Pacientų keliami klausimai aptarti su Sveikatos apsaugos ministerijos vadovais

Rugpjūčio 19 d. įvyko POLA prezidento Pauliaus Rakščio inicijuotas susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybe aptarti tokius aktualius klausimus, kaip

• vakcinacijos aktualijas ir trečią Covid skiepą onkologiniams pacientams;

• būtinybę užtikrinti, kad ir regionuose ir kaimo vietovėse gyvenantys onkologiniai pacientai galėtų gauti būtinas medicinines paslaugas ir tam netrukdytų numatomi reikalavimai pateikti Galimybių pasą vykstant visuomeniniu transportu tarp skirtingų savivaldybių;

• šeimos gydytojų svarbą, bei pandemijos sąlygotus pokyčius ir nemažėjančius iššūkius užtikrinant tinkamą pirminę sveikatos priežiūrą;

• diskusijas dėl NVI statuso ir būtinybę užtikrinti, kad dėl to nenukentėtų onkologinių pacientų medicininis aptarnavimas.

Iš Sveikatos apsaugos ministerijos pusės dalyvavusios viceministrės Danguolė Jankauskienė, Aušra Bilotienė Motiejūnienė, Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė pristatė numatomus ir vykdomus darbus, su tuo susijusius iššūkius, pažadėjo į vykdomas diskusijas, ypač dėl sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos įtraukti ir POLA atstovus.

2021-08-20

POLA PROGRAMĖLĖ