Gauti POLA kortelę
SUSISIEKTI SU SAVANORIAIS

Džiaugsmingų šv. Velykų!

Lai džiugi Velykų dvasia atgaivina, padrąsina ir apdovanoja naujomis jėgomis, kurios padėtų gyventi ir kurti.

Su meile ir viltimi

POLA komanda

POLA PROGRAMĖLĖ