Onkologiniai ligoniai kviečiami nemokamai dalyvauti kultūros renginiuose

POLA PROGRAMĖLĖ