Dėl teisės gauti nedarbingumo pažymėjimą asmenims, sergantiems sunkiomis lėtinėmis ligomis, ekstremalios situacijos ar karantino metu

POLA, besirūpindama pacientų apsauga ir teisėmis, kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir LR Sveikatos apsaugos ministeriją dėl 2020 m. kovo 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, galiojimo ir taikymo”.

Gavome patvirtinimą, kad:

„…elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas ir ligos išmoka gali būti mokama, jei ekstremaliosios situacijos metu asmuo, sergantis sunkia lėtine liga, įrašyta į Sunkių lėtinių ligų sąrašą, gyvena ar dirba savivaldybėje, kurioje yra paskelbtas karantinas (raudonojoje zonoje), ir, vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingu (kai jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju)”.

Primename, kad Sunkių lėtinių ligų sąraše  išskirtos tokios onkologinių susirgimų būklės kaip:

– piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);

– būklės po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos, ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;

– ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai. ir kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patikino, jog apie šią tvarką primins tiek SODRAI, tie gydytojams, kad pacientams kiltų kuo mažiau nesklandumų, norint ja pasinaudoti.

Pridedame dokumentų kopijas, jei reikėtų papildomų argumentų, kreipiantis į gydymo įstaigas:

POLA PROGRAMĖLĖ