POLA dalyvavo viešosiose konsultacijose dėl parengtos pažangos priemonės sveikatos paslaugų kokybei ir prieinamumui

Liepos 13 d. POLA prezidentas Gediminas Žižys ir direktorė Neringa Čiakienė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos surengtose viešosiose konsultacijose dėl parengtos pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą”, kurios metu trumpai buvo apžvelgtos planuojamos investicijos ir kitose sveikatos priežiūros srityse: i) Grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymas; ii) Gyventojų psichikos sveikatos stiprinimas, psichoaktyviųjų medžiagų kontrolė ir vartojimo prevencija; iii) Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas; iv) Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą; v) Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo regionuose užtikrinimas.

Išklausęs Sveikatos ministerijos atstovų pristatymus, POLA prezidentas iškėlė klausimus: (1) ar planuojant šiuos ilgalaikius pokyčius planuojama Seime patvirtinti Nacionalinį susitarimą, (2) ar šis projektas yra pateiktas vertinimui antikorupciniu požiūriu bei (3) pasiteiravo, ar nepasigendama pacientų dalyvavimo, nes tvirtinant, kad pokyčiai daromi vardan pacientų, mūsų, kaip pacientų organizacijos nuomone, reikėtų vadovautis bendrakūros principu, o ne tiesiog pristatyti jau suplanuotas priemones.

Neringa Čiakienė pažymėjo, kad detalesnes pastabas POLA pateiks raštu.

Susipažinti su Sveikatos apsaugos ministerijos prezentacija galite čia

2022-07-13

POLA PROGRAMĖLĖ