Pacientų sveikatos raštingumo didinimo iniciatyva – vienas įdomiausių ir prasmingiausių visuomenės sveikatai stiprinti skirtų projektų

Rugsėjo 20 d. POLA direktorė Neringa Čiakienė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas) metinės ataskaitos renginyje, vykusiame Rupert konferencijų salėje, pristatė 2020 m. Fondo lėšomis finansuotą prevencinį projektą „Neįgaliųjų asmenų sveikatos raštingumo didinimas“. Projekto partneriai – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei VšĮ „Virtus LT“.

Pristatydama projektą, N. Čiakienė pažymėjo, kad projektu siekiama pagerinti neįgalių asmenų sveikatos raštingumo įgūdžius, sudarant jiems prielaidas labiau įsitraukti į savo sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą, skaitmeninėmis priemonėmis sudarant galimybes dalyvauti sveikatos raštingumo didinimo programoje. Organizuoti sveikatos raštingumo akademiją buvo ir didžiulis iššūkis, ir didžiulė galimybė. Pasak N. Čiakienės, projekto ambicingam tikslui pasitarnavo tai, kad POLA, jungianti 30 onkologinius pacientus vienijančių organizacijų, ir vienydama 25 000 sergančiųjų, gali pasiekti išties didelę auditoriją. Svarbiausi pokyčiai vykdant projektą – išaugęs neįgaliųjų asmenų poreikių pažinumas, sustiprintas grįžtamasis ryšys su tiksline grupe, susisteminta ir taikant sistemines priemones skleidžiama aktualiausia informacija – atlikta pacientų apklausa, parengta sveikatos raštingumo didinimo poreikio analizė, parengta edukacijos programa, organizuojama „Pacientų sveikatos raštingumo akademija“ – 10 webinarų ciklas skirtingomis temomis, rengiami ir leidžiami 5 edukaciniai leidiniai ir 8 video paskaitos, vykdomas kryptingas informavimas el.laiškais ir SMS žinutėmis; esant poreikiui, siūlomos individualios konsultacijos (100 vnt.).

N. Čiakienė taip pat pristatė numatomus projekto rezultatus – sveikatos raštingumo programoje dalyvaus ne mažiau kaip 450 dalyvių, gyvenančių skirtingose Lietuvos apskrityse; peržiūrėti vaizdo įrašus bus sudaryta galimybė bent 5000 į tikslinę grupę patenkančių asmenų; bus suteikta 100 individualizuotų mokymų – konsultacijų, teikiamų patyrusių specialistų – ekspertų: teisininkų, gydytojų, psichologų, gyvensenos specialistų; 25000 vnt. leidinių egzempliorių pasieks gyventojus visose 10 Lietuvos apskričių; dvigubai išaugs asmenų, manančių, jie gali įsitraukti į savo sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos procesą, dalis (NPP numatyta siektina reikšmė 2025 m. – 50 %).

Roberto Riabovo nuotrauka.

2021-09-21

POLA PROGRAMĖLĖ