2019 m. ataskaita

Apie POLA 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, 2019 m. gruodžio mėnesį vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių organizacijų ir daugiau nei 14 000 onkologinių pacientų bendruomenę. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. 

2019 m. kovo 2 d. vykusiame POLA visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja POLA valdyba 2019 – 2021 m. kadencijai. Nuo 2019 m. kovo 3 d. POLA direktore paskirta Neringa Čiakienė, kuri pakeitė iki tol direktoriaus pareigas ėjusį Virginijų Šaulį.

2019 – 2021 m. kadencijos valdybos nariai pasidalino atsakomybės sritimis: 

 • Prezidentas ŠARŪNAS NARBUTAS – POLA veiklos koordinavimas, lėšų pritraukimas;
 • Viceprezidentas PAULIUS RAKŠTYS – pacientų interesų ir teisių atstovavimas (ir tarptautiniuose reginiuose), informacijos suteikimas (ir gyvenantiems Lietuvoje ir kitose šalyse), renginiai POLA organizacijos stiprinimui, lėšų pritraukimas;
 • Valdybos narys RIČARDAS CERVIN – Lietuvos paliatyvios pagalbos sistemos vystymas, Valdybos narys bendradarbiavimo tarp  gydytojų ir pacientų gerinimas;
 • Valdybos narė JUSTINA GUSTĖ – POLA išorinė komunikacija pola.lt svetainėje ir POLA Facebook paskyroje, renginių organizavimas;
 • Valdybos narys NEDAS ŠINKŪNAS – POLA atstovavimas regionuose, dalyvavimas teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese, lėšų pritraukimas iš privataus sektoriaus, renginių organizavimas;
 • Valdybos narė JURGA MISEVIČIENĖ – inkontinencijos klausimų sprendimas, dalyvavimas teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese;
 • Valdybos narys AURIMAS PEČKAUSKAS – bendravimas su kitomis organizacijomis sveikatos sektoriuje, dalyvavimas teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese, POLA atstovavimas tarptautiniuose renginiuose.

2019 m. įvyko 4 valdybos posėdžiai: 

 • 2019 m. kovo 3 d.; 
 • 2019 m. gegužės 4 d.; 
 • 2019 m. rugpjūčio 24 d.; 
 • 2019 m. gruodžio 8 d. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje POLA turėjo 13 etatinių darbuotojų. 2019 m. pabaigoje POLA veiklose aktyviai dalyvavo 13 konsultantų, 29 ambasadoriai, 70 savanorių, organizacija veiklą vykdė 28 šalies miestuose.  

VEIKLOS APŽVALGA

Nemokamos konsultacijos

POLA per 2019 m. suteikė 913 teisinės konsultacijas, 441 psichologines konsultacijas ir  276 dietologų konsultacijas. Iš viso per metus suteiktos 1620 nemokamos konsultacijos. POLA konsultacijas teikė 7 teisininkai, 6 psichologės, 2 dietologai.

POLA viešojoje erdvėje

2019 metais POLA Facebook paskyroje https://www.facebook.com/www.pola.lt/ iš viso paskelbti 338 įrašai (36% augimas, 90 įrašų daugiau nei 2018 m.), didžioji įrašų dalis – POLA turinys, t.y. POLA atstovų komentarai apie sveikatos politikos aktualijas, POLA veiklos naujienos, renginių anonsai, renginių apibendrinimai ir nuotraukos ir pan.  Paskyros sekėjų skaičius išaugo nuo 6092 sekėjų 2019 metų pradžioje iki 7558 metų pabaigoje (24% augimas, +1466 asmenys). Taip pat POLA internetinėje svetainėje www.pola.lt reguliariai skelbtos naujienos apie POLA veiklą, rengti pranešimai žiniasklaidai apie POLA vykdytus projektus, organizuotus renginius. 

2019 metais POLA atstovai žiniasklaidos priemonėse pasirodė 153 (56 kartus daugiau nei 2018 m.) kartus. POLA komentarus žiniasklaidos priemonėse rasite adresu: https://pola.lt/naujienos/

POLA nariai 

2019 m. prie POLA veiklos prisijungė 8 nauji nariai: 

 • Onkologinių ligonių asociaciją „Rūpestėlis“;
 • Onkologinių ligonių asociaciją „Jola“;
 • Onkologinių ligonių asociaciją „Versmė”;
 • Asociacija „Vilties kelias“;
 • Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“;
 • Asociacija „Onkologinės ligos draugas“;
 • Asociacija „Vilties žybsnis“;
 • Ukmergės Onkologinių ligonių asociacija „Uola“.

2019 m. narystę POLA nutraukė:

 • VŠĮ „Kauno Hospiso namai“;
 • VŠĮ „Ori Senatvė“;
 • Stomuotų žmonių asociacijos „Diena“;
 • Visagino onkologinių ligonių bendrija „Kovok ir nugalėk”;
 • „Hospice” paramos fondas;
 •  VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras”.

2019 m. pabaigoje POLA vienijo 30 narių.  

POLA kortelė 

Vykdant POLA kortelės projektą, 2019 m. išduotos 3930 naujos POLA kortelės. 2019 m. POLA išdalino 13503 nemokamus kvietimus į 1500  renginių, kurių bendra vertė 147808 eurai. 2019 m. POLA suteikė 1630 nemokamų teisinių, psichologinių, dietologų konsultacijų, kurių vertė 52 tūkst. eurų. POLA kortelės turėtojai gyvena visose 60 Lietuvos savivaldybių.

2020 m. POLA planuoja tęsti POLA kortelės projektą, organizuoti mokymus POLA nariams, rengti spaudos konferencijas Seime, tęsti regioninius edukacinius ir savipagalbos projektus,  aktyviai dalyvauti sveikatos sistemos sprendimų priėmime. 

Dalyvavimas teisėkūroje

POLA atstovai 2019 m. aktyviai dalyvavo sveikatos sistemos sprendimų priėmime, buvo nuolat įtraukiami į LR Sveikatos apsaugos ministerijoje ir kitose institucijose sudaromas darbo grupes.

 1. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas veikė kaip Nacionalinės sveikatos tarybos narys;
 2. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas veikė kaip Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos pirmininkas;
 3. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas veikė kaip e.sveikatos valdybos narys;
 4. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas veikė kaip Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos narys;
 5. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas išrinktas LSMUL Kauno klinikų pacientų tarybos pirmininku;
 6. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas paskirtas Nacionalinio vėžio instituto mokslinės tarybos nariu;
 7. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariu;
 8. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas išrinktas Vilniaus miesto Centro poliklinikos stebėtojų tarybos nariu;
 9. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas paskirtas Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto nariu;
 10. POLA prezidentas Šarūnas Narbutas veikė kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“ valdybos narys.
 11. POLA teisininkė Fausta Šimonėlytė veikė kaip Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, vertinimo komisijos narė;
 12. POLA teisininkė Neringa Narbutė veikė kaip Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektams parengti sudarymo“ narė;
 13. POLA direktorė Neringa Čiakienė veikė kaip Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narė.

Pateikti raštai valstybės ir savivaldybių institucijoms:

 1. 2019 m. vasario 14 d. išsiųstas POLA raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto. Siūlyta nustatyti, jog komisijai vertinimo procese būtų pateikiami visi procese dalyvaujančių asmenų užpildyti dokumentai;
 2. 2019 m. kovo 21 d. POLA pateiktas pasiūlymas LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projekto ir jį lydinčių įstatymų projektų Nr. XIIIP-3083 – XIIP-3087. Pasiūlyme akcentuojama, kad paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo be kaltės modelyje pasigendama aiškumo, kaip bus nustatomi atlygintinos žalos (turtinės ir neturtinės) dydžiai, ypač atlyginant neturtinę žalą;
 3. 2019 m. gegužės 20 d., 2019 m. liepos 8 d. ir 2019 m. rugsėjo 2 d. POLA raštai Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, Susisiekimo ministrui ir Sveikatos apsaugos ministrui dėl transporto lengvatų taikymo įsigyjant keleivinių traukinių bilietus. Raštuose  dėstomi argumentai dėl poreikio onkologiniams pacientams įsigyti keleivinių traukinių bilietus su 80 proc. nuolaida ir pateikiami siūlymai;
 4. 2019 m. gegužės 13 d. POLA raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai, 2019 m. gruodžio 10 d.  POLA raštas LR Vyriausybės kanceliarijai dėl  2021 – 2030 metų nacionalinės pažangos programos rengimo. Raštuose pateikti argumentai ir siūlymai dėl  programoje būtinų numatyti intervencijų, skirtų didesniam pacientų įsitraukimui  į sveikatos stiprinimo ir gydymo procesą;
 5. 2019 m. gegužės 31 d. POLA pasiūlymas LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projekto ir jį lydinčių įstatymų projektų Nr. XIIIP-3083 – XIIP-3087“. Pasiūlyme akcentuojamas paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo be kaltės modelio įtvirtintas įstatymuose;
 6. 2019 m. birželio 17 d. POLA raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl  onkologinės pagalbos organizavimo šalyje vertinimo kriterijų, kuriuo teikiama aktuali informacija sprendžiant Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo klausimus;
 7. 2019 m. rugsėjo 13 d. POLA siūlymai LR Ministrui Pirmininkui iniciatyvoms onkologinės pagalbos srityje. Rašte detaliai aprašytos 9 aktualios problemos ir pateikti pasiūlymai joms spręsti;
 8. 2019 m. rugsėjo 23 d. POLA LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui pateikė pasiūlymus dėl LR sveikatos draudimo įstatymo papildymo 26-2 straipsniu projekto, skirtus užtikrinti, jog į kompensuojamų MPP sąrašą nepapultų prastos kokybės medicinos ir in vitro diagnostikos priemonės. POLA dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi šie siūlymai;
 9. 2019 m. spalio 3 d. POLA raštas LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projekto. Raštuose pateikti siūlymai dėl skėtinės nacionalinės nevyriausybinės organizacijos sąvokos ir nuostatos, kad NVO, neviešinančioms savo finansinių dokumentų, veiklos ataskaitų ir informacijos apie gautą finansinę ir/arba nefinansinę naudą negalėtų būti skiriamos valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos;
 10. 2019 m. spalio 4 d. POLA atstovai dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame susitikime dėl mobiliosios programėlės (aplikacijos), skirtos prisijungti prie Lietuvos e-sveikatos sistemos, kūrimo. Susitikime buvo diskutuota apie galimas mobiliosios programėlės funkcijas, naudą ir pritaikymą pacientui. 2019 m. spalio 20 d. e.paštu pateikti POLA pasiūlymai, identifikuojant pagrindinius kriterijus, kuriuos turėtų atitikti E.sveikatos portalo mobilioji aplikacija;
 11. 2019 m. spalio 31 d. POLA raštas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl  socialinės pagalba onkologiniams pacientams. Rašte pateikiami siūlymai siekiant spręsti neįgaliojo statuso suteikimo, onkologinių pacientų teisinės apsaugos, vienkartinių išmokų skirtumų eliminavimo skirtingose savivaldybėse, transporto lengvatų taikymo;
 12. 2019 m. lapkričio 6 d. POLA raštas LR Kultūros ministerijai dėl  nemokamų kvietimų į kultūros renginius onkologiniams pacientams skyrimo. Rašte  kreipiamasi į LR Kultūros ministeriją, išdėstant argumentus ir prašant sudaryti galimybes ir leisti ministerijai pavaldžioms įstaigoms POLA kortelės turėtojams ir juos lydintiems asmenims periodiškai skirti nemokamų kvietimų dalyvauti šių įstaigų organizuojamuose renginiuose;
 13. 2019 m. lapkričio 15 d. POLA raštas LR Vyriausybės kanceliarijai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto. Rašte pastebima, kad nors Įstatymo projekte nurodoma ir apibrėžiama siejamosios diskriminacijos sąvoka, tačiau pasigendama, kaip bus užtikrinamas siejamosios diskriminacijos įgyvendinimas ir veikimas, siekiant pašalinti šiuos Įstatymo projekto trūkumus, pateikti POLA siūlymai;
 14. 2019 m. lapkričio 18 d. POLA raštas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso  2, 21, 26, 41, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių  pakeitimo ir Kodekso papildymo 721 straipsniu projekto. Rašte pateikiami argumentai ir siūlymai prašant įvertinti ir keisti tas Darbo kodekso nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta geresnė onkologinėmis ligomis susirgusių asmenų teisinė apsauga, kadangi tol, kol aktyvaus gydymo procesas nėra baigtas, onkologiniai pacientai negali įgyti neįgaliojo statuso ir pasinaudoti neįgaliesiems taikomomis lengvatomis;
 15. 2019 m. lapkričio 22 d. POLA raštas Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl diagnostikos ir gydymo metodinių dokumentų rengimo, taikymo ir atnaujinimo standarto. Siūlytina į standarto rengimo darbo grupę įtraukti pacientų organizacijos atstovus; 
 16. 2019 m. gruodžio 9 d. raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Pateikti pasiūlymai, kaip užtikrinti efektyvesnį ministerijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;
 17. 2019 m. gruodžio 9 d. POLA, „Kraujas”, Vaikų retų ligų asociacijos, Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“, Lietuvos medikų sąjūdžio, Lietuvos medikų forumo, Santaros klinikų gydytojų sąjungos, Jaunųjų gydytojų asociacijos, Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos ir Santaros klinikų slaugos darbuotojų profesinės sąjungos bendrai parengta Pacientus ir medikus atstovaujančių organizacijų pozicija dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. Pozicija išplatinta Prezidentūrai, Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijai ir visiems Seimo nariams, joje pateikiant argumentus ir prašant augant PSDF biudžetui, proporcingai didinti išlaidas kompensuojamiems vaistams bei numatyti lėšas, kurios leistų sveikatos priežiūros paslaugų įkainius didinti vidutiniškai 23 procentais, kad visos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos turėtų lygias galimybes siekti LNSS numatyto įsipareigojimo didinti medikų darbo užmokesčio.

Analizės

POLA 2019 m. parengė 5 analizes viešosioms konsultacijoms, kurias galima rasti POLA tinklalapyje adresu https://pola.lt/apie-pola/#pola-dokumentai:

 1. Rekomendacijos POLA nariams kaip parengti veiklos, finansines ir veiklos planus (23 psl.);
 2. Rekomendacijos pacientų organizacijoms dėl veiklos skaidrumo (9 psl.);
 3. Pacientų galimybės naudotis e.sveikatos sistema Lietuvoje (33 psl.);
 4. Neįgalumo nustatymo sunkumai ir ypatumui onkologiniams pacientams (29 psl.);
 5. Pacientų organizacijų dalyvavimas priimant sprendimus dėl sveikatos technologijų vertinimo (44 psl.).

Renginiai

2019 metais POLA surengė 137 renginius 26 miestuose, kuriuose dalyvavo 3468 asmenys.

Projektas „Nepakantumo korupcijai sveikatos priežiūros srityje didinimas“ (8 seminarai 6 miestuose, 352 dalyviai)

 1. Šiauliuose 2019 m. balandžio 8 d. (38 dalyviai);
 2. Vilniuje 2019 m. balandžio 16 d. (16 dalyvių);
 3. Klaipėdoje 2019 m. gegužės 7 d. (29 dalyviai);
 4. Kaune 2019 m. gegužės 16 d. (41 dalyvis);
 5. Vilniuje 2019 m. spalio 6 d. (36 dalyviai);
 6. Panevėžyje 2019 m. lapkričio 23 d. (63 dalyviai);
 7. Jonavoje 2019 m. gruodžio 13 d. (74 dalyviai);
 8. Vilniuje 2019 gruodžio 14 d. (55 dalyviai).

Projektas „Kartu sveikti lengviau“ (4 mokymai, 84 dalyviai)

 • Vilniuje 2019 m. gegužės 3-4 d. POLA komandos mokymai (12 dalyvių);
 • Birštone 2019 m. liepos 14 d. POLA ambasadorių mokymai (30 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 5 d. POLA narių mokymai (30 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 7-8 d. POLA komandos mokymai (12 dalyvių);

Projektas „Ne išgyventi, o gyventi“ kartu su Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija (9 seminarai 9 miestuose, 170 dalyvių)

 1. Lazdijuose 2019 m. rugsėjo 12 d. (21 dalyvis);
 2. Elektrėnuose 2019 m. rugsėjo 17 d. (20 dalyvių);
 3. Šiauliuose 2019 m. spalio 14 d. (20 dalyvių);
 4. Marijampolėje 2019 m. spalio 30 d. (16 dalyvių);
 5. Klaipėdoje 2019 m. lapkričio 19 d. (14 dalyvių);
 6. Šilutėje 2019 m. lapkričio 20 d. (15 dalyvių);
 7. Plungėje 2019 m. lapkričio 21 d. (18 dalyvių);
 8. Vilniuje 2019 m. gruodžio 3 d. (27 dalyviai);
 9. Birštone 2019 m. gruodžio 5 d. (19 dalyvių).

POLA organizacinio stiprinimo renginiai (8 seminarai 7 miestuose, 356 dalyviai)

 • Utenoje 2019 m. gegužės 8 d. (33 dalyviai);
 • Birštone 2019 m. liepos 13 d. (51 dalyvis);
 • Birštone 2019 m. liepos 14 d. (55 dalyviai);
 • Rokiškyje 2019 m. rugsėjo 10 d. (46 dalyviai);
 • Mažeikiuose 2019 m. rugsėjo 17 d. (29 dalyviai);
 • Ukmergėje 2019 m. rugsėjo 27 d. (30 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 5 d. (55 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 6 d. (57 dalyviai).

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Antrinės onkologinių ligų prevencijos klausimais” (4 seminarai, 109 dalyviai)

 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 30 d. seminaras „Gyvensena sergant prostatos vėžiu“  (25 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 1 d. seminaras „Gyvensena sergant melanoma“ (21 dalyvis);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 14 d. seminaras „Gyvensena sergant krūties vėžiu“ (46 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 15 d. seminaras „Gyvensena sergant plaučių vėžiu“ (17 dalyvių).

Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis – „ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems“ (15 mokymų, 15 miestų, 518 dalyvių)

 • Kaune 2019 m. kovo 1 d. (46 dalyviai);
 • Klaipėdoje 2019 m. kovo 22 d. (41 dalyvis);
 • Šiauliuose 2019 m. balandžio 9 d. (52 dalyviai);
 • Marijampolė 2019 m. gegužės 10 d. (72 dalyviai);
 • Kėdainiuose 2019 m. gegužės 22 d. (44 dalyviai);
 • Kupiškyje 2019 m. gegužės 23 d. (22 dalyviai);
 • Gargžduose 2019 m. birželio 6 d. (20 dalyvių);
 • Tauragėje 2019 m. birželio 7 d. (26 dalyviai);
 • Šilutėje 2019 m. birželio 8 d. (25 dalyviai);
 • Mažeikiuose 2019 m. rugsėjo 20 d. (28 dalyviai);
 • Telšiuose 2019 m. rugsėjo 21 d. (10 dalyvių);
 • Plungėje 2019 m. rugsėjo 22 d. (17 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 11 d. (35 dalyviai);
 • Alytuje 2019 m. spalio 12 d. (39 dalyviai);
 • Panevėžyje 2019 m. spalio 13 d. (41 dalyvis).

Mokymai šeimos gydytojams ir sveikatos priežiūros specialistams, skirti didinti kompetencijas rizikos veiksnių, sergant onkologinėmis ligomis, klausimais (5 mokymai 5 miestuose, 278 dalyviai)

 • Klaipėdoje 2019 m. kovo 23 d. (32 dalyviai);
 • Šiauliuose 2019 m. balandžio 10 d. (50 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. birželio 12 d. (62 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 10 d. (51 dalyvis);
 • Panevėžyje 2019 m. spalio 14 d. (83 dalyviai).

Projektas „Kartu prieš vėžį“ (42 užsiėmimai 9 miestuose, 439 dalyviai)

Onkopsichologijos grupinės terapijos užsiėmimai Nacionaliniame vėžio institute:

 • Vilniuje 2019 m. liepos 9 d. grupė (4 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugpjūčio 20 d. grupė (7 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugpjūčio 21 d. grupė (7 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugpjūčio 11 d. grupė (7 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugsėjo 17 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugsėjo 18 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. rugsėjo 19 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 22 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 23 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 24 d. grupė (9 dalyviai);
 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 19 d. grupė (11 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 20 d. grupė (11 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 21 d. grupė (11 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 3 d. grupė (10 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 4 d. grupė (10 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 5 d. grupė (10 dalyvių).

Onkopsichologijos grupinės terapijos užsiėmimai Kauno klinikose:

 • Kaune 2019 m. liepos 9 d. grupė (13 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. liepos 10 d. grupė (13 dalyvių)
 • Kaune 2019 m. liepos 11 d. grupė (13 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugpjūčio 20 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugpjūčio 21 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugpjūčio 22 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugsėjo 10 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugsėjo 11 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. rugsėjo 12 d. grupė (10 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. spalio 15 d. grupė (17 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. spalio 16 d. grupė (17 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. spalio 17 d. grupė (17 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. lapkričio 12 d. grupė (8 dalyviai);
 • Kaune 2019 m. lapkričio 13 d. grupė (8 dalyviai);
 • Kaune 2019 m. lapkričio 14 d. grupė (8 dalyviai);
 • Kaune 2019 m. gruodžio 10 d. grupė (13 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. gruodžio 11 d. grupė (13 dalyvių);
 • Kaune 2019 m. gruodžio 12 d. grupė (13 dalyvių).

Išvykstamieji onkopsichologinės terapijos grupiniai užsiėmimai regionuose:

 • Jonavoje 2019 m. birželio 25 d. (12 dalyvių);
 • Kėdainiuose 2019 m. birželio 27 d. (16 dalyvių);
 • Kaišiadoryse 2019 m. liepos 4 d. (12 dalyvių);
 • Jonavoje 2019 m. rugpjūčio 13 d. (13 dalyvių);
 • Trakuose 2019 m. rugsėjo 19 d. (9 dalyviai);
 • Jonavoje 2019 m. spalio 8 d. (14 dalyvių);
 • Kėdainiuose 2019 m. lapkričio 27 d. (4 dalyviai);
 • Šalčininkuose 2019 m. gruodžio 10 d. (4 dalyviai).

Projektas „Kartu padėti lengviau“ (34 mokymai 8 miestuose, 463 dalyviai)

Algirdas žemantauskas

Slaugos mokymai Nacionaliniame vėžio institute:

 • Vilniuje 2019 m. birželio 13 d. (18 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. birželio 26 d. (18 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. liepos 9 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. liepos 23 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. rugpjūčio 6 d. (11 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. rugpjūčio 20 d. (11 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. rugsėjo 24 d. (17 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. rugsėjo 26 d. (17 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 29 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. spalio 31 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 12 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. lapkričio 14 d. (16 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 10 d. (12 dalyvių);
 • Vilniuje 2019 m. gruodžio 12 d. (12 dalyvių).

Slaugos mokymai Kauno klinikose:

 1. Kaune 2019 m. birželio 12 d. (15 dalyvių);
 2. Kaune 2019 m. birželio 26 d. (15 dalyvių);
 3. Kaune 2019 m. liepos 10 d. (3 dalyviai);
 4. Kaune 2019 m. liepos 24 d. (3 dalyviai);
 5. Kaune 2019 m. rugpjūčio 7 d. (7 dalyviai);
 6. Kaune 2019 m. rugpjūčio 21 d. (7 dalyviai);
 7. Kaune 2019 m. rugsėjo 11 d. (6 dalyviai);
 8. Kaune 2019 m. rugsėjo 25 d. (6 dalyviai);
 9. Kaune 2019 m. spalio 9 d. (21 dalyvis);
 10. Kaune 2019 m. spalio 23 d. (21 dalyvis);
 11. Kaune 2019 m. lapkričio 6 d. (8 dalyviai);
 12. Kaune 2019 m. lapkričio 20 d. (8 dalyviai);
 13. Kaune 2019 m. gruodžio 3 d. (15 dalyvių);
 14. Kaune 2019 m. gruodžio 5 d. (15 dalyvių).

Išvykstamieji grupiniai užsiėmimai regionuose:

 1. Elektrėnuose 2019 m. rugsėjo 30 d. (13 dalyvių);
 2. Ukmergėje 2019 m. spalio 8 d. (24 dalyviai);
 3. Jonavoje 2019 m. lapkričio 4 d. (26 dalyviai);
 4. Raseiniuose 2019 m. lapkričio 15 d. (13 dalyvių);
 5. Kėdainiuose 2019 m. lapkričio 28 d. (12 dalyvių);
 6. Ukmergėje 2019 m. gruodžio 2 d. (13 dalyvių).

Kiti renginiai (8 renginiai 2 miestuose, 699 dalyviai)

 1. Vilniuje 2019 m. vasario 4 d. POLA spaudos konferencija Seime apie onkologinių pacientų diskriminaciją (20 dalyvių);
 2. Kaune 2019 m. kovo 2-3 d. POLA konferencija „Sveikatos dienų“ parodos metu (300 dalyvių);
 3. Vilniuje 2019 m. balandžio 15 d. POLA, Jaunųjų gydytojų asociacijos ir Transparency International Lietuvos skyriaus renginys pristatant Korupcijos prevencijos tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose (45 dalyviai);
 4. Vilniuje 2019 m. balandžio 17 d. POLA ir Nacionalinio vėžio instituto organizuotas „Onkologų klubo“ renginys (26 dalyviai);
 5. Vilniuje 2019 m. balandžio 26 d. tarptautinė konferencija Seime „Būdai gerinti sveikatos sistemos efektyvumą“ (230 dalyvių)
 6. Vilniuje 2019 m. rugsėjo 3 d. POLA ir Nacionalinio vėžio instituto organizuotas „Onkologų klubo“ renginys (20 dalyvių);
 7. Vilniuje 2019 m. lapkričio 12 d. POLA ir Nacionalinio vėžio instituto organizuotas „Onkologų klubo“ renginys (28 dalyviai);
 8. Vilniuje 2019 m. gruodžio 9 d. POLA spaudos konferencija Seime skirta pasaulinei kovos su korupcija dienai paminėti (30 dalyvių)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

Eilės  Nr. Gautos paramos teikėjo pavadinimasKodas, buveinė (adresas)Parama gauta pinigais  Parama gauta turtu, išskyrus pinigusParama gauta paslaugomisParama gauta turto panaudaParama gauta savanorių darbu** 
      EurValandos
123456789
1.Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija188601464 Šventaragio g.2, Vilnius74499,52     
2.Socialinės apsaugos ir darbo ministerija188603515 Vivulskio g. 11, Vilnius69146,77     
3.Sveikatos apsaugos ministerija188603472 Vilniaus g. 33, Vilnius95495,56     
4.Vilniaus miesto savivaldybė188710061 Kostitucijos pr. 3, Vilnius10 000     
5.Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys       
5.1.Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija302444448 Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.16254,08     
5.2.Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija195701148 Kalvarijų g. 216, Vilnius11946     
5.3.Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas300101924 T. Narbuto g. 510000     
5.4SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas304605409 konstitucijos pr.7, Vilnius14000     
5.5.AstraZeneca Lietuva UAB300089799 spaudos g.6-1, Vilnius27000     
5.6.Servier Pharma UAB300088003 Kosnstitucijos pr.7, Vilnius2000     
5.7VŠĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla3027045544 Kruopų  g. 1-19, Vilnius 960    
5.8.Promostar, UAB300633425 Smolensko g. 10B, Vilnius 2730    
5.9.VŠĮ Muzikos dienos302474701 Bistryčios g. 40-21, Vilnius 12090    
5.10.VŠĮ Teatro dienos302470261 Elnių g. 27/Stirnų g. 28, Vilnius 980    
5.11VŠĮ Komedijos teatras303064858 Žalgirio g. 135, Vilnius 4440    
5.12.VŠĮ Kultūra visiems302640386 Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius 1320    
6.Užsienio valstybių juridiniai asmenys       
6.1.Jassen General Services CVBA 25000     
6.2.Termo Fisher Scientific 1000     
6.3.Amgen Global Finance BV 5000     
6.4.Merck Financial services Gmbh 5000     
6.5.Roche Pharmholding B.V. 15000     
 E.F.P.I.A 25000     
7.Fiziniai asmenys* ir anonimaiX2535     
8.Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalįX17835,69XXXX 
9.Dalyvavimas tarptautiniuose projektuosex2790,42     
10.Narių mokesčiai 490     
11.Iš visoX429993,0422520    

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

  Eilės Nr.   Paramos dalykas   Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje   Gauta per ataskaitinį laikotarpį   Pergrupavimas* Panaudota per ataskaitinį laikotarpį   Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
  Iš viso Iš jų saviems tikslams
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pinigai 167048 429993,04   424781   172260
2. Turtas, išskyrus pinigus   22520   22520    
3. Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti X X   X X X
4. Iš viso            

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės Nr. Tikslinio finansavimo sumų šaltinis Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Gauta per ataskaitinį laikotarpį Panaudota per ataskaitinį laikotarpį Gautinų sumų pasikeitimas Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7
1. Valstybės biudžetas 24575,02 239141,85 201539,84   62177,03
2. Savivaldybių biudžetai   10000,00 10000,00   0
3. Kiti šaltiniai 142472,98 180851,19 213241,16   110082,97
4. Iš viso 167048,00 429993,04 424781,00   172260,00

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre paskelbtas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys: finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita).

POLA PROGRAMĖLĖ