Kylantys sunkumai dėl savivaldybių mokamų vienkartinių išmokų skyrimo

Neprarandanti aktualumo tema – savivaldybių mokamos vienkartinės socialinės išmokos nepasiturintiems gyventojams susirgus ir patiriant sunkumų. Šį kartą žiniasklaidoje – apie Panevėžio miesto gyventojų susirūpinimą ir nusivylimą dėl kovo pradžioje pakeistos šių išmokų sunkiai sergantiems ir mažas pajamas gaunantiems asmenims skyrimo tvarkos, įvedant reikalavimą kreipiantis dėl išmokos pateikti išlaidas pagrindžiančius čekius.

POLA dar 2021 metais, atlikusi išmokų savivaldybėse skyrimo tvarkų analizę, inicijavo diskusiją dėl išmokų skyrimo tolygumo, skyrimo tvarkų paprastinimo ir reikalavimų suvienodinimo, todėl Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į visas savivaldybes su parengtomis rekomendacijomis, iš kurių viena – „nereikalauti išlaidas patvirtinančių dokumentų, nes čekių/ kvitų rinkimas apsunkina tiek pašalpos prašančiųjų, tiek teikiančiųjų darbą, padidina administracinę naštą“. Tenka apgailestauti, kad, tikslinant tvarkas, kai kuriuose miestuose tvarkos tampa ne palankesnės, o netgi priešingai – didinančios naštą sergantiesiems.

Kaip reportaže LRT pažymėjo POLA direktorė Neringa Čiakienė, sprendimas išlaidas pagrįsti dokumentais, dalį asmenų gali palikti be svarbių ligos gydymui reikalingų prekių, taip pat ir vaistų, nes žmonės tiesiog neturės už ką juos įsigyti. Pasak jos, nors išmokų skyrimo tvarkoje yra parašyta, kad galimas apmokėjimas pagal avansines sąskaitas, tačiau realybėje tas nelabai vyksta. Išties, kada paprastas žmogus ateina į vaistinę, niekas jam neduoda prekės iš anksto, neišrašo avansinės sąskaitos, kurią po to tik pateikia ir jam vėliau kažkada perves pinigus, tai yra papildoma sudėtinga našta žmogui.

Matome, kad problemos skiriant socialines išmokas sudėtingoje finansinėje situacijoje esantiems onkologiniams pacientams metai iš metų išlieka – primename, kad mūsų internetinėje svetainėje (skiltyje Apie POLA — POLA rekomendacijos, studijos, pozicijos) rasti prieš porą metų POLA atliktą analizę su nuorodomis į visose savivaldybėse taikomas tvarkas (patarimas: atsidarius teisės aktą, pasitikslinti dėl aktualios jo redakcijos), taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos parengtas rekomendacijas.

Susiformavus naujoms Savivaldybių taryboms bei naujai išrinktiems merams pradėjus darbą, POLA pakartotinai kreipsis į jas supažindindama su šio klausimo specifika, aktualumu, prašydama rasti tinkamiausius sprendimus, siekiant padėti sudėtingoje finansinėje situacijoje esantiems sergantiems asmenims.

Plačiau informacija žiniasklaidoje:

LRT straipsnyje „Sunkiai sergantys pacientai pasijuto įžeisti: norėdami gauti socialinę paramą vaistams, privalės rinkti čekius”

LRT laidos „Panorama“ reportažas (žr. nuo 11:00 min.)

POLA PROGRAMĖLĖ