POLA atstovavimas pacientų interesams kovo mėnesį

Kovo 8 d. POLA kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą prie LR SAM dėl krūties implantų kompensavimo tvarkos. Informuojame, kad POLA, pastaruoju metu sulaukdama daug susirūpinusių pacienčių užklausų dėl krūtų implantų kompensavimo tvarkos ir priemokų taikymo, raštu kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą prie LR SAM (toliau – VLK), atkreipdama dėmesį į skirtingose gydymo įstaigose taikomas skirtingas praktikas ir prašydama imtis priemonių, kad pacientės nebūtų klaidinamos.

Apibendrinus gaunamas pacienčių užklausas, galima išskirti, kad praktikoje susiduriama su trimis pagrindiniais kompensavimo taikymo modeliais, tad VLK buvo paprašyta pateikti informaciją apie gydymo įstaigoms pateiktas rekomendacijas, nurodymus dėl krūtų implantų kompensavimo tvarkos ir sąlygų. Visą raštą galima skaityti šioje nuorodoje.

Kovo 18-19 dieną Rygoje įvyko pirmasis Europos onkologinių pacientų organizacijų kongresas „Dėl lygybės įveikiant vėžį“, kuriame POLA atstovavo asociacijos teisininkė Fausta Šimonėlytė.

Diskusijų metu pacientų nevyriausybinės organizacijos ir POLA atstovė diskutavo apie tai, kaip sumažinti pacientų patiriamus netolygumus sveikatos apsaugos sistemoje; kaip užtikrinti, kad pacientų organizacijos būtų išgirstos valstybinėse institucijose, atkreipiant dėmesį į tai, kad siekiant inicijuoti pokyčius, pacientų organizacijos turėtų aiškią strategiją, kokių pokyčių jos siekia; ar keičiasi visuomenės pacientų požiūris į onkologinius pacientus ir remisiją pasiekusius pacientus, pažymint, kad požiūris po truputį keičiasi, tačiau vis dar yra kur tobulėti; kaip užtikrinti, kad prašydamos piniginės paramos, pacientų organizacijos išlaikytų orumą. Atkreiptas dėmesys, kad skaidrumas ir informacijos apie paramos panaudojimą teikimas visuomenei gali būti vienas iš būdų, padedančių pacientų organizacijoms prašant paramos, sulaukti palaikymo. 
Kongreso pabaigoje buvo pasirašytas atviras laiškas, kurį jau pasirašė 18-os valstybių nevyriausybinės organizacijos, įskaitant ir POLA,  kuris bus pateiktas Europos Parlamentui. Atvirame laiške suformuluoti 10 žingsnių, siekiant užtikrinti lygybę įveikiant vėžį. 

Kovo 22 d. POLA prezidentas Gediminas Žižys ir direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo Sanatorijų asociacijos surengtame susitikime dėl planuojamos reformos reabilitacijos paslaugoms „Medicininė reabilitacija, kas laukia pacientų?” G. Žižys pasiūlė planuojamų keisti ligų ir indikacijų sąrašus derinti su gydytojų profesinėmis organizacijomis, įtraukti POLA prezidentą į darbo grupę.

Kovo 23 d. POLA direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo NVO ir SAM atstovų susitikime dėl sveikatos priežiūros nuo karo nukentėjusiems Ukrainos gyventojams. Esant neaiškiems nukreipimo pas gydytojus ir registravimo pas gydytojus onkologus algoritmams, N. Čiakienė paprašė patikslinti, koks yra numatytas paciento, kuris serga onkologine liga ir yra atvykęs iš Ukrainos, gydymo skyrimo (daugeliu atveju pratęsimo) Lietuvoje kelias, kokie yra maksimalūs paslaugų suteikimo terminai; ar šiuo atveju bus taikomi 2017 m. vasario 17 d. Nr. V-156 Įsakyme apibrėžti onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo terminai, nes asmuo Lietuvos sveikatos sistemoje bus registruojamas kaip pirmą kartą besikreipiantis pacientas; koks kriterijus apibrėžia, ar paslauga yra traktuojama kaip brangi, jei tai lėšų suma, koks tai yra dydis (t.y. kokios dar paslaugos patenka po formuluote “ ir pan.

Kovo 23 d.  POLA prezidentas Gediminas Žižys ir direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo SAM Vėžio tarybos posėdyje. G. Žižys pasiūlė gerinti šeimos gydytojų kompetenciją diagnozuojant retas ir onkologines ligas, įtraukti pacientų organizacijas į SAM vykdomus projektus. Lietuvos mokslo tarybos atstovė susitikime pristatė Europos Horizonto Misiją Vėžys, kuri integruoja naujoviškus požiūrius į mokslinius tyrimus, visuomenės sveikatą, dalijimąsi duomenimis, skaitmeninę politiką ir piliečių dalyvavimą, kad kartu su Europos kovos su vėžiu planu pasiektų šio tikslo: iki 2030 m. išgelbėti daugiau nei 3 mln. Vėžiu sergančių žmonių, prailginti jų gyvenimo trukmę ir pagerinti vėžiu sergančių asmenų, persirgusiųjų bei jų šeimos narių gyvenimo kokybę. VU Medicinos fakulteto doc. B. Tumienė pristatė tarptautinės retų ligų ir personaliuotos medicinos srities veiklas. SAM atstovė I. Cechanovičienė pristatė vykdomas nacionalines veiklas onkologinės asmens sveikatos priežiūros srityje.

Kovo 25 d. POLA prezidentas Gediminas Žižys ir direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo pasirengiamajame susitikime, skirtame balandžio 7 d. vyksiančiai Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) inicijuotai personalizuotos medicinos apskritojo stalo diskusijai. Pasirengiamojo susitikimo metu buvo aptartas Komunikatas dėl Nacionalinio susitarimo įgyvendinant personalizuotos medicinos principus Lietuvoje. Komunikatu ragininama imtis veiksmų tam, kad būtų paspartinta medicinos pažanga Lietuvoje ir užtikrintas sveikatos priežiūros sistemos tvarumas, įskaitant prigimtinę paciento teisę nuo pat ligos diagnozės nustatymo būti gydomam efektyviausiu ir saugiausiu, kokybišką gyvenimo trukmę ilginančiu gydymu.

Dėl pagalbos Ukrainos onkoliginiams pacientams. POLA drauge su Ukrainos žmonėmis nuo pat brutalaus karo pradžios – mums rūpi ir norisi, kad kuo sklandžiau veiktų pagalbos sistema mūsų šalyje, teikiame pasiūlymus dėl specializuotos medicininės pagalbos teikimo mechanizmo onkologiniams pacientams, bendraujame su kitomis pacientų organizacijomis, Lietuvos onkologijos centrų atstovais, prisijungėme prie specialaus tarptautinio ECO-ASCO pagalbos tinklo. Sulaukdami ukrainiečių užklausų, matome, kad visiems kyla be galo daug klausimų. Siekdami, kad sveikatos priežiūros sistema nuo karo nukentėjusiems asmenims išties veiktų, sekame procesus, teikiame pasiūlymus, kad situacija spręstųsi.

2022-03-31

POLA PROGRAMĖLĖ