Konferencijoje „Mobilioji odontologija: poreikiai, iššūkiai ir galimybės“ ieškota galimų sprendimų kebliai pacientų padėčiai spręsti

Tikriausiai dalis Jūsų esate susidūrę, kai namie slaugomam ligoniui neįmanoma išsikviesti odontologo į namus ištraukti skaudančio danties ar gauti kitą taip reikalingą odontologinę pagalbą. Apie šį ir kitus susijusius klausimus buvo diskutuojama spalio 6 d. Vilniuje vyksioje tarptautinėje Baltijos regiono šalių apskritojo stalo konferencijoje „Mobilioji odontologija: poreikiai, iššūkiai ir galimybės“. Diskusijuje dalyvavusi POLA direktorė Neringa Čiakienė akcentavo, kad Lietuvai investuojant į slaugos paslaugų tobulinimą, turint ES lėšų reformų įgyvendinimui, būtina spręsti tiek odontologinių paslaugų teikimo namuose reglamentavimo, tiek praktinio įgyvendinimo klausimus. Situacija, kai atsirados tokios pagalbos poreikiui neįmanoma pacientų nei kažkur nukreipti, nei padėti tokią pagalbą gauti, nebegali ilgiau tęstis.

Konferencijos metu padarytos tokios išvados:

 • Mobiliosios odontologijos poreikis ir potencialas visose šalyse yra didžiulis.
 • Mobiliosios odontologijos paslaugos teikiamos įvairiais metodais: mobilios transporto priemonės, paslaugos namuose, globos namuose, transportavimas į gydymo įstaigas, e. odontologija / teleodontologija ir kt.
 • Paprastai tokių paslaugų iniciatyva kyla iš odontologų asociacijų ar net pavienių asmenų visose dalyvaujančiose šalyse, o ne iš valstybinių įstaigų ar pacientų organizacijų. Todėl mobilioji odontologija kiekvienoje iš konferencijoje dalyvavusių šalių didžiąja dalimi priklauso nuo pavienių entuziastų.
 • Daugumos konferencijoje dalyvavusių šalių mobiliosios odontologijos teisinis reglamentavimas yra nepakankamas, todėl reikia aiškių algoritmų, ką galima daryti įvairiomis aplinkybėmis. Kai kuriose šalyse teisinio reglamentavimo išvis nėra.
 • Mobiliajai odontologijai vis dar trūksta valstybės ir visuomenės pripažinimo. Odontologų rūmai ir Europos odontologų taryba (CED) gali būti puikus įrankis politikams bei kanalas visuomenės sąmoningumui didinti.
 • „ES Rytų šalys“ daugiau investuoja į įrangą ar infrastruktūrą, „ES Vakarų šalys“ – į žmogiškuosius išteklius ir pacientų poreikius.

Taip pat išskirti pagrindiniai mobiliosios odontologijos iššūkiai:

 • Žmogiškieji ištekliai / personalas; specialūs mokymai, papildoma kvalifikacija ir kt.
 • Reikia tobulinti teisinį reguliavimą dėl labai specializuotų mobiliosios odontologijos paslaugų.
 • Yra didelė mobiliosios odontologijos rūšių įvairovė ir kiekviena šalis turėtų rasti savo kelią.
 • Finansavimas kiekvienoje šalyje yra skirtingas. Nėra galimybės įgyvendinti tarptautinių ar net nacionalinių standartų (pvz. Vokietijoje) dėl gyventojų poreikių ir (arba) finansavimo galimybių.
 • Mobiliosios odontologijos tęstinumas ir tvarumas susiduria su iššūkiais, nes nei tarp šalių, nei šalių viduje nėra aiškaus sutarimo, kaip šios paslaugos turėtų būti teikiamos, finansuojamos ir pan.
 • Sunku užtikrinti ambulatorinio lygio infekcijų kontrolę.
 • Didelė rizika ir manipuliacijų galimybė iš visų suinteresuotų šalių: paciento, paslaugos teikėjo, valstybės.
 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas / duomenų apsauga.
 • Medicinos personalo atsakomybės klausimas kelia daug abejonių ir rizikų patiems medikams.

Daugiau: https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/2164-vilniuje-surengta-tarptautin%C4%97-konferencija-apie-mobili%C4%85j%C4%85-odontologij%C4%85-europoje-ir-lietuvoje 

Konferencijos įrašas anglų kalba: https://www.youtube.com/watch?v=AI_1k_zqWh0

2023-10-11

POLA PROGRAMĖLĖ