Atsižvelgiant į POLA pastabas, patikslinta vykimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų tvarka

POLA atkreipus dėmesį, kad dalis onkologinių pacientų, vykdami į gydymo įstaigas naudojasi kaimynų, artimųjų ar bendruomenės narių, o ne tik šeimos ar namų ūkio narių pagalba, buvo patikslinta vykimo į kitas savivaldybes dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų tvarka. Joje numatoma galimybė pacientus iki sveikatos priežiūros įstaigos kitoje savivaldybėje nuvežti ir kitam asmeniui.

Naujoji patikslinta tvarka skamba taip:

Vykimas į kitas savivaldybes dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų galimas, būtina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos). Nesant kitų galimybių, Jus nuvežti leidžiama Jūsų šeimos ir (ar) namų ūkio nariui. Išimtiniais atvejais (pvz., nesant vairavimo pažymėjimą turinčių šeimos ar namų ūkio narių) Jus leidžiama nuvežti kitam asmeniui. Visais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų išlaikyta sąlyga dėl tik 2 asmenų transporto priemonėje. Vairuojantis asmuo negali lankytis su pagrindiniu kelionės tikslu nesusijusiose vietose.

Apie kylančius sunkumus ir būtinybę keisti tvarką kalbėjome ir viešojoje erdvėje: Sunkiai sergantiems žmonėms nerimaujant dėl nuvykimo į ligoninę, ministerija tikslina patikros punktų tvarką

Dėkojame partneriams iš VRM, Lietuvos policijos ir kitų atsakingų institucijų už išklausymą ir operatyvų problemos sprendimą.

Nuotr. Lietuvos policija

2021 01 07

POLA PROGRAMĖLĖ