POLA Bendrystės 10-mečio šventinis renginys – padėka visiems, dirbantiems ir prisidedantiems, kad prieš vėžį laimėtų gyvenimas

Šįvakar, gruodžio 19 d., įvyko Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) vienijamos onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenės bei ją palaikančiųjų ypatingas vakaras – Nacionaliniame operos ir baleto teatre pažymėtas POLA kortelės dešimtmetis „Kad prieš vėžį laimėtų gyvenimas“, į kurį susirinko tūkstantis kviestinių svečių.

Vakaro metu dėkota ir džiaugtasi kryptingai sutelktų pastangų ir partnerysčių rezultatais. Per 10 metų išvystytų partnerysčių su verslo įmonėmis, kurių skaičius vis auga ir šiuo metu siekia 150, dėka, finansinė našta onkologiniams pacientams sumažinta daugiau kaip 35 mln. eurų. Bendradarbiaujant  su 80 kultūros įstaigų ir organizacijų, padovanoti 55 tūkstančiai kvietimų į kultūros renginius, kurių vertė viršija 1 mln. eurų. Bendro darbo su žurnalistais dėka, žiniasklaidos priemonėse pacientams aktualūs klausimai iškelti 1152 kartus. Pacientų geresniam įsitraukimui į savo ar artimųjų sveikatos priežiūros procesą, surengti 468 edukaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 16 tūkstančių asmenų, išleisti 36 leidiniai, kurių bendras tiražas – 126 tūkst. egzempliorių, sukurta 117 vaizdo įrašų su patarimais, įžvalgomis, lektorių pranešimais. Šiuo metu POLA vienija daugiau kaip 45 tūkstančius asmenų ir apjungia trečdalį visų Lietuvos onkologinių pacientų.

Pradėdama šventinį vakarą, POLA direktorė Neringa Čiakienė pažymėjo, kad „POLA kortelė, prasidėjusi nuo nemokamų kvietimų į kultūros renginius ir nuolaidų su sveikata susijusioms prekėms ir paslaugoms, šiuo metu, visų pirma, yra buvimo POLA bendruomenės nariu ženklas, padeda nesijausti vieniems onkologinės ligos kelyje, leidžia atrasti atsakymus į rūpimus klausimus, o taip pat sumažina finansinę naštą. Kartu tai yra puikus pavyzdys, kaip nevyriausybiniame sektoriuje gimusi ir išplėtota iniciatyva suteikia pagrindą atsiskleisti verslo įmonių geranoriškumui, kultūros įstaigų atvirumui, gydytojų, teisininkų, kitų specialistų ekspertinių įžvalgų perdavimui, stiprina bendradarbiavimą tarp pacientų ir jiems svarbius sprendimus priimančių asmenų bei institucijų.

Renginio vedėjas aktorius Raimondas Paškevičius padėkojo visiems susirinkusiems: galingai gerumo jėgai – visiems, kuriuos jau dešimt metų jungia bendrystė su POLA. Šventėje dalyvavo europinių pacientų organizacijų vadovai, onkologinius pacientus gydančių įstaigų vadovai, gydytojai, slaugytojai, kiti sveikatos priežiūros įstaigose dirbantieji, dvasininkai, žiniasklaidos atstovai, POLA kortelės verslo ir kultūros partneriai, rėmėjai, POLA seminarų lektoriai, savanoriai, esami ir buvę POLA valdybų pirmininkai, nariai, POLA draugijų vadovai ir nariai iš visos Lietuvos. Tylos minute buvo pagerbti Amžinybėn iškeliavusieji POLA bendruomenės nariai bei dėl jos narių gerovės dirbusieji. 

Kaip rašo savo sveikinimą atsiuntusi, renginyje negalėjusi dalyvauti, POLA prezidentė Virginija Šetkienė – „visi čia susirinkusieji nesame tik dalyviai, esame bendruomenė, kurią vienija bendras tikslas – kova su vėžiu. Būtent šis tikslas yra mūsų įsipareigojimas plėsti paramos, vilties ir įgalinimo tinklą. Kartu mes keičiame daugybės žmonių gyvenimus, įrodydami, kad net ir užklupus ligai, žmogus nugali.“

Vakaro metu paskelbtos šešios nominacijos, kurioms išrinkti buvo pasitelkta POLA bendruomenė, surengiant jos apklausą internetu. Apklausoje dalyvavę virš 1700 asmenų padėjo išrinkti verčiausius padėkos statulėlių. Tiek bendruomenės nariai, tiek į renginį kviesti asmenys negailėjo padėkos žodžių, sveikinimų ir linkėjimų. Siekdama pratęsti bendruomeniškumo šventę, visą ateinantį mėnesį POLA sulauktais gražiais žodžiais dalinsis savo socialiniuose tinkluose bei svetainėje www.pola.lt .

Antroji nominacija – Už sumažintą finansinę naštą.  POLA apklausos duomenimis, net 40 proc. POLA bendruomenės narių kiekvieną mėnesį POLA kortelės dėka sutaupo nuo 20 iki 50 Eur, per POLA kortelės gyvavimo laikotarpį finansinė našta POLA kortelės turėtojams sumažėjo 35 mln. Eur., POLA kortelės turėtojai labiausiai vertina nuolaidas vaistams (75 proc.). Nominacijos „Už sumažintą finansinę naštą“ apdovanojimas įteiktas „Camelia“ vaistinių tinklui, kuris vienas pirmųjų patikėjo POLA kortelės projektu, pasirašė partnerystės sutartį, ir jau 10 metų tiesia taip reikalingą pagalbos ranką. Nominacijos laimėtoją paskelbė Jolita Vyšniauskienė, kuri nuo pat 2013 m., kai gimė  POLA kortelės iniciatyva, vadovauja šiam projektui ir yra jo variklis – su šypsena ir entuziazmu derina naujas partnerystes, ieško ir apmoko POLA korteles išduodančius savanorius, tarpininkauja sprendžiant įvairiausius klausimus.

Trečioji nominacija – Už pagalbą ieškant stiprybės – skirta gražiam pacientų ir dvasininkų bendravimo pavyzdžiui Klaipėdos krašte, kuris yra lyg švyturys pagalbos ieškantiems –  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui. Apdovanojimas įteiktas vienam iš Centro iniciatorių ir steigėjų – kunigui, pranciškonui, broliui Evaldui. Nominaciją pristatė ir apdovanojimą įteikė Šarūnas Narbutas – nuo 2012 m. iki 2020 m. buvęs POLA prezidentu, o šiuo metu atstovaujantis POLA tarptautinėse organizacijose ir vykdomuose projektuose.

Ketvirtoji nominacija – Už galimybę atitrūkti nuo kasdienybės. Net pusė visų POLA bendruomenės narių viena iš svarbiausių POLA kortelės naudų įvardija galimybę nemokamai  arba pigiau apsilankyti kultūros įstaigose. Vertindami ilgalaikę draugystę ir partnerystę, apdovanojimą skyrėme vienam pirmųjų į mūsų prašymą suteikti galimybę POLA kortelės turėtojams nemokamai pamatyti jų spektaklius ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje atsiliepusiam Keistuolių teatrui. Nominaciją pristatė ir apdovanojimą įteikė Irena Švedienė, jau daugelį metų vystanti POLA partnerystes su kultūros įstaigomis ir organizacijomis, skatindama dovanoti kvietimus į spektaklius, koncertus, šventes; Irena yra subūrusi savanorių komandą, su kuriais veikdama išvien padeda užtikrinti, kad kvietimai būtų išdalinti laiku ir pasiektų kuo daugiau skirtingų asmenų.

Penktoji nominacijaUž galimybes drauge įgyvendinti idėjas. Ne veltui daugiau kaip trečdalis POLA bendruomenės narių tarp svarbiausių  POLA partnerysčių sričių, už kurias yra dėkingi, nurodė rėmėjų finansinę paramą. Padėkos statulėlę už galimybes įgyvendinti idėjas įteikta UAB „Integre Trans“ – įmonei, kuri prieš porą metų kreipėsi į POLA, pasiūlydama drauge rasti būdą, kaip pagelbėti artimiesiems, kolegoms, kurių brangus asmuo išgirdo onkologinės ligos diagnozę. Prie šios naujai užsimezgusios partnerystės prisijungus ir kitoms įmonėms, gimė POLA mentorystės ir navigacijos projektas, padedantis tiek sergantiems, tiek jų artimiesiems rasti atsakymus visuose paciento kelio etapuose. Atsiimti apdovanojimą „Integre Trans“ atstovę Kristiną Černiauskienę pakvietė Paulius Rakštys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas, Europa Uomo valdybos narys, POLA valdybos narys,  nuo 2020 iki 2022 m. ėjo POLA prezidento pareigas.

Šeštoji nominacija – „Už sutelktas NVO ir institucijų pastangas, atvėrusias kelius lengvesniam susisiekimui ir finansinės naštos mažinimui“ skirta visiems POLA bendrakūrėjams. Nominaciją paskelbusi POLA direktorė Neringa Čiakienė pažymėjo, kad su POLA kortele taikoma 80 proc. nuolaida viešajam transportui, nuo pat 2021 metų yra labiausiai POLA bendruomenės vertinama partnerystės išraiška, kuria naudojasi apie 85 proc. asmenų ir yrapats geriausias pavyzdys, kaip pasireiškia bendrystės jėga. Ši lengvata prasidėjo nuo vienos POLA bendruomenės narės kreipimosi į savo savivaldybę su prašymu taikyti nuolaidą vietinio susisiekimo autobusams, kuris sulaukė palaikymo. Pradėjus nuolaidą taikyti vienoje savivaldybėje, ši geroji patirtis, POLA komandos ir POLA draugijų, veikiančių regionuose, dėka, išplito į 11 savivaldybių ir paskatino ieškoti sprendimų, kurie padėtų onkologiniams pacientams visoje Lietuvoje, nepaisant jų gyvenamosios vietos. 2019 m. gegužės mėn. POLA kreipėsi į tuometinį susisiekimo ministrą, po poros savaičių sulaukta atsakymo, nukreipiant detalesnėms konsultacijoms į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistus, po susirašinėjimo parengtos Transporto lengvatų įstatymo pataisos, diskusijos, derybos ir 2020 m. kovo mėn. teigiamas sprendimas Vyriausybėje, gegužės mėn. vienbalsis pritarimas įstatymo pataisoms Seime, ir gruodžio mėn. suderinti praktinio įgyvendinimo klausimai. Kad ši nuolaida veiktų praktikoje, kiekvieną dieną pasireiškia naujos bendrystės formos. Gydytojai ir slaugytojai naujai susirgusius informuoja apie tokią galimybę, onkologijos centruose, visuomenės sveikatos biuruose, reabilitacijos įstaigose dirbantys asmenys tampa mūsų savanoriais, išduodančiais POLA korteles, sergantys skleidžia informaciją iš lūpų į lūpas, o transporto įmonių darbuotojai užtikrina, kad sistema veiktų sklandžiai.

Po oficialios dalies renginį vainikavo svečiams įteikta POLA dovana – operetė „Sarsuela“, kuri savo žaismingu lengvumu nešė žinią apie brangiausia, ką turime – gyvenimą, kurį turime branginti ir išjausti kiekvieną jo akimirką, būnant čia ir dabar. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui už bendradarbiavimą rengiant šventę.

Nuotraukos Andriaus Ufarto ir Žygimanto Gedvilos, vaizdo įrašas – Kasparo Pilybo.

2023-12-20

POLA PROGRAMĖLĖ