POLA ir Nacionalinis vėžio institutas kreipėsi į Ministrę Pirmininkę su prašymu inicijuoti ir koordinuoti Nacionalinės kovos su vėžiu strategijos ir jos priemonių plano parengimą

POLA ir Nacionalinis vėžio institutas 2021 m. spalio 19 d. raštu kreipėsi į Ministrę Pirmininkę su prašymu inicijuoti ir koordinuoti Nacionalinės kovos su vėžiu strategijos ir jos priemonių plano parengimą, atsižvelgdami į prastą situaciją Lietuvos onkologijos srityje – didelį mirštamumą nuo onkologinių ligų, prastus išgyvenamumo susirgus šiomis ligomis rodiklius, statistiškai trumpiausią tikėtino gyvenimo trukmę Europoje, prastus išvengto mirtingumo rodiklius, į tai, kad inovatyvių vaistų prieinamumo tenka laukti daugiau nei 2,5 metus po jų registravimo atsakingose Europos agentūrose, taip pat į dėl Covid-19 pandemijos stipriai pablogėjusį onkologinių pacientų patikros ir gydymo paslaugų prieinamumą, į tai, kad Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės priemonės rengiamos formaliai, planai dažnai tvirtinami metams besibaigiant, be to, 2021 m. vasario 3 d. patvirtintas Europos kovos su vėžiu planas nesulaukė Lietuvos valstybės institucijų dėmesio, nebuvo įtrauktas tarp Vyriausybės prioritetinių darbų ir priemonių planų.

Kreipimusi prašoma imtis esminių priemonių anksčiau išdėstytai situacijai keisti:

  1. Sutelkti Vyriausybės, onkologijos ir kitų susijusių sričių specialistų ir nevyriausybinių organizacijų pajėgas parengiant Nacionalinę kovos su vėžiu strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
  2. Nacionalinio Plano parengimui, pagrindinių vėžio kontrolės problemų išgryninimui suburti Nacionalinį kovos su vėžiu komitetą (toliau – Komitetas), kuris ne tik parengtų ir koordinuotų Plano vykdymą šalies mastu, bet taip pat padėtų pilnavertiškai ir aktyviai atstovauti Lietuvai Europos Komisijos vėžio pogrupio, Europos Horizontų Vėžio misijos, EU4Health ir kituose EK darbo grupėse bei komitetuose, skirtuose Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimui.
  3. Į Nacionalinę kovos su vėžiu strategiją įtraukti sveikatos, mokslo ir inovacijų, socialinės ir aplinkos apsaugos sektorius, apjungti šių ir kitų susijusių sričių specialistus, turėti valstybinio lygio palaikymą ir išaugti iki tarpsektorinio memorandumo, kurio tikslas – pagerinti sveikatos rodiklius (vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę, išvengtą perteklinį mirtingumą, penkerių metų išgyvenamumą ir bendrąjį išgyvenamumą), kasmet papildomai išsaugant bent 300 gyvybių.
  4. Ministrė Pirmininkė pakviesta tapti šios iniciatyvos globėja, prašant paskirti buriamo Komiteto pirmininką bei atsakingą šio klausimo kuratorių Vyriausybės kanceliarijoje.

Visą kreipimąsi galite skaityti čia.

2021-10-20

POLA PROGRAMĖLĖ