POLA bendradarbiauja su EP Kovos su vėžiu komitetu rengiant Pranešimą dėl Europos kovos su vėžiu plano

2021 m. vasario mėnesį, minint pasaulinę kovos prieš vėžį dieną, Europos komisija pristatė ilgai lauktą Europos kovos prieš vėžį planą (angl. Europe‘s Beating Cancer Plan). Šis planas tapo istoriniu įvykiu, nes jokia kita liga nėra sulaukusi tiek dėmesio bei atskiro politinio plano Europos mastu, bei tiek daug suburtų politinių komitetų bei palaikymo Europos Parlamente.

Liepos 15 d. Europos Parlamento Kovos su vėžiu komitetas (BECA) pristatė savo įžvalgas minėtam planui, parengdamas ir visuomenei pateikdamas Pranešimo dėl Europos kovos su vėžiu plano projektą (nuoroda į dokumentą).

Liepos 28 d. POLA gavo Bronio Ropės, Europos Parlamento Specialiojo kovos su vėžiu komiteto nario kvietimą pasidalinti įžvalgomis, tam kad Lietuvai palankias nuostatas ir pacientams aktualias problemas ir pasiūlymus būtų galima pateikti tolimesniam svarstymui Europos Parlamente.

Susipažinusi su Europos Parlamento Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pranešimo projektu „Dėl Europos stiprinimo kovojant su vėžiu – išsamios ir suderintos strategijos link“  bei 2021 m. vasario 3 d. Europos Komisijos patvirtintu „Europos su vėžiu planu“ (toliau – EK vėžio planas), Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) rugpjūčio 24 d. pateikė savo įžvalgas ir rekomendacijas, siūlydama:

  1. Atskirai išskirti svarbų nacionalinių pacientų nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, įtraukiant jas į konkrečias kovos su vėžiu programas, ir įpareigoti šioms organizacijoms nustatyti nacionalinį finansavimą.
  2. Pažymėti, jog onkologiniams pacientams turėtų būti suteikiama galimybė atlikti vaisingumo išsaugojimo procedūras prieš pradedant aktyvų gydymą.
  3. Įtraukti sveikatos netolygumų mažinimo iniciatyvas Centrinės ir Rytų Europos valstybėse narėse.
  4. Susisteminti kaip valstybės narės šiuo metu tobulina e. sveikatos sistemą ir kokius funkcionalumus į ją integruoja, apžvelgiant gerąją valstybių narių praktiką.
  5. Praplėsti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo priemones, skatinant valstybes nares pritraukti įmones veikiančias gyvybės mokslų srityje ir tokiu būdu stiprinti Europos vaistų rinkos kūrimą.
  6. Išplėsti sveikatos raštingumo temas ir nustatyti priemones, kaip nacionaliniu lygmeniu galėtų būtų skatinimas pacientų raštingumas.

POLA taip pat atkreipė dėmesį, kad palaiko ir teigiamai vertina Projektą, ypač šias Projekte išskirtas temas, kurios taip pat atsispindi ir EK vėžio plane:

  • Poreikį nacionaliniu ir ES lygmeniu skurti ir įgyvendinti veiksmingas prevencines priemones, pacientams suteikiant aukštos kokybės gydymo paslaugas.
  • Siekį gerinti sergančiųjų vėžiu, vėžį įveikusių pacientų ir tokius pacientus prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybę.
  • Poreikį dalintis žiniomis, išskiriant poreikį valstybėse narėse įkurti bent po vieną vėžio registrą.

Rupjūčio 31 d. gautas B. Ropės laiškas, kuriuo informuota, kad išanalizavus ir susisteminus gautus pasiūlymus, jų pagrindu bus parengti ir Europos Parlamento BECA komiteto svarstymui ir balsavimui bus pateikti konkretūs pakeitimai, atskirai informuojant apie pakeitimų pateikimo, svarstymo eigą bei rezultatus.

Laiške pabrėžta, kad „Jūsų ekspertinės įžvalgos yra neįkainojama pagalba siekiant, kad mūsų, kaip Lietuvos atstovų Europos Parlamente, darbas būtų kuo prasmingesnis ir atneštų apčiuopiamą naudą mūsų piliečiams”.

Dėkojame už įtraukimą ir tikime bendradarbiavimo galia.

2021-09-01

POLA PROGRAMĖLĖ