Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje – dėmesys vėžio profilaktikos ir kontrolės programos problematikai

POLA prezidentas Gediminas Žižys birželio 29 d. dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos nuotoliniame posėdyje, skirtame Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014 – 2025 metų programos (toliau – NVPKP) įgyvendinimui aptarti. Susitikimui vadovavo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas prof. Algirdas Utkus, moderavo prof. Sonata Jarmalaitė, jame daug dėmėsio skirta NVPKP įgyvendinimo probleminiams aspektams, Europos kovos su vėžiu plano teikiamoms galimybėms, vėžio statistikos tendencijų Lietuvoje aptarimui, diskutuota apie būtinybę aktyvinti dalyvaujančių institucijų ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, savivaldybių įsitraukimą į vėžio prevencijos programų vykdymą, visuomenės švietimą.

POLA prezidentas, kalbėdamas apie NVPKP ir jos kaip instrumento veiksmingumą, pažymėjo, kad šiuo metu esančios priemonės nėra visiškai tenkinančios pacientų poreikius. Apžvelgdamas onkologinės situacijos analizę Lietuvoje, G. Žižys akcentavo, beveik 17 mėnesių sutrumpėjusią tikėtiną gyvenimo trukmę Lietuvoje 2020 m. sutrumpėjo (iki 75,1 metų), kad tai yra trečia trumpiausia ES ir 5,5 metų trumpesnė už ES vidurkį, pacientų priemokos už sveikatos paslaugas bene didžiausios: 2019 m. valstybės lėšomis buvo finansuojama tik du trečdaliai (66 proc.) išlaidų sveikatai, tuo tarpu ES vidurkis – apie 80 proc.; onkologinių vaistų laukimo laikas – 748 dienos, kai ES vidurkis – apie 100 dienų; Lietuvai būdingi vieni prasčiausių ES penkerių metų išgyvenamumo rodikliai sergant plaučių, kepenų, kasos, stemplės, inkstų, krūties, kiaušidžių, gimdos kaklelio vėžiu.

Kaip pabrėžė G. Žižys, Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programa – neabejotinai reikalingas strateginis šalies dokumentas, padedantis nustatyti vėžio profilaktikos ir kontrolės tikslus, uždavinius ir siekiamus gyventojų sveikatos rodiklius, tačiau galėtų būti efektyviau įgyvendinamas, o susirūpinimą ypač kelia uždavinių įgyvendinimo perspektyva vykdomos sveikatos reformos kontekste. Pasak G. Žižio, vėžio diagnostika ir gydymas mūsų šalyje pakankamai aukšto lygio, tačiau netolygus paslaugų prieinamumas išties kelia rūpestį. Atskirtis regionuose akivaizdi jau iš seniau, pvz., 2014 m. net 28 Lietuvos savivaldybės diagnozuojant onkologines ligas atsiliko nuo ir taip jau blogo visos šalies vidurkio. Mes turėtumem turėti dinamišką, aktualų žemėlapį dabar, bent kas 3 metus atnaujinamą, kad matytume, kas ir kaip keičiasi.

Vertindamas NVPKP veiksmingumą, POLA prezidentas akcentavo, jog programos vykdymas ir priemonių planų peržiūrėjimas vykdomas formaliai, neatsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, Europos Sąjungos aktualijas, nacionalinius iššūkius; neįvertintas kitų institucijų vaidmuo, nėra jų vykdomų priemonių, nei planai, nei ataskaitos nesvarstomi Vyriausybės ar Seimo lygiu; programos įgyvendinimas užtikrinamas per trimečius priemonių planus, kurių detalumas ir susiejimas su administraciniais ir finansiniais resursais nepakankamas, dažnai jų rengimo procesas pradedamas jau metams įpusėjus ir patvirtinamas pavėluotai; planų įgyvendinimo rezultatai nesusiejami su būtinais pokyčiais. Pvz., priemonių plane nustatyta, kad kiekvienais metais prevencinėse patikros programose privalo sudalyvauti 5 proc. daugiau gyventojų nei praėjusiais metais. Praėjus 8 m. rodiklio formuluotė nepakeista, vykdomos tos pačios priemonės, veikla, nepaisant to, kad šalies gyventojų dalyvavimas vykdomose prevencinėse patikros programose siekia vos 40-50 proc., o Nacionaliniame kovos su vėžiu plane užsibrėžtas tikslas – 80 proc. tikslinės grupės dalyvių; trūksta ir viešumo – SAM tinklalapyje informacija apie vykdymą neatnaujinta nuo 2019 m., paskutinės paskelbtos rodiklių reikšmės už 2018 metus, paskutinė ataskaita už Plano vykdymą – už 2016 metus; silpnėja nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir įtraukimas į priemonių plano įgyvendinimo procesus; siekiama rodiklių, nepriklausomai nuo to, ar skiriama  finansinių resursų nevyriausybinėms organizacijoms, ar ne.

G. Žižys pateikė šiuos POLA siūlymus dėl programos:

  • peržiūrėti programą ir nustatyti efektyvias jos įgyvendinimo priemones,
  • efektyvinti vėžio prevencijos patikros programas ir e. sistemos veikimą,
  • stiprinti tarpinstitucinį dėmenį, išplėsti atsakingų institucijų sąrašą.

Pristatymo skaidres kviečiame skaityti čia.

Nacionalinės sveikatos tarybos posėdžio sprendimą kviečiame skaityti čia.

2022-06-29

POLA PROGRAMĖLĖ