POLA atstovas įtrauktas į Santaros klinikose darbą pradėjusią Pacientų tarybą

POLA valdybos narys Paulius Rakštys dalyvauja VUL Santaros klinikų Pacientų taryboje. Klinikos pakvietė aktyvius pacientų organizacijų atstovus bei piliečius ir subūrė Pacientų tarybą, kuri ligoninėje veiks kaip patariamasis organas, atstovaujantis Santaros klinikų pacientams ir jų artimuosiems, teikiantis patarimus klinikų administracijai dėl pacientų interesų gynimo ir įgyvendinimo. 

Paulius Rakštys – POLA valdybos narys. Nuo 2016 m. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas. Nuo 2020 m. liepos iki 2022 m. kovo ėjo POLA prezidento pareigas. Turi įvairiapusės patirties ir kompetencijos sveikatos priežiūros ir socialinės politikos srityse. 

„Bendradarbiavimas su atskiromis pacientų organizacijomis Santaros klinikose vyksta jau ne vieną dešimtmetį, nes aiškiai suvokiame, jog sėkmingas paciento sveikimas priklauso nuo visos plačios komandos – mūsų klinikų specialistų profesionalumo, paciento noro ir pastangų bei artimųjų palaikymo ir įsitraukimo. Norime dar labiau stiprinti šį bendradarbiavimą, plėtoti į pacientą ir jo artimuosius orientuotą kultūrą, užmegzti artimesnį ryšį su pacientais ir jų artimaisiais, kad būtų galimybė kuo geriau užtikrinti jų poreikius bei drauge įgyvendinti lūkesčius“,  – sako Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius.

Santaros klinikų Pacientų taryboje yra 10 narių, kurie paskirti 3 metų kadencijai.  Tarybos veikla organizuojama savanoriškumo pagrindu. Tikslas – siūlyti pacientams ir jų artimiesiems kylančių problemų konstruktyvius sprendimo būdus administracijai. 

„Džiaugiuosi, kad Santaros klinikoms pacientų balsas yra svarbus ir reikalingas. Smagu, kad Pacientų taryboje susibūrė entuziastingi, didelę patirtį atstovaujant pacientams turintys, nusiteikę ir gebantys dirbti šiam svarbiam tikslui žmonės. Kartu sieksime, kad paciento interesas būtų Santaros klinikų prioritetas, kad pacientas ligoninėje jaustųsi gerai ir greičiau pasveiktų, kad paciento poreikis būtų aiškus ir išgirstas Santaros klinikose. Tikimės operatyvaus bei konstruktyvaus ligoninės administracijos bendradarbiavimo ir, svarbiausia, aktyvių veiksmų realiai įgyvendinant mūsų siūlymus ligoninės veikloje”, – sako Pacientų tarybos pirmininkas Liudas Karnickas.

VUL Santaros klinikų nuotrauka

2023-01-31

POLA PROGRAMĖLĖ