POLA atkreipė dėmesį į 5 problemines sveikatos apsaugos sritis ir pasiūlė jų sprendimus

Sausio 18 d.  POLA Seimo laikinajai grupei „Dėl sveikatos paslaugų suteikimo ir prieinamumo COVID-19 pandemijos sąlygomis” pristatė 5 pagrindines problemas, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų apribojimais, ir pateikė siūlymus, kaip jas spręsti.

Susitikime su Seimo nariais atkreipėme dėmesį į šias problemines sveikatos apsaugos sritis, kurias pandemija dar labiau išryškino:

1. Ilgos laukimo eilės ir stringanti išankstinė pacientų registracija

 • Didinti e. sveikatos pajėgumus,  šalinti trūkumus: užtikrinti, kad per kuo trumpesnį laikotarpį prie IPR sistemos prisijungtų visos valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos, sudarydamos galimybes per šią sistemą iš anksto registruotis pas visus dirbančius specialistus.
 • Spręsti problemas, susijusias su tyrimų eilėmis: užtikrinti, kad, kaip ir numatyta galiojančiuose teisės aktuose, siunčiantis specialistas rekomenduotų tris gydymo įstaigas, kuriose pacientas greičiau galėtų gauti jam reikalingas paslaugas.

2. Prevencinės programos pirmojo karantino metu buvo sustabdytos, vasaros laikotarpiu šių programų vykdymas buvo atnaujintas, tačiau ankstesnių vykdymo apimčių nepasiekė

 • Stebėsena: užtikrinti monitoringą, ar visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos laiku informuoja pacientus apie jiems priklausančius prevencinius tyrimus, apmokamus iš PSDF lėšų.
 • Daugiau galimybių pacientams: užtikrinti, kad pacientai turėtų galimybę gauti pagal prevencinę programą priklausančius tyrimus jų pasirinktoje gydymo įstaigoje.
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaida: aktyviai skatinti žiniasklaidos įtraukimą, akcentuojant ankstyvosios diagnostikos svarbą.
 • Informacijos prieinamumas: sukurti interneto puslapį, kuriame pacientams būtų patogiai ir prieinamai pateikiama visa aktuali informacija.

3. Šeimos gydytojams didžiąją dalį konsultacijų teikiant nuotoliniu būdu, ypač sunku tinkamai identifikuoti onkologinėms ligoms būdingus požymius

 • Keisti pacientui „siuntinėjimo“ praktiką: prielaida dėl galimos onkologinės ligos turėtų būti tikrinama kaip pirmoji, o ne paskutinioji hipotezė.
 • Skatinti didesnę šeimos gydytojų ir onkologų sąveiką: būtina stiprinti šeimos gydytojų kompetencijas, užtikrinti šeimos gydytojų ir gydytojų onkologų bendradarbiavimą.

4. Regionuose gyvenantiems pacientams tenka susidurti su dar daugiau problemų nei didžiuosiuose miestuose gyvenantiems pacientams, kas iššaukia papildomų sveikatos priežiūros paslaugų poreikį

 • Fasilituoti logistinių problemų sprendimą: judėjimo tarp savivaldybių suvaržymai, pakeisti tarmpiestinio susisiekimo tvarkaraščiai (retesni reisai) , ribojamas keleivių kiekis tarpmiestiniuose autobusuose, sunkumai įsigyti onkologinių ligų gydymui reikalingų vaistų vietinėse vaistinėse.
 • Vieno vizito metu pacientui suteikti kuo daugiau paslaugų: skatinti, kad kuo daugiau gydymo įstaigų taikytų praktiką, kai vieno vizito metu pacientas gauna kelias jam reikalingas paslaugas (konsultacijas, tyrimus, procedūras).
 • Kompensuojamos  trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos: apsvarstyti galimybę sunkiai sergantiems pacientams kompensuoti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų išlaidas viešbutyje.

5. Pasigendama išankstinio pasirengimo, kaip sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos įgyvendinus medikų vakcinaciją

 • Planuoti intensyvesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą: tikėtina, kad po karantino ir medikų vakcinacijos, į sveikatos priežiūros įstaigas kreipsis ypač dideli pacientų srautai.
 • Pradėti ruoštis sugrįžtančių pacientų srautams: būtina pradėti diskusijas, į jas įtraukiant pacientų organizacijų atstovus.

Atgarsiai žiniasklaidoje:

Seimo laikinoji darbo grupė imasi spręsti onkologinių ligonių problemas COVID-19 pandemijos metu

2021 01 18

POLA PROGRAMĖLĖ