POLA PROGRAMĖLĖ
Gauti POLA kortelę
POLA PROGRAMĖLĖ

Džiaugsmingų šv. Velykų!

Lai džiugi Velykų dvasia atgaivina, padrąsina ir apdovanoja naujomis jėgomis, kurios padėtų gyventi ir kurti.

Su meile ir viltimi

POLA komanda

POLA PROGRAMĖLĖ