Džiaugsmingų šv. Velykų!

Lai džiugi Velykų dvasia atgaivina, padrąsina ir apdovanoja naujomis jėgomis, kurios padėtų gyventi ir kurti.

Su meile ir viltimi

POLA komanda

POLA PROGRAMĖLĖ