Išrinktoje naujoje POLA valdyboje – gerai žinomi ir nauji veidai

Šis savaitgalis svarbus onkologinių pacientų bendruomenei – vakar, kovo 19 d., Vilniuje vykusio visuotinio POLA narių susirinkimo metu asociacijos nariai atsisveikino su kadenciją baigiančia valdyba ir naujai trejų metų kadencijai išrinko naujus POLA valdybos narius. Šiandien, kovo 20 d., pirmajam posėdžiui susirinkusi Valdyba pasiskirstė veiklos sritimis ir išsirinko POLA prezidentą ir viceprezidentę.

2022-2025 m. kadencijoje savo kompetenciją, jėgas ir rūpestį šalies onkologiniams pacientams skirs 7 asmenų valdyba, kuriai pirmininkaus POLA prezidentas Gediminas Žižys.

POLA prezidentas Gediminas Žižys

Gediminas Žižys, naujasis POLA prezidentas – vienas iš POLA steigėjų, 2012-2019 ėjęs POLA viceprezidento pareigas, iki 2016 m. – Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, turintis išskirtinės patirties pacientų advokacijos srityje, siekiant pacientų padėtį gerinančių sprendimų. Gediminas savo laiką, kompetenciją ir patirtį skirs pacientų teisių advokacijos klausimams, artimiausio laikotarpio prioritetai – Nacionalinės kovos su vėžiu programos atnaujinimas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas, pacientų-gydytojų santykio kokybės klausimai.

POLA viceprezidentė Virginija Šetkienė

Virginija Šetkienė, naujoji POLA viceprezidentė – aktyvi Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC“ narė, nuo 2003 m. dirbanti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje, o nuo 2018 m. – šios organizacijos pirmininkė. Virginijos atsakomybės sritys apims bendradarbiavimo su kitomis NVO klausimus, prevencinių vėžio programų įgyvendinimo ir ankstyvosios diagnostikos klausimus, POLA žinomumo ir paslaugų prieinamumo didinimą kaimiškose vietovėse.

POLA valdybos narė Jurga Misevičienė

Jurga Misevičienė, antrą kadenciją tęsianti darbus POLA valdyboje – gydytoja, turinti 11 metų patirtį atstovaujant inkontinenciją turinčių pacientų interesams, nuosekliu darbu pasiekusi, kad būtų kompensuojama tiek sauskelnių ir kitų kasdienei slaugai būtinų medicinos pagalbos priemonių, tiek kad būtų užtikrinamas žmogaus orumas. Jurga ir toliau rūpinsis inkontinencijos klausimais, medicinos pagalbos priemonių, odos priežiūros klausimais, įskaitant pagalbą stomuotiems pacientams.

POLA valdybos narė Jūratė Matikovienė

Jūratė Matikovienė, POLA valdybos narė – labdaros ir paramos fondo „Pagalbos namuose tarnyba“ direktorė, turinti ilgametės patirties teikiant socialines paslaugas vyresnio amžiaus asmenims, dalyvaujant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje (vadybose ir darbo grupėse): Paliatyvios medicinos draugijoje, Lietuvos nacionalinio skurdo mažinimo tinklo, Caritas namų slaugos, Europos organizacijų, kovojančių su skurdu, Lietuvos nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinkle, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitete, Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupėje. Jūratė kuruos slaugos ir pagalbos namuose teikimo klausimus.

POLA valdybos narė Virginija Kuršvietienė

Virginija Kuršvietienė, POLA valdybos narė, – aktyvi Marijampolės onkologinių ligonių asociacijos „Rūpestėlis“ narė, atsakinga už projektų inicijavimą, rengimą bei įgyvendinimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą. Virginija POLA valdyboje kuruos POLA žinomumo regionuose, projektų su savivaldybėmis klausimus.

POLA valdybos narė Stanislava Mickevičienė

Stanislava Mickevičienė, POLA valdybos narė, – 3 metus vadovaujanti  Utenos onkologinių ligonių asociacijos „Vilties kelias“ valdybai, 8 metus dirbusi asmens sveikatos priežiūros srityje, taip pat visuomenės sveikatos srityje. Stanislava POLA valdyboje bus atsakinga už vėžio prevencinių programų sklaidą, darbą su savivaldybėmis bei komunikacijos klausimus.

POLA valdybos narys Paulius Rakštys

Paulius Rakštys, antrą kadenciją tęsiantis darbus POLA valdyboje, – nuo 2016 m. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, nuo 2020 m. liepos iki 2022 m. kovo ėjęs POLA prezidento pareigas, turintis įvairiapusės patirties ir kompetencijos sveikatos priežiūros ir socialinės politikos srityse. Paulius kuruos lėšų pritraukimo į POLA bei pagalbos nuo karo pasitraukusiems Ukrainos onkologiniais pacientams teikimo klausimais.

Visuotinio posėdžio metu sutarta prašyti Šarūno Narbuto, tris kadencijas nuo 2013 m. dirbusio POLA valdyboje, iki 2020 m. ėjusio POLA prezidento pareigas, neatsitraukti nuo pacientų teisių atstovavimo klausimų, suteikiant jam Vyriausiojo POLA patarėjo statusą. Valdybos posėdžio metu POLA patarėjo paliatyvios pagalbos užtikrinimo klausimais statusas suteiktas kadenciją baigiančiam POLA valdybos nariui, gydytojui Ričard Cervin.

POLA direktorės pareigas ir toliau eis Neringa Čiakienė.

2022-03-20

POLA PROGRAMĖLĖ