 10 metų – 1 VDU dydžio išmoka,
  – išdirbus nuo 10 iki 20 metų – 2 VDU dydžio išmoka,
  – išdirbus daugiau nei 20 metų – 3 VDU dydžio išmoka.

 1. 2018 m. liepos 23 d. Ar būtina pateikti nedarbingumo nustatymo pažymą darbdaviui?
  Riboto darbingumo asmenims darbo laiko trukmė ir rizikos faktoriai nustatomi pagal neįgalumą/nedarbingumą nustačiusios komisijos išvadą. Iš dalies nedarbingam asmeniui (kuriam nustatytas 30–55 % darbingumo lygis) Tarnybos išvada dėl jo darbo pobūdžio ar sąlygų paprastai yra tik rekomendacinio pobūdžio, ir jos taikomos tik darbuotojo reikalavimu.Taigi jeigu minėtoje išvadoje numatyta, jog pvz.: Jums rekomenduojama dirbti ne visą darbo dienos laiką, tačiau šia lengvata pasinaudoti nenorite, arba išvada numato jog Jums nepatartina dirbti tam tikrose darbo sąlygose, tačiau Jūsų darbo vietoje jų nėra vistiek nėra, pažymos ir išvados darbdaviui pateikti nebūtina. Visgi jeigu norėsite pretenduoti į darbo kodekso numatomas pailgintas kasmetines atostogas, skiriamas neįgaliems darbuotojams (55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis), pažymą darbdaviui pateikti žinoma reikia, kitu atveju darbdavys neturės pagrindo suteikti šių atostogų.
 1. 2018 m. rugpjūčio 3 d. Diagnozuotas 4 stadijos gimdos kūno vėžys. Buvo atlikti 8 chemoterapijos kursai NVI. Atlikus kompiuterinę tomografiją nustatyta, kad atsirado metastazės kepenyse ir gydytojai padarė išvadą, kad chemija neveikia naviko. Ko galiu reikalauti toliau iš gydimo įstaigos? Mane domina ir valstybės kompensuojamos galimybės ir mokamos paslaugos.
  1. Dalyvavaimas klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite: čia.Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.2. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „Vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:- Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  – Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  – Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.

  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „Vilties programoje”?
  Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  Ketvirtas scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. rugpjūčio 20 d.  2014 m. atlikta operacija dėl endometrioidinės adenokarcinomos. NDNT nustatė 50% darbingumo lygį metams, pakartotinai vertinant nustatytas 80% darbingumo lygis, nors po operacijos yra išlikusių žymių (neseniai atlikti tyrimai tai pagrindžia), organizmo sutrikimų ir gydytojas sakė, kad su tokia diagnoze nedarbingumas suteikiamas 5 metams. Ar jis teisus?
  Gydytojas nėra teisus, kadangi kiekviena liga skirtingiems asmenims gali sukelti skirtingus organizmo funkcijų sutrikimus, todėl vertinama ne atskira liga ir diagnozė, o jos sukelti organizmo funkcijų sutrikimai.Kiekvieno asmens darbingumo lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus. Nustatydami nedarbingumo terminą NDNT atsižvelgia į prognozuojamą asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimą, o pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą nedarbingumo lygis gali būti nustatomas tokiais terminais: 6 mėnesiams, metams, dviem metams, iki profesinės reabilitacijos pabaigos, taip pat iki senatvės pensijos amžiaus arba neterminuotai. Jeigu po operacijos vis dar yra išlikę neigiamų simptomų – pakartotinai kreipkitės į Jus gydantį gydytoją dėl siuntimo į NDNT.
 1. 2018 m. rugpjūčio 20 d. Konkrečiai recepte parašytas prekinis pavadinimas (ne bendrinis), ar tai teisėta? Kaip turi būti?
  Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą receptuose išrašant vaistinius preparatus nurodomos tik į jų sudėtį įeinančios veikliosios medžiagos bendriniu pavadinimu, išskyrus šiuos atvejus:1. Nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų, ir vaistinius preparatus, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės, paeiliui vartojamos skirtingos farmacinės formos ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės leidžiama nurodyti konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje.
  2. Vardinius vaistinius preparatus ir registracijos sąlygų neatitinkančius vaistinius preparatus, skiriamus pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardiniai vaistiniai preparatai), biologinius vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga pavyzdžiui, žmogaus insulinas, filgrastimo koncentruotas tirpalas, epoetinas alfa, somatropinas, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais;
  3. Vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK sprendimu“. GKK priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio GKK sprendimo nereikia).Taip pat pažymėtina, kad pacientui pageidaujant, sveikatos priežiūros specialistas privalo pacientui suteikti informaciją apie teisę pasirinkti pigesnį ar brangesnį skirtingų gamintojų to paties bendrinio pavadinimo kompensuojamąjį vaistinį preparatą su mažesne ar didesne priemoka. Jei išrašomi vardiniai vaistiniai preparatai, recepto blanko viršuje papildomai turi pažymėta „Vardinis vaistinis preparatas“ ir žyma patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir jo asmeniniu spaudu. Jeigu GKK priėmė sprendimą pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, tai recepte turi būti nurodyta: „GKK sprendimu“ ir patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto parašu ir jo asmeniniu spaudu.
 2. 2018 m. rugpjūčio 21 d. Kokios ilgiausios gali būti recepto trukmės?
  Receptai galioja:1. Receptai, kuriuose išrašyti narkotiniai vaistiniai preparatai, – iki 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną;
  2. receptai, kuriuose išrašyti vaistiniai preparatai (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus), kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), išskyrus receptus su žyma „Gydymui tęsti“ ar žyma „Ilgalaikiam gydymui“, – iki 30 dienų, įskaitant įsigaliojimo dieną;
  3. Receptai su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ – iki 360 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną;
  4. Receptai su žyma „Gydymui tęsti“ – iki 180 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną.Pasibaigus recepto galiojimo terminui, vaistai nebus išduodami, todėl tokiu atveju reikia pakartotinai kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą dėl naujo recepto.

  Pažymėtina, kad jeigu išrašytas elektroninis receptas su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“, jis nustoja galioti, jeigu pacientas pirmą kartą neįsigyja jam paskirtų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP per 30 dienų nuo recepto įsigaliojimo dienos, apie tai pacientas turi būti įspėtas gydytojo.

 1. 2018 m. rugpjūčio 21 d. Daktaras prašo kyšio, ką galiu daryti, kur kreiptis?
  Gydytojai už reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį yra baudžiami pagal BK 225 str. Prašymas duoti kyšį yra teisei priešinga veika, už kurią gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.Kyšio davimas (papirkinėjimas), taip pat yra baudžiamosios teisės pažeidimas. Tačiau asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai.Taigi, tokiu atveju, jeigu gydytojas prašo duoti kyšį, Jūs privalote pranešti apie tai žemiau nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu procedūra, už kurios atlikimą reikalaujama kyšio, yra neatidėliotina, esate įsitikinęs, kad kitas specialistas jos suteikti negali, galite duoti kyšį, bet nedelsiant po atliktos procedūros, tiesiogiai arba per atstovus pranešti apie tai atsakingoms tarnyboms:

  Specialiųjų tyrimų tarnyba (8-5) 266 3333
  – „Karštoji“ linija pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, arnybos pareigų neatlikimą ir kitas STT įstatyme įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
  pranesk@stt.lt;
  – el. forma: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

  Sveikatos apsaugos ministerija 8 800 66 004
  – Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie su sveikatos priežiūra susijusius pažeidimus, privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų korupciją bei padarytą žalą sveikatos paslaugų gavėjams;
  vytautas.sveikauskas@sam.lt;
  vilma.sroge@sam.lt;
  ramunas.danys@sam.lt;
  – www.sam.lrv.lt;

  Mobiliąja programėle „Pranešk STT“

 1. 2018 m. rugpjūčio 22 d. Kiek gali išrašyti receptų tam pačiam vaistui vienu metu?
  Skiriant tos pačios farmakoterapinės grupės vaistą, į kurio sudėtį įeina to paties bendrinio pavadinimo veiklioji medžiaga, tačiau skirtingos farmacinės formos ir (ar) skirtingo stiprumo, vienu metu galima išrašyti tiek receptų, kiek reikia gydymo kursui. Taip pat pacientui pageidaujant, skirtinguose receptuose kompensuojamųjų vaistų gali būti išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui.Kiekviename atskirame recepte išrašomas kompensuojamųjų vaistų kiekis ne ilgesniam kaip 3 mėnesių gydymo kursui, atsižvelgiant į kompensuojamojo vaisto pakuotės dydį, pažymint žyma „Gydymui tęsti”. Kiekvienas receptas „Gydymui tęsti“ įsigalioja likus 5 dienoms iki pirmesniame recepte nurodytos dienos iki kurios pakanka išduotų kompensuojamųjų vaistų. Kiekvienas receptas „Gydymui tęsti“ galioja ne ilgiau kaip 35 dienas.Jei pirmame recepte yra nurodytas 1 mėnesio gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistų kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar penkis receptus „Gydymui tęsti“, jei nurodytas 2 mėnesių gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistų kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar du receptus „Gydymui tęsti“, jei nurodytas 3 mėnesių gydymo kursui skirtas kompensuojamųjų vaistų kiekis, tai galima išrašyti ne daugiau kaip dar vieną receptą „Gydymui tęsti“.
 1. 2018 rugpjūčio 22 d. Kada yra išrašomi mokami ir nemokami siuntimai? Kaip žinoti ar reikės mokėti ir kiek?
  Tais atvejais, kai pacientas siunčiamas pas gydytoją specialistą dėl planinės konsultacijos, ji atliekama nemokamai. Turėdamas siuntimą, pacientas gali rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Svarbu žinoti, kad nemokamas gydymas garantuojamas tik Privalomuoju sveikatos draudimu draustiems asmenims.Taigi tyrimai, kuriuos skiria gydytojas specialistas, atliekami nemokamai, išskyrus tyrimus, ir kitas medicinines paslaugas išvardytas įsakyme Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“. Tais atvejais pacientai turi susimokėti. Šį sąrašą galima rasti – čia.Mokamas siuntimas rašomas ir tais atvejais, kuomet gydytojas pagal savo kompetenciją neturi teisės skirti konkretaus tyrimo, tačiau mano, jog tai padės teisingai diagnozuoti tam tikrą susirgimą. Tokiu atveju skiriamas mokamas tyrimas, tačiau tik su paciento sutikimu.

  Jei gydytojas Jums išrašė siuntimą, tačiau suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pagalbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausiai klauskite Jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. Jeigu atsakymas Jūsų netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą.

  Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite kreiptis raštu į teritorinę ligonių kasą. Šiais ir kitais klausimais galite kreiptis ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888 arba el. pašto adresu info@vlk.lt

 1. 2018 m. rugpjūčio 23 d. Ar daktaras gali pats spręsti ar išrašyti nemokamą ar mokamą siuntimą?
  Siuntimas reiškia, kad gydytojas siunčiantis pacientą pas kitą gydytoją nori konsultuotis su kitu gydytoju dėl paciento diagnozės ar gydymo. Su siuntimu pacientas visada turi gauti nemokamą paslaugą, jeigu siuntimą išrašęs medikas:- dirba sutartį su ligonių kasomis sudariusioje įstaigoje;
  – teikiantis PSDF lėšomis apmokamas paslaugas.Be to, pacientas turi būti draustas PSDF lėšomis.

  Jeigu pacientas pageidauja gauti papildomas paslaugas, medžiagas ar procedūras, tokiu atveju pacientas už papildomas paslaugas, medžiagas ar procedūras moka savo lėšomis (apmokamas tik kainų skirtumas tarp kainų už papildomas paslaugas/medžiagas ir privalomas paslaugas/medžiagas). Visais atvejais pacientas savo valia, patvirtindamas parašu, pasirenka papildomas paslaugas, medžiagas ar procedūras.

  Informacija apie mokamas paslaugas bei kainas galima rasti sveikatos priežiūros įstaigų informaciniuose stenduose arba teiraujantis registratūroje.

  Trys taisyklės: kaip gauti nemokamą specialisto konsultaciją

 1. 2018 m. rugpjūčio 24 d. Jei reikia mokėti priemoką, ar pacientas turi būti informuotas, duoti sutikimą primokėti?
  Valstybė kompensuoja tik bazinį vaisto kainos dydį. Priemoką gali sudaryti transportavimo išlaidos, vaistinių antkainiai ir pan. Gydytojas neprivalo žinoti iš ko susideda vaisto kaina ir neturi galimybės informuoti paciento, tačiau vaistinių darbuotojai turėtų informuoti apie vaisto kainą ir priemoką. Be to, vaistinė turėtų pateikti informaciją apie visų gamintojų vaistų su ta pačia veikliąja medžiaga sąrašą. Asmuo turėdamas šią informaciją pasirenka jį dominančią prekę. Sutikimas išreiškiamas vaisto įsigijimu. Kaip sutaupyti vaistinėje?
 1. 2018 m. rugpjūčio 25 d. Kokios yra nemokamos paslaugos? Pagal ką skirstomos? Ar yra ir galima rasti jų sąrašą?
  Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) kiekvienam juo apsidraudusiam žmogui garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą. Nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vadinamos tokios paslaugos, kurios yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Kitaip tariant bendroji taisyklė galiojanti Lietuvoje yra ta, jog už sveikatos priežiūros paslaugas mokėti nereikia, tol kol egzistuoja šių sąlygų visuma:1) Pirmoji sąlyga Lietuvos gyventojams gauti nemokamas gydymo paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, daugelį medicinos pagalbos priemonių, gydytojų konsultacijas ir kitą pagalbą gydymo įstaigose yra būti apdraustu PSD. Taigi, jei žmogus kartą per mėnesį moka (arba už jį darbdavys ar valstybė sumoka) PSD įmokas, visos jam reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Todėl pačiam apdraustajam už jas papildomai mokėti nereikia;
  2) Antroji sąlyga – gydymo įstaiga į kurią yra kreipiamasi turi būti sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa. Tik už privalomuoju sveikatos draudimu apdrausto asmens gydymą, kuris gydomas sutartį su TLK turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje sumoka ligonių kasos;
  3) Trečioji sąlyga gauti nemokamas gydytojo specialisto paslaugas – Jūsų šeimos gydytojo išrašytas siuntimas. Susirgus visuomet pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, dirbantį toje gydymo įstaigoje, kurioje esate prisiregistravę. Šeimos gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, prireikus nusiųs Jus gydytojo specialisto konsultacijai.Pagal ką nemokamos paslaugos skirstomos, ar galima rasti jų sąrašą? Visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nepatenka į mokamų paslaugų sąrašą, PSD apdraustiems asmenims yra nemokamos.

  Konkrečias sąlygas ir suteikiamas paslaugas galite rasti čia.

 1. 2018 m. rugpjūčio 25 d. Kas sprendžia, tvirtina kas yra kompensuojamos, mokamos, nemokamos paslaugos?
  Sveikatos apsaugos ministerija/ministras. Aktualus ministro patvirtintas mokamų paslaugų sąrašas, kainų nustatymo ir indeksavimo tvarka, jų teikimo ir apmokėjimo tvarka.
 1. 2018 m. rugpjūčio 25 d. Kokios yra mokamos paslaugos? Pagal ką skirstomos? Ar yra ir galima rasti jų sąrašą?
  Nors, laikantis visų trijų minėtų sąlygų, sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvos gyventojams tampa nemokamomis, išlieka išimtis – mokamų paslaugų sąrašas. Tai sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo patvirtinamas mokamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų suteikimo tvarka.Sąraše numatyti atvejai, kai net ir apdraustajam PSD, gydymo įstaigose reikia mokėti už paslaugas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su ligų ar susirgimų gydymu, todėl jos ir nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis.Šiame sąraše rasime tokias paslaugas, kaip kosmetinės chirurgijos operacijos, akupunktūra ir manualinė terapija, dermatologo kosmetinės procedūros, nėštumo nutraukimas, dantų implantavimas ir kt. Taip pat gydymo įstaigoje mokėti reikės, jei žmogus, turintis teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo nuožiūra pasirinks brangiau kainuojančias paslaugas, be gydytojo rekomendacijos. Tuomet pacientas šių paslaugų faktinių ir bazinių kainų skirtumą privalės apmokėti pats.

  O jeigu pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, kurios nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, lygiai taip pat privaloma susimokėti visą jų kainą. Šiais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas, patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininiuose dokumentuose. Už paslaugą sumokama gydymo įstaigos kasoje, pacientui išduodamas kasos kvitas.

  Aktualų mokamų paslaugų sąrašą galite rasti šiuo adresu:

 1. 2018 m. rugpjūčio 26 d. Man atrodo, kad gydytojas nepagrįstai atsisako man išrašyti siuntimą, ką galiu daryti? Kur kreiptis?
  Pirmiausiai reikėtų žinoti, kad siuntimas nemokamai gydytojo specialisto konsultacijai išduodamas ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Verta žinoti, jog kiekvienas pacientas turi teisę gydytis pas savo pasirinktą gydytoją, todėl siekdamas įsitikinti, ar siuntimas pas gydytoją specialistą yra reikalingas, pasikonsultuokite su kitu tos srities specialistu, persirašykite pas kitą gydytoją.Jeigu esate įsitikinęs, jog gydytojas atsisako išrašyti siuntimą nepagrįstai, siekdamas gauti papildomą atlygį, praneškite apie tai jus gydančio gydytojo tiesioginiam vadovui. Jeigu atsakymas Jūsų netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą.  Apie įtariamą kyšininkavimo atvejį praneškite žemiau nurodytais kontaktais:Specialiųjų tyrimų tarnyba (8-5) 266 3333
  – „Karštoji“ linija pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas STT įstatyme įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas pranesk@stt.lt;
  – el. forma: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

  Sveikatos apsaugos ministerija 8 800 66 004
  – Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie su sveikatos priežiūra susijusius pažeidimus, privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų korupciją bei padarytą žalą sveikatos paslaugų gavėjams:
  vytautas.sveikauskas@sam.lt;
  vilma.sroge@sam.lt;
  ramunas.danys@sam.lt;
  www.sam.lrv.lt

  Mobiliąja programėle „Pranešk STT“

 1. 2018 m. rugpjūčio 26 d.  Sveiki, ar prašant skirti vienkartinę pašalpą onkologinės ligos atveju turi būti pateikiamos trijų mėnesių pajamos? Turiu lengvą invalidumo grupę, gyvenu Šiaulių rajone.
  Sveiki, Šiaulių rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame reglamentuotas vienkartinių pašalpų skyrimas.Onkologinės ligos atveju savivaldybė skiria vienkartinę pašalpą iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP) pareiškėjui. Vieno VRP dydis yra 122 Eur. Pareiškejui vienkartinė pašalpa gali būti skiriama, jeigu jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 VRP dydžiai (366 Eur).Asmuo kreipdamasis dėl vienkartinės pašalpos skyrimo, kartu su prašymu bei kitais dokumentais, taip pat privalo pateikti pažymas apie savo ir bendrai gyvenančių šeimos narių pajamas gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos. Tokia tvarka galioja nepaisant nustatytos invalidumo grupės.
 1. 2018 m. rugpjūčio 26 d. Sveiki, esu pensininkas onkologinis ligonis (4 stadijos vėžys), ar galiu kreiptis dėl invalidumo nustatymo?
  Senatvės pensininkui būtų galima kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Tokiu atveju, turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į NDNT ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. NDNT spręs dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Nustačius spec. poreikius asmuo galės kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl išlaidų tikslinės kompensacijos.
 1. 2018 m. rugpjūčio 26 d. Sveiki, išsiaiškinau, jog man reikalinga atlikti operacija užsienyje yra atliekama su daug modernesne įranga, kuri Lietuvoje neprieinama. Kokia yra tvarka norint gydytis užsienyje ir gauti kompensaciją iš ligonių kasų?Visų pirma vykstant gydytis į užsienį, visuomet reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje. Vykstant gydytis be siuntimo gydymo išlaidos kompensuojamos nebus.Svarbu žinoti, jog svetur paslaugas gavusiems žmonėms išlaidos kompensuojamos tik tokiomis pat kainomis, sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Tai yra bus kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje, išlaidos. Kitas išlaidas, kurias pacientas patirs, pavyzdžiui, kelionės, nakvynės, apgyvendinimo, maitinimo ir kt., jis turės dengti savo lėšomis.

  Sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, pagal kurias bus atitinkamai kompensuojamos gydymosi svetur išlaidos galite rasti šiuo adresu.

  Taigi nusprendus gydytis svetur, pirmiausia susiraskite pageidaujamą sveikatos priežiūros įstaigą ir konkrečią teikiamą sveikatos priežiūros paslaugą, kurią norite gauti, įsitikinkite, jog analogiška paslauga teikiama ir Lietuvoje, tuomet kreipkitės į savo gydytoją, kuris išrašys siuntimą.

  Po paslaugos suteikimo išsaugokite visus medicininius ir finansinius dokumentus. Tuomet turite ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas.

  Svarbu žinoti tai, kad išlaidos bus kompensuojamos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Na, o ligonių kasoms priėmus sprendimą jas kompensuoti, šios išlaidos Jums būtų pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Daugiau informacijos apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą skelbiama internetinėje svetainėje „Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras​“.

 1. 2018 m. rugpjūčio 27 d.  Man nustatytas 65 proc. nedarbingumas, gyvenu viena, nevairuoju, neturiu nekilnojamo turto. Kokios lengvatos man priklauso?
  Asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais (30–40 proc.) taikomos lengvatos vaistams – 50 procentų bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui; transportui – teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida; valstybės rinkliavai – neimama valstybės rinkliavai už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims.
 1. 2018 m. rugpjūčio 27 d. Kokios yra papildomos finansavimo galimybės sergant onkologine liga?
  1. Dalyvavaimas klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.2. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.
  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje””? Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  3. Labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. rugpjūčio 28 d. Kaip gauti mano ligai reikalingus vaistus Caprelsa? Retų ligų komisija jau du kartus atsisakė kompensuoti.
  1. Dalyvavaimas klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite čia.Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.2. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:
  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);
  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;
  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;
  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu.
  Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje””? Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti.

  Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui.

  3. Labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas – čia.

 1. 2018 m. rugpjūčio 29 d.  Šiuo metu esu laikinai nedarbinga (turiu nedarbingumo lapelį). Gydytojai planuoja ilgą gydymo procesą. Kiek laiko tęsiasi laikinas nedarbingumas? Galbūt reikia kreiptis į NDNT?
  Laikinas nedarbingumas tęsiasi tol, kol tęsiasi gydymas. Sprendimą tęsti gydymą priima gydantis gydytojas. Taigi, nors laikinas nedarbingumas nustatomas konkrečiam terminui, gydantis gydytojas gali nuspręsti nedarbingumo terminą pratęsti. Kreiptis į NDNT nedarbingumo lygio (neįgalumo) nustatymui galima tik pasibaigus gydymui. Siuntimą į NDNT parengia gydantis gydytojas.
 1. 2018 m. rugpjūčio 29 d.  2014 m. diagnozuotas krūties vėžys, atlikta operacija, metastazių nėra. Ar teisės aktai reglamentuoja kiek laiko truks stebėjimas?
  Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį pacientui nustato šeimos gydytojas ir (ar) gydytojas specialistas.  Teisės aktai nereglamentuoja maksimalios ilgalaikio stebėjimo trukmės krūties piktybinio naviko atveju, kiekvieno paciento situacija vertinama individualiai, todėl reikėtų konsultuotis su Jus gydančiais asmenimis jeigu manote, kad stebėjimo poreikis yra išnykęs. Taip pat galite neatvykti nustatytu vizito laiku (nerekomenduojama), tokiu atveju gydytojas specialistas turi teisę išbraukti Jus iš sąrašo ir apie tai pranešti šeimos gydytojui.
 2. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Esu pensinio amžiaus, 2017 m. 2 kartus atlikta kelio sąnario operacija, vis dar sunku vaikščioti. Ar man galėtų būti skiriama reabilitacija?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui gali būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.
 3. 2018 m. rugpjūčio 30 d. Sergu onkologine liga, ar galiu gauti neįgalumą?
  Taip, galite. Visų pirma turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. NDNT vertins ir nustatys Jūsų neįgalumo lygį. NDNT Jus pripažinus neįgaliu (lengvas, vidutinis, sunkus), galite pretenduoti į šalpos neįgalumo pensiją.Šalpos neįgalumo pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio valstybinių socialinio draudimo pensijų.
 4. 2018 m. rugsėjo 1 d. Iš esmės pasikartojantis klausimas.Esu pensinio amžiaus, dėl onkologinės ligos buvo atliktos kelios operacijos. Ar man galėtų būti skiriama reabilitacija?
  Visų pirma turėtumėte kreiptis į Jus gydantį gydytoją (arba savo šeimos gydytoją), kuris vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju spręs atsižvelgdamas į Jūsų biosocialinių funkcijų sutrikimus. T. y. Jus gydantis gydytojas (arba Jūsų šeimos gydytojas) turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo išvada, skirti arba neskirti reabilitacinio gydymo.Siuntimas gydytis stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis nesant aukščiau nurodytų indikacijų, nėra numatytas. Visgi, pacientui pageidaujant, numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, tačiau apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam pacientui.
 5. 2018 m. rugsėjo 1 d. 2017 m. balandžio mėn. buvau reabilitacijoje Šventojoje „Energetike“. Nepatiko mityba dėl maisto kokybės (pvz.: šlapia dešra, tik kopūstai švieži ir sūrio gaminiai…etc). Procedūros tiko tik masažas ir mankšta. Gydytojas mažai skyrė dėmesio, nes labai užimtas. Buvo nemokamas pervežimas ir jūra, dėl ko rinkausi ne Birštoną. Aišku reikėjo pačiam nuvažiuoti su palydovu, kurio aš neturėjau. Ar yra kaip nors reglamentuojama tokių paslaugų kokybė? Gal galima Energetikui neplaninį patikrinimą užsakyti?
  Sveiki, reabilitacija yra atliekama pagal 2008 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami. Taigi, ar paslauga yra kokybiška reikia vertinti kiekvieną kartą pagal šiame apibrėžime nurodytus kriterijus. Dėl mitybos reabilitacijos įstaigose yra patvirtinti rekomendaciniai kriterijai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio 16 d. patvirtintose maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose rekomendacijose. Šiuo atveju, faktiškai teikiamą maistą reikėtų įvertinti pagal šiuos kriterijus patikrinimo metu. Pažymėtina, jog pacientas, abejojantis reabilitacijos teikiamų paslaugų kokybe ir maistu, turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba). Pažymėtina, kad Akreditavimo tarnyba periodiškai atlieka planinius ir neplaninius juridinio asmens teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimus.
 6. 2018 m. rugsėjo 1 d. Sergu onkologine liga, gaunu 253 Eur. senatvės pensiją. Esu gavusi iš savivaldybės vienkartinę paramą dėl ligos ar būtų galima gauti dar kokią piniginę pašalpą?
  Deja, bet pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą jūs negalėtumėte gauti socialinės pašalpos iš savivaldybės, kadangi neatitinkate vienos iš būtinų sąlygų pašalpai gauti – jūsų gaunamos pajamos, yra didesnės negu valstybės remiamos pajamos. Valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 EUR.
 7. 2018 m. rugsėjo 1 d. Kodėl nebekompensuoja Sanoral?
  Šie vaistai 2018-06-29 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-747 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ nuo 2018-07-03, buvo išbraukti iš 2018 m. III ketvičio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno. Nuo spalio 17 d. įsigaliosiančiame naujame kainyne IV metų ketvirčiui, Sanoral vėl atsiranda kompensuojamųjų vaistų sąraše.
 8. 2018 m. rugsėjo 2 d.  Namuose turime du onkologinius ligonius, vienas dar darbingas, o kitam NDNT nustatė slaugą. Ar priklauso kokia nors išmoka kai namuose du onkologiniai ligoniai?
  Sveiki, teisės aktai neišskiria tokios situacijos, kad dviems onkologiniams ligoniams viename name būtų kokių nors išmokų ar kompensacijų daugiau nei esant vienam ligoniui. Tačiau Jums kaip slaugančiajam priklausytų teisė į piniginę socialinę paramą.1. Asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu:
  nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  2. pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (VRP), kuris šiai dienai yra 122 Eur;
  3. nedirba, nes slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų) globėju arba rūpintoju.

  Ligoniui galėtų priklausyti vienkartinė parama dėl ligos. Ši parama skiriama iki 4 BSI (=152 Eur) dydžio gydymosi išlaidoms dengti kai pareiškėjo vidutinės mėnesinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, per mėnesį mažesnės už 3 VRP (=366Eur) ir pareiškėjas serga onkologinėmis ligomis.

 9. 2018 m. rugsėjo 4 d.  Neseniai išėjau iš darbo, kuriame dirbau nuo 2016, su buvusiu darbdaviu buvau pasirašiusi konfidencialumo sutartį, kuri galioja du metus po darbo sutarties nutraukimo. Ar tai reiškia, kad negaliu dirbti tokio paties ar panašaus darbo du metus?
  Susitarimu dėl nekonkuravimo darbuotojas ir darbdavys gali susitarti dėl nekonkuravimo santykių ir po darbo sutarties nutraukimo (max. 2 metus). Kadangi nekonkuravimo susitarimu yra iš esmės ribojama darbuotojo teisė į darbą – darbuotojui nekonkuravimo laikotarpoiu privalo būti mokama kompensacija. Ši kompensacija buvo privaloma ir galiojant senam darbo kodeksui (2016), tačiau ne imperatyviai nurodyta kodekse, o suformuota teismų praktikos (privalėjo būti “proporcinga”).Šiuo metu, galiojant naujam darbo kodeksui šis minimalus kompesacijos dydis yra tiksliai apibrėžtas – ne mažiau kaip 40% vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio už kiekvieną nekonkuravimo mėnesį. Taigi, jeigu Jūsų darbdavys nemoka Jums jokios kompensacijos už nekonkuravimą, susitarimas yra iš esmės negaliojantis dėl teisingumo ir proporcingumo principų pažeidimo.
 10. 2018 m. rugsėjo 4 d.  2017 m. po atliktos operacijos gydžiausi sanatorijoje, ar man priklauso ambulatorinė reabilitacija 2018 m.?
  Pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorius metus, atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais reabilitacijoje dar nebuvote, toks gydymas Jums galėtų būti skiriamas tik įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos.Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui gali būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam.
 11. 2018 m. rugsėjo 4 d. Sergu skrandžio vėžiu, atlikta chemoterapija ir laukiu operacijos. Nuo rugpjūčio turiu nedarbingumą, kiek laiko jį galima tęsti?
  Elektroniniai pažymėjimai dėl ligos išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį. Jeigu nedarbingumo pažymėjimas buvo tęsiamas 122 kalendorinių dienų ir pacientas dar neatitinka siuntimo į NDNT kriterijų, tai nedarbingumo pažymėjimo tęsimo klausimą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija.
 12. 2018 m. rugsėjo 10 d. Numatyta skrandžio šalinimo operacija, ar galėsiu gauti neįgalumą?
  Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, vyresniems asmenims nustatomas nedarbingumo lygis. Nedarbingumo lygis gali būti nustatomas tik tada, kai panaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės paciento atžvilgiu. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad pabaigus gydymą, išliko organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT).Kiekvieno asmens darbingumo lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.
 13. 2018 m. rugsėjo 11 d. Kokios yra tarpvalstybinio gydymo galimybės?
  Visų pirma vykstant gydytis į užsienį, visuomet reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje. Vykstant gydytis be siuntimo gydymo išlaidos kompensuojamos nebus. Svarbu žinoti, jog svetur paslaugas gavusiems žmonėms išlaidos kompensuojamos tik tokiomis pat kainomis, sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Tai yra bus kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje, išlaidos.Kitas išlaidas, kurias pacientas patirs, pavyzdžiui, kelionės, nakvynės, apgyvendinimo, maitinimo ir kt., jis turės dengti savo lėšomis. Sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, pagal kurias bus atitinkamai kompensuojamos gydymosi svetur išlaidos galite rasti šiuo adresu.

  Taigi nusprendus gydytis svetur, pirmiausia susiraskite pageidaujamą sveikatos priežiūros įstaigą ir konkrečią teikiamą sveikatos priežiūros paslaugą, kurią norite gauti, įsitikinkite, jog analogiška paslauga teikiama ir Lietuvoje, tuomet kreipkitės į savo gydytoją, kuris išrašys siuntimą. Po paslaugos suteikimo išsaugokite visus medicininius ir finansinius dokumentus.

  Tuomet turite ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas. Svarbu žinoti tai, kad išlaidos bus kompensuojamos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Na, o ligonių kasoms priėmus sprendimą jas kompensuoti, šios išlaidos Jums būtų pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

 14. 2018 m. rugsėjo 12 d. Dėl onkologinės ligos netekau 60% darbingumo, ar man priklauso kokia nors pašalpa (Vilniaus miestas)?
  Taip, vienas iš variantų – šalpos neįgalumo pensija – mėnesinė piniginė išmoka, skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka neįgaliems vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.Pagrindinis reikalavimas – šalpos neįgalumo pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio valstybinių socialinio draudimo pensijų.

  Dokumentai, reikalingi pensijai gauti:
  a. Prašymas.
  b. Asmens tapatybės dokumentai.
  c. Gyvenamosios vietos deklaracija.
  d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma.
  e. Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas šalpos išmokas ir (ar) pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytosios pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos.
  f. Asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir (ar) mokama kita šalpos išmoka ir (ar) pensijų išmoka, taip pat kad jam nėra paskirta šalpos išmoka. Apie tai nurodytas aplinkybes galima nurodyti prašyme.
  g. Banko atsiskaitomoji sąskaita.

  Prašymus Vilniaus mieste galima pateikti Socialinės Rūpybos skyriuje, adresu Rinktinės g. 50.

 15. 2018 m. rugsėjo 13 d. Dėl onkologinės ligos ilgą laiką nedirbau, taip pat buvo nustatytas 40% darbingumo lygis, dabar vėl norėčiau grįžti dirbti, kokią pagalbą gali pasiūlyti darbo birža?
  Šiuo metu darbo birža siūlo ne vieną paslaugą asmenims norintiems grįžti į darbo rinką:1. Įdarbinimas subsidijuojant. Priemonė skirta padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, o sunkią negalią turintiems – sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje. T.y. darbdaviui priklausomai nuo Jūsų nedarbingumo/neįgalumo lygio apmokama 50-75% Jūsų darbo užmokesčio (bet ne daugiau kaip 2 MMA). Trukmė – nuo 6 mėnesių iki 2 metų, o asmenims netekusiems 75%+ darbingumo arba kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – neterminuotai, visą darbo laikotarpį.
  2. Profesinė reabilitacija. Profesinės reabilitacijos programa skirta neįgaliųjų asmenų integracijai į darbo rinką taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones, padedančias atstatyti jų darbingumą ir pajėgumą bei įgyti naujų profesinių kompetencijų. Šios reabilitacijos poreikį nustato NDNT darbo biržos siuntimu. Siuntimą galite gauti, jeigu esate užsiregistravę darbo biržoje, Jums nustatytas 0-45% darbingumas ir iki senatvės pensijos Jums likę daugiau nei 180 dienų.

  Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) gali būti teikiamos tokios paslaugos:
  a. profesinių gebėjimų įvertinimas;
  b. profesinis orientavimas ir konsultavimas
  c. profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas;
  d. profesinis mokymas;
  e. pagalba įsidarbinant;
  f. palaikymas darbo vietoje;

  3. Savarankiško užimtumo rėmimas. Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės pagalba subsidija gali būti skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje. Pretenduoti į šią subsidiją galite jeigu esate netekęs 60%+ darbingumo. Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų). Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su teritorine darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo dienos
  4. Tarpininkavimas įdarbinant. Darbo biržų specialistai gali Jums padėti įvertinti savo lūkesčius ir įsidarbinimo galimybes. Jums bus sudarytas individualus užimtumo veiklos planas, kuriame bus numatyti Jūsų užimtumo tikslai ir konkretūs veiksmai jiems pasiekti.
  5. Individualios užimtumo veiklos planavimas. Siekiant Jūsų įsitraukimo į darbo rinką ir tvaraus užimtumo, Teritorinės darbo biržos konsultantas padės Jums sudarys individualų užimtumo veiklos planą. Plane numatysite savo užimtumo tikslą ir konkrečius veiksmus, priemones bei laikotarpį jam pasiekti.

  Plačiau apie bet kurią iš šių paslaugų Jūsų konkrečiu atveju Jums gali papasakoti Jūsų teritorinės darbo biržos specialistas.

 16. 2018 m. rugsėjo 15 d. Kur kreiptis dėl gydymo kurso, kuomet išnaudojami visi galimi padedantys siuntimai?
  Facijito gydymas (pado raiščio uždegimas), kur kreiptis norint sužinoti apie gydymą? Skausmai nuo vasaros, lazerinė terapija atlikta – nepadėjo. Reabilitologas, ortopedas toliau priėmė, rekomendavo gerti nuskausminamuosius ir viskas. Siūlo vėl laukti du mėnesius.Sveiki, kiekvienas žmogus gali kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos, kurios paslaugomis naudojasi, darbuotojus ir gauti išsamią informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis ir gydymo prognozę. Jei pageidaujama, gydantis gydytojas tur÷tų pacientą supažindinti su jo gydymo metodais, rezultatais, pašalin÷mis reakcijomis ar aplinkyb÷mis, kurios gal÷tų įtakoti sutikimą gydytis. Visgi abejodamas ar nepatenkintas gydytojo darbu žmogus visuomet gali kreiptis ir sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatą ir siūlomą gydymą, tam visai nebūtina keisti gydytojo. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos ir su visa turima informacija kreiptis antrosios nuomonės į kitą specialistą apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 17. 2018 m. rugsėjo 15 d. Kodėl egzistuoja skirtingos sąlygos kolonoskopijai su nejautra. Vienur reikalauja lydinčio asmens (Santaros klinikose), o kitur (NVI) 2015 m. 2017 m. atliko ir nereikalavo lydinčio asmens. Kodėl skiriasi sąlygos? Ar ligoninės pačios tvirtinasi skirtingas sąlygas? Ar tikrai gali tokio dalyko reikalauti?
  Teisės aktuose tokio specifinio reikalavimo nustatyto nėra, tad ir atsisakyti atlikti kolonoskopiją su nejautra, jeigu nėra lydinčio asmens, iš esmės atsisakyti negali.Tačiau, atliekant šią procedūrą su nejautra, asmeniui suleidžiami raminamieji ar medikamentai anestezijai, kurių išsivalymui iš organizmo reikia maždaug 24 valandų. Taigi, žmogų po tyrimo turėtų pagloboti kas nors iš artimųjų, draugų.

  Apie lydinčio asmens reikalingumą turėtų informuoti gydytojas, siunčiantis kolonoskopijos tyrimui. Tądien draudžiama vairuoti, dirbti su mechanizmais, nerekomenduojama pasirašinėti svarbių dokumentų.

  Ligoninės, neturi sąlygų asmeniu rūpintis kelias valandas – ir vietos nėra, ir prižiūrėti nėra kam. Todėl dauguma nustato taisykles, jog lydinčio asmens dalyvavimas – būtinas.
  Lydintis asmuo svarbu ir psichologiškai: vykdamas sudėtingam tyrimui žmogus, žinoma, nori, kad kas nors su juo būtų – taip jis jaučiasi ramiau, geriau.

 18. 2018 m. rugsėjo 16 d. Nustatytas 35% darbingumo lygis, dirbu pilnu etatu. Nuomojuosi butą Vilniuje, kur turėčiau kreiptis dėl socialinės paramos?
  Esant sunkiai materialinei padėčiai reikėtų kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių (Kauno g. 3, Vilnius) su prašymu skirti socialinę paramą (socialinę pašalpą arba būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją).Turite teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitiksite visas šias sąlygas:

  1. nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  2. Jūsų pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (122 EUR) (toliau – VRP);
  3. dirbate arba gaunate bet kokios rūšies pensiją.
  Turite teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, jei kreipimosi metu:
  – nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  – atitinkate bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų;
  – įsiskolinus už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudaryta sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą;
  – turite būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

  Pažymėtina, kad neatitikus šių sąlygų galima kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinės paramos centro darbuotoją, aptarnaujantį gyventojus seniūnijoje, su prašymu skirti tikslinę pašalpą, būtinų vaistų įsigijimui (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėjimui būtinų mokamų gydymo išlaidų (reikės pateikti dokumentus), jeigu Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžių.

 19. 2018 m. rugsėjo 19 d. Ar vaistai EPIRUBICIN ACTAVIS tikrai nekompensuojami?
  Taip, nekompensuojami.
 20. 2018 m. rugsėjo 20 d. Ar galima keisti jau nustatytą nedarbingumo lygį (dabar yra 35%)? Keičiantis asmens sveikatos būklei, gali keistis ir nustatytas darbingumo lygis.
  Darbingumo lygis yra nustatomas 5 proc. intervalais tam tikram terminui – pusei metų, metams, dvejiems ar neterminuotai, atsižvelgiant į tai, per kokį laiką prognozuojamas sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, lemiantis darbingumo lygio pasikeitimą.Tačiau asmens sveikatos būklė gali pasikeisti ir greičiau negu nustatytas terminas. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydantį gydytoją dėl naujo siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuri atliks naują darbingumo lygio vertinimą pagal esamą sveikatos būklę.Pasikeitus sveikatos būklei galima bet kada kreiptis į gydantį gydytoją dėl naujo siuntimo į NDNT ir kitų reikalingų medicininių dokumentų parengimo.
 21. 2018 m. rugsėjo 21 d. Vaistas yra Derinat (Alfareikin) – Lietuvoje neprekiaujama, bet manoma, kad tinka. Kokios galimybės gauti kompensavimą?
  Vaistinis preparatas Derinat neregistruotas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre. Šis vaistas gali būti tiekiamas kaip vardinis vaistinis preparatas. Vardiniai vaistiniai preparatai skiriami ir teikiami į Lietuvos Respublikos rinką vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-233 (Žin., 2007, Nr. 42-1598). Dėl recepto išrašymo ir gydymo paskyrimo kreipkitės į gydytoją. Gydytojui išrašius vardinį receptą, Jums reiktų šį receptą pateikti visuomeninei vaistinei, kuri turi nedelsiant pateikti užsakymą didmenininkui.Vaistininkas, gavęs informaciją apie vaisto tiekimo sąlygas, apie jas Jus turi informuoti ir pranešti, kada bus atvežtas Jums reikalingas vaistas. Tačiau šiam vaisto gavimo būdui yra taikoma labai daug apribojimų ir sąlygų, todėl pagal ligos diagnozę esant tinkamesnių, pažangesnių ir Lietuvoje registruotų vaistų, bus skiriami vaistai pastarieji.
 22. 2018 m. rugsėjo 22 d. Sergu kraujo vėžiu, esu darbingas, neįgalumo statuso neturiu, nepraradęs darbingumo. Kur rasti informaciją, su kokiomis pavojingomis medžiagomis galiu dirbti ar negaliu? Ar yra triukšmo apribojimų? Ar yra apribojimų dėl darbo su dulkėmis?
  Jeigu jums nėra nustatytas konkretus nedarbingumo lygis, triukšmo, darbo su dulkėmis arba pavojingomis medžiagomis apribojimai yra tokie patys, kaip nesergantiems asmenims. Reikalavimus ir teisės aktus galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje.
 23. 2018 m. rugsėjo 24 d.  Storosios žarnos III stadija, operuota prieš 5 metus (2013 m.), pasiekta remisija 2013 m. pabaigoje. Ar yra galimybė gauti neįgalumą, domina teisė nemokamai statytis automobilį.
  Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, vyresniems asmenims iki senatvės pensijos amžiaus nustatomas nedarbingumo lygis.Nepaisant to, kad nuo gydymo pabaigos praėjo daug laiko, asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad pabaigus gydymą, išliko organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT).

  Kiekvieno asmens darbingumo lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

  Jeigu NDNT nustatys jums 0-30 procentų darbingumo lygį, turėsite teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ statant automobilį.

 24. 2018 m. rugsėjo 24 d.  Rusijos pilietis, turintis laikiną leidimą gyventi LR. Diagnozuotas plaučių vėžys IV stadija. Ar gali šis asmuo gauti nemokamą gydymą ir paslaugas? Kokias?
  Užsienietis, kuriam yra suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, turi teisę į privalomo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas tik tuo atveju, jei vykdo ekonominę veiklą, pvz., pagal verslo liudijimą, arba turi darbo santykius, pvz., yra įsidarbinęs pagal darbo sutartį. Tokių asmenų draudimas galioja visą jų darbinės veiklos laikotarpį, jei įmokos mokamos tvarkingai. Jei šie užsieniečiai Lietuvoje dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius, jie turi teisę, pasibaigus jų veiklai arba nutrūkus darbo santykiams, registruotis teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai – darbo paieškos laikotarpiu privalomu sveikatos draudimu (toliau – PSD) juos draus valstybė.Jeigu užsienietis yra draudžiamas PSD, tai jam Iš PSDF apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens sveikatos ekspertizė.
 25. 2018 m. rugsėjo 25 d. Skydliaukės ir limfos onkologinis pacientas. Kaimynas namus šildo anglimis. Šie dūmai eina į sergančio žmogaus kiemą. Kokios skundų galimybės? Kur kreiptis? Šie dūmai kenkia sergančio žmogaus sveikatai.
  Anglių naudojimas kūrenimui pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą nėra uždraustas, tačiau visgi jeigu manote, kad kaimyno kūrenimas yra kenksmingas ir teršia orą, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos aplinkos apsaugos departamentą su prašymu atvykti ir nustatyti ar kaimynas kartu su anglimis nedegina ir draustinų medžiagų, tokių kaip atliekos, padangos ir pan.Taip pat turite teisę kreiptis į teismą su negatoriniu ieškiniu, kadangi savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

  Savininkas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti, kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos, tačiau neprivalo įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai: būtent atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys atitinka teisės aktų reikalavimus.

 26. 2018 m. rugsėjo 25 d. Iš esmės pasikartokantis klausimas.Esu dviejų onkologinių ligų pacientė (krūties ir kiaušidžių). Atlikti pilni gydymai, yra išlikusių organizmo sutrikimų. Ar man priklauso reabilitacija? Jeigu taip, ar galėčiau vykti į sanatoriją?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas, tačiau tik įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po taikyto gydymo. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui gali būti paskiriama tik ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam.Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.
 27. 2018 m. rugsėjo 27 d. Sergu prostatos vėžiu, kiek įklotų/sauskelnių per mėnesį kompensuojama ir kur kreiptis?
  Kompensuojamų įklotų/sauskelnių kiekis varijuoja priklausomai nuo asmens sveikatos būklės (sunkus/vidutinis šlapimo nelaikymas/invalidumas ir kiti faktoriai). Bet kokiu atveju pirmiausia turite kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją (šeimos gydytoją).Bendrosios praktikos gydytojas įvertinęs jūsų būklę pagal patvirtintą sąrašą skirs valstybės kompensuojamą kiekį sauskelnių ir/ar vienkartinių paklodžių. Pateikite gydytojui kompensuojamųjų vaistų pasą ir jis išrašys receptą medicinos pagalbos priemonėms gauti.

  Vaistinėje pateikę gydytojo receptą ir sumokėję papildomą priemoką galėsite gauti valstybės kompensuojamą kiekį sauskelnių ir/ar vienkartinių paklodžių, įklotų.

 28. 2018 m. rugsėjo 27 d. Iš esmės pasikartojantis klausimas. Sergu onkologine liga, esu pensijinio amžiaus, ar man priklauso neįgalumas, konkrečiai galimybė naudotis neįgaliųjų stovėjimo vietomis.
  Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims nustatomas speicialiųjų poreikių lygis. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad pabaigus gydymą, išliko organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT).Kiekvieno asmens specialiųjų poreikių lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

  Jeigu NDNT Jums bus nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis, galėsite prašyti išduoti neįgaliųjų automobilių statymo kortelę, su kuria galėsite naudotis neįgaliųjų parkavimo vietomis.

 29. 2018 m. rugsėjo 27 d. Po chemoterapijos lūžo padikaulis, poliklinikos traumatologas nesiuntė tirtis dėl osteoporozės, ką turėčiau daryti, kad gauti gydytojų pagalbą?
  Gydytojas traumatologas Jūsų tirtis dėl osteoporozės nesiuntė, kadangi pagal galiojančius teisės aktus prie osteoporozinių lūžių nepriskiriami kaukolės ir veido, čiurnos, plaštakos ir pėdos kaulų lūžiai. Visgi jeigu nerimaujate, aptarkite situaciją su Jus gydančiu šeimos gydytoju – įvertinęs situaciją ir įtardamas osteoporozę jis išrašys Jums siuntimą pas gydytoją specialistą, arba pats nusiųs atlikti reikalingus tyrimus.
 30. 2018 m. rugsėjo 27 d. Nustačius ligą buvau gydoma 9 mėnesius, grįžau į darbą ir metų gale tikėjausi išnaudoti atostogas bet darbdavys teigia, jog man nepriklauso atostogos, kaip yra iš tikrųjų?
  Darbdavys neteisus, vadovaujantis Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalies 3 punktu, į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų skaičių įskaitoma darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo. Darbdaviui nesutinkant suteikti atostogų kreipkitės į Darbo ginčų komisiją.
 31. 2018 m. rugsėjo 28 d.  Kreipiausi dėl slaugos/nuolatinės priežiūros išmokų, bet man buvo atsakyta, kad dėl to, jog ligonė guli slaugos ligoninėje, išmoka jai nepriklauso. Ar tikrai taip yra pagal įstatymą? Ar nėra taip, kad skirtą išmoką galima panaudoti savo nuožiūra – į namus ateinančio slaugytojo paslaugoms arba slaugos ligoninės paslaugoms?
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsniu, nustatančiu tikslinių kompensacijų mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo pagrindus ir tvarką, yra įtvirtinta, kad tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, poliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai. Taigi, jums pateiktas atsakymas atitinka teisės aktus.
 32. 2018 m. rugsėjo 28 d. Darbovietėje mažinami etatai, čia dirbu jau daugiau nei 20 metų, dėl onkologinės ligos sukeltų padarinių turiu nustatytą neįgalumą, ar mane gali atleisti?
  Tam tikrai darbo funkcijai tapus pertekline ir ją atliekant daugiau nei vienam darbuotojui, pirmiausiai teisę pasilikti darbe turi šie darbuotojai:1. Sužeisti darbo vietoje;
  2. Vieni auginantys vaikus iki 14m.;
  3. Turintys ilgesnį nei 10m. stažą darbovietėje;
  4. Kuriems iki pensijos liko mažiau nei 3 metai.

  Taigi atleisti Jus darbdavys gali, visgi galimai turėsite pirmenybę likti darbe prieš kitus tokią pačią funkciją atliekančius darbuotojus.

 33. 2018 m. rugsėjo 30 d. Patyriau žalą gydymo metu, noriu kreiptis į teismą. Kokie advokatai dirba sveikatos teisės srityje?
  Sveiki, pateikiame Jums advokatus, kurie specializuojasi sveikatos teisės srityje:http://www.zlioba.lt/lt/advokatai/arunas-zlioba; http://www.rinkevicius.eu/lt/praktikos-sritys/medicinos-sveikatos-teise;
  http://www.konsus.lt/advokatu-kontora-konsus/; http://www.sveikatosteise.lt/; http://www.aranauskas.lt/lt/paslaugos/medicinos-sveikatos-teis-4
 34. 2018 m. rugsėjo 30 d. Sergu onkologine liga, ar man priklauso reabilitacija?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taip pat onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai.Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje) reabilitacija.
 35. 2018 m. rugsėjo 30 d. Vienkartinės pašalpos skyrimas Vilniuje. Kaip vyksta, kokie dokumentai reikalingi?
  Tikslinė pašalpa iki 25 BSI dydžių (950 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (366 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (427 Eur), įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamas įvykis, turtui, sveikatai (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, būtiniausių odontologinių paslaugų apmokėjimo ir kita).Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
  4. Pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);
  5. Gydymo įstaigos pažyma apie ligą, atliktą operaciją;
  6. Banko sąskaitos numeris;
  7. Kiti dokumentai pagal poreikį (prieš kreipiantis paskambinti ir pasiteirauti 8 700 35545).

  Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje ne mažiau kaip tris mėnesius (šis reikalavimas netaikomasasmenims nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas), vykdyti Darbo biržos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.

  Asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje, turi kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.

 36. 2018 m. rugsėjo 30 d. Nedarbingumo nustatymas. Ar verta pensininkei?
  Pirmiausia, jei dėl ligos netekote darbingumo, reikia kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Jeigu nedarbingumo lygis bus ne mažesnis nei 45%, įgysite teisę į netekto darbingumo pensiją, tačiau išankstinės pensijos mokėjimas bus stabdomas. Sulaukus senatvės pensijos amžiaus bus mokama didesnioji iš šių pensijų: arba senatvės pensija, arba senatvės pensija neįgaliajam.Svarbu paminėti, kad asmenys, kurie gauna senatvės pensiją, bet jiems yra nustatytas nedarbingumo ar neįgalumo lygis, turi teisę įgyti neįgaliojo pažymėjimą. Pateikę šį pažymėjimą asmenys turi teisę naudotis visomis ar dalimi valstybės garantuojamų lengvatų, t. y. vaistams, gydymui, vykimui per pasienio kontrolės punktus be eilės, transportui, žemės mokesčiui, teisinei pagalbai, valstybės rinkliavoms, atostogoms ir užimtumui, gyvenamajam būstui bei galimybe naudotis ženklu „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. Teisė gauti nurodytas lengvatas bei lengvatų teikimo apimtis priklauso nuo konkrečiu atveju asmeniui nustatyto nedarbingumo lygio.
 37. 2018 m. spalio 1 d. Vienkartinės pašalpos skyrimas Vilniuje. Kaip vyksta, kokie dokumentai reikalingi?
  Tikslinė pašalpa iki 25 BSI dydžių (950 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (366 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (427 Eur), įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamas įvykis, turtui, sveikatai (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, būtiniausių odontologinių paslaugų apmokėjimo ir kita).Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
  4. Pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);
  5. Gydymo įstaigos pažyma apie ligą, atliktą operaciją;
  6. Banko sąskaitos numeris;
  7. Kiti dokumentai pagal poreikį (prieš kreipiantis paskambinti ir pasiteirauti 8 700 35545).

  Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje ne mažiau kaip tris mėnesius (šis reikalavimas netaikomasasmenims nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas), vykdyti Darbo biržos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.
  Asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje, turi kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.

 38. 2018 m. spalio 4 d. Kiek laiko gali būti mokama nedarbo draudimo išmoka? Ar yra kokių garantijų nutraukus registraciją užimtumo tarnyboje? Ar galima stoti į ligonių kasas?
  Nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius, kai nedarbo draudimo išmokos mokėjimas buvo nutrauktas, nedarbo draudimo išmoka pakartotinai gali būti paskirta bedarbiui, pakartotinai įsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje ir pateikusiam prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką, po 12 mėnesių nuo ankstesnės nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo dienos.Vienintelė garantija yra ta, kad nutraukus registraciją užimtumo tarnyboje, nustoja galioti privalomasis sveikatos draudimas, tačiau asmuo dar mėnesį laiko po registracijos nutraukimo gauna iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Į ligonių kasas negalima stoti ar prie jų prisiregistruoti. Ligonių kasų atliekamos funkcijos nesusijusios su užimtumu, darbo paieškomis ir socialinių išmokų mokėjimu.

  Vienintelė garantija yra ta, kad nutraukus registraciją užimtumo tarnyboje, nustoja galioti privalomasis sveikatos draudimas, tačiau asmuo dar mėnesį laiko po registracijos nutraukimo gauna iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

  Į ligonių kasas negalima stoti ar prie jų prisiregistruoti. Ligonių kasų atliekamos funkcijos nesusijusios su užimtumu, darbo paieškomis ir socialinių išmokų mokėjimu.

 39. 2018 m. spalio 5 d. Noriu steigti verslą, ar galiu gauti paramą?
  Taip, galite. Iš valstybės galite gauti iki 16 000 Eur subsidiją pirmam darbo vietos sau įsteigimui Jūsų įsteigtoje labai mažoje įmonėje (iki 10 darbuotojų). Šią subsidiją gali gauti visi darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis siekia ne daugiau nei 40%, arba kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis. Šią paramą galėsite panaudoti keliais tikslais: darbo priemonių pirkimui, montavimui, pritaikymui arba Jūsų nuosavybės teise valdomų patalpų, reikalingų darbo vietos įrengimui, remontui ir pritaikymui. Gavus subsidiją darbo vietą turėsite įsteigti per 10 mėnesių ir išlaikyti ją ne mažiau kaip pusantrų metų, kitu atveju būsite įpareigotas atitinkamą dalį subsidijos grąžinti valstybei. Norėdami pradėti paramos gavimo procesą, kreipkitės į savo teritorinę užimtumo tarnybą dėl paraiškos subsidijai gauti užpildymo.
 40. 2018 m. spalio 6 d. Gyvenu su vyru ir dviem vaikais. Ar galiu gauti piniginę pašalpą jei bendros pajamos šeimos yra virš 1000 eurų (vyro darbo užmokestis ir mano netekto darbingumo pensija)?
  Deja, bet pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą jūs negalėtumėte gauti piniginės socialinės pašalpos iš Vilniaus miesto savivaldybės, kadangi neatitinkate vienos iš būtinų sąlygų pašalpai gauti – Jūsų bendros šeimos gaunamos pajamos, yra didesnės negu valstybės remiamos pajamos. Valstybės remiamų pajamų dydis vienam asmeniui šiuo metu yra 122 EUR.Apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas į jas būtų įskaitomas Jūsų vyro darbo užmokestis bei Jūsų gaunama netekto darbingumo pensija. Nors pagal teisinį reglamentavimą apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas Jūsų atveju būtų neįskaitoma 20% pajamų dalis, kadangi auginate du vaikus, tačiau net ir atmetus šią dalį, jūsų bendrai gaunamos pajamas viršija valstybės remiamų pajamų dydį.
 41. 2018 m. spalio 6 d.  Kokios priemokos už paslaugas gali būti valstybinėse ir privačiose sveikatos įstaigose?
  Pirmiausia pažymėtina, kad valstybė laiduoja nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (toliau – PSDF), jeigu sveikatos priežiūros įstaiga (tiek viešoji, tiek privati) yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys.Priemokų dydžiai skiriasi priklausomai nuo to ar kreipiamasi į viešą – valstybės ar savivaldybės gydymo įstaigą, ar į privačią. Viešųjų gydymo įstaigų atveju, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai, apskaičiuojant paslaugos išlaidas pagal technologinį aprašymą. Pagal aprašymą apskaičiuojamos darbo užmokesčio išlaidos, materialinės išlaidos (vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių) ir pagrindinių priemonių nusidėvėjimo išlaidos vienai paslaugai. Pelnas neskaičiuojamas, nes viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos priskiriamos prie ne pelno siekiančių įstaigų.

  Kiekvienos paslaugos kaina nustatoma ir patvirtinama vieną kartą, o vėliau pagal Statistikos departamento skelbiamus vartotojų kainų indeksus nustatyta tvarka atitinkamai indeksuojama. Viešosios gydymo įstaigos gali teikti mokamas paslaugas tik tokiomis kainomis, kurios griežtai atitinka teisinį reguliavimą nustatytą sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Kitokia situacija yra su privačiomis gydymo įstaigomis, kadangi pacientui nusprendus gauti paslaugas, kurios nėra kompensuojamos iš PSDF lėšų pagal sudarytas sutartis su teritorine ligonių kasa, priemokos gali būti tokios, kokias nusistato privati sveikatos priežiūros įstaiga. Visais atvejais, svarbu įsidėmėti, kad prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, jį privaloma supažindinti su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu.

 42. 2018 m. spalio 10 d. Kokia apimtimi yra prižiūrimos kainos privačiose sveikatos įstaigose?
  Viena iš priežasčių kodėl yra steigiamos privačios sveikatos priežiūros įstaigos – pelno siekimas, todėl pačios įstaigos įvertinusios konkurencinę aplinką, paslaugų teikimo sąnaudas (patalpų nuoma, darbo užmokestis, paslaugoms teikti reikalingos aparatūros įsigijimas ir pan.) nustato savo paslaugų įkainius, kurie iš esmės nėra kontroliuojami ir paliekami vertinti pačių įstaigų nuožiūrai, išskyrus atvejus, kai privati gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.Šiose sutartyse numatoma, už kokias pacientams teikiamas ir iš sveikatos draudimo biudžeto apmokamas paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigos įsipareigoja neimti papildomo mokesčio iš pacientų. Sudarius minėtas sutartis, veiklos priežiūrą vykdo valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos, kurios atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, kiekio ir kokybės kontrolę ir PSDF biudžeto lėšų naudojimo finansinę bei ekonominę analizę.
 43. 2018 m. spalio 10 d.  Kas yra komforto paslaugos?
  “Komforto paslaugų” sąvoka tiesiogiai nėra įtvirtinta jokiame teisės akte, tačiau tokias paslaugas galima įvardinti kaip sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos kitokio pobūdžio paslaugos, nesusijusios su sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti, tokios paslaugos gali būti: transporto, dokumentų kopijavimo, testamento sudarymo, tvirtinimo ir perdavimo notarui, tyrimų įrašymo į atskirą laikmeną, nakvynė su patogumais (vienvietė palata) ir pan.Pažymėtina, kad skirtingos gydymo įstaigos gali teikti skirtingas “komforto paslaugas”, todėl esant poreikiui reikia kreiptis į gydymo įstaigos administraciją, kuri turi supažindinti su jų papildomai teikiamomis paslaugomis bei įkainiais, kadangi būtent ji atsakinga už jų nustatymą. Tokios paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, tad pacientui už jas reikės susimokėti pačiam.
 44. 2018 m. spalio 10 d.  Koks kiekis sauskelnių kompensuojamas pilnamečiams?
  Per mėnesį kompensuojama:– Suaugusiesiems, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 45 vienetai sauskelnių (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių);
  – Suaugusiesiems, esant vidutiniam šlapimo nelaikymo laipsniui – 60 vienetų įklotų dėl šlapimo nelaikymo;
  – Nelaikantiems išmatų per mėnesį išrašoma – 45 vienetai sauskelnių arba 60 vienetų įklotų (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių).
 45. 2018 m. spalio 10 d. Kokius sutrikimus turi turėti pacientas, kad jam būtų kompensuojamos sauskelnės?
  – TLK-10-AM kodas Ligos pavadinimas
  – R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas (enurezė)
  – N31 Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija (esant šlapimo nelaikymui)
  – Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas)
  – N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas (persipildymo, refleksinis, impulsinis)
  – R15 Išmatų nelaikymas – Enkoprezė (nesulaikomas išmatų išskyrimas)
 46. 2018 m. spalio 15 d. Koks PVM yra taikomas kompensuojamiems ir nekompensuojamiems vaistams?
  Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams. Visiems kitiems vaistams taikomas standartinis PVM tarifas – 21 procento PVM tarifas.Pagal šią taisyklę, jei vaistai yra visiškai ar iš dalies kompensuojami, tai taikome 5 proc. PVM tarifą. Nekompensuojami vaistai skirstomi į receptinius ir nereceptinius. Jei vaistas nekompensuojamas, tačiau receptinis, taikome 5 proc. PVM tarifą, o jei nekompensuojamas ir nereceptinis – standartinį 21 proc. PVM tarifą.

  Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais receptinį vaistą asmuo gali įsigyti ir be recepto, tačiau tai neturi įtakos PVM skaičiavimui.

 47. 2018 m. spalio 15 d. Kaip dažnai peržiūrimas PVM kompensuojamiems vaistams?
  Įstatymai nereglamentuoja kokiais intervalais turi būti peržiūrimas PVM kompensuojamiems vaistams, tačiau valstybių įprasta praktika kasmet peržiūrėti kam taikomas lengvatinis PVM. Taigi lūkestis, kad įstatymai keisis, būtų pagrįstas. Paskutiniai įstatymo, susijusio su PVM vaistams, pakeitimai įvyko 2016-11-16 ir 2017-12-05.
 48. 2018 m. spalio 16 d. Kada pacientą gydytojas turi priimti be eilės nemokamai?
  Jei paciento, kuris kreipiasi su siuntimu, pasirinktoje gydymo įstaigoje nėra galimybės iš karto suteikti reikiamo specialisto konsultacijos, pacientas turi būti registruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo žurnale ir jam turi būti pasiūlyta anksčiausia galima konsultacijos data.Nemokamai be eilės patekti pas gydytoją galima tik šiais atvejais:
  – ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), taip pat – kai paros laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas, bei tais atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai per 24 valandas nuo paciento kreipimosi į įstaigą;
  – paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į įstaigą.
  – būtinoji medicinos pagalba. Ji teikiama visiems pacientams nemokamai. Būtinoji medicinos pagalba teikiama atsižvelgiant į paciento būklę t.y. sveikatos priežiūros specialistas vadovaudamasis būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu įvertina paciento būklę ir priskirią jį tam tikrai skubiosios medicinos pagalbos kategorijai (nedelsiant, labai skubi, skubi ir standartinė). Būklių skirstymas į kategorijas reikšmingas nustatant pacientams teikiamų paslaugų eiliškumą;
  – gimdyvei gimdymo metu.

  Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205; TAR, 2018-02-06, Nr. 2018-01808), Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo.)

 49.  2018 m. spalio 16 d. Kokiais atvejais pacientą privalo nemokamai hospitalizuoti?
  Būtinoji medicinos pagalba, kai asmens gyvybei gresia pavojus, visiems draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teikiama be siuntimo ir nemokamai. Skubiosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.Tais atvejais, kai į ligoninę kreipiamasi ne dėl būtinosios pagalbos, gyventojas turi turėti siuntimą. Jį išrašyti gali šeimos gydytojas ar kitas specialistas. Taigi pirmiausia gyventojas turi kreiptis į savo polikliniką, prie kurios yra prisirašęs, o jos ne darbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo poliklinika yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo jai nedirbant.
 50. 2018 m. spalio 16 d. Kada reikia mokėti už skubios pagalbos paslaugas ir kada ne?
  Greitosios medicinos pagalbos paslaugos (GMP) – greitosios medicinos pagalbos įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.GMP paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti, todėl GMP nemokamai teikiamos visiems žmonėms, kuriems jos būtinos – tiek apdraustiems, tiek neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Taigi išsikvietus greitąją medicinos pagalbą ar atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą būtinosios medicinos pagalbos paslaugos bus suteikiamos nemokamai atsižvelgus į tai ar pacientas atitinka vieną iš žemiau nurodytų skubiosios medicinos pagalbos mastų:

  a. Pacientas yra gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.
  b. Kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei pavojinga būklė ARBA atvejai, kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme ARBA ypatingai stipraus skausmo atvejai.
  c. Yra potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes.
  d. Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

  Kiekvienu atveju skubiosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

 51. 2018 m. spalio 18 d. Ką daryti jei susirgai kitame mieste ir nori eiti pas gydytoją? Ar reikia ir kada mokėti? Kaip galima išvengti mokėjimo?
  Kaip jau minėta anksčiau, kreipiantis būtinosios medicinos pagalbos ji Jums bus suteikta nemokamai, nepriklausomai nuo to, į kurią gydymo įstaigą kreipsitės. Tačiau jei į šeimos gydytoją pas kurį nesate registruotas kreipsitės ne dėl būtinosios pagalbos, už jo konsultaciją teks susimokėti. Tas pats galioja ir kreipiantis į kitame mieste esančią ligoninę – už nebūtinosios pagalbos paslaugas teks susimokėti.Jeigu į kitą miestą persikėlėte gyventi ilgam laikotarpiui, Jums būtų patogiausia persiregistruoti į kitą arčiausiai Jūsų gyvenamosios vietos esantį šeimos medicinos centrą ar polikliniką ir norimą šeimos gydytoją. Svarbu, kad pasirinktos įstaigos turėtų licenciją šioms paslaugoms teikti ir būtų sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa, tuomet už suteiktas šeimos gydytojo paslaugas mokėti nebereikės. Pasirinkus norimą polikliniką, jos registratūroje turėsite užpildyti prašymą ir pasirinkti konkretų gydytoją. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, taip pat privalote būti apdrausta(s) PSD.

  Iš ankstesnės poliklinikos sąrašo informacinėje sistemoje būsite išregistruojama(s) automatiškai, tad tuo rūpintis nereikia. Atsiminkite, kad vienu metu galite būti prisirašę tik vienoje gydymo įstaigoje.

 52. 2018 m. spalio 20 d. Per kiek laiko turiu būti priimtas pas šeimos gydytoją?
  Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą šeimos gydytojo komandos paslaugos pacientui turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į gydymo įstaigą – paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais. Nuo 2019 m. sausio 1 d. reguliavimas perkeliamas į įstatyminį lygmenį – įtvirtinami maksimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminai. Pas šeimos gydytoją pacientas turės bus priimtas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, o tuo atveju jeigu dėl objektyvių priežasčių negalima suteikti paslaugos per nurodytą terminą, įstaiga privalės užtikrinti, kad būtų atlikta paciento išankstinė registracija kitoje asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, kurioje paslauga bus suteikta per minėtą terminą.Naujasis reglamentavimas taip pat numato, kad sveikatos priežiūros įstaigoms nesilaikančioms pacientų priėmimo tvarkos bus taikoma atsakomybė.

  Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 12.2 papunktis. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (2019-01-01 redakcija) 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 6 ir 10 dalys.

 53. 2018 m. spalio 20 d. Kur galiu pamatyti faktines eiles gydymo įstaigose?
  Pacientas informaciją apie faktines eiles gali rasti teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) interneto svetainėje. Pacientai TLK interneto svetainėse gali rasti informaciją apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles dviem būdais:

  1) pagal pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) rasti duomenis apie joje teikiamas paslaugas ir šių paslaugų laukimo trukmę;
  2) pagal pasirinktą paslaugą (specialistą) rasti visas ASPĮ, teikiančias šią paslaugą (turinčios reikiamus specialistus), ir sužinoti paslaugos laukimo trukmę skirtingose ASPĮ, ASPĮ adresus bei kontaktinius telefonus.

  Teisinis pagrindas: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 21 punktas.

 54. 2018 m. spalio 21 d. Per kiek laiko turiu gauti specialisto konsultaciją?
  Šiuo metu terminas gauti specialisto konsultaciją nėra numatytas, tačiau šių paslaugų stebėsena atliekama Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymo Nr. 1K-287 pagrindu. Įsakyme yra numatyta, kad jei laukimo trukmė viršija 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodyta viršijimo priežastis, tad galima preziumuoti, kad specialisto konsultacija turėtų būti suteikta neviršijant šio termino.

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios nauja tvarka pagal kurią specialisto konsultacija turės būti suteikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, o tuo atveju jeigu dėl objektyvių priežasčių negalima suteikti paslaugos per nurodytą terminą, įstaiga privalės užtikrinti, kad būtų atlikta paciento išankstinė registracija kitoje asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, kurioje paslauga bus suteikta per minėtą terminą.

  Naujasis reglamentavimas taip pat numato, kad sveikatos priežiūros įstaigoms nesilaikančioms pacientų priėmimo tvarkos bus taikoma atsakomybė.

  Teisinis pagrindas: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 11.5 papunktis. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (2019-01-01 redakcija) 153 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 6 ir 10 dalys.

 55. 2018 m. spalio 22 d. Kas yra brangūs tyrimai?
  Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos ar jų dalis, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą.

  Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis antrinio ir tretinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis. Šiuos tyrimus ir procedūras teikia įstaigos, turinčios atitinkamą licenciją. Brangiesiems tyrimams ir procedūroms priskiriami kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos, pozitronų emisijos tomografijos ir kiti tyrimai bei hemodializės, gydomosios kraujo gravitacinės chirurgijos ir kitos procedūros.
  Sąrašas – čia.

 56. 2018 m. spalio 22 d. Per kiek laiko turi būti suteikiami brangūs tyrimai?
  Nuo 2019-01-01 asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga privalo apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu pacientui suteikti brangiojo tyrimo ir (ar) procedūros paslaugą planinės pagalbos atveju – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, terminą, skaičiuojant nuo apdraustojo paciento kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko. Šaltinis.
 57. 2018 m. spalio 24 d.  Per kiek laiko turi būti suteikta skubi pagalba?
  Skubioji medicinos pagalba – tai medicinos pagalba, teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pacientų, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, būklės yra skirstomos į 4 kategorijas, o pagal kategoriją nustatomas laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalba:
  • 1 kategorija – nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai;
  • 2 kategorija – Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • 3 Kategorija – Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

  Šaltinis.

 58. 2018 m. spalio 24 d.  Kada galiu gauti skubią pagalbą?
  Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

  Skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija, šia tvarka ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

 59. 2018 m. spalio 24 d.  Kada gali tekti susimokėti už suteiktą skubią pagalbą?
  Skubioji medicinos pagalba teikiama visais atvejais nemokamai.
 60. 2018 m. spalio 28 d.  Kaip galiu užsiregistruoti gydymo įstaigoje?
  Asmuo, kuris yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu gali užsiregistruoti (persiregistruoti) atvykęs į pasirinktą gydymo įstaigą. Įstaigoje reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (priregistruojant vaiką pateikti gimimo liudijimą), užpildyti prašymą ir pasirinkti šeimos gydytoją.

  Taip pat, gydymo įstaigos suteikia galimybę užsiregistruoti naudojantis elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu.

 61. 2018 m. spalio 28 d. Kodėl prie gydymo įstaigos negaliu prisijungti per elektronines sistemas?
  Šiuo metu ne visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos yra prisijungusios prie E. Sveikatos portalo. Sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, sąrašą galite rasti čia.

  Visgi nuo 2019 metų sausio mėnesio įsigalios sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos, kuris numato, jog sveikatos priežiūros įstaigos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims privalės sudaryti galimybes registruotis atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą, skambinant telefonu, o taip pat naudojantis Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (IPR informacinė sistema) arba sveikatos priežiūros įstaigos elektronine registracijos sistema (jeigu tokią turi), kuri bus suintegruota su IPR informacine sistema. Paslaugas teikianti SPĮ turės patvirtinti paciento registraciją ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento registracijos IPR informacinėje sistemoje arba SPĮ elektroninėje registracijos sistemoje bei ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis informuoti pacientą ir (ar) registruojančią SPĮ apie registracijos patvirtinimą.

 62. 2018 m. spalio 29 d. Pacientas turi pareiga atvykti į vizitą, ar yra sankcijos neatvykus?
  Nors pagal pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą pacientas privalo pranešti apie tai , jog dėl pasikeitusių aplinkybių jis negalės atvykti suplanuotam vizitui ne mažiau kaip likus parai iki jo, šiuo metu numatytų sankcijų už neatvykimą nėra.
 63. 2018 m. spalio 30 d. Ar galiu dėl to paties klausimo registruotis pas kelis gydytojus skirtingose įstaigose?
  Šiuo metu pacientai turi galimybę registruotis pas kelis gydytojus vienu metu. Tačiau nuo 2019 metų prasidėsianti sveikatos sistemos struktūrinė reforma keis ir pacientų registravimosi pas gydytojus tvarką – visos sveikatos priežiūros įstaigos užsirašymus pas sveikatos priežiūros specialistus privalomai registruos anksčiau minėtoje IPR informacinėje sistemoje, kur turės nurodyti:

  a. paciento kreipimosi tikslą
  b. paslaugos pavadinimą
  c. paslaugą teiksiantį asmens sveikatos priežiūros specialistą
  d. numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo pastabas

  Tad bandant užsiregistruoti pas sveikatos priežiūros specialistą dėl identiško klausimo/tikslo, dėl kurio jau būsite užsiregistravęs, jūsų registracija nebus patvirtinama.

 64. 2018 m. lapkričio 2 d. Per kiek laiko Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – komisija) turi išnagrinėti skundą?
  Pareiškimai (skundai) Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pareiškimas Komisijos negali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams.
 65. 2018 m. lapkričio 2 d. Kokie reikalavimai teikiant skundą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai (toliau – komisija), ką reikia pateikti, kaip tai vyksta praktikoje?
  Pacientas turintis teisę į turtinės (patirtų gydymosi išlaidu, sumažėjusių pajamų dėl prarasto darbo ar sumažėjusio darbingumo laipsnio, patirtų išlaidos vaistų ir pan.) ir neturtinės žalos (dėl sveikatos sužalojimo patirtų nemalonių išgyvenimų, patirto fizinio skausmo, emocinės įtampos, pažeminimo, bendravimo galimybių sumažėjimo ir pan.) atlyginimą, padarytą pažeidžiant nustatytas pacientų teises ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pareiškimai šiai komisijai paduodami raštu.

  Pareiškime turi būti nurodyta: komisijos pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė, aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas), įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis), pridedamų dokumentų sąrašas, pareiškimo surašymo vieta ir data. Komisija nagrinėja tik tuos pareiškimus, prie kurių yra pridėtas sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymas raštu dėl pareiškime iškeltų žalos atlyginimo reikalavimų. Pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

  Apie Komisijos posėdį pareiškėjui (jo atstovui) ir kitiems suinteresuotiems asmenims, pranešama ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti pareiškėjas arba jo atstovas. Pacientas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę kreiptis į teismą.

 66. 2018 m. lapkričio 2 d. Kokius skundus nagrinėja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – komisija),? Kokius ne?
  Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Taigi, komisija sprendžia tik tokius pareiškimus, kurių esmė turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas pacientui. Komisija nenagrinėja skundų:

  1. kylančių iš civilinės atsakomybės draudimo santykių;
  2. susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe ir jų atitikimu teisės aktų reikalavimams (su skundu reikia į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos);
  3. susijusių su neetišku sveikatos priežiūros specialistų elgesiu (su skundu reikia kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą);
  4. susijusių su galimai neteisėtomis priemokomis sveikatos priežiūros įstaigoje (su skundu reikia kreiptis į teritorines ligonių kasas).

 67. 2018 m. lapkričio 2 d. Ką reikia įrodyti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai (toliau – komisija)?
  Kreipiantis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Komisija) reikia įrodyti: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį turi įrodyti asmuo, reikalaujantis žalos atlyginimo. Gydytojo kaltė preziumuojama, todėl tol, kol ši prezumpcija nepaneigta, kaltės įrodinėti nereikia (CK 6.248 str. 1 d.).

  CK 6.732 straipsnyje numatyta sveikatos priežiūros specialistų pareiga teikiant sveikatos priežiūros paslaugas užtikrinti tokį rūpestingumą, kokio tikimasi iš sąžiningo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo: ar gydytojas buvo rūpestingas, dėjo maksimalias pastangas konkrečioje situacijoje, ar sveikatos priežiūros paslauga buvo teikta tinkamai, nenukrypstant nuo sąžiningo, protingo ir apdairaus profesionalo veiksmų standarto, tačiau kiekvienos ligos atvejis yra individualus, taigi visais atvejais pagrindinis vertinimo kriterijus turėtų būti medicinos mokslas.

  Nukrypimas nuo šių standartų, sveikatos priežiūros įstaigos taisyklių, įstatymų nesilaikymas ir pacientų teisių pažeidimas būtų laikomas neteisėtais veiksmais.

  Žala – tai nukentėjusio turtinio ar kitokio intereso pažeidimas, t.y. nukentėjusiojo turtiniai ar kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis arba padaromas neigiamas poveikis neturtiniams interesams (pvz. žmogaus sveikatai, gyvybei). Žala, priklausomai nuo objekto, kuriam ji padaryta, prigimties gali būti skirstoma į turtinę ir neturtinę.

  Turtinė žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos), fizinio asmens mirties atveju – nuostoliai netekus maitintojo (mirusiojo pajamų dalis, kurią išlaikomi asmenys gavo ar turėjo teisę gauti mirusiajam esant gyvam).

  Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

  Priežastinis ryšys – konkretūs veiksmai, nesilaikius gydytojų veiksmų standarto, sukėlė pacientui nurodytą žalą. Svarbu įrodyti: 1) tam tikri gydytojo veiksmai prisidėjo prie žalos sukėlimo; 2) jeigu tokie veiksmai prisidėjo prie žalos sukėlimo, kokiu mastu neteisėti veiksmai sukėlė kilusią žalą.

 68. 2018 m. lapkričio 2 d.  Kada pirma skundą nagrinėja gydymo įstaiga, o kada iš karto reikia teikti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai (toliau – komisija)?
  Skundai, nesusiję su žalos atlyginimu, pateikiami ir nagrinėjami sveikatos priežiūros įstaigoje. Pacientas arba jo atstovas, turi teisę pateikti skundą sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės. (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 1, 2 dalys).

  Tuo tarpu pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pareiškimai šiai komisijai paduodami raštu. Ši komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 1, 2, 3 dalys).

 69. 2018 m. lapkričio 2 d.  Per kiek laiko gydymo įstaiga turi išnagrinėti skundą?
  Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalis).
 70. 2018 m. lapkričio 2 d. Kokie reikalavimai teikiant gydymo įstaigai skundą, ką reikia pateikti, kaip tai vyksta praktikoje?
  Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės (nesusijusios su žalos atlyginimu) sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Svarbu nepamiršti, jog paduodant skundą svarbu laikytis nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų:

  a. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Jeigu skundas neatitinka šių reikalavimų jis bus grąžintas atgal Jums, kartu nurodant grąžinimo priežastį.
  b. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą
  c. Skundas turi būti pateikiamas nepraleidus senaties termino – pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
  Jeigu Jūsų skundas atitiks visus aukščiau išdėstytus reikalavimus ir bus priimtas, sveikatos priežiūros įstaiga, privalės jį išnagrinėti ir raštu pranešti Jums nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 71. 2018 m. lapkričio 2 d. Ką daryti jei atmetė skundą gydymo įstaiga ir/ar Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija?
  Gydymo įstaiga (su žalos atlyginimu nesusiję skundai): pacientas gali paduoti skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai. Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų bei vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

  Tad jeigu po skundo padavimo Akreditavimo tarnyba nustatytų Jums teiktų sveikatos priežiūros paslaugų neatitikimą reikalavimams, toliau įrodinėti sveikatos priežiūros įstaigos kaltę pvz.: Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje ar teisme būtų daug lengviau.

  Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (su žalos atlyginimu susiję skundai): Komisijai netenkinus Jūsų skundo, šį atsisakymą galima apskųsti apylinkės teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o jeigu sprendimo priėmimo metu nedalyvavote posėdyje – per 30 dienų nuo tos dienos, kai apie sprendimą sužinojote.

 72. 2018 m. lapkričio 2 d.  Kokia senatis taikoma kreipimuisi dėl žalos atlyginimo padaryto gydytojo, sveikatos įstaigos?
  Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą, tačiau dėl šios žalos atlyginimo taip pat reikia kreiptis per atitinkamus terminus. Civiliniame kodekse nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, t.y. per tiek laiko yra privaloma kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją su skundu.

  Komisijai netenkinus Jūsų skundo, šį atsisakymą taip pat galima apskųsti apylinkės teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o jeigu sprendimo priėmimo metu nedalyvavote posėdyje – per 30 dienų nuo tos dienos, kai apie sprendimą sužinojote.

 73. 2018 m. lapkričio 10 d. Ar turiu sutikti norėdamas dalyvauti klinikiniame tyrime?
  Taip, asmens sutikimas dalyvauti klinikiniame tyrime yra privalomas, todėl prieš pradedant bet kokias su tyrimu susijusias procedūras, jis turi pasirašyti informuoto asmens sutikimą. Tam, kad sutikimas būtų laikomas galiojančiu, turi būti įgyvendintos šios sąlygos: sutikimą turi duoti pats klinikiniame tyrime dalyvausiantis veiksnus asmuo (ar teisėtas jo atstovas), sutikimas turi būti duotas laisva valia, o prieš gaunant sutikimą asmeniui turi būti pateikta visa su tyrimu susijusi informacija, kuri gali būti reikšminga priimant sprendimą dėl dalyvavimo tyrime (tyrimo tikslas, tyrimo planas, taikomi metodai, numatoma tyrimo nauda tiriamajam ar galima rizika ir nepatogumai, kuriuos gali sukelti tyrimas, taip pat galimos žalos, patirtos dėl tyrimo, atlyginimo tvarka, visas tiriamojo teisės). Pažymėtina, kad dalyvavimą klinikiniame tyrime asmuo gali nutraukti bet kuriuo metu, net jam nepasibaigus.

  Svarbu: išsamūs asmens sutikimo dalyvauti tyrime turinio ir informacijos reikalavimai ir sutikimo davimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-28 “Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime ir informacijos apie biomedicininį tyrimą reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 74. 2018 m. lapkričio 10 d. Ar man sumokės už dalyvavimą klinikiniame tyrime? Ar privalo?
  Nebūtinai ir tai nėra privaloma dalyvavimo tyrime sąlyga, tačiau tiriamieji, esant raštiškam kompensaciją mokančio asmens (klinikinio tyrimo užsakovo) ir tiriamojo susitarimui, gali gauti kompensaciją už dėl dalyvavimo klinikiniame tyrime patirtas išlaidas (kelionės, nakvynės, maitinimo ir kt.) ir sugaištą laiką (laiką, praleistą biomedicininio tyrimo centre, ir laiką, skirtą atvykti į biomedicininio tyrimo centrą ir grįžti iš jo į tiriamojo nuolatinę gyvenamąją vietą).

  Svarbu: kompensacijos mokėjimo sąlygos, jos apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 75. 2018 m. lapkričio 10 d. Kaip sužinoti kur vykdomi klinikiniai tyrimai?
  Informaciją apie atliekamus klinikinius tyrimus galite rasti internetu šiais adresais:

  1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje (http://www.vvkt.lt);
  2. Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainėje (http://bioetika.sam.lt);
  3. Informacija apie visus klinikinius vaistinio preparato tyrimus, atliekamus Europos Sąjungos šalyse, taip pat skelbiama Europos Sąjungos klinikinių tyrimų registre anglų kalba: (https://www.clinicaltrialsregister.eu);
  4. Informacija apie klinikinius tyrimus, atliekamus visame pasaulyje, skelbiama JAV ir pasaulio klinikinių tyrimų registre anglų kalba: (https://clinicaltrials.gov/).

 76. 2018 m. lapkričio 10 d. Kada biomedicininiai, o kada klinikiniai tyrimai?
  Klinikinis vaistinio preparato tyrimas yra su žmonėmis atliekamas mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti naują vaistinį preparatą: nustatyti jo veiksmingumą, sukeliamas nepageidaujamas reakcijas, ištirti naujo vaistinio preparato pasisavinimą, pasiskirstymą ir išsiskyrimą žmogaus organizme. Tuo tarpu biomedicininiai tyrimai yra atliekami siekiant ištirti ne vaistinį preparatą, o medicinos priemones.
 77. 2018 m. lapkričio 10 d. Ką daryti jei man padaro žalą dalyvaujant klinikiniame tyrime?
  Biomedicininio tyrimo užsakovas ir pagrindinis tyrėjas privalo drausti savo civilinę atsakomybę dėl galimos turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl tiriamojo sveikatos sužalojimo ar tiriamojo mirties, atlyginimo.

  Visgi šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai atliekamas klinikinis vaistinio preparato tyrimas arba bet kuris kitas biomedicininis tyrimas, kuriame dalyvaujančiam asmeniui biomedicininio tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia riziką tiriamojo sveikatai. Biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma negali būti mažesnė kaip 29 000 eurų turtinei ir neturtinei žalai, padarytai vienam tiriamajam, kompensuoti.

  Tad jeigu kaip biomedicininio tyrimo pasekmė Jums būtų padaryta žala sveikatai, ar atsirastų su tuo susijusi neturtinė žala, taip pat jei esate asmuo, pagal įstatymus turintis teisę į žalos dėl tiriamojo mirties ir su tuo susijusios neturtinės žalos atlyginimą, dėl jos turite kreiptis į tyrimo vykdytoją/užsakovą. Kad reikalavimas atlyginti žalą būtų tenkintinas, jis turi atitikti šias sąlygas:

  a. reikalavimas pareikštas rašytinės pretenzijos ir (ar) ieškinio forma;
  b. reikalavimas pareikštas biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apsaugos laikotarpiu (biomedicininio tyrimo metu ir bent 5 metai po jo pasibaigimo);
  c. reikalavimas pareikštas atlyginti žalą, atsiradusią kaip biomedicininio tyrimo pasekmė;
  d. biomedicininis tyrimas buvo atliekamas Lietuvos Respublikoje.

  Jeigu tyrimo vykdytojas / užsakovas atsisako išmokėti draudimo išmoką, Jūs, kaip nukentėjęs asmuo turite tiesioginio reikalavimo teisę į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Kad būtų išmokėta draudimo išmoka, privalu pateikti draudikui šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  1. prašymą išmokėti draudimo išmoką;
  2. dokumentus apie žalos padarymo aplinkybes ir pasekmes, taip pat draudiko reikalaujamus kitus dokumentus ir informaciją, reikšmingus draudimo išmokos dydžiui nustatyti.

  Bet kuriuo atveju svarbu atsiminti, jog pagrindas draudimo išmokai sumokėti yra faktas, patvirtinantis draudžiamojo įvykio buvimą. Draudimo išmoka gali būti mokama tik nustačius draudžiamojo įvykio faktą ir žalos dydį.

 78. 2018 m. lapkričio 11 d. Ar gydytojas gali skirti vaistą, kuris nėra registruotas?
  Lietuvos Respublikos rinkai gali būti tiekiami tik tie neregistruoti būtinieji vaistiniai preparatai, dėl kurių yra išduoti leidimai ir kurie įrašyti į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, kurie gali būti tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, sąrašą. Tik leidimo turėtojas gali įvežti į Lietuvos Respubliką neregistruotus būtinuosius vaistinius preparatus. Šie vaistiniai preparatai gali būti įvežami tik iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės, kuri nurodyta išduotame leidime.
 79. 2018 m. lapkričio 16 d. Ar tikrai reabilitacijos užsiėmimų galima gauti tik 10 per metus? Kodėl?
  Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos pacientai siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus. Procedūrų ir kitų užsiėmimų skaičius priklauso nuo konkrečios onkologinės ligos diagnozės. Pažymėtina, kad paslaugų skaičius vienam pacientui, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas.
 80. 2018 m. lapkričio 17 d. Ar teisėta, kad NVI nėra nemokamų stovėjimo aikštelių, skirtų pacientams?
  Teisėta, kadangi pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą automobilių stovėjimo aikštelės prie gydymo įstaigų neprivalo būti nemokamos. Santariškių medicinos miestelyje dabar įgyvendinama sveikatos apsaugos ministerijos ir privačios įmonės (laimėjusios viešąjį konkursą) koncesijos sutartis, pagal kurią įmonė ne tik praplės miestelio infrastruktūrą (įskaitant ir papildomas automobilių stovėjimo aikšteles), tačiau dar 25 metus administruos automobilių stovėjimo aikšteles, todėl manytina, kad mokamos aikštelės išliks. Šiuo metu Santariškių medicinos miestelyje nemokamas automobilių parkavimas leistinas tik neįgaliesiems.
 81. 2018 m. lapkričio 18 d.  Dienos chemoterapija: atvykus tenka laukti dar 3 valandas kol priims, ar teisėta?
  Tiesiogiai tokia problema ir konkreti gydymo įstaigos atsakomybė nereglamentuota teisės aktuose, tačiau neteisėtumas išplaukia iš bendrųjų paciento teisių: pacientas turi teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą, kuris turi užtikrinanti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį priimtinumą.

  Pacientas taip pat turi teisę į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda.

  Jeigu pacientui pastoviai tenka laukti iš anksto sutartos procedūros, pacientas turi teisę pateikti raštišką skundą gydymo įstaigos administracijai. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

  Pacientas nepatenkintas atsakymu gali kreiptis į:
  1) teritorinę ligonių kasą, kuri nagrinėja ginčus kilusius dėl privalomojo sveikatos draudimo garantuojamų paslaugų, arba
  2) valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybą, kuri atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės įvertinimą ir nustato paciento teisių pažeidimo ar nepažeidimo faktą.

 82. 2018 m. lapkričio 19 d. Ar galima atsisakyti chemoterapijos taikymo telefonu?
  Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Kiekvienas pacientas (jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip) turi teisę atsisakyti gydymo.

  Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia nors kita sveikatos priežiūros paslauga prieš jo valią.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

  Tai yra specialus įstatyme įtvirtintas sutikimo ar atsisakymo formos reikalavimas, kuris reiškia, kad telefonu atsisakyti gydymo chemoterapija galimybės nėra.

 83. 2018 m. lapkričio 19 d. Ar galima vėliau gauti chemoterapiją, jei jos atsisakiau?
  Atsisakymas gydytis chemoterapija neužkerta kelio ateityje vėl gauti tokio pobūdžio gydymą. Tačiau pacientui reikia iš naujo duoti rašytinį sutikimą dėl šios procedūros atlikimo.
 84. 2018 m. lapkričio 19 d. Reabilitacija: ar reglamentuojama mityba reabilitacijos įstaigose?
  2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija išleido Maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose rekomendacijas, kurių pagrindu asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi pasirengti pacientų maitinimo aprašus.
 85. 2018 m. lapkričio 19 d. Kiek gydytojas privalo padėti renkantis gydymo būdą?
  Atsakyti į klausimą kiek gydytojas turi padėti renkantis gydymo būdą galima gilinantis į pacientui garantuojamų teisių turinį.

  a. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas reiškia, jog pacientui konsultacija/paslaugos turi būti teikiamos patenkinant, ar viršijant, konkretaus paciento poreikius bei lūkesčius.
  b. Teisė į informaciją reiškia, jog Jūs kaip pacientas (-ė) turite teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Jūsų apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Svarbiausia, jog šią informaciją gydytojas Jums turi pateikti atsižvelgdamas į Jūsų amžių ir sveikatos būklę, Jums suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

  Taigi Jūs, kaip pacientas (-ė), iki galo nesupratus pateiktų pasiūlymų ar kilus bet kokiems papildomiems su skiriamu gydymu susijusiems klausimams, dėl kurių negalite tinkamai įgyvendinti savo teisių, nedvejodamas (-a) užduokite juos Jus gydančiam gydytojui, o šis turi pareigą šią informaciją suteikti Jums suprantamu būdu, o vėl nesupratus nebijokite perklausti!

  Taip pat svarbu turėti omenyje ir Jūsų šiuo klausimu turimas pareigas gydytojui. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

 86. 2018 m. lapkričio 19 d. Ar gydytojas vizito metu gali/privalo teikti savo nuomonę šalutiniais klausimais, tokiais kaip mityba? Ar gydytojas gali atsisakyti konsultuoti mitybos klausimais?
  Įprastai, gydytojo dietologo konsultacijos yra mokamos (ir privačiose įstaigose, ir poliklinikose), nes jo paslaugų neapmoka ligonių kasos, tačiau kalbant apie gydytojo onkologo konsultacijas, tinkama mityba yra viena iš sudėtinių vėžio gydymo dalių kartu su vaistais, spinduliniu ar chirurginiu gydymu, tad gydytojas onkologas savo kompetencijos ribose turi pareigą pakonsultuoti šiais klausimais tiek pat kiek ir klausimais ir apie kitus gydymo ar tyrimo būdus.

  Pvz.: pagal galiojančius teisės aktus gydytojo onkologo chemoterapeuto kompetencija apima „racionalios mitybos, sveikos gyvensenos, sveikatos mokymo principus“, minimali privaloma kompetencija šiais klausimais numatyta ir šeimos gydytojui – „[galėti] įvertinti bendrą ligonio būklę: išvaizdą, laikyseną, fizinį išsivystymą, mitybą“. Na, o bendra norma visiems praktikuojantiems medicinos gydytojams numato, jog šie privalo išmanyti ir mokėti „racionalios mitybos pagrindus“ bei „sveikos gyvensenos principus“.

 87. 2018 m. lapkričio 19 d. Kokiais atvejais onkologas turi teisę nuspręsti siųsti atgal pacientą pas šeimos gydytoją?
  Visiems Lietuvoje praktikuojantiems gydytojams taikoma iš esmės identiška norma jų kompetencijos atžvilgiu – gydytojai tiria, diagnozuoja ir gydo ligas tik pagal savo kompetenciją, kurią nustato teisės aktai ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, licencija.

  Gydytojas privalo nepriskirtais jo kompetencijai atvejais, taip pat visais jam neaiškiais atvejais bei negerėjant/blogėjant paciento būklei nedelsiant siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą. Ši norma užtikrina, jog pacientui reikiama pagalba visuomet bus suteikiama geriausiai konkrečią sritį išmanančio specialisto, tad šalutinių ligų atveju gydytojas onkologas turi ne vien teisę, bet ir pareigą siųsti pacientą gydytis pas atitinkamą specialistą.

 88. 2018 m. lapkričio 20 d. Recepto tęsimas nuotoliniu būdu, kaip tai vyksta?
  Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSP paslauga), yra tokia paslauga, kai naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (el. paštu ar telefonu), kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pacientą), teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PAASPĮ).

  Ši paslauga apima teisę šeimos gydytojui tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų skyrimą, išrašant receptą nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų skyrimą gali ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į PAASPĮ.
  Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 3.2, 241, 25 punktai.

 89. 2018 m. lapkričio 20 d. Medicinos priemonių išrašymas nuotoliniu būdu, kaip tai vyksta, ar įmanoma?
  Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSP paslauga), yra tokia paslauga, kai naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (el. paštu ar telefonu), kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PAASPĮ). Ši paslauga apima teisę šeimos gydytojui tęsti medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) skyrimą, išrašant receptą nuotoliniu būdu. Pakartotinai išrašant tos pačios kompensuojamųjų MPP grupės, to paties dydžio kompensuojamąją MPP pacientams, kuriems šių kompensuojamųjų MPP buvo išduota anksčiau, ir jie, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialisto nurodytą vartojimo (naudojimo) informaciją dar nesuvartoti ar atitinkamai nesunaudoti, receptą išrašančiam gydytojui reikia nurodyti recepto įsigaliojimo datą, pagal kurią receptas gali įsigalioti ne anksčiau kaip likus 5 dienoms iki baigsis prieš tai išduotos (parduotos) kompensuojamosios MPP.

  Pažymėtina, kad šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, tęsti pacientui anksčiau paskirtų MPP skyrimą, gali ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į PAASPĮ.

 90. 2018 m. lapkričio 20 d. Kaip galiu pamatyti savo ligos istoriją?
  Sveikatinimo įstaigos elektroniniu būdu tvarko surinktus paciento sveikatos duomenis, kurie sudaro paciento elektroninę sveikatos istoriją. Pacientai su savo ligos istorija gali susipažinti prisijungę prie e. sveikatos portalo, interneto adresu www.esveikata.lt ir autentifikavusis elektroniniu parašu ar per Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemas.
 91. 2018 m. lapkričio 20 d. Kaip galiu pamatyti sau išrašytus receptus?
  Pacientas prisijungęs prie E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) gali peržiūrėti jam skirtus vaistus lange Sveikatos duomenys. Paspaudus šią kortelę reikia pasirinkti skiltį Receptai ir medicininės priemonės ir pamatysite jums išrašytus vaistus.
 92. 2018 m. lapkričio 20 d. Kaip galiu matyti tyrimų atsakymus?
  Duomenys, susiję su siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu, vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroni+H128:H130niu būdu nuo 2018 m. liepos 1 d.
 93. 2018 m. lapkričio 20 d. Ar galiu medicininius vaizdus, tokius kaip rentgenas ar pan. pamatyti nuotoliniu būdu?
  Pacientas prisijungęs prie E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos gali peržiūrėti jam skirtus vaistus lange Medicininiai vaizdai. Pacientas e. sveikatos portale turi teisę peržiūrėti savo, vaiko (įvaikio), globotinio elektroninės sveikatos istorijos įrašus ir atsisiųsti su savo elektroninės sveikatos istorijos įrašais susijusiu medicininius vaizdus, pateikti savo komentarą apie atitinkamą įrašą arba pateikti su sveikata susijusius pastebėjimus bei pasirinkti, ar ši paciento įvesta informacija bus matoma tik jam ar visiems prieigą turintiems asmenims.
 94. 2018 m. lapkričio 20 d. Ar turiu teisę gauti kito specialisto nuomonę?
  Kiekvienas asmuo turi teisę gauti kito specialisto nuomonę, tačiau teks už tai susimokėti. Kaip nurodoma LR Sveikatos sistemos įstatyme – Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

  Dar vienas argumentas, kad asmuo negaus gydytojo siuntimo pas dar vieną specialistą, o be siuntimo paslaugos nebus apmokamos iš PSD biudžeto lėšų. Neturint siuntimo, laikoma, kad asmuo kreipiasi savo iniciatyva, todėl už paslaugas susimoka pats.

 95. 2018 m. lapkričio 20 d.  Kokias paslaugas sveikatos įstaiga gali teikti? Kaip sužinoti?
  Informacijos apie gydymo įstaigų teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas, ieškokite gydymo įstaigų interneto svetainėse, registratūrose ar priėmimo skyriuose.

  Norint internetu išsiaiškinti, kokias paslaugas teikia sveikatos įstaiga, tai galima padaryti užėjus tiesiogiai į norimos sveikatos įstaigos interneto puslapį arba į atitinkamos teritorinės ligonių kasos, kuri sudariusi sutartį su sveikatos įstaiga, interneto puslapį. Teritorinės ligonių kasos puslapyje bus rodomos tos paslaugos, kurios apmokamos PSD lėšomis. Teritorinių ligonių kasų puslapiai leidžia išfiltruoti norimą įstaigą, norimą miestą ar norimą paslaugą.

  Pavyzdys, kaip Vilniaus TLK puslapyje atrodo išfiltruotos Všį Antakalnio poliklinikos paslaugų sąrašas – čia.

  Mokamų paslaugų sąrašą tvirtina sveikatos įstaigos vadovas įsakymu. Kai kurios iš įstaigų mokamų paslaugų sąrašą viešina savo interneto puslapiuose. Kaip pavyzdys Všį Antakalnio poliklinika savo interneto puslapyje skiltyje „mokamos paslaugos“ suteikia galimybę parsisiųsti mokamų paslaugų sąrašą – čia.

 96. 2018 m. lapkričio 20 d. Kokias paslaugas gali teikti gydytojas? Kaip sužinoti?
  Gydytojų identifikaciniai duomenys, specializacija ir kiti duomenys yra viešai prieinami sveikatos įstaigos, kurioje gydytojas dirba, įprastai pasiekiamose vietose – registratūroje, sveikatos įstaigos interneto tinklapyje ir kt.
 97. 2018 m. lapkričio 21 d. Kas turi registruoti pacientą pas II lygio gydytoją? I lygio gydytojas, kuris duoda siuntimą, ar pats pacientas?
  Išduodant siuntimą pas II lygio gydytoją, pacientas turi būti informuojamas, kuriose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) (turi būti nurodomos bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas turi pasirinkti, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siuntimas pas II lygio gydytoją galioja ne ilgiau kaip 30 dienų ir per šį laikotarpį pacientas pats privalo užsiregistruoti į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Paciento pageidavimu ir esant galimybei, pacientą į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali užregistruoti ir siuntimą išduodantis I lygio gydytojas.
 98. 2018 m. lapkričio 21 d. Kiek pacientui priklauso laiko pas gydytoją?
  Teisės aktai nereglamentuoja kiek laiko pacientui privalo skirti gydytojas, tai priklauso nuo gydymo įstaigos ir joje prisiregistravusių pacientų skaičiaus, o taip pat konkrečios dienos gydytojo užimtumo bei paciento kreipimosi į gydytoją pagrindo. Pagal gydytojų atsiliepimus per vieną valandą medikas vidutiniškai priima 6 pacientus ir jiems skiria po 10-15 minučių.
 99. 2018 m. lapkričio 21 d.  Ar gydytojas gali valgyti konsultacijos metu?
  Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Gydytojo valgymas konsultacijos metu yra neetiškas ir toks elgesys gali būti pripažįstamas kaip pažeidžiantis gydytojo profesinės etikos principus. Jeigu manote, kad gydytojo neetiškas elgesys pažeidžia Jūsų kaip paciento teises, patartina kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos administraciją su raštišku skundu. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Pacientas nepatenkintas atsakymu gali kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą.
 100. 2018 m. lapkričio 21 d.  Ar institucijos turi duoti atsakymą pacientui, kuris pateikia skundą dėl korupcijos? Jei neduoda, ką daryti?
  Kompetetingos institucijos privalo atsakyti asmeniui, kuris raštu ir neanonimiškai pateikė skundą apie korupcinio pobūdžio viešojo intereso pažeidimus – t.y. informuoti apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus. Tačiau jeigu pasirinksite apie pažeidimą pranešti naudojantis anoniminiais pranešimo kanalais, institucijos to padaryti paprasčiausiai neturės galimybės. Negavus atsakymo iš institucijos kuriai padavėte skundą (pvz.: STT, policijai), neveikimą visų pirma galite skųsti tos įstaigos ar įstaigos padalinio vadovui, jeigu tai nepadėtų, neveikimą galite skųsti teismine tvarka – paduoti ieškinį prašant teismo įpareigoti atitinkamą instituciją tinkamai atlikti viešojo administravimo subjekto funkcijas ir pareigas.
 101. 2018 m. lapkričio 21 d.  Nuo 2019-01-01 dienos įsigalioja Pranešėjų apsaugos įstatymas. Dėl ko galima teikti nurodytus pranešimus?
  Pagal naujai įsigaliosiantį Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją bus galima teikti dėl šių ir kitų pažeidimų:

  a.pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  b. pavojaus aplinkai;
  c. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  d. neteisėtos veiklos finansavimo;
  e. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  f. neteisėtu būdu įgyto turto;
  g. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą.

  Šis sąrašas nėra baigtinis, pranešti taip pat bus galima ir apie bet kokio kito pobūdžio pažeidimus, kuriais yra kėsinamasi viešąjį interesą. Svarbu atsiminti, kad informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti išimtinai viešąjį interesą.

  Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikomas pranešimu.

 102. 2018 m. lapkričio 21 d.   Nuo 2019-01-01 dienos įsigalioja Pranešėjų apsaugos įstatymas. Kokiais būdais bus galima pateikti skundą?
  Pagal naujai įsigaliosiantį Pranešėjų apsaugos įstatymą pateikti informaciją apie vieną iš aukščiau numatytų viešojo intereso pažeidimų bus galima keliais būdais:

  a. Pačioje įstaigoje, kurioje buvo padarytas pažeidimas per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo įstaigose nustatyta tvarka bus diegiami vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai, kuriuose bus užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų konfidencialumas.
  b. Lietuvos Respublikos prokuratūroje. Tiesiogiai į prokuratūrą kreiptis bus galima tik tuomet, jeigu pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui, arba būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui dėl didelės žalos grėsmės, arba pažeidimus daro įstaigos vadovai, arba jeigu nebuvo gautas atsakymas teikiant informaciją per vidinį įstaigos kanalą (arba priemonės nebuvo veiksmingos), arba kanalas nėra įsteigtas, arba manote, jog naudojantis kanalu nebus užtikrintas Jūsų anonimiškumas
  c. Viešai. Vis gi šis būdas pagal įstatymą turėtų būti naudojamas tik išimtiniais atvejais, esant tik itin skubiam ir svarbiam atvejui.

 103. 2018 m. lapkričio 22 d. Nuo 2019-01-01 dienos įsigalioja Pranešėjų apsaugos įstatymas. Kaip bus nagrinėjami tokie skundai?
  Prokuratūra pagal jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kompetenciją tiria pranešimus ir informaciją apie pažeidimus. Prokuratūra, gavusi pranešimą, užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdama imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

  Prokuratūra, įvertinusi informaciją apie pažeidimą, nustato ar informacija atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus.

  Atitinkamai, jei informacija atitinka įstatymų reikalavimus, asmuo, pateikęs informaciją, pripažįstamas pranešėju. Jei asmuo pripažįstamas pranešėju, jam apie tai pranešama.

  Prokuratūra, priklausomai nuo to, ar ji yra įgaliota tirti pranešime nurodytus pažeidimus, nustato pažeidimo buvimo ar nebuvimo faktą ir traukia atsakomybėn atsakingus asmenis, arba perduoda šią funkciją atlikti įgaliotiems subjektams. Perdavimo metu persiunčiamas pranešimas bei prokuratūros sprendimas pripažinti asmenį pareiškėju. Pareiškėjas apie tai taip pat informuojamas.

  Nepriklausomai, nuo to, kuri iš šių institucijų tyrė pažeidimą, apie tyrimo rezultatus bei priimtus sprendimus pareiškėją informuoja prokuratūra.

 104. 2018 m. lapkričio 22 d.  Nuo 2019-01-01 dienos įsigalioja Pranešėjų apsaugos įstatymas. Kokios apsaugos priemonės garantuojamos pranešėjui?
  Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

  1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
  2) asmens konfidencialumo užtikrinimas;
  3) draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą.

  Šios priemonės taikomos nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą momento ir taikomos, nepaisant, ar asmeniui buvo suteiktas pareiškėjo statusas.

 105. 2018 m. lapkričio 22 d. Nuo 2019-01-01 dienos įsigalioja Pranešėjų apsaugos įstatymas. Ar pranešėjai galės gauti skatinimus, kompensacijas?
  Prokuratūra vertindama pateiktą informaciją apie pažeidimą pripažįsta pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju. Prokuratūra, taip pat, priima sprendimus dėl pranešėjų skatinimo ir pagalbos jiems priemonių, koordinuoja jų įgyvendinimą.

  Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

  1) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
  2) teisė gauti kompensaciją;
  3) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
  4) atleidimas nuo atsakomybės.

  Šios priemonės taikomos nuo asmens pripažinimo pareiškėju.

 106. 2018 m. lapkričio 22 d. Neįgaliojo statusas: Kada galiu gauti stovėjimo vietą? Ar gali gauti asmenys turintys vaikščiojimo negalią? Jei ne, kas gali gauti?
  Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turi teisę gauti:

  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžiaus sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

  Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.

  Asmuo, norėdamas gauti kortelę turi pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą išduoti kortelę;
  • neįgaliojo pažymėjimą tik pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą);
  • specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d.

 107. 2018 m. lapkričio 22 d.  Neįgaliojo statusas: Ar yra apsauga nuo atleidimo iš darbo?
  Apsaugos nuo atleidimo nėra. Pagal Darbo kodeksą (toliau – DK) darbdavys, nepaisant darbuotojo neįgalumo, gali jį atleisti iš darbo: esant darbuotojo kaltei (DK 58 straipsnis); darbdavio valia nesant rimtos priežasties (DK 59 straipsnis); taip pat tuo atveju, jeigu darbo sutartis privalo būti nutraukta nesant šalių valios (DK 60 straipsnis).

  Atleidžiant darbuotoją šiais pagrindais nėra reikalavimo, kad darbdavys apie būsimą atleidimą darbuotoją įspėtų prieš ilgesnį terminą. Vienintelis atvejis, kai neįgaliam darbuotojui taikoma palankesnė situacija, yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 straipsnis). Atleidžiant darbuotoją šiuo pagrindu, darbdavys privalo įspėti darbuotoją apie būsimą atleidimą prieš 3 mėnesius, jeigu darbo santykiai tęsiasi daugiau nei metus, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – prieš 1,5 mėnesio.

 108. 2018 m. lapkričio 22 d. Neįgaliojo statusas: Ar turi teise gauti ortopedinius batus, kompensuojami?
  Taip, neįgalieji esant poreikiui turi teisę gauti kompensuojamą ortopedinę avalynę. Visų pirma, nepaisant neįgaliojo statuso, teisę į valstybės paramą kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms (toliau – OTP) įsigyti turi tik apdraustieji PSD.

  Kompensuojamosios OTP gali būti skiriamos, kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos, kai jis yra konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje, arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

  OTP išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, atsižvelgiant į du aspektus:

  a. kuriame sąraše yra gydytojo nurodyta diagnozė, pagal kurią skiriama OTP (I – III sąrašas)
  b. kuriai draustumo grupei priklauso pacientas (neįgalumo/nedarbingumo lygis)

  I sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas II sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas III sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas
  100 % – visiems apdraustiesiems. 100 % – I gr. (0-25 procentų darbingumo) neįgaliesiems, neįgaliems vaikams iki 18 m. ir asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
  80 % – vaikams iki 18 m.; II gr. (30-55 procentų darbingumo) neįgaliesiems, asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius; kitiems apdraustiesiems. 100 % – I gr. neįgaliesiems, neįgaliems vaikams iki 18 m. ir asmenims, gaunantiems soc.pašalpą;
  95 % – vaikams iki 18 m.;
  80 % – II gr. (30-55 procentų darbingumo) Neįgaliesiems ir asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius;
  50 % – kitiems apdraustiesiems.

  OTP Jums gali paskirti vienas iš šių gydytojų specialistų:
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas;
  • gydytojas neurologas; gydytojas neurochirurgas;
  • gydytojas ortopedas traumatologas;
  • gydytojas otorinolaringologas;
  • gydytojas reumatologas;
  • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;
  • gydytojas oftalmologas.

 109. 2018 m. lapkričio 23 d.  Neįgaliojo statusas: Kokias konkrečiai transporto lengvatas galiu gauti: Autobusai (vietinio susisiekimo, priemiestiniai, tarpmiestiniai, tarptautiniai? Traukiniai? Lėktuvai? Laivai?
  Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis) turi teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida.

  Papildomai, neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją, turi teisę:

  a. kiekvieną mėnesį gauti 0,25 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų kompensaciją.
  b. vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu šie asmenys gali patys vairuoti šiuos lengvuosius automobilius (taikoma ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų).

 110. 2018 m. lapkričio 23 d. Neįgaliojo statusas: Kas turi teisę naudotis mano lengvatomis?
  Atsakymas šiuo atveju priklausys nuo konkrečios lengvatos – jeigu lengvata yra išskirtinai asmeninio pobūdžio, tuomet žinoma ja naudotis galėsite tik Jūs, kitais atvejais lengvata dažnai leidžiama naudotis ir lydinčiam asmeniui/globėjui/rūpintojui.

  Žemiau pateikiame pagrindinių neįgaliesiems skiriamų lengvatų suskirstymą pagal šiuos kriterijus:
  IŠSKIRTINAI ASMENINIO POBŪDŽIO LENGVATOS LENGVATOS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS NE VIEN NEĮGALUSIS

  Kompensacija vaistų ambulatoriniam gydymui įsigijimui. Teisę vykti be eilės per pasienio kontrolės punktus turi lengvieji automobiliai, kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą ir neįgaliojo pažymėjimą, ir lengvieji automobiliai, kuriais vežami šie asmenys.

  Medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos asmenims kompensacija. Ženklą „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę gali naudoti asmenys, tuo metu vežantys neįgaliuosius ar atvykstantys paimti neįgaliojo.

  Lengvatos įsidarbinant per darbo biržą, įsidarbinant socialinėse įmonėse. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida turi neįgalusis bei jį lydintis vienas asmuo.

  Visos darbo kodekse numatytos lengvatos neįgaliesiems darbuotojams. Neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, atitinkantys įstatymo sąlygas, turi teisę į socialinio būsto nuomą.

  Papildomos netekto darbingumo išmokos. Mokesčiu neapmokestinama žemė fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

  Lengvatos valstybės rinkliavoms už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą. Neįgalieji turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, taip pat šių asmenų globėjai, (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

 111. 2018 m. lapkričio 23 d.  Neįgaliojo statusas: Galimybė mokytis nuotoliniu būdu mokykloj, universitete, ikimokyklinio ugdymo įstaigos?
  Mokykla: Mokinį po ūmaus ligos periodo ar ligos paūmėjimo, jei numatoma ne trumpesnė kaip 1 mėnesio intensyvaus gydymo namie trukmė ir reikalinga saugi aplinka, į gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) siunčia šeimos ar vaikų ligų gydytojas. Mokymą namie skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje prirašytas mokinys, GKK. GKK pažymoje diagnozė, mokymo namie trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl mokymo proceso organizavimo būdo, ugdymo planų ir kita).

  Mokymo namie trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį. Mokymą namie organizuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi, o iki tol niekur nesimokiusiajam – jo gyvenamajai vietai priskirta mokykla. Nesimokęs mokykloje mokinys įregistruojamas mokinių registre.

  Universitetas: nėra reglamentuota, jeigu sergama ilgai galima prašyti suteikti akademines atostogas arba kreiptis į konkretaus universiteto kuriame studijuojama administraciją su prašymu sudaryti individualų mokymosi ir egzaminų laikymo tvarkaraštį.
  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos: nereglamentuota, tačiau laikytina, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigai privalo būti pateikta gydytojo pažyma, kad vaikas įstaigoje nesilanko dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių.

 112. 2018 m. lapkričio 23 d. Neįgaliojo statusas: Ar vaikui kompensuoja darželį, ar yra specialus?
  Taip, mokiniui turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, jeigu jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikams, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo prieinamumu rūpinasi savivaldybė, kurios teritorijoje jie gyvena.

  Dėl mokesčių lengvatų (vaiko maitinimo, vaiko ugdymo reikmių tenkinimo) reikėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją, kadangi kiekvienoje savivaldybė skirtingai reglamentuoja sąlygas ir pagrindus lengvatoms gauti.

 113. 2018 m. lapkričio 23 d.  Ar tėvai turi lengvatų kai vaikai neįgalūs?
  Taip, tėvai turi šias lengvatas:

  1. Vykstant per pasienio kontrolės punktus teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą.
  2. Auginant neįgalų vaiką tėvai turi teisę naudoti ženklą “Neįgalusis”, kai transporto priemone veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
  3. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
  4. Tėvai auginantys neįgalų vaiką turi teisę kreiptis dėl paramos būsto rekonstravimui pritaikant neįgaliojo vaiko poreikiams. Tėvai norintys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją, kurioje deklaravo savo gyvenamąją vietą.

  Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 4 straipsnio 11 dalies 8 punktas; Socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005-01-28 įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 „Dėl skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunktis; Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos paramos būstui išsinuomoti ar įsigyti 8 straipsnio 3 dalies c punktas.

 114. 2018 m. lapkričio 24 d.  Ar turiu teisę rinktis reabilitacijos įstaigą? Jei turi teisę rinktis reabilitacijos įstaigą, kas turi suteikti informaciją kokią?
  Pacientai, kuriems skiriamas nemokamas medicininės reabilitacijos ir sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą.

  Valstybinė ligonių kasa savo tinklapyje pateikia sąrašą sveikatos priežiūros įstaigų teikiančių šias paslaugas. Jį galite rasti čia. Naudodamiesi gydymo įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, paieškos sistema galite pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje gali būti teikiamos jums reikalingos paslaugos, taip pat matyti laisvų vietų skaičių.

  Tačiau gydytojas turi pareigą paaiškinti pacientui apie jam reikalingas reabilitacinio gydymo paslaugas bei galimybes pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje šios paslaugos bus teikiamos, taip pat informuoti pacientą apie atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančias ASPĮ (jų padalinius).

  Svarbu nepamiršti, jog reabilitacija skiriama ne tada, kai pacientas pageidauja, o tuomet, kai ji reikalinga ir tik gydytojui atsakingai įvertinus paciento diagnozę, sveikatos būklę.

 115. 2018 m. lapkričio 24 d.  Ar į reabilitacijos įstaigą turiu registruotis pats ar turi užregistruoti daktaras, sveikatos priežiūros įstaiga?
  Gydytojui paskyrus reabilitacinį ar sanatorinį gydymą, pacientui rūpintis jokiomis pažymomis nereikia. Visi formalumai tarp gydymo įstaigos ir ligonių kasų yra suderinami elektroniniu būdu, o būtini dokumentai persiunčiami į paciento pasirinktą reabilitacijos įstaigą.
 116. 2018 m. lapkričio 24 d. Jei gydytojas neleidžia rinktis reabilitacijos įstaigos, kur galėčiau kreiptis ir pasiskųsti?
  Kaip ir kitais atvejais, kuomet padaromas pažeidimas nesusijęs su žalos Jums atlyginimu, skundą galite pateikti sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje ir buvo pažeistos Jūsų teisės. Tokį skundą turite pateikti per vienerius metus, nuo sužinojimo, apie pažeidimą, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

  Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi Jūsų skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti Jums nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 117. 2018 m. lapkričio 24 d. Man atrodo, kad gydytojas nepagrįstai atsisako man išrašyti siuntimą, ką galiu daryti? Kur kreiptis?
  Pirmiausiai reikėtų žinoti, kad siuntimas nemokamai gydytojo specialisto konsultacijai išduodamas ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Verta žinoti, jog kiekvienas pacientas turi teisę gydytis pas savo pasirinktą gydytoją, todėl siekdamas įsitikinti, ar siuntimas pas gydytoją specialistą yra reikalingas, pasikonsultuokite su kitu tos srities specialistu, persirašykite pas kitą gydytoją.

  Jeigu esate įsitikinęs, jog gydytojas atsisako išrašyti siuntimą nepagrįstai, siekdamas gauti papildomą atlygį, praneškite apie tai jus gydančio gydytojo tiesioginiam vadovui. Jeigu atsakymas Jūsų netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą.

  Apie įtariamą kyšininkavimo atvejį praneškite žemiau nurodytais kontaktais:

  Specialiųjų tyrimų tarnyba (8-5) 266 3333
  – „Karštoji“ linija pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, arnybos pareigų neatlikimą ir kitas STT įstatyme įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
  pranesk@stt.lt;
  – forma: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

  Sveikatos apsaugos ministerija 8 800 66 004
  – Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie su sveikatos priežiūra susijusius pažeidimus, privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų korupciją bei padarytą žalą sveikatos paslaugų gavėjams.
  sveikauskas@sam.lt;
  vilma.sroge@sam.lt;
  ramunas.danys@sam.lt;
  www.sam.lrv.lt

  Mobiliąja programėle „Pranešk STT“

 118. 2018 m. lapkričio 26 d. Kokios yra papildomos finansavimo galimybės sergant onkologine liga?
  Pirmas scenarijus. Gauti vaisto kompensavimą konkrečiam pacientui kreipiantis į SAM labai retų būklių komisiją. Labai reta būkle sergančiam PSD apdraustam asmeniui, gali būti kompensuojamos tik visus 5 kriterijus atitinkančio vaisto įsigijimo išlaidos:

  1. Per metus tokių atvejų Lietuvoje diagnozuojama ne daugiau 14 (ne daugiau kaip vienas naujai diagnozuotas atvejis 200 000 Lietuvos Respublikos gyventojų per metus);

  2. Vaistas turi turėti registruotą indikaciją būklei, kuria serga pacientas arba tarptautinėje mokslinėje literatūroje / oficialiai skelbiamose tarptautinėse gydymo rekomendacijose (metodikose, gairėse) pateikiami šio vaisto tinkamumą paciento būklei gydyti patvirtinantys duomenys;

  3. Pacientą gydančių gydytojų konsiliumo nuomone konkretus vaistas gali pailginti šio paciento išgyvenamumą ARBA sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui didėti);

  4. Gydytojų konsiliumo nuomonė atitinka oficialiai skelbiamus duomenis apie vaistinio preparato įtaką išgyvenamumo pailginimui ARBA neįgalumo sumažinimui (ar jo nedidėjimui);

  5. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų. Dokumentus komisijai pateikia tik gydytojai (ne pacientai ir ne pacientų organizacija). Detaliau skaitykite – čia.

  Antras scenarijus – dalyvauti klinikiniame tyrime. Dalyvaujant klinikiniuose tyrimuose vaistas pacientui skiriamas nemokamai. Tyrimą vykdanti farmacijos kompanija privalo pacientui, kuriam tiriamasis vaistas yra efektyvus, šį vaistą nemokamai tiekti ir pasibaigus klinikiniam tyrimui tol, kol vaistas bus pradėtas kompensuoti paciento valstybėje. Plačiau skaitykite – čia.

  Pacientai taip pat gali dalyvauti ir ne Lietuvoje vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose, informaciją apie juos galite rasti čia.

  Trečias scenarijus. Nemokamai gauti vaistą dalyvaujant „vilties programose“. Jos skirtos pacientams, sergantiems retomis arba gyvybei grėsmę keliančiomis ligomis, kurie negali dalyvauti klinikiniame tyrime, o kitų gydymosi alternatyvų nėra. Pacientas gali dalyvauti tokioje programoje tik tuomet, kai išpildomos visos 4 sąlygos:

  1. Vaistą gaminanti farmacijos kompanija sutinka pacientą įtraukti į vykdomą vilties programą (taip pat vadinama „compassionate use programa“);

  2. Pacientas negali būti įtrauktas į Lietuvoje vykstantį klinikinį tyrimą, o alternatyvūs gydymo būdai yra nekompensuojami;

  3. Gydytojas nusprendžia, kad toks gydymas būtinas ir gydymo įstaigos etikos komisija pritaria tokiam gydymo būdui;

  4. Pacientas sutinka būti gydomas šiuo vaistu. Kokios rizikos pacientui dalyvaujant „vilties programoje”? Reikia suprasti, kad vaisto veiksmingumas ir saugumas nėra galutinai įrodytas. Galimas vaisto šalutinis poveikis. Vaistų gavimo procedūra gali užtrukti. Teisinė atsakomybė už tokio vaisto vartojimą tenka skiriančiam gydytojui. Ketvirtas scenarijus – labai retai taikomas vaisto kompensavimas pagal nenumatytų atvejų kriterijus. Taikomas tik pacientams, kurie gydomi Nacionaliniame vėžio institute, Santaros klinikose arba Kauno klinikose. Aktualus teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc51d6a0b48511e598c4c7724bda031b

   

   

 119. 2018 m. lapkričio 26 d. Sergu onkologine liga, atlikta mastoktomija. Tinsta ranka, Ar galėčiau gauti masažų kursą?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taikyto gydymo. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, parinkus tinkamas procedūras biosocialinių funkcijų pažeidimams pašalinti, Jums galėtų būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

   

 120. 2018 m. lapkričio 29 d. Gydymo užsienyje (Šveicarijoje) išlaidų kompensavimas. Ar įmanoma gauti kompensavimą išvykus be išankstinio siuntimo?
  Pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką reikalavimus prieš vykstant planinio gydymo į užsienio valstybę yra privalu gauti leidimą savo valstybės kompetentingoje institucijoje, priešingu atveju, neturėsite teisės gauti kompensaciją. Lietuvoje reikalinga gauti E 112/S2 formos pažymą – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę gauti tam tikras planines sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje.

  Visų pirma, visuomet reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje. Vykstant gydytis be siuntimo gydymo išlaidos kompensuojamos nebus. Ateityje nusprendus gydytis svetur, pirmiausia susiraskite pageidaujamą sveikatos priežiūros įstaigą ir konkrečią teikiamą sveikatos priežiūros paslaugą, kurią norite gauti, įsitikinkite, jog analogiška paslauga teikiama ir Lietuvoje, tuomet kreipkitės į savo gydytoją, kuris išrašys siuntimą. Po paslaugos suteikimo išsaugokite visus medicininius ir finansinius dokumentus. Tuomet turite ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas. Svarbu žinoti tai, kad išlaidos bus kompensuojamos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Na, o ligonių kasoms priėmus sprendimą jas kompensuoti, šios išlaidos Jums būtų pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

   

 121. 2018 m. gruodžio 1 d. 2018 m. spalį atlikta prostatos vėžio operacija, silpna sveikata. Ar galėčiau kreiptis dėl reabilitacijos?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, parinkus tinkamas procedūras biosocialinių funkcijų pažeidimams pašalinti, Jums gali būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

   

 122. 2018 m. gruodžio 3 d. Už kokius šeimos gydytojo skiriamus tyrimus turiu susimokėti?
  Šeimos gydytojai, skirdami tyrimus, privalo vadovautis Šeimos gydytojo norma ir teisės aktais, reglamentuojančiais reikalingų paslaugų teikimą. Konsultuojantys gydytojai specialistai tyrimus taip pat skiria vadovaudamiesi atitinkamos specialybės medicinos normoje apibrėžta kompetencija ir įvertinę kiekvieno atvejo klinikinius požymius. Gydymo įstaigos, turinčios sutartį su TLK, privalo užtikrinti, kad jų aptarnaujamiems PSD apdraustiems gyventojams būtų suteiktos visos atitinkamose normose ir specialistų pareiginėse instrukcijose numatytos paslaugos, kad valstybės laiduojamos paslaugos būtų teikiamos nemokamai ir už šias paslaugas iš paciento nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio (jei teisės aktai nenustato kitaip).

  VTLK informuoja, kad šeimos gydytojas, jei reikia, gali paskirti nemokamai atlikti šiuos laboratorinius tyrimus:
  • hematologinį kraujo tyrimą pirminės sveikatos priežiūros specifikai pritaikytu analizatoriumi;
  • šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
  • CRB ir / arba ENG;
  • glikemijos kiekio kraujyje tyrimą;
  • cholesterolio kiekio kraujyje tyrimą (asmenims nuo 40 m. amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis ligomis, tarp jų – endokrininėmis);
  • kalio ir natrio, kreatinino, šlapalo (urea) kraujo serume tyrimą;
  • gliukozės toleravimo mėginį;
  • kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą asmenims, kuriems paskirta planinė operacija;
  • alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazės (ŠF), gama-gliutamil transferazės (GGT) tyrimus;
  • bilirubino tyrimus;
  • tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4) tyrimus;
  • prostatos specifinio antigeno tyrimą (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
  • geležies kiekio kraujyje tyrimą;
  • mikroalbumino kiekio šlapime tyrimus;
  • protrombino laiko (INR) tyrimą kraujo krešumo sistemos būklei įvertinti pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum);
  • glikozilinto hemoglobino tyrimą pacientui, kuriam pagal sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas Taigi apdraustiesiems PSD kreipiantis į gydymo įstaigą, prie kurios jie yra prisirašę, nurodyti tyrimai, taip pat ir pakartotiniai, paskyrus juos šeimos gydytojui, yra nemokami

   

 123. 2018 m. gruodžio 5 d. Kokiam laikui gali būti suteiktas laikinas nedarbingumas?
  Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, gydytojų konsultacinės komisijos siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT ne vėliau kaip po:

  (A) 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

  (B) 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų);

  (C) 182 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze;

  (D) 244 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių sergant tuberkulioze.

   

 124. 2018 m. gruodžio 6 d. Sergu onkologine liga, 2017 m. baigtas gydymas, pasiekta remisija, tačiau vis dar skauda kaulo sąnarius, aukštas spaudimas, širdies ritmas nestabilus. Ar galėčiau kreiptis dėl reabilitacinio gydymo (sanatorijos)?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, parinkus tinkamas procedūras biosocialinių funkcijų pažeidimams pašalinti, Jums gali būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

   

 125. 2018 m. gruodžio 14 d. Nuo rugsėjo man tęsiamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumo metu darbovietėje paskelbta apie būsimą reorganizacija, todėl nutraukus nedarbingumo pažymėjimo tęsimą pas naują darbdavį grįžti neketinu. Kaip galima tęsti nedarbingumą? Kokios galimybės susirasti naują darbą jeigu man bus nustatytas mažesnis negu 100 proc. nedarbingumo lygis?
  Įvykus reorganizacijai naujasis darbdavys perima visas su darbo santykiais susijusias pareigas iš buvusio darbdavio, tad Jūs toliau esate apdrausta ligos socialiniu draudimu, gydytojams tęsiant nedarbingumo pažymėjimą kartu tęsiamas ir ligos išmokos mokėjimas iki to laiko kol pasveiksite. Naujasis darbdavys neturi teisės nutraukti su jumis darbo santykių Jums esant laikinai nedarbingai.Teisės aktuose nustatyta, kad tuo atveju, kai nedarbingumas yra sutrikęs nepertraukiamai 122 kalendorines dienas ir pacientas atitinka darbingumo lygio vertinimo kriterijus, Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) siunčia pacientą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT), darbingumo lygiui nustatyti. NDNT pripažinus asmenis nedarbingais ar iš dalies darbingais, nedarbingumo pažymėjimas gali būti toliau tęsiamas. Jeigu pacientas po minėto termino neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų (pvz., nebaigtas gydymas) ir negali būti siunčiamas į NDNT, nedarbingumo pažymėjimo tęsimo klausimą sprendžia GKK.

  Jeigu NDNT nustačius Jūsų darbingumo lygį, nedarbingumo pažymėjimas gydytojo sprendimu nebus tęsiamas ir norėsite nutraukti darbo sutartį, patartina registruotis į jūsų gyvenvietės teritorinę Užimtumo tarnybą, kuri ne tik padės ieškoti Jums tinkančio darbo bet ir įgysite teisę 9 mėnesius gauti nedarbo draudimo išmoką, taip pat kitas socialines garantijas (būsite apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu). Nedarbingumo pažymėjimą galėsite gauti ir turint bedarbio statusą, tačiau ligos išmoka nebus mokama.

  Nustatytas darbingumo lygis gali turėti įtakos tik tuo atveju jeigu NTDN pripažins Jus nedarbingais ir išvadoje, kuri yra privaloma darbdaviui nurodys, kad negalite dirbti, negalite dirbti tam tikrų darbų arba turite dirbti specialiai Jums pritaikytoje darbo vietoje ar specialiomis sąlygomis. NTDN pripažinus Jus ribotai darbinga, išvadoje, kuri yra rekomendacinio pobūdžio tiek Jums, tiek darbdaviui, gali rekomenduoti, kad galite dirbti pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo vietoje arba jam nebūtina pritaikyti darbo vietos.

   

 126. 2018 m. gruodžio 15 d. Kokiam laikui gali būti suteikiamas nedarbingumas?
  Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, gydytojų konsultacinės komisijos siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT ne vėliau kaip po:

  (A) 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

  (B) 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų);

  (C) 182 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze;

  (D) 244 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių sergant tuberkulioze.

  Dėl ligos ar traumos buityje laikinai nedarbingais pripažinti asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti nesiunčiami. Išduodant pažymėjimą ilgesniam terminui nei numatyta aukščiau, sukakusių senatvės pensijos amžių asmenų sveikatos būklė bei darbingumas vertinami gydytojų konsultacinėje komisijoje dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei), o esant nepalankiai darbingumo atstatymo prognozei pažymėjimas po nurodytų terminų, užbaigiamas.

   

 127. 2018 m. gruodžio 17 d. 16 m. dirbu švietimo įstaigoje pavaduotoja, įstaiga nuo ateinančių metų pertvarkoma iš biudžetinės į viešąją įstaigą, darbe vyrauja įtampa – ar mane gali atleisti iš darbo ir dėl ko, kur kreiptis dėl psichologinio spaudimo? Įtampa neigiamai atsiliepia sveikatai, esu 40 % darbinga ir todėl mąstau išeiti iš darbo, kokia išėjimo kompensacija man priklausytų?

  1) Dėl darbe patiriamo psichologinio spaudimo:
  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 30 straipsnis nustato darbdaviui pareigą sukurti tinkamą, darbuotojams emociškai saugią darbo aplinką, užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų psichologinio smurto, įžeidimo ar kitokio garbės ir orumo pažeidimo. Kad užtikrintų tokią darbo aplinką, darbdavys turėtų imtis įvairių techninių, organizacinių, teisinių ir kitokių priemonių.
  Psichologinį smurtą darbo aplinkoje įrodyti ypač sunku, todėl patartina, kad rinktumėte visą informaciją (pokalbių metu daryti garso įrašą, saugoti el. laiškus, taip pat atsakymus į Jūsų užklausas iš ministerijų ir kt.) kuri galėtų pagrįsti tokio psichologinio spaudimo Jūsų atžvilgiu naudojimą. Surinkus įrodymų, turite teisę su skundu kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

  2) Dėl atleidimo iš darbo dėl juridinio asmens pertvarkymo:
  DK 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo pasikeitimas, darbdavio sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos arba restruktūrizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.
  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2. 104 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Vadovaujantis šiuo straipsnio, perimamos teisės ir pareigos kilusios ir iš darbo santykių.

  3) Dėl atleidimo iš darbo, kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla:
  DK 57 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbdavys Jus galėtų atleisti jei po pertvarkymo Jūsų pareigybės neliktų ir Jūsų atliekama darbo funkcija darbdaviui būtų perteklinė, tačiau ginčo atveju darbdaviui tektų našta įrodyti, kad darbo funkcijos nereikalingumas yra realus ir pertvarkytoje įstaigoje šios pareigybės tikrai nebeliks.
  Esant šiam atleidimo pagrindui, pažymėtina, kad remiantis DK 57 straipsnio 7 dalimi, darbdavys Jus turėtų įspėti prieš tris mėnesius, kadangi Jums nustatytas 40 % darbingumo lygis ir DK atžvilgiu Jūs laikoma neįgalia , todėl Jums taikoma didesnė apsauga.
  Jums turėtų būti išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio išeitinė išmoka,
  Jums (kreiptis į SODRA) papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje (Jūsų atveju pagal turimą stažą priklausytų du VDU).

  4) Dėl atleidimo iš darbo, kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal rezultatų gerinimo planą:
  Vadovaujantis DK 57 straipsnio 1 dalies 2 punktu, darbo sutartis su darbuotoju šiuo pagrindu gali būti nutraukiama laikantis tokios tvarkos:
  1) Darbuotojui buvo nurodyti ir paaiškinti jo darbo trūkumai;
  2) Dalyvaujant darbuotojui darbdavys sudarė darbo rezultatų gerinimo planą, kurio įgyvendinimui skirtas ne trumpesnis kaip dviejų mėnesių laikotarpis;
  3) Suėjus nurodytam terminui, darbo rezultatų gerinimo planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, o sutarti rezultatai nebuvo pasiekti.
  Darbuotojo asmeniniai darbo rezultatai gali būti nustatomi ir vertinami pagal darbuotojo darbo pareigų pobūdį. Svarbu, kad darbuotojas būtų supažindintas su vidaus tvarkos dokumentais, kurie reglamentuoja darbuotojo darbo pareigas. Tokių dokumentų pavyzdžiai yra: pareiginės instrukcijos, darbo aprašymai, vertinamųjų pokalbių anketos ir kt.
  Pažymėtina, kad remiantis DK 57 straipsnio 7 dalimi, darbdavys Jus turėtų įspėti prieš tris mėnesius, kadangi Jums nustatytas 40 % darbingumo lygis ir DK atžvilgiu Jūs laikoma neįgalia, todėl Jums taikoma didesnė apsauga.
  Jums turėtų būti išmokėta dviejų VDU dydžio išeitinė išmoka.
  Jums (kreiptis į SODRA) papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje (Jūsų atveju pagal turimą stažą priklausytų du VDU).

  5) Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių:
  Vadovaujantis DK 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Jūs galėtumėte nutraukti darbo santykius remdamasi sveikatos būkle, diagnoze ir (ar) nustatytu nedarbingumo lygiu, įspėdama darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Kadangi darbo santykius norite nutraukti esant svarbioms priežastims ir dirbate darbovietėje ilgiau negu metus, Jūsų išeitinę išmoką sudarytų du VDU. Deja, bet nutraukiant darbo santykius šiuo pagrindu, negautumėte ilgalaikio darbo išmokos.

   

 128. 2018 m. gruodžio 19 d. Turiu laikinąjį nedarbingumą 4 mėn., bet mano gydymas neįtelpa į skiriamą laiką. Laikino nedarbingumo metu man sukako pensinis amžius. Kaip su manimi gali pasielgti darbdavys, kadangi aš tada gydysiuosi Vilniuje?
  Laikinas nedarbingumas tęsiasi tol, kol tęsiasi gydymo procesas. Sprendimus susijusius gydymo tęsimu priima gydantis gydytojas. Todėl, nors laikinas nedarbingumas nustatomas konkrečiam terminui, gydantis gydytojas gali nuspręsti nedarbingumo terminą pratęsti. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti nesiunčiami. Išduodant laikinojo nedarbingumo pažymėjimą ilgesniam terminui, sukakusių senatvės pensijos amžių asmenų sveikatos būklė bei darbingumas vertinami Gydytojų konsultacinės komisijos dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui.

   

 129. 2018 m. gruodžio 18 d. Ar valstybė kompensuoja krūties rekonstrukcijos operaciją, kai bus dedamas implantas? Už ką turėsiu pati primokėti?
  Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama pati operacijos kaina, tačiau krūties implantas nėra kompensuojamas, todėl už jį reikės susimokėti pačiai. Krūties implanto kaina gali skirtis priklausomai nuo to kurioje gydymo įstaigoje ketinate atlikti operaciją, todėl galite kreiptis į konkrečios gydymo įstaigos administraciją, kurioje galėsite susipažinti su mokamų paslaugų kainynu. Pažymėtina, kad prieš operaciją bet kokiu atveju Jus privalo informuoti (patvirtinant susipažinimo faktą Jūsų parašu) apie mokamų paslaugų teikimą ir taikytinus įkainius.

  Ar valstybė kompensuoja krūties rekonstrukcijos operaciją, kai bus dedamas implantas? Už ką turėsiu pati primokėti?

  Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama pati operacijos kaina, tačiau krūties implantas nėra kompensuojamas, todėl už jį reikės susimokėti pačiai. Krūties implanto kaina gali skirtis priklausomai nuo to kurioje gydymo įstaigoje ketinate atlikti operaciją, todėl galite kreiptis į konkrečios gydymo įstaigos administraciją, kurioje galėsite susipažinti su mokamų paslaugų kainynu. Pažymėtina, kad prieš operaciją bet kokiu atveju Jus privalo informuoti (patvirtinant susipažinimo faktą Jūsų parašu) apie mokamų paslaugų teikimą ir taikytinus įkainius.

   

 130. 2018 m. gruodžio 17 d. Turiu laikinąjį nedarbingumą 4 mėn., bet mano gydymas neįtelpa į skiriamą laiką. Laikino nedarbingumo metu man sukako pensinis amžius. Kaip su manimi gali pasielgti darbdavys, kadangi aš tada gydysiuosi Vilniuje?
  Laikinas nedarbingumas tęsiasi tol, kol tęsiasi gydymo procesas. Sprendimus susijusius gydymo tęsimu priima gydantis gydytojas. Todėl, nors laikinas nedarbingumas nustatomas konkrečiam terminui, gydantis gydytojas gali nuspręsti nedarbingumo terminą pratęsti. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti nesiunčiami. Išduodant laikinojo nedarbingumo pažymėjimą ilgesniam terminui, sukakusių senatvės pensijos amžių asmenų sveikatos būklė bei darbingumas vertinami Gydytojų konsultacinės komisijos dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui.

   

 131. 2018 m, gruodžio 20 d. Asmuo turi 2 grupės neįgalumą (darbingumas 30 proc.). Per metus kiek galima nedirbti? Kiek laiko darbdavys saugo darbo vietą, jei serga?
  Nedarbingumo pažymėjimai dėl ligos išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį, tačiau ne ilgesniam nei 122 dienų (nepertraukiamam) arba 153 dienų (per metus) terminui. Laikinas nedarbingumas tęsiasi tol, kol tęsiasi gydymo procesas. Sprendimus susijusius gydymo tęsimu priima gydantis gydytojas. Todėl, nors laikinas nedarbingumas nustatomas konkrečiam terminui, gydantis gydytojas gali nuspręsti nedarbingumo terminą pratęsti.

  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva negalimas dėl asmens ligos. Darbo kodeksas reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Į svarbių priežasčių sąrašą, leidžiantį nutraukti darbo sutartį darbuotojo iniciatyva, įtraukta sąlyga – jei darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį.

   

 132. 2018 m. gruodžio 20 d. Draudimas atsisako mokėti kritinių ligų išmoką, nes aš draudimo sutarties sudarymo metu, neva neatskleidžiau svarbios informacijos. Ką daryti? Ar pagrįsta?

  Išanalizavus pateiktus dokumentus, Jūsų atveju: 1. Yra suėjęs 1 vienerių metų ieškinio senaties terminas, taikomas iš draudimo santykių kylantiems ginčams, todėl teismas turėtų atmesti Jūsų ieškinį; 2. Nėra pagrindo atnaujinti senaties terminą. Skundas Lietuvos bankui buvo pateiktas, vadinasi faktiškai galėjote kreiptis ir į teismą, tačiau to sąmoningai nedarėte; 3. Prašymas išmokėti išmoką pateiktas pavėluotai, todėl draudikas galėjo Jums atsisakyti mokėti draudimo išmoką ir šiuo pagrindu; 4. Anketą pildė pats draudėjas. Draudikui gavus informaciją iš gydymo įstaigų paaiškėjo, jog anketoje neteisingai atsakyta į daugiau kaip 5 klausimus, todėl tikėtina, kad teismas Jus pripažintų nesąžininga sutarties šalimi, nuslėpusia esminę informaciją bei atmestų Jūsų prašymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo.

   

 133. 2018 m. gruodžio 21 d. Šiuo metu taikomas gydymas chemoterapija ir radiologinė terapija.
  Pensinis amžius nuo 2015 m. Ar priklauso reabilitacija po gydymo?

  Taip, toks gydymas Jums galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje) reabilitacija.

   

 134. 2018 m. gruodžio 22 d. Šiuo metu taikomas gydymas chemoterapija ir radiologinė terapija. Pensinis amžius nuo 2015 m. Ar galimas priedas prie senatvės pensijos?
  Senatvės pensinio amžiaus sulaukęs asmuo gali kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Tokiu atveju, turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris nustatęs, kad taikant gydymą ir (ar) medicinines reabilitacijos priemones išliko organizmo funkcijų sutrikimų, parengs Jums siuntimą į NDNT ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. NDNT spręs dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Nustačius spec. poreikius asmuo galės kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl išlaidų tikslinės kompensacijos. Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis turi teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją. Kompensacijos dydis 280 eurų. Dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos reikėtų kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į savivaldybės administracijos socialinių išmokų skyrių.

  Taip pat, jei Jums bus nustatytas 45 proc. ir/ar didesnis nedarbingumo ar neįgalumo lygis tuomet Jums bus mokama senatvės pensija neįgaliajam.Svarbu paminėti, kad asmenys, kurie gauna senatvės pensiją, bet jiems yra nustatytas nedarbingumo ar neįgalumo lygis, turi teisę įgyti neįgaliojo pažymėjimą. Pateikę šį pažymėjimą asmenys turi teisę naudotis visomis ar dalimi valstybės garantuojamų lengvatų, t. y. vaistams, gydymui, vykimui per pasienio kontrolės punktus be eilės, transportui, žemės mokesčiui, teisinei pagalbai, valstybės rinkliavoms, atostogoms ir užimtumui, gyvenamajam būstui bei galimybe naudotis ženklu „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortele. Teisė gauti nurodytas lengvatas bei lengvatų teikimo apimtis priklauso nuo konkrečiu atveju asmeniui nustatyto nedarbingumo lygio.

   

 135. 2018 m. gruodžio 23 d. Sergu onkologine liga, ar galiu gauti neįgalumą?
  Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, vyresniems asmenims nustatomas nedarbingumo lygis. Nedarbingumo lygis gali būti nustatomas tik tada, kai panaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės paciento atžvilgiu. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad pabaigus gydymą, išliko organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT). Kiekvieno asmens darbingumo lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

   

 136. 2018 m. gruodžio 28 d. Sergu onkologine liga, ar man priklauso kokios kompensacijos (Pasvalio rajono savivaldybė)?
  1. Jeigu Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino (pripažins) nedarbinga (0-25 proc. darbingumo lygis) ar iš dalies darbinga (30–55 proc. darbingumo lygis), turite teisę gauti netekto darbingumo pensiją.
  2. Galite kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu skirti vienkartinę piniginę pašalpą. Pasvalio rajono savivaldybė nevertinant Jūsų pajamų galėtų Jums skirti iki 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpą onkologinės ligos gydymui (šiuo metu bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 eurai).

   

 137. 2018 m. gruodžio 30 d. Šeima išvykus į Angliją, norėčiau persikelti ir aš, ar bus galima tęsti gydymą ten?
  Jeigu ketinate išvykti iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui Jūs privalote deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos, kadangi deklaravus išvykimą, Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų Lietuvoje mokėti nebereikia, tačiau būtina iš anksto pasidomėti gyvenamosios valstybės nustatytu sveikatos draudimu ir pasirūpinti tapti tos šalies apdraustuoju, kad prireikus galima būtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje. Tokia tvarka nustatyta todėl, kad išvykus svetur gyventi ir dirbti, PSD įmokas tokiems asmenims reikia mokėti tik vienoje šalyje, paprastai ten, kur dirba ir moka mokesčius ir ten, kaip tos šalies piliečiai, jie turėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

  Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Jums pageidaujant ir Jūsų lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas Jūsų medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.

   

 138. 2019 m. sausio 4 d. Sergu onkologine liga, esu pensininkė, ar galiu gauti vienkartinę išmoką iš savivaldybės (Kaune)?
  Vienkartines pinigines išmokas skiria savivaldybės vadovaujantis savivaldybių tarybų patvirtintais socialinės paramos teikimo tvarkos aprašais.

  Kauno miesto savivaldybė iš savo biudžeto skiria paramą asmenims patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl sunkios ligos – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa (toliau – BSI), neįgaliesiems – iki 4 BSI bei šalpos senatvės pensininkams – 1 BSI. Šiuo metu BSI dydis yra 38 Eur.

  Pažymėtina, kad į sunkių ligų sąrašą patenka tik III ir IV stadijos vėžys, todėl esant I ir II stadijai, Kauno mieste parama nebūtų skiriama.

  Vienkartinė piniginė parama skiriama neįgaliems asmenims, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydį vienam asmeniui, šiuo metu VRP dydis yra lygus 102 Eur.

  Vienkartinė piniginė parama taip pat skiriama asmenims, gaunantiems šalpos senatvės pensijas, jei jiems nėra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1 VRP vienam asmeniui.

   

 139. 2019 m. sausio 6 d. Buvau paprašytas susimokėti už tyrimą, kurį paskyrė šeimos gydytojas, ar tai teisėta?
  Šeimos gydytojai, skirdami tyrimus, privalo vadovautis Šeimos gydytojo norma ir teisės aktais, reglamentuojančiais reikalingų paslaugų teikimą. Konsultuojantys gydytojai specialistai tyrimus taip pat skiria vadovaudamiesi atitinkamos specialybės medicinos normoje apibrėžta kompetencija ir įvertinę kiekvieno atvejo klinikinius požymius.

  Gydymo įstaigos, turinčios sutartį su TLK, privalo užtikrinti, kad jų aptarnaujamiems PSD apdraustiems gyventojams būtų suteiktos visos atitinkamose normose ir specialistų pareiginėse instrukcijose numatytos paslaugos, kad valstybės laiduojamos paslaugos būtų teikiamos nemokamai ir už šias paslaugas iš paciento nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio (jei teisės aktai nenustato kitaip).

  VTLK informuoja, kad šeimos gydytojas, jei reikia, gali paskirti nemokamai atlikti šiuos laboratorinius tyrimus:
  • hematologinį kraujo tyrimą pirminės sveikatos priežiūros specifikai pritaikytu analizatoriumi;
  • šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
  • CRB ir / arba ENG;
  • glikemijos kiekio kraujyje tyrimą;
  • cholesterolio kiekio kraujyje tyrimą (asmenims nuo 40 m. amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis ligomis, tarp jų – endokrininėmis);
  • kalio ir natrio, kreatinino, šlapalo (urea) kraujo serume tyrimą;
  • gliukozės toleravimo mėginį;
  • kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą asmenims, kuriems paskirta planinė operacija;
  • alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazės (ŠF), gama-gliutamil transferazės (GGT) tyrimus;
  • bilirubino tyrimus;
  • tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4) tyrimus;
  • prostatos specifinio antigeno tyrimą (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
  • geležies kiekio kraujyje tyrimą;
  • mikroalbumino kiekio šlapime tyrimus;
  • protrombino laiko (INR) tyrimą kraujo krešumo sistemos būklei įvertinti pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum);
  • glikozilinto hemoglobino tyrimą pacientui, kuriam pagal sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas Taigi apdraustiesiems PSD kreipiantis į gydymo įstaigą, prie kurios jie yra prisirašę, nurodyti tyrimai, taip pat ir pakartotiniai, paskyrus juos šeimos gydytojui, yra nemokami

   

 140. 2019 m. sausio 8 d. Kaimynei vakare buvo pakilusi temperatūra iki 37,2. Iškvietėme greitąją medicinos pagalbą, bet ši neatvažiavo. Kaimynė turi problemų su sveikata. Kodėl, kai žmogui su sveikata blogai, pakilusi temperatūra ir bloga neatvažiuoja?
  Skubi medicinos pagalba – tai kvalifikuota pagalba tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei arba ji gali kilti bet kuriuo atveju dėl ūmios ligos ar įvykio, sukeliančio pavojingą ar kritinę sveikatai būklę. Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems arba esantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų draustumą, lytį, amžių, tautybę, pilietybę, registracijos vietą.

  Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką ir mastą reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai: 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir masto patvirtinimo“; 2004-08-26 įsakymas Nr. V-608 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir masto patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Minėtame įsakyme nurodoma Suaugusiųjų skubios pagalbos masto lentelė, kurioje nurodoma, kad Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei paciento karščiavimas > 39 oC, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiau kaip 24 valandas.

   

 141. 2019 m. sausio 12 d. Ar į Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybą gydytojas gali siųsti tik tuo atveju jeigu nedarbingumo pažymėjimas buvo tęsiamas 4 mėn.?
  Ne, pagal galiojančius teisės aktus asmuo turi kreiptis į jį gydantį gydytoją pateikdamas laisvos formos prašymą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) darbingumo lygiui nustatyti. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia ir įteikia asmeniui siuntimą į NDNT. Pažymėtina, kad gydytojas siuntimo nerengia jeigu nebaigtas asmens gydymas, nenustatyta aiški diagnozė arba neišnaudotos visos medicininės reabilitacijos priemonės.

  Tuo atveju jeigu darbingo amžiaus asmuo, kurio darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jo sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, gydytojų konsultacinės komisijos siunčiamas darbingumo lygiui nustatyti į NDNT ne vėliau kaip po 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai. Tai reiškia, kad jeigu asmeniui buvo tęsiamas nedarbingumo pažymėjimas ilgą laiką, jis privalo būti siunčiamas į NDNT, tačiau tai nepaneigia galimybės siųsti asmenį ir tuo atveju, kai nedarbingumo pažymėjimas buvo tęsiamas trumpesnį laiką, jeigu asmuo atitinka siuntimo į NDNT sąlygas ir kriterijus. Jeigu gydytojas atsisako Jus siųsti į NDNT, galite raštiškai skųsti tokį atsisakymą Jūsų sveikatos priežiūros įstaigai.

   

 142. 2019 m. sausio 14 d. Ar man priklauso gauti nemokamų krūties protezų ir liemenukų? Kokia dalis sumos yra komensuojama?
  Asmenims, kuriems yra pašalintos krūtys (-is), yra galimybė gauti protezo ir liemenėlės komplektą vieną kartą per metus kompensuojamą 100% iš PSDF lėšų. Norint pasinaudoti šia galimybe reikia kreiptis į ortopedijos įmonę, kuri yra sudariusi sutartis su VLK, su 027/a formos siuntimu, kuriame įrašyta diagnoze Z90.1. Tokį siuntimą turi teisę išduoti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Paskyręs ortopedijos techninę priemonę, gydantysis gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustąjį informuoja apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką ir pateikia jam ortopedijos įmonių, sudariusių su VLK sutartis, sąrašą. Atvykstant į ortopedijos įmonę vertėtų turėti su savimi asmens dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę).

  Priemoka už ortopedinėms priemonėms gaminti naudojamus technologijos ypatumus taikoma tuo atveju, jei apdraustasis arba jo atstovas raštu patvirtina, kad yra informuotas apie galimybę gauti visiškai PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi kitokią tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, kuriai pagaminti taikoma modernesnė technologija ir (ar) naudojamos brangesnės medžiagos.

   

 143. 2019 m. sausio 17 d. Sveiki, ar galėčiau gauti reabilitaciją?
  Taip, toks gydymas galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, parinkus tinkamas procedūras biosocialinių funkcijų pažeidimams pašalinti, Jums gali būti paskiriama ambulatorinė reabilitacija (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje), tačiau esant Jūsų pageidavimui numatytos medicininės paslaugos galėtų būti teikiamos ir stacionarinėmis (sanatorinėmis) sąlygomis, bet apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos nebūtų kompensuojamos iš PSDF lėšų, todėl už tas paslaugas tektų sumokėti pačiam. Pažymėtina, kad pacientai į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

   

 144. 2019 m. sausio 17 d. Šiuo metu taikoma radiologinė terapija. Ar priklauso reabilitacija po gydymo?
  Taip, toks gydymas Jums galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje) reabilitacija.

   

 145. 2019 m. sausio 20 d. Sergu onkologine liga, ar man priklauso sanatorinis gydymas?
  Taip, toks gydymas Jums galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje) reabilitacija ar sanatorinis gydymas.

   

 146. 2019 m. sausio 23 d. Sergu onkologine liga, ar man priklauso neįgalumas?
  Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, vyresniems asmenims nustatomas nedarbingumo lygis. Nedarbingumo lygis gali būti nustatomas tik tada, kai panaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės paciento atžvilgiu. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad pabaigus gydymą, išliko organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT). Kiekvieno asmens darbingumo lygio vertinimas yra individualus, jis atliekamas kompleksiškai įvertinus siuntime į NDNT ir kituose prie jo pridėtuose dokumentuose esančią informaciją, aprašančią asmens sveikatos būklę, ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

   

 147. 2019 m. sausio 24 d. Mano šeimos narys šiuo metu gydosi ligoninėje. Pensiją pristatantis asmuo atsisakė pensiją įteikti man, reikalavo įgaliojimo. Ką turėčiau daryti toliau?
  Išmokos mokamos gavėjui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Išmoka gali būti mokama gavėjo atstovui, pateikusiam savo įgalinimus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taigi, neturint notaro išduoto įgaliojimo arba kito dokumento, patvirtinančio jūsų teisę priimti šeimos nariui skirtą išmoką, asmuo, pristatantis pensiją, pagrįstai atsisakė perduoti pinigus jums. Jeigu pensiją pristatantis darbuotojas neranda pensijos gavėjo, jis palieka pranešimą ir pensiją atneša antrą kartą. Paliekami ir kontaktai pasiteirauti. Jeigu jūsų artimasis vis dar gydomas stacionare, kreipkitės į notarą dėl įgaliojimo išdavimo.

   

 148. 2019 m. sausio 25 d. Kur kreiptis dėl neįgalumo nustatymo ir kokių dokumentų reikia?
  Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT šiuos dokumentus:

  • asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų laisvos formos prašymą dėl asmens siuntimo į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti;
  • užpildytą siuntimą į NDNT;
  • medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus ir konsultantų išvadas arba jų kopijas, nurodančias diagnozę, ligos, būklės sunkumą ir (ar) organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį bei sunkumą, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a).

  NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl neįgalumo lygio priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Kartu priimamas sprendimas dėl neįgalumo lygio priežasties, atsiradimo laiko ir termino.

   

 149. 2019 m. sausio 26 d. Ar už mane mokamas sveikatos draudimas? Ar reikia kas mėn. mokėti pačiam?
  Sveikatos draudimo įstatymas numato, kad apdraustaisiais yra laikomi – asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais – duomenis perduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (VSDFV), tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs – neįgaliojo pažymėjimą arba NDNT pažymą

   

 150. 2019 m. sausio 28 d. Kokia pagalba teikiama iš Sodros neturint darbo stažo, nes auginau vaikus?
  Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją:

  1. asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
  2. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
  3. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 2, 3 ir 4 punktuose.
  Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijų dydžiai (Šalpos pensijų bazė 132 Eur).

   

 151. 2019 m. sausio 29 d. Ar priklauso reabilitacinis gydymas po operacijos ir po kokio laiko?
  Taip, toks gydymas Jums galėtų būti skiriamas įvertinus Jūsų sveikatos būklę ir onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai. Norint pasinaudoti šia galimybe reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu ir vadovaujantis jo išvada bei įvertintus reabilitacinio gydymo tikslingumą, pacientui paskiriama ambulatorinė (savarankiškai atvykstant į paskirtas procedūras sveikatos priežiūros įstaigoje) reabilitacija.

   

 152. 2019 m. vasario 1 d. Sergu onkologine liga, slaugau sunkų ligonį, ar galiu gauti vienkartinę piniginę paramą? (Telšiai).
  Taip, galėtumėte gauti iki 5 bazinių socialinių išmokų dydžių tikslinę pinginę pašalpą (vienos bazinės socialinės išmokos dydis šiuo metu yra 38 EUR) – jeigu sergate onkologine liga ir jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ir chemoterapinis gydymas). Piniginė pašalpa skiriama tik tuo atveju jeigu vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (toliau – VRP, šiuo metu VRP – 122 EUR), vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžio. Pažymėtina, kad skiriant paramą į pajamas įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens faktiškai gaunamos pajamos per mėnesį ir apskaičiuojamos pagal vidutines trijų praėjusių mėnesių iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos. Dėl piniginės paramos teikimo reikia kreiptis į Jūsų miesto Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių.

   

 153. 2019 m. vasario 3 d. Sirgau vėžiu, šiuo metu esu remisijoje. Esu pensijinio amžiaus, gaunu senatvės pensiją. Prieš kelis metus mire mano sutuoktinis. Kokias pašalpas galėčiau gauti? Gyvenamoji vieta – Vilnius.
  Galima gauti kelių rūšių pašalpas:

  1. Našlio / našlės pensija – skiriama asmenims sulaukusiems pensijinio amžiaus, kurie iki sutuoktinio mirties arba per 5 po sutuoktinio mirties tapo nedarbingu ar iš dalies darbingu. Atkreiptinas dėmesys, jog šios pensijos skyrimas galėtų būti nutrauktas susituokus antra kartą arba pripažinus asmenį, kuriam pensija išmokama vėl darbingu.
  2. Socialinė pašalpa – Turite teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitiksite visas šias sąlygas:
  a) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo (Viso turimo turto vertė apskaičiuojama savivaldybėje sumuojant visų bendrai gyvenančių asmenų turimą turtą);
  b) Jūsų pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (122 EUR) (toliau – VRP);
  c) dirbate arba gaunate bet kokios rūšies pensiją.
  3. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacija – Turite teisę gauti šią kompensaciją, jei kreipimosi metu:
  a) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  b) atitinkate bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų;
  c) įsiskolinus už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudaryta sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą;
  d) turite būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
  4. Vienkartines pinigines išmokos skiriamos vadovaujantis savivaldybių tarybų patvirtintais socialinės paramos teikimo tvarkos aprašais. Vilniaus savivaldybėje gali būti skirta vienkartinė tikslinė pašalpa iki 3 BSI dydžių (114 EUR), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių (244 EUR), vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP dydžių (305 EUR), įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus).

   

 154. 2019 m. vasario 3 d. Darbe išgirstu grasinantį toną, priekaištus dėl ligos. Kaip galėčiau pakeisti situaciją?
  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 30 straipsnis nustato darbdaviui pareigą sukurti tinkamą, darbuotojams emociškai saugią darbo aplinką, užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų psichologinio smurto, įžeidimo ar kitokio garbės ir orumo pažeidimo. Kad užtikrintų tokią darbo aplinką, darbdavys turėtų imtis įvairių techninių, organizacinių, teisinių ir kitokių priemonių. Psichologinį smurtą darbo aplinkoje įrodyti ypač sunku, todėl patartina, kad rinktumėte visą informaciją (pokalbių metu daryti garso įrašą, saugoti el. laiškus, taip pat atsakymus į Jūsų užklausas iš ministerijų ir kt.) kuri galėtų pagrįsti tokio psichologinio spaudimo Jūsų atžvilgiu naudojimą. Surinkus įrodymų, turite teisę su skundu kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

   

 155. 2019 m. vasario 4 d. Man nustatyta Aktininė keratozė – priešvėžinis susirgimas. Man pasiūlytas tik mokamas gydymas pas lazerio specialistus. Ar onkologiniai ligoniai neturi teisės gauti nemokamai lazerinio gydymo, esant priešvėžinio susirgimo diagnozei?
  Jūsų susirgimo gydymo būdas, kurį nurodėte, patenka į mokamų paslaugų sąrašą. Sveikatos apsaugos ministras įsakymu patvirtino mokamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir jų suteikimo tvarką. Sąraše numatyti atvejai, kai net ir apdraustajam PSD, gydymo įstaigose reikia mokėti už paslaugas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su ligų ar susirgimų gydymu, todėl jos ir nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. Už paslaugą sumokama gydymo įstaigos kasoje, pacientui išduodamas kasos kvitas. Pacientas visada turi teisę į nemokamą paslaugą. Bet savo noru gali pasirinkti ir kitaip.

  Tai reiškia, kad su siuntimu pacientas visada turi gauti nemokamą paslaugą, bet gali pasirinkti brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ar procedūras ir už tai primokėti. Tai pacientas gali pasirinkti savo valia, parašu patvirtindamas sutikimą, ir mokėti ne visą kainą, o kainų skirtumą (tarp ligonių kasų apmokamos ir pasirinktos brangesnės).

   

 156. 2019 m. vasario 9 d. Specialiųjų poreikių lygis nustatytas 2017 m. gruodžio 19 d.  Ar teisinga gaunamos pašalpos suma?
  Pagal iki 2019-01-01 galiojusį šalpos išmokos bazės dydį, kuris buvo 112 EUR, Jums buvo mokama išmoka teisingai. Tačiau nuo 2019-01-01 keičiasi išmokos bazės dydis į 114 EUR. Todėl Jums mokamos išmokos dydis kinta.

  Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
  Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
  • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,1 x 114 EUR =125,40 EUR);
  • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).
  • Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.
  • Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.

  SVARBU: Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31:
  • 60–70 procentų darbingumo netekusiems arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka, mokama 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacija.

   

 157. 2019 m. vasario 11 d. Atlikta kaulų čiulpų transplantacija 2018 m. sausio mėn. Šiuo metu joks gydymas nėra taikomas (remisija). Kokiu pagrindu gydytojas galėtų išrašyti biuletenį? Kadangi atsisako išduoti nesant jokiai kitai ligai be nurodytos, ar neturint viruso ir pan. Ar minėta ligos diagnozė yra pakankama gauti biuletenį bet kuriuo metu jaučiantis silpniau, esant nuovargiui ir t. t.?
  Elektroniniai pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir aprašo asmens medicinos dokumentuose jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą. Taip pat asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodomas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data. Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas telefonu. Asmens medicinos dokumentuose kreipimosi telefonu dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.

   

 158. 2019 m. vasario 13 d. Šiuo metu man yra tęsiami nedarbingumo pažymėjimai išduoti gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK). Paskutinio posėdžio metu GKK nariai primygtinai reikalavo, kad kreipčiausi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NTDT) darbingumo lygiui nustatyti, kadangi man nedarbingumo pažymėjimus nepratęs ir teks grįžti į darbą. Ar jie gali toliau nepratęsti nedarbingumo pažymėjimų, nors vis dar sergu ir man skyriamas gydymas?
  Pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba kol NDNT nustato darbingumo lygį.

  GKK gali nepratęsti nedarbingumo pažymėjimo ir išduoti siuntimą į NTND darbingumui nustatyti tokiais atvejais:
  1) jei darbingumas buvo sutrikęs 122 kalendorinių dienų nepertraukiamai;
  2) darbingumas buvo sutrikęs 153 kalendorinių dienų su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių;
  Tačiau jei pacientas neatitinka siuntimo į NTND kriterijus praėjus aukščiau nurodytiems terminams, GKK sprendimu nedarbingumo pažymėjimas gali būti pratęsiamas ilgesniam laikotarpiui.
  Taigi dėl nedarbingumo pažymėjimų pratęsimo ir siuntimo į NTND kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia GKK, atsižvelgiant į asmens būklę, ar ji atitinka nustatytus darbingumo lygio nustatymo kriterijus.

   

 159. 2019 m. vasario 14 d. 1) kaip privalo būti išdėstytas budėjimas? 2) Ar galima darbdaviui nepranešti apie neįgalumą? 3) Ar gali administraotirė savo nuožiūra ,,išvaryti atostogų”, o pačiai paprašius neišleisti keletui dienų?
  1) Kai darbuotojas privalo būti darbdavio nurodytoje vietoje, pasirengęs prireikus atlikti savo funkcijas (pasyvusis budėjimas), darbo dienos (pamainos) trukmė gali būti iki dvidešimt keturių valandų, tačiau negali viršyti darbuotojo darbo laiko normos per maksimalų dviejų mėnesių apskaitinį laikotarpį. Tokiu atveju darbuotojui privalo būti suteikiama galimybė pailsėti ir pavalgyti darbo vietoje. Be to, darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš dvi darbuotojo darbo dienas.

  2) Remiantis Darbo kodeksu darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ši informacija turi būti pateikta teisinga, nemokamai ir darbo sutarties šalių nustatytais protingais terminais. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 33 str. numato, kad darbuotojas turi pareigą gavus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, išvados kopiją pateikti darbdaviui. Todėl darbuotojas tur pranešti darbdaviui apie neįgalumą.

  3) Darbdavys tvirtina asmenų prašymus dėl atostogų suteikimo, todėl administratorė savo nuožiūra negali išeiti atostogų. Kasmetinės atostogos įforminamos darbdavio nustatyta tvarka. Taip pat darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų. Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

   

 160. 2019 m. vasario 15 d.  Daugiabutyje virš gyvenantys kaimynai turi mažamečius vaikus, kurie labai triukšmauja, tėvai jų nedrausmina ir į kaimynų daromas pastabas bei prašymus sudrausminti triukšmaujančius vaikus nereaguoja.
  Teisės aktai numato tokius viešosios rimties pažeidimus gyvenamosiose patalpose: 1) šauksmai, 2) švilpimas, 3) garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais 4) kiti triukšmą keliantys veiksmai vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu. Tačiau reikia turėti omeny, jog ne bet kokie triukšmą keliantys veiksmai ar šaukimas iš kaimyninio buto bus laikomas viešosios rimties pažeidimu ir tam tikri veiksmai yra traktuojami kaip savaime suprantami, neišvengiami ir pateisinami triukšmo šaltiniai (pavyzdžiui šunų lojimas, vaikų keliamas triukšmas, buities prietaisų naudojimas).

  Susidūrus su situacija, kai iš kaimyninio buto yra girdimas triukšmas geriausia taikiai kalbėtis su kaimynais dėl triukšmo. Nesusitarus galima kreiptis į teritorinį policijos komisariatą, kad pareigūnai atvažiavę užfiksuotų triukšmavimo faktą.

Psichologinės konsultacijos
 1. Kaip padėti sau susitaikyti su tuo, kad ligos metu nyksta tam tikri gebėjimai, tenka atsisakyti tam tikrų įpročių, pomėgių? Kaip įveikti dėl to kylantį nerimą, baimę, pyktį?
  Natūralu, kad onkologinės ligos diagnozė sukelia daug audringų jausmų, pakeičia gyvenimo kokybę. Tuo pačiu metu susiduriama su dar vienu iššūkiu – tenka susitaikyti su tuo, kad turimi gebėjimai iš dalies ar visiškai prarandami, galimybės tampa ribotos. Tokiomis aplinkybėmis svarbu mokytis ne tik prarasti, bet ir atrasti, t.y. keisti savo mintis, pastebėti naujas atsiveriančias galimybes (vaikštant lėčiau, galima atidžiau stebėti aplinką, tyrinėti jos teikiamas dovanas ir galimybes; mažėjant draugų ratui atsirinkti pačius svarbiausius ir sielai maloniausius žmones, išmokti ne tik padėti kitiems, bet ir pačiam pasiprašyti pagalbos). Taip pat labai svarbu žinoti bent keletą būdų, padedančių padaryti pauzę, nurimti, atsipalaiduoti (pvz. užsiimti malonia veikla, dalyvauti savitarpio paramos grupėse ar tiesiog mokėti tinkamai atlikti kvėpavimo pratimus, pasikalbėti su artimu žmogumi).Daugiau praktinių rekomendacijų galima rasti POLA išleistame leidinyje „Aš galiu pats sau padėti“.
 2. Kaip įveikti kylantį nerimą bei įkyrias mintis? Kaip padėti sau susitaikyti su artimožmogaus praradimu sergant onkologine liga?
  Sergant onkologine liga, natūralu patirti daug nerimastingų momentų. Ilgalaikis nerimas atsiranda dėl nežinios, kurią atneša liga. Nerimas sustiprėja ne tik dėl savo, bet ir artimųjų sveikatos. Nerimą slopina įdomi, mėgstama veikla, malonūs išgyvenimai, šalia esantys ir padedantys artimieji. Kyla poreikis iš naujo įvertinti, analizuoti santykius su artimaisiais: draugais, šeimos nariais. Tai tampa daug svarbiau ir aktualiau nei įprastai. Prasminga atkreipti dėmesį į džiuginančius santykių momentus, vertinti žmones tarsi dovanas ir už tai būti dėkingiems.Išgyvenant atkryčius, medicinines intervencijas, ilgalaikį gydymą, tenka susidurti ir su kitokiais praradimais: miršta artimieji, nutrūksta artimi ryšiai. Tuomet normalus gedėjimas gali virsti  „gedėjimu gedėjime“: jis yra sunkiau išgyvenamas, kyla sudėtingesnių jausmų, juos atpažinti bei išjausti reikia daugiau laiko. Kartais užvaldo  kaltė, pyktis, nusivylimas, bet kartu ir noras atleisti, užsimiršti. Tačiau atleisti ne visada paprasta ypač jei santykiai su  žmogumi, kurio netekote, buvo konfliktiški, įtempti. Gedint svarbu atpažinti ne tik jausmus, bet ir savo išgyvenamą gedėjimo stadiją. Leiskite  sau joje išbūti, bet ir neužsibūti. Tik eidamas mažais žingsneliais galite pasiekti palengvėjimą, dėkingumą ir iš tiesų atsisveikinti. Tam, kad atleistumėte ir paleistumėte, nebūtina pamiršti, galima tiesiog leisti tam būti. Leiskite būti jausmams, išgyvenimams, įvykiams, mintims. Priimkite tai, kaip dalį savęs – autentišką, gryną, tikrą ir ne mažiau brangią patirtį.Daugiau praktinių rekomendacijų galima rasti POLA išleistame leidinyje „Gedėjimas“.
 3. Prieš metus man buvo nustatyta onkologinė liga. Šiais metais liga vėl atsinaujino. Labai bijau, sunku vėl rasti jėgų kovoti iš naujo, kyla baimė dėl mažo išgyvenamumo. Kaip galėčiau sau padėti?
  Baimė, neviltis išgirdus apie ligos atsinaujinimą yra visiškai natūralūs jausmai, jie apninka daugelį mūsų, išgirdusių tokią diagnozę. Taigi labai svarbu klausyti gydytojų, ir rasti tik Jums tinkančius nusiraminimo būdus. Vienus ramina meditacija,  kitus –  pasivaikščiojimas lauke arba išsikalbėjimas su draugais ar artimaisiais, dar kiti iš naujo atranda tikėjimą Dievu. Vidinė ramybė, tikėjimas gydymo efektyvumu bei šeimos palaikymas – be galo svarbūs veiksniai kelyje į remisiją.
 4. Kaip padėti sau, kai atrodo, kad nebėra vilties, kai gyveni vienas, sergi onkologine liga ir artimoje aplinkoje esi patyręs daug netekčių, susijusių su onkologinėmis ligomis?
  Kartais gyvenime aplinkybės klostosi itin sudėtingai, tenka patirti daug skaudžių išgyvenimų. Itin sudėtinga, kai skausmą, įtampą, baimę, praradimo, nevilties jausmus tenka išgyventi vienam, nes šalia nėra artimųjų, draugų, suprantančių ir palaikančių žmonių. Tuomet labai svarbu nenuleisti rankų ir neužsisklęsti, o dėl patiriamos emocinės būsenos kreiptis profesionalios pagalbos į specialistus (psichologą, psichiatrą).Tokias paslaugas nemokamai ir be šeimos gydytojo siuntimo galima gauti Psichikos sveikatos centre, esančiame Jūsų poliklinikoje. Psichikos sveikatos specialistas išklausys Jūsų gyvenimo istoriją, kartu ieškos galimų išeičių, padrąsins ir palydės pokyčių kelyje. Svarbiausia – pripažinti, kad Jums reikalinga pagalba, ir išdrįsti jos kreiptis. Galima tikėtis ir likimo draugų pagalbos galima tikėtis dalyvaujant savitarpio paramos grupėse, religinėse bendruomenėse, bendraujant socialiniuose tinkluose. Taigi išeitis visuomet yra. Dažnu atveju – net ne viena.
 5. Kaip susitaikyti su tuo, kad jautiesi ne toks svarbys kaip buvai prieš onkologinę ligą? Kaip elgtis, kai mažiau dėmesio tau rodo buvę kolegos, draugai? Kaip priimti naująjį save išgyvenant naują gyvenimo etapą?
  Susirgus onkologine liga dažnai pasikeičia paties paciento požiūris į save. Kartais kyla nevertingumo, nevisavertiškumo jausmas. Aplinkiniai žmonės sutrinka matydami, kad pats žmogus savęs bijo ir nepriima. Pirmasis žingsnis situacijos keitimo link – priimti save jau šiek tiek kitokį, leisti sau gyventi lėčiau, atsisakyti nuvertinimo jausmo, daugiau dėmesio skirti sau ir savo sveikatai. Kai dovanosite laiko sau, atsiras jėgų dovanoti laiko ir kitiems. Svarbu neskubėti, atrasti malonią veiklą, palaikančius žmones (apsidairykite aplink, kartais jie yra šalia ir laukia, kad Jūs jais patikėtumėte), domėtis savęs stiprinimo būdais, skaityti įkvepiančias istorijas, kurios suteikia naujų jėgų. O jei norisi dalintis, ieškokite savitarpio pagalbos grupių, tapkite POLA savanoriu. Daugiau praktinių rekomendacijų galima rasti POLA išleistame leidinyje „Aš galiu pats sau padėti“.