Pacientų organizacijų grupės vizija pristatyta Nacionalinio sveikatos susitarimo bendrame forume

Birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Nacionalinio sveikatos susitarimo (NSS) vizijos etapo bendras forumas. Renginyje dalyvavo POLA atstovė Fausta Šimonėlytė.

Forumo metu buvo aptarti iki šiol šešiose NSS sektorinėse darbo grupėse (industrijos, medikų, pacientų, švietimo, įstaigų vadovų ir sveikatos politikos) suformuluoti esminiai šių grupių poreikiai ir lūkesčiai. Pacientų organizacijų grupės vizijos išgryninimui skirtuose užsiėmimuose birželio 1 ir 5 dienomis, kuriuos moderavo POLA direktorė Neringa Čiakienė, suformuluotą viziją šiandien vykusiame forume pristatė Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ vadovė Aušra Degutytė:

„Lietuva, investuojanti į gerą visuomenės sveikatą: visuomenei sudaromos sąlygos rinktis sveikatai palankų gyvenimo būdą, vykdomas tęstinis sveikatos raštingumo ugdymas, kiekvienas asmuo: įgalinamas įsitraukti į savo ir savo artimojo sveikatos priežiūros procesą, gauna savalaikes ir pagal medicinos mokslo pažangą teikiamas kokybiškas sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos paslaugas, atitinkančias pacientų ir/ar juos prižiūrinčių asmenų poreikius, jaučiasi vertinamas ir palaikomas, o gyvenimo pabaigą sutinka su tinkama priežiūra ir slauga; pacientų organizacijos yra integralūs (lygiaverčiai) sveikatos ir socialinės priežiūros sistemų dalyviai, padedantys viešojo valdymo sprendimų priėmėjams suprasti sistemos naudotojų poreikius, lūkesčius, vertinimus, turintys sąlygas veikti skaidriai ir nepriklausomai.“

Forume pristačius sektorinių darbo grupių vizijas ir lūkesčius, tolimesnės diskusijos ir darbas buvo tęsiamas mišriose darbo grupėse. POLA atstovė Fausta Šimonėlytė kartu su kitais sektorinių darbo grupių nariais tęsė diskusijas išskiriant problemas ir formuojant viziją, siekiant atliepti vieną iš 4 suformuluotų pamatinių tikslų – „Viena sveikata“ – viešojo valdymo sprendimų priėmimas atlikus poveikio aplinkai ir žmogui vertinimą, tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas.

Diskusijų metu buvo išgrynintos šios pagrindinės problemos: tarpsektoriškumo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais trūkumas – nelaikant sveikatos prioritetu; žemas visuomenės sveikatos raštingumas; neefektyvus viešasis valdymas, lemiantis sveikatos sistemos skaitmenizavimo problemas ir perteklinę administracinę naštą.

NSS formavimas – daugialypis procesas, POLA planuoja ir ateityje dalyvauti NSS darbo grupių veikloje, siekiant prisidėti prie sprendimų, iš esmės pakeisiančių ir pagerinančių Lietuvos sveikatos sistemą.

2023-06-12

POLA PROGRAMĖLĖ